ארכיון רשומות מהקטגוריה "סירובו של השופט (בדימוס) מנהיים לזמן לעדות את בנימין בין אליעזר (פואד)"‏

..

טענותיהם של זהבה ודוד רובנר בתביעה שהגישו נגד גולדנברג פסי מבוססות בין השאר על טענות חסרות שחר, לפיהן עמותת עדי עד שפעלה להנצחת חללי מערכות ישראל, הייתה עמותה פיקטיבית כן גם זכיית חברת מולטימדיה קיד שייסד גולדנברג, במכרז להקמת מערך ההנצחה הממוחשב שלה. טענות רשע וכזב אלו, נסתרות באין ספור פעילויות הנצחה, ראיות, עדויות של אישים ומסמכים.

כיו"ר העמותה, אשר קיבלה את חסות כב' נשיא המדינה דאז מר עייזר וייצמן ז"ל, שימש תא"ל במיל' בנימין בן אליעזר (פואד) אשר במועד הרלוונטי שימש, כשר בממשלת ישראל.

עדותו של פואד, הייתה הכרחית להזמת טענות הזדון של בני הזוג רובנר שהתחזו למשפחה שכולה, כנגד העמותה והמעורבים המכובדים בפעילותה, כמתואר, ברשומות הנוספות באתר.

השופט בדימוס שאול מנהיים, סירב להיענות לבקשת גולדנברג לזמן את פואד מסיבות פרוצדורליות גרידא, בקשת אישור יו"ר הכנסת לזימונו למתן עדות, אשר נדחו ע"י מומחים משפטיים מהשורה הראשונה, המצביעים על סירוב זה כחסימת יכולתו של גולדנברג פסי להוציא את יומו בבית המשפט ולהגן על עצמו כנגד טענות שווא.

התייחסות לעניין חמור זה, ניתן למצוא בחוות הדעת של המומחים ד"ר מאיר גלבוע ואראל גלבוע שקבעו ש"חובה לפתוח בחקירה פלילית נגד השופט בדימוס שאול מנהיים", בהמשך להתנהלותו וניהול התביעה בתיק זה.

החלטת הסירוב של השופט בדימוס שאול מנהיים לזמן את פואד למתן עדות לטובתו של גולדנברג פסי

החלטת הסירוב של השופט בדימוס שאול מנהיים לזמן את פואד למתן עדות לטובתו של גולדנברג פסי

תגובתו של גולדנברג פסי שהוגשה לשופט בדימוס שאול מנהיים, בהמשך לסירובו לזמן מתן עדות את יו"ר עמותת עדי עד תא"ל מיל' בנימין בן אליעזר (פואד)

  1. הנתבעים 1 – ו-2 אינם יכולים לנקוב בשם של מעורב אחר מעמותת "עדי עד" שיוכל להזים ולהדוף את כל טענותיהם החמורות של התובעים, כנגד מעורבותו של נתבע 1 בעמותה, טענותיהם בדבר היות העמותה עמותת קש, טענותיהם כלפיי נתבע 1 שהוליך שולל אישים מכובדים וטענות קשות אחרות, מהטעמים הבאים:
  • השר תא"ל במיל' בנימין (פואד) בן אליעזר, שימש בתפקיד יו"ר פעיל של עמותת "עדי עד".
  • עדותו של השר בן אליעזר כאמור הנה עדות מרכזית והכרחית ולא ב"נושאי העמותה" באופן כללי, זאת לנוכח הטענות המועלות למכביר בתביעה כנגד המבקשים והעמותה. יו"ר העמותה השר תא"ל במיל' בנימין (פואד) בן אליעזר, היה הגורם המרכזי הפעיל בעמותה, גייס את אנשי המועצה הציבורית, נטל חלק פעיל בכל הפעילויות הענפות שהעמותה ניהלה בארץ ובעולם לרבות ערבי התרמה, גיוסי מתנדבים ותורמים הכרת העמותה כמלכ"ר ועוד. אין אדם אחר שהיה מעורב בפעילותה של העמותה שיכול להעיד כנגד הדברים החמורים המועלים ע"י התובעים, מלבד יו"ר העמותה השר תא"ל במיל' בנימין (פואד) בן אליעזר.