ארכיון הרשומות עם התג "אלפרד אקירוב"

בבית משפט מחוזי                                                                                                ת.א. 10870-12-08

מרכז                                                                                                                    קבוע ליום 2.5.2010

בפני כב השופט שאול מנהיים

בענין:

1. פסי גולדנברג

2. פ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ

————————————

המבקשים

הנתבעים 1-2

 – נ ג ד –

1. זהבה רובנר

2. דוד רובנר

ע"י ב"כ עוה"ד שמואל א. לינצר מרח' מנחם בגין 7 רמת גן 52521

טלפון: 03-7519988 פקס: 03-7511332

המשיבים

התובעים 1 ו-2                                                                                                               

 דורון טוראל

רח' פרופ' נחום 10 ראשון לציון

טל' 0507-425474

המשיב

נתבע 3   

בקשה להזמנת עדים מטעם נתבעים 1 ו-2

(בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 19.4.2010) 

בהמשך ובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 19.4.2010 מגישים המבקשים (הנתבעים 1 ו – 2) לבית המשפט הנכבד בקשה מנומקת ומורחבת להזמנת עדי ההגנה.

כל העדים שזימונם מתבקש, הינם רלבנטיים לשם התגוננות מפני תביעה עצומה ע"ס מיליוני ₪ שהוגשה כנגד המבקשים.

אם יתברר שהעדים אינם רלבנטיים, תהא רשות לבית המשפט הנכבד לפסוק כנגד המבקשים הוצאות.

ואולם, לא יעלה על הדעת שמהמבקשים תישלל הזכות להתגונן מפני תביעה עצומה כ"כ רק כיוון שנראה "על פניו" שעדיהם אינם רלבנטיים.

מבוא

 1. המשיבים הגישו כנגד המבקשים תביעה עצומה ע"ס של למעלה מ – 11 מיליון ₪.
 2. המוציא על חברו עליו הראיה!, הנטל להוכיח את התביעה מוטל כולו על כתפי המשיבים (בהיותם התובעים) בלבד.
 3. המבקש 1 נפגע קשות מהטלת העיקולים הגורפים על נכסיו ומצעדים נוספים שנקטו המשיבים כנגדו, לא רק באמצעות בית המשפט.
 4. המעט שבמעט המגיע למבקשים, וזוהי זכות המוקנית להם בחוק, הוא להעיד את כל עדי ההגנה שתומכים בהגנתם.
 5. הגם שזמנו של בית המשפט הנכבד יקר והגם שהעדת עדים רבים "תגזול" זמן שיפוטי רב מבית המשפט, הרי שהאשם לא תלוי במבקשים, אלא, בתובעים.
 6. האם ניתן לצפות שהמבקשים ישבו בחיבוק ידיים כנגד תביעת ענק שהוגשה כנגדם רק כיוון שלבית המשפט אין די זמן לשמוע עדים רבים ? על כך אמר נשיא בית המשפט העליון פרופ' אהרון ברק:

"נוחות מינהלית או חסכון כספי אינם, לכשעצמם, יעדים חברתיים המצדיקים הגבלה או פגיעה בזכות אדם".

 1. אין ספק שלמבקשים מוקנית זכות בדין, זכות להתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדם ועל כן מתבקש בית המשפט הנכבד לבחון בקשה זו ולאפשר למבקשים להעיד את כל עדי ההגנה.
 2. כל עד אותו מבקשים המבקשים 1 ו-2 להעיד, קשור במישרין, והוא רלבנטי ובעל משקל משמעותי לשמיעת הראיות בתיק ועדותו הכרחית להבהרת והוכחת הגנת המבקשים הכל לשם הוכחה, שטענות המשיבים (אשר נטענו ע"י המשיבים בתביעתם) הנן חלקיות ומסולפות.

עדי ההגנה

 1. להלן יפורטו עדי ההגנה שבית המשפט מבקש לזמנם.
 2. למרבה הצער לא הצליחו המבקשים לקבל תצהירי עדות ראשית מעדיהם, מסיבות שונות ומגוונות בהן :
 • העדים הנם מכרים ומקורבים לתובעים ולא ניתן לקבל מהם תצהירים.
 • העדים אינם מוכרים למבקשים.
 • העדים ביקשו מהמבקשים לא להגיש תצהיר.
 • העדים מנועים מלתת תצהיר.
 1. התביעה עוסקת בטענות של מרמה, הטעייה גניבה וטענות חמורות אחרות העוסקות בחברה ישראלית שביצעה בניווט ובניצוחם של המשיבים מיזוג במהופך עם חברות בבורסה בארה"ב.
 2. הפיכת החברה לחברה הישראלית המוחזקת ע"י חברה אמריקאית ציבורית בה בעלי המניות בחברה הישראלית הפכו להיות בעלי מניות בחברה הציבורית ובעלי המניות שימשו בתפקידים שונים, יצרה מצב מורכב בו כל מרכיבי ההתקשרות מהותיים להבנת התמונה במלואה, מרכיבים שחלקם טושטש ע"י המשיבים כבר משלב הכנת התביעה, הגשת הבקשה לעיקולים במעמד צד אחד, התיקונים שערכו המשיבים בגרסותיהם במועדים אחרים לאור הגילויים שהוצגו על ידיי המבקשים, שינויי הגרסאות ועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמם.
 3. למרות ניסיונם של המשיבים להציג תמונה צרה תוך כדי הסתרת עובדות מהותיות רבות מבית המשפט הנכבד, התביעה עוסקת בהרחבה במספר נושאים מרכזיים אותם המבקשים מבקשים לפרום באמצעות עדים מרכזיים שהיו קשורים לכל הפרשיות במישרין, להם משקל רב בגילוי האמת ובהצגת תמונה בהירה וחשיפת האמת במלואה בפני בית המשפט הנכבד.
  • – המו"מ, בדיקת הנאותות, מצגים, הסכמים.
  • – עמותת עדי עד.
  • – ניהול החברה.
  • – ניהול הכספים בחברה.
  • – פרשיית המיזוגים במהופך.
  • – הקמת מרכזיים וירטואליים לבטיחות וזהירות בדרכים.
  • – התנהלות החברה ע"י השותפים.
  • – שימוש לרעה של המשיבים במשאבי החברה.
 4. כל עד שאותו מבקשים המבקשים להעיד, קשור במישרין, רלבנטי ובעל משקל משמעותי לשמיעת הראיות בתיק ועדותו הכרחית להבהרת הטענות החלקיות והמסולפות אשר נטענו ע"י המשיבים בתביעתם.
 5. הבקשה מתייחסת להזמנת עדים הקשורים לתקופות ולאירועים בהם עוסקת התביעה, אשר המבקשים, מבקשים להעיד הקשורים לגביי התנהלות המשיבים ואחרים, לפני כניסתם של המשיבים לחברה, במהלך היותם שותפים פעילים בחברה ובמהלך פירוק החברה.
 1. הבקשה מפרטת את הרלבנטיות של כל עד לבירור המחלוקות ומפרטת את הסיבות הפרטניות לחוסר יכולתם של המבקשים לקבל תצהירים מהעדים, כאשר חלקם הגדול של העדים מקורבים לתובעים אשר הם אלה שבחרו ממניעיהם לא להזמינם לעדות, למרות חשיבותם הגדולה בשמיעת הראיות בתיק ולחקר האמת.
 2. המבקשים בפנייתם לבית המשפט ביום 28.3.2010 בבקשה להזמנת עדים ,ציינו בפניי בית המשפט הנכבד בסעיף 8 לבקשה שנעשה ניסיון על ידם לקבלת תצהירים – "פניתי למספר עדים למסור תצהירים אולם הם הודיעו לי שהם מעדיפים להיות מוזמנים על ידי בית המשפט".
 3. חלקם של העדים למרות מעורבותם בחברה ומחויבויותיהם המקצועיות, הרחיקו את עצמם מכל מעורבות בתיק הפירוק החל משנת 2000 וביקשו לא להיות מעורבים בכל מחלוקת בתיק.
 4. הרלבנטיות והמשקל של העדים המוזמנים הנה משמעותית ביותר והדבר יוכח במתן עדותם. הניסיון של המשיבים לטעון כנגד כמות העדים אותם מבקשים המבקשים לזמן למתן עדות, אין בו דבר, העדים המבוקשים לזימון למתן עדותם קשורים קשר ישיר לבירור כל המחלוקות הטעונות הכרעה.
 5. הרלבנטיות של העדים המבוקשים להיות מוזמנים ע"י המבקשים למתן עדות, לא רק שאינה נופלת מהרלבנטיות של העד שאושר ע"י בית המשפט לזמן מטעם המשיבים, אלא אף עולה עליה בעשרות מונים, גם לאור העובדה שעדותו הצפויה מוטה, כנגד העד הגישו המבקשים שנים קודם לתביעת המשיבים, תביעה בבית המשפט בת"א.
 6. לבית המשפט הנכבד אפשרות להטיל סנקציות על פי שיקול דעתו על המבקשים במידה ויימצא לנכון לעשות כן, זאת לאחר מתן עדותם של העדים ובמידה ויימצא שאומנם עדותם לא הייתה רלבנטית, לבירור המחלוקות הטעונות הכרעה.
 7. שלילת העדת העדים מטעם המבקשים (ההגנה) כבר בשלב זה, הינה צעד מרחיק לכת ודרקוני הפוגע בזכות יסוד של המבקשים להתגונן בפני תביעה שהוגשה כנגדם.

החלטת נשיאת בית המשפט הנכבד

 1. ב"כ המשיבים פנו לבית המשפט הנכבד ביום 5.1.10 בבקשה לקביעת מועדים נוספים לדיוני הוכחות, עוד בטרם הגישו המבקשים לבית המשפט הנכבד את רשימת העדים שברצונם להזמין לתת את עדותם, כאשר להערכתם ארבעה ימי דיונים יספיקו, שני ימי דיונים לשמיעת וחקירת עדי התביעה ושני ימי דיונים נוספים לשמיעת וחקירת עדי ההגנה.
 2. ביום 3.2.10 עוד בטרם הגישו המבקשים לבית המשפט הנכבד את רשימת העדים וההנמקות לצידם, החליטה כב' נשיאת בית המשפט הנכבד, השופטת הילה גרסטל על שלושה מועדי דיונים נוספים סה"כ ארבעה ימי דיונים.
 3. המבקשים מצרים על כי בבקשתם הראשונה להזמנת עדים, נכללה בקשה לזמן לעדות מקורב של המשיבים, תוך שהם לא ידעו כלל ועיקר כי סא"ל אריה בראון ז"ל הלך לעולמו קודם לכן. המבקש 1 משתתף בצער המשפחה.

רשימת העדים והרלבנטיות של המבקשים 

 1. להלן פירוט של כלל העדים שזימונם מתבקש בליווי הסבר מדוע אין בידי המבקשים אפשרות לקבל מהם תצהירי עדות ראשית קודם לזימונם להעיד כמו, עדים המקורבים למשיבים אשר אין ביכולתם של המבקשים לפנות אליהם לקבלת תצהיר. קיימים עדים נוספים המקורבים למשיבים, שהסבר לגביי הרלבנטיות שלהם יובהר בהמשך הבקשה. 
 • גב' זהבה רובנר – יד הבנים 40 פ"ת
 • – תובעת 1 הייתה בעלת המניות העיקרית בחברה.
 • – במהלך כל ההליכים תובעת 1 נמנעה מלתת תצהיר.
 • – עדה זו מעורבת בכל ההליכים הנוגעים לתביעה, עדותה רלבנטית ונדרשת להגנה.
 • – לאחר שתובעת 1 (משיבה 1) סירבה ליתן תשובות לשאלון שהוגש ע"י המבקשים

כפה עליה, כב' בית המשפט הקודם שדן בתיק, הגשת תשובות לשאלון.

ברור שעדה זו לא תיתן תצהיר לבקשת המבקשים 

 • גב' יעל רובנר, לניאדו, צימט – לכיש 2 שהם 
 • – ביתם של המשיבים.
 • – עבדה בחברה ונחשפה למידע רב.
 • – קיימת התייחסות לפעילותה בחברה בתצהירי משיב 2 ובכתבי בית הדין.
 • – עדה זו מעורבת בהליכים רבים הנוגעים לתביעה, עדותה רלבנטית ונדרשת להגנה.

       ברור שבהיותה ביתם של המשיבים עדה זו לא תיתן תצהיר לבקשת המבקשים 

 • אברהם רובנר – יד הבנים 40 פתח – תקווה 
 • – בנם של המשיבים
 • – עבד בחברה. עדותו רלבנטית ונדרשת להגנה.    

       ברור שבהיותו בנם של המשיבים עד זה לא ייתן תצהיר לבקשת המבקשים 

 • מר עודד (דדי) גראוכר – גרינברג אורי צבי 9 פ"ת
 • – איש הקשר והסוד העיקרי של המשיבים ושותפיהם האמריקאיים.
 • – היה מעורב בכל התהליכים בחברה.
 • – מניותיו בחברה הוחזקו ע"י צדדים אחרים.
 • – השתתף בישיבות בעלי מניות של החברה.
 • – מוזכר בכתבי בית דין מטעם המשיבים.

עד זה מקורב מאוד למשיבים וברור שלא ייתן תצהיר לבקשת המבקשים

 • מר יהודה לנצקרון – צוויק בן ציון 7 פ"ת
 • – המתווך בין המבקשים למשיבים.
 • – בעל מניות בחברה.
 • – אשתו סמדר עבדה בחברה.
 • – מעורב ישירות בפרויקט "המרכזים הוירטואליים לבטיחות וזהירות בדרכים".
 • – מעורב ישירות בעמותת "עדי עד".
 • – נסע עם השותפים לארה"ב.
 • – השתתף בישיבות עם בעלי המניות ומנהלי החברה.
 • – מוזכר בכתבי בית הדין מטעם המשיבים. תצהיר עדות ראשית של תובע 2 עמ' 4

סעיף 23.

עד זה מקורב מאוד למשיבים וברור שלא ייתן תצהיר לבקשת המבקשים

 

 • מר חנניה צ'לוק – עזר מציון המרכז הארצי הרב רבינוב 5 בני ברק
 • – ידידם של המשיבים.
 • – המשיבים מתייחסים בכתבי בית הדין מטעמם למכתביו.
 • – בהוראת התובע 2 העמותה בניהולו קיבלה טובות הנאה מהחברה.
 • – בהוראת התובע 2 העמותה בניהולו קיבלה מניות בחברה הציבורית.
 • – העמותה בניהולו הייתה צד לחקירת נסד"ק נגד המשיב 2 והחברה.

עד זה מקורב מאוד למשיבים וברור שלא ייתן תצהיר לבקשת המבקשים

 • מר דודו פישר – בן יהודה אליעזר 22 פ"ת
 • – ידיד משפחה של המשיבים.
 • – בהוראת המשיב 2 קיבל טובות הנאה מהחברה.
 • – מוזכר בכתבי בית הדין מטעם המשיבים.

עד זה מקורב מאוד למשיבים וברור שלא ייתן תצהיר לבקשת המבקשים

 • הרב קצהוף – ישיבת אור התורה ירושלים
 • – מקורב לתובעים.
 • – מוזכר במסמכים הקשורים בחקירת נסד"ק כנגד משיב 2.
 • – קיבל מניות בחברה הציבורית מהמשיבים.
 • – מסמכים והסכמים הקשורים בעד זה מצורפים לכתבי בית הדין.

עד זה מקורב למשיבים וברור שלא ייתן תצהיר לבקשת המבקשים

 • מר יונתן קולבר –כור תעשיות בע"מ- מרכז עזריאלי 3 בנין משולש קומה 43 ת"א.
 • – שימש בתקופה הרלוונטית כ"בעלים" של משיב 1.
 • – מידע חיוני חשוב מצוי אצל העד הקשור למיזוגים המוזכרים ע"י המשיבים בכתב בית הדין.
 • – משיב 2 בתצהירו, מתייחס לעבודתו אצל ה"בעלים", בתקופה הרלוונטית הקשור בתביעה. רק העד יכול להטיל אור על היבט זה והשלכתו על טענותיו של משיב 2 כלפיי המבקשים.

עד זה מקורב למשיבים וברור שלא ייתן תצהיר לבקשת המבקשים 

 1. עדים מרכזיים שהמבקשים, מבקשים לזמן על פי נושאי התביעה 
 • עמותת "עדי עד" 
 • חלק מרכזי ומהותי בכתב התביעה עוסק בעמותת "עדי עד".
 • המשיבים טוענים לפיקציה של מבקש 1 בכל הקשור להקמת העמותה ותפקודה.
 • העדים אותם מבקשים המבקשים לזמן על מנת להזים את טענותיהם של המשיבים לגביי פרויקט ההנצחה שזכה לחסותו של כב' נשיא המדינה, הנם עדים שהיו מעורבים בעמותה בתפקידי מפתח שונים, המוזכרים בכתב התביעה.
 • המשיבים טוענים שמבקש 1 הוליך שולל, רימה וניצל את האישים המנויים על המועצה הארצית של העמותה.
 • המבקשים בחרו ברשימה מצומצמת של עדים, לרבות חברי המועצה הציבורית, מתוך מעורבים רבים יותר, להם היה קשר ישיר בפעילות העמותה.

רשימת העדים הקשורים בעמותת "עדי עד" 

 • תא"ל במיל' השר בנימין (פואד) בן אליעזר כנסת ישראל ירושלים – משרד הת"מת.
  • – שימש כיו"ר עמותת "עדי עד".
  • – השתתף בערבי ובפעילויות התרמה של העמותה.
  • – יזם והיה פעיל במהלך תקופה ארוכה בגיוס גופים, מוסדות ובעלי ממון בארץ ובעולם מטעם העמותה.
 • – ההיכרות בין המבקש 1 למר בן אליעזר נערכה רק במסגרת העמותה.

מבקש 1 פנה למר בן אליעזר לקיום פגישה לרבות לשם קבלת תצהיר אולם קיבל תשובה שלילית באמצעות מזכירתו.

 • חברים מרכזיים מהמועצה הציבורית של עמותת "עדי עד" שמנתה עשרות חברים מכובדים.
  • מר סלי מרידור – 232 כפר אדומים.

   המבקשים אינם מכירים את העד ואינם יכולים לבקש ממנו תצהיר

 • ד"ר לובל שבתאי – טיבר 5 גבעתיים.

המבקשים אינם מכירים את העד ואינם יכולים לבקש ממנו תצהיר

 • אלוף במיל' שחור אורן – חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ – צה"ל

המבקשים אינם מכירים את העד ואינם יכולים לבקש ממנו תצהיר

 • אל"מ במיל' ח"כ לשעבר מר אסעד אסעד – יועץ רה"מ לשעבר – כפר בית ג'אן.

   המבקשים אינם מכירים את העד מעבר לפגישה במסגרת העמותה ואינם יכולים לבקש ממנו תצהיר 

 • מר שובל זלמן – דיסקין 11 ירושלים ו – שרת משה 78 ת"א.

  המבקשים אינם מכירים את העד ואינם יכולים לבקש ממנו תצהיר

 • תא"ל במיל' בן נתן יהודית – חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ – צה"ל.

  המבקשים אינם מכירים את העדה מעבר לפגישה במסגרת העמותה ואינם יכולים לבקש ממנה תצהיר

 • מר לנדאו אלי – חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ – צה"ל.

  המבקשים אינם מכירים את העד ואינם יכולים לבקש ממנו תצהיר

 • מר שמואל חזון – רח' זליג בס 7 פ"ת

אב שכול, מפקח במשרד החינוך יו"ר יד לבנים לשעבר, פעיל בעמותת "עדי עד".

                      התבקש להגיש תצהיר ע"י מבקש 1 ובחר למסור מכתב שצורף לכתבי בית הדין מטעם המבקשים.   

2.1.7.5 – תא"ל במיל' יצחק שגב – רח' החרוב 4 זכרון יעקב

מנכ"ל עמותת "עדי עד".

מוזכר ע"י המשיבים כמי שהיה מעורב עם המבקשים בעניינים שונים. קיימים בכתבי בית הדין 2 תצהירים שהגיש.

 • מעורבות בית הנשיא 
 • מר אריה שומר – חבר מועצת עיריית ת"א – עיריית ת"א אבן גבירול 69 ת"א

מנכ"ל בית הנשיא לשעבר מעורב בהענקת החסות של נשיא המדינה לעמותת "עדי עד" ולערב הגאלה של העמותה בבית הנשיא.

מסמכים שהנפיק בנושא צורפו לכתבי בית הדין.

המבקשים אינם מכירים את העד ואינם יכולים לבקש ממנו תצהיר

 • מעורבות משרד הבטחון 
 • מר צחי ליטוין – ראש היחידה למינהל ותקציבים משרד הבטחון אגף השיקום –

   יצחק שדה 89 ת"א.

מעורב מטעם משרד הבטחון בפרויקט "עדי עד".

מסמכים שהנפיק בנושא צורפו לכתבי בית הדין.                   

   המבקשים אינם מכירים את העד ואינם יכולים לבקש ממנו תצהיר 

 • מעורבות ועדת הכספים של הכנסת 
 • ח"כ לשעבר צבי הנדל – סמטת השקד 1 יד בנימין

מעורבות ישירה בועדת הכספים של הכנסת בכל הקשור לאישור עמותת "עדי עד" כמלכ"ר. מסמכים הנושאים את חתימתו בנושא צורפו לכתבי בית הדין.

המבקשים אינם מכירים את העד ואינם יכולים לבקש ממנו תצהיר

 • פרויקט "המרכזים הוירטואליים לבטיחות וזהירות בדרכים"
 • – חלק מרכזי נוסף עליו מבוסס כתב התביעה, הנו נושא פרויקט, "המרכזים הוירטואליים לבטיחות וזהירות בדרכים", אשר פיתח ויזם המבקש 1 והופעל על ידי החברה.
 • – כמות העדים המבוקשת מצומצמת לעומת הכמות הרבה של אישי ציבור המעורבים במיזם. הרלבנטיות של עדים אלו מרובה במטרה להזים את טענותיהם של המשיבים לגביי הצגת המיזם כפיקציה, מיזם אשר זכה להכרה ממוסדות ממלכתיים שונים כגון :

משרד התחבורה, משרד החינוך, מפעל הפיס, השלטון המקומי ועוד. העדים היו מעורבים בפרויקט בתפקידי מפתח שונים.

 • משרד החינוך – משרד התחבורה – רשויות 
 • ח"כ לשעבר מר שאול יהלום – אלקנה

שר התחבורה לשעבר וסגן שר החינוך מטעם מפלגת המפד"ל שהוביל את פרויקט הדגל של החברה "מרכזים לבטיחות בדרכים".

פרוטוקולים של ישיבות בהם נטל חלק וניהל צורפו לכתבי בית הדין.

עד זה מקורב מאוד למשיבים וברור שלא ייתן תצהיר לבקשת המבקשים

 • מר מנחם כהן – סמנכ"ל בכיר במשרד החינוך – דרך מנחם בגין 77 פ"ת.

מינוי מטעם מפלגת המפד"ל, בתוקף תפקידו אישר את מיזם ההתרמות של "עדי עד" במערכת החינוך. מסמכים בכתב בידו צורפו לכתבי בית הדין.

עד זה מקורב מאוד למשיבים וברור שלא ייתן תצהיר לבקשת המבקשים

 • מר רמי הופנברג – מנהל מינהל החינוך עיריית פ"ת – עיריית פ"ת רח' העליה השנייה 1 פ"ת.

איש בכיר במפלגת המפד"ל בפ"ת, דוגמא למנהל חינוך של רשות מקומית שהיה מעורב במבצע ההתרמה של "עדי עד".

מסמכים בכתב בידו צורפו לכתבי בית הדין.

עד זה מקורב מאוד למשיבים וברור שלא ייתן תצהיר לבקשת המבקשים

 • מר חיים כרמי – מור שכונת הדרים 2 כפר סבא

מפקח משרד החינוך שליווה את פרויקט הדגל של החברה "מרכזים לבטיחות בדרכים" וערך מחקרים על המיזם.

                     התבקש ע"י מבקש 1 להגיש תצהיר אולם לא יכול לעשות זאת מאחר והוא עובד  

                     ציבור

 • גורמים מעורבים אחרים בפרויקט "המרכזים הוירטואליים לבטיחות וזהירות בדרכים" 

        מפעל הפיס

 • עו"ד יעקב ברדוגו – ד"ר לוין שלום 3 ת"א.

מנכ"ל מפעל הפיס לשעבר שהיה מעורב בפרויקט הדגל של החברה "מרכזים לבטיחות בדרכים".

                 לא ניתן לקבל תצהיר אינו מוכר למבקשים

הרשות לבטיחות בדרכים

 • – מר עמיחי גרנביץ – תבורי משה 21 ,פתח-תקווה

גזבר לשעבר של הרשות לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה.

היה מעורב ואחראי אישית בכל ההקצאות של המשרד בכל הקשור "למרכזים הוירטואליים לבטיחות וזהירות בדרכים".

היה מעורב בעמותת "עדי עד".

               לא ניתן לקבל תצהיר – ביקש לא להיות מעורב מאחר ומכיר את המשיבים והמבקשים.

 • מעורבים מהותיים ביותר 
 • ניהול וכספים 
 • – המשיבים מכתירים בכותרת "מצגי שווא" חוסר תום לב של הנתבע בניהול משא

   ומתן לקראת כריתת חוזה. תצהיר תובע 2 עמ' 4.

 • – המבקשים מבקשים להעיד את הגורמים המקצועיים שביצעו את בדיקת הנאותות עבור המשיבים והערכת שווי של החברה, אשר המשיבים בוחרים לציין תחת הכותרת "מצגי שווא" כנגד למבקשים.
 • – טענות קשות מעלים המשיבים בכל הקשור לניהול הכספים בחברה. החברה שהפכה להיות חברה ציבורית בארה"ב נוהלה ע"י צוותים גדולים של נותני שירותים בתחום הפיננסי בארץ ובעולם.
 • – המשיבים חוזרים ונדרשים לטענות כלפיי המבקשים לגביי התחשבנויות שונות אשר עליהן יש לתת מענה מהגורמים המוסמכים אשר הכינו את עשרות הדו"חות הכספיים של החברה בארץ ובחו"ל. על גורמים אלו נמנים חשבים ורו"ח בתקופות הרלבנטיות.
 • – המבקשים מבקשים להעיד רק אישיים מרכזים מעטים שנטלו חלק בפעילויות הפיננסיות של החברה בתקופה הרלוונטית, אשר כולם מונו ע"י המשיבים עצמם.
 • הרלבנטיות של עדים אלו לסוגיית התשלומים למבקשים על פי טענת המשיבים, ההתחשבנויות בין המבקשים לחברה, טענות הקשורות לעסקאות סיבוביות וטענות אחרות חשובה, מרכזית ובלתי ניתנת להפרדה מההגנה של המבקשים.
 • – משיב 2 בתצהירו עמ' 21 טוען "ניהול החברה על ידי הנתבע באופן עצמאי". המבקשים מבקשים להעיד עדים מעטים בלבד מאלו שהיו שותפים מלאים לניהול החברה בניגוד מוחלט לטענותיהם של המשיבים.
 • אנשי הכספים והניהול הנדרשים להעיד רלבנטיים ביותר לבירור המחלוקת לגביי טענותיו של המשיב 2 בתצהיר עדות ראשית שלו בעמ' 12-13 סעיף גדול ה.4, המתייחס להפרת התחייבותם של המבקשים 1 ו- 2. 

מר צבי פורר – יומצא למבקש צו והוא יעבירו למר פורר.

חשב החברה שמונה ע"י המשיבים.

שימש כאיש קשר בין מבקש 1 למשיבים.

עסק בכל ענייניה הכספיים של החברה.

תיעד את ישיבות הדירקטוריון.

עמד בקשר ישיר עם ספקי החברה וחלק מלקוחותיה.

בכתבי בית הדין מוזכר רבות ובתצהירים מצויים מסמכים רבים שהונפקו על ידו.

התייחסות תובע 2 לעד עמ' 21 סעיף  180 בתצהיר עדות ראשית.

לבקשת מבקש 1 לקבלת תצהיר מהעד, ביקש העד לא להגיש תצהיר אלא למסור עדות. פרוטוקול שיחה שנוהלה בין העד למבקש 1 צורף לכתבי בית הדין.

רו"ח דן מרגלית – בית אמות ביטוח בניין ב’  דרך מנחם בגין 46-48

רו"ח ממשרד BDO אשר ניהלו את הדו"חות הכספיים של החברה בארץ ובחו"ל לרבות במיזוגים.

היה מעורב אישית בדו"חות החברה.

נטל חלק בישיבות בין המשיבים למשיבים.

מסמכים בכתב בידו צורפו לכתבי בית הדין.

מסמכים מהותיים בכתב ידו צורפו לכתבי בית הדין.

לא ניתן לקבל תצהיר. פניות של עו"ד של המבקשים בעבר לא נענו.

      רו"ח אסף שמר – קסלמן וקסלמן רו"ח המרד 25 ת"א.

רו"ח שמר שותף בכיר בפירמה קסלמן וקסלמן, היה השותף האחראי על הכנת הערכת השווי שהוזמנה על ידי המשיבים. שימש כאחראי על הכנת

הדו"חות הכספיים של החברה בארץ ובחו"ל.

נטל חלק בישיבות בין המבקשים למשיבים.

ההיכרות בינו לבין משיב 2 ארוכת שנים.

שימש כשותף בכיר בפירמה והכין למשיבים את בדיקת הנאותות המוכתרת כ"מצגי שווא". 

      שימש כנותן שירותים פרטי למשיבים לא ניתן לקבל תצהיר.

      רו"ח אבידור אבני – ברטונוב יהושע 8 ת"א.

רו"ח אבני הגיש בשם החברה בקשות לרשות המיסים לגביי המיזוג לבקשת המשיבים.

רו"ח אבני מחזיק באינפורמציות מהותיות הקשורות בעניינים החשבונאים המועלים בתביעה.

פנייה של מבקש 1 לא נענתה. לא ניתן לקבל תצהיר.

עו"ד יורם ליכטנשטיין – אבא הילל 12 – סנדרוביץ ר"ג

שימש כעו"ד מעורב  במשרדו של עו"ד החברה המעיד בתיק מטעם המשיבים אשר החזיק בנאמנות מניות לנתבע 1 של החברה.

עו"ד ליכטנשטיין מחזיק באינפורמציות מהותיות ביותר הקשורות בעניינים המשפטיים והאחרים המועלים בתביעה.

לאור היותו שכיר במשרדו של עו"ד החברה המוזמן לעדות ע"י המשיבים לא ניתן לפנות לקבלת תצהיר. 

2.4  בנקים – מפרק החברה 

2.4.1   – ענייני התביעה רלבנטיים וקשורים במישרין לניהול הכספי של החברה בבנק מזרחי ולטענות המשיבים כנגד המבקשים.

2.4.2   – המבקשים, מבקשים להעיד רק שני אישיים מרכזים מהבנק, אליו הועברו חשבונות החברה ע"י המשיבים אשר נטלו חלק בפעילויות הפיננסיות של החברה בתקופה הרלוונטית.

2.4.3    – הבנקים קשורים קשר ישיר ומלא לטענות המשיבים בכל הקשור לנכסים שנמסרו לתובעים, לסכומים הנתבעים ע"י המשיבים ולמכלול ההוצאות וההכנסות הקשורות לניהול הכספי של החברה בארץ ובחו"ל.

2.4.4   – עדותם של אנשי הבנק מהותית ביותר לבחינת והבהרת ערבויותיו של המשיב 2

ומחלוקות אחרות רלבנטיות ומהותיות ביותר, הקשורות בעצירת הפעילות של החברה.

2.4.5  – המשיבים ניהלו ומנהלים את חשבונותיהם בין השאר בבנק מזרחי, בסניף אליו הורו להעביר את חשבון החברה.

2.4.6 –  עדים אלו רלבנטיים ביותר  לבירור המחלוקות המועלות ע"י תובע 2 בתצהיר עדות ראשית שלו עמ 5-6 סעיף ד.3, עמ' 14-15 סעיף ו. הערבויות, עמ' 18 סעיף ח. פירוט סכומי התביעה הנתבעים, עמ' 19-20 סעיף ט' , עמ' 21 סעיף י'. 

          מר שמעון ריין רח' אלישיב 4 קרני שומרון.

מנהל סניף בנק מזרחי אשר אליו המשיב הורה להעביר את פעילות החברה.

מר ריין שימש כבנקאי של המשיבים לפני העברת החשבון של החברה לניהולו.

מר ריין העביר למבקשים ולמשיבים מסמכים מהותיים המוצגים בכתבי בית הדין.

מר ריין העיד במספר הליכים משפטיים הקשורים בעניינים שונים של החברה.

לא ניתן לקבל תצהיר – מבקש 1 נתבע ע"י הבנק עם מר הברפלד לכיסוי חובות החברה.

 מר שלמה זיובנק מזרחי טפחות

מנהל מחלקת לקוחות מיוחדים של הבנק המטפל בענייני החברה.

מר שלמה זיו העיד בהליכים משפטיים הקשורים בעניינים שונים של החברה.

מר זיו היה מעורב בפעילות שונות של הבנק ערב פירוק החברה.

לא ניתן לקבל תצהיר – מבקש 1 נתבע ע"י הבנק עם מר הברפלד לכיסוי חובות החברה.

2.4.4  מפרק החברה – עו"ד דני פרידמן – פרידמן יונגר ושות' ז'בוטינסקי 7 ר"ג. 

 1. כל ענייני התביעה עוסקים בעניינים הקשורים לחברה בפירוק ולכל הטענות המועלות בכתב התביעה מצד המשיבים כנגד המבקשים.
 2. מפרק החברה ניהל חקירות שונות בכל הקשור לטענות שהעלו הצדדים בשלבים שונים החל משנת 2000.
 3. מפרק החברה ניהל את תהליך מכירת החברה למבקש 1, מכירה המתוארת בהרחבה בכתבי בית הדין שהגישו המשיבים, תיאור הכולל האשמות חמורות כנגד מבקש 1.
 4. עדותו של מפרק החברה רלבנטית ביותר גם לגבי טענות משפטיות שונות המועלות ע"י המבקשים.
 5. מסמכים שונים ששלח והוציא מפרק החברה צורפו לכתבי בית הדין.
 6. החברה בפירוק הנה צד להליך.

לא ניתן לקבל תצהיר – ביקש ממבקש 1 לא להיות מעורב בסכסוך בין הצדדים.

 • אחרים
 • – מר רון פלד – ההזמנה תימסר ע"י המבקשים.

מוזכר באריכות בתצהיר שהוגש ע"י המשיבים, ממר חנוך מילוא.

למר פלד קשרים שונים עם המשיבים ועם המבקשים במהלך שנים ארוכות.

                     לבקשת מבקש 1 לקבלת תצהיר, ביקש העד לא להגיש תצהיר אלא למסור עדות.

        2.4.2    – מר סולי כנס –   המלאכה 16 פארק אפק ראש העין.

בעליה של חב' אדיוסופט המוזכרת מהיבטים שונים בכתבי בית הדין. חב' אדיוסופט הייתה בכל תקופת פעילותה של החברה, לקוחה גדולה של החברה.

  המשיבים מעידים שקיבלו מחברת אדיוסופט מסמכים שונים הקשורים בניהול הכספים של המבקשים. מסמכים רבים מוצגים ע"י המשיבים בתיק.

המשיבים נשענים בתביעתם על המסמכים המוצגים להוכחת טענותיהם.

לכתב התביעה, צורפה תביעה שהגישה חב' אדיוסופט כנגד המבקשים. תביעה זו הוגשה ע"י העד.

עדותו של העד רלבנטית ביותר, לאור הישענות טענותיהם של המשיבים על העברות כספיים שנעשו דרכה למבקשים וטענות אחרות אשר בבסיס תביעתם.

טענותיו של משיב 2 בתצהירו המשתרע על פני שני עמודים, 12-13 סעיף גדול ה.4 מתייחסות למערכות הקשרים העסקיים עם החברה בבעלות העד, על פני שנים ועדותו של העד רלבנטית מאוד לבירור המחלוקת המוגדרת ע"י המשיבים בהקשר לכך, כהפרת התחייבותם של המבקשים 1 ו- 2.

לא ניתן לקבל תצהיר ממי שלקח צד בסכסוך בין הצדדים וסיפק מידע לתובעים.

     2.4.3    – מר אלפרד אקירוב – חברת אלרוב ישראל בע"מ – שד' רוטשליד 46 ת"א

תבע את המשיב 1 והיה מעורב בהצעות עסקיות שהוצעו לו ע"י משיב 2 בחברה.

היה מעורב בהתנהלותו של תובע 2 בפרשיית המיזוגים במהופך אשר הנהיג.

עו"ד המבקשים ששימש כעו"ד של מר אקירוב  בתביעה נגד משיב 2 הודיע למבקש 1         

                 שלא ניתן לקבל תצהיר מהעד.

     2.4.4    – מר ג'ורג'י אקירוב – חברת אלרוב ישראל בע"מ – שד' רוטשליד 46 ת"א

היה עד לתקרית משמעותית בין המבקש 1 למשיב 2.

                 עו"ד המבקשים הודיע למבקש 1 שלא ניתן לקבל תצהיר מהעד. 

     2.4.5   – מר גדי בריירעקלתון 8 הוד השרון

שימש כיועץ ארגוני לחברה שניהל משיב 2.

היה מעורב במיזמים של החברה.

לא ניתן לקבל תצהיר ממי שהיה ידידו של המשיב 1

2.4.6    – אל"מ במיל' אהרון לוי – הס משה 15 נתניה 42413

סגן מפקד משטרה צבאית ראשית – הוביל את מיזם ההנצחה בחיל המשטרה הצבאית עם החברה.

              מבקש 1 ביקש מהעד להגיש תצהיר העד בחר למסור מכתב שצורף לכתבי בית הדין מטעם המבקשים 

  סיכום 

 1. לא יעלה על הדעת שבשל שיקולי יעילות תמנע מהמבקשים הזכות להתגונן מפני תביעת הענק שהוגשה כנגדם.
 2. חוקי היסוד מקנים זכות למבקשים להתגונן כראוי מפני תביעה שהוגשה כנגדם.
 1. כל העדים שהמבקשים מבקשים לזמן, הנם עדים רלבנטיים למחלוקות הטעונות הכרעה.
 1. לאור האשמות החמורות המועלות ע"י המשיבים כנגד המבקשים, המבקשים עומדים על

זכותם להעיד את כל העדים שפרטיהם צורפו לבקשה זו.

 1. המבקשים לא יוכלו להוציא את צדקתם ללא חקירת העדים המבוקשים.
 2. המבקשים פירטו בבקשה זו, תמצית הנושא שכל עד יתבקש להעיד עליו והסיבות שאין ביכולת המבקשים להמציא תצהירים מעדים אלו .
 3. תצהירו של מר גולדנברג פסי מטעם המבקשים מצ"ב לתמיכה בבקשה זו.
 4. אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד להשאיר על כנם את המועדים שנקבעו ע"י כב' הנשיאה של בית משפט נכבד זה ולקבוע מועדים נוספים על פי הצורך.
 5.  אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הזמנת העדים כמבוקש ע"י המבקשים.

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

__________                                                                                                 __________

תאריך                                                                                         המבקשים ע"י  גולדנברג פסי

 

 

 

..

מתוך תצהיר עדות ראשית של גולדנברג פסי בתביעה הזדונית, נקמנית שהגישו נגדו במרמה בני הזוג זהבה ודוד רובנר.

מידע נפיץ זה, ממוסמך בראיות תומכות חמורות ביותר, לרבות מהרשויות החוקרות מארה"ב, צורף לתיק בית המשפט בו נתבע גולדנברג פסי ע"י זהבה ודוד רובנר, תביעה שנוהלה ע"י השופט בדימוס שאול מנהיים, תביעה שכאמור בחומרים המצ"ב באתר, לא הגיעה לסיומה הטבעי, בהמשך להפסקת ההליך ע"י השופט בדימוס מנהיים בעילה לא מוצדקת של היעדר התייצבות, בנסיבות מיוחדות.

בחודש יוני 2000 התפרסמה בעיתון כלכלי אמריקאי (‘’BARRONS) כתבה בנושא המיזוגים במהופך שבוצעו על ידי בעליהן של שותפות התובעת 1, דוד בודנר ומורי הברפלד. בכתבה, אשר תורגמה לעברית ופורסמה במלואה בעיתון 'גלובס' בסמוך לאחר פרסומה בארה"ב, סופר על שורה של מקרים דומים, בהם נכנסו בודנר והוברפלד כמשקיעים לחברות טכנולוגיה (לא במקור לחברה שייסד גולדנברג פסי) ומיד לאחר מכן ביצעו מיזוג במהופך, דבר שהביא לזינוק דרמטי בשווי המניות של אותן חברות ושלשלו לכיסם סכומי כסף אדירים. בכל שלושת המקרים שהוזכרו בכתבה, התובע 2 (לא במקור דוד – דיוויד רובנר) היה שותפם של בודנר והוברפלד. עוד נחשף בכתבה, כי לבודנר והוברפלד עבר מפוקפק הכולל עבירות על חוקי ניירות הערך האמריקאיים, הרשעות ותביעות אזרחיות בתחום זה, פסילה סטטוטורית מעבודה בחברות ברוקרים השייכים להתאחדות סוחרי ניירות הערך בארה"ב (הגוף המפעיל את בורסת נאסד"ק), הרשעה בגין זיוף מסמכים במטרה לבצע הונאה ועוד.

כותרת מעיתון גלובס

כותרת מעיתון גלובס

בעקבות פרסום הכתבה פתחה הבורסה האמריקאית NASDAQ בחקירה בעניין על מנת לבחון האם נעשו מהלכים לא כשרים על ידי רובנר, בודנר והוברפלד, בין היתר בקשר למיזוג המהופך שביצעה ממ"ק. החקירה האמורה כללה גם חקירה בנוגע לממ"ק ולחברת האם שלה (לא במקור- החברות שייסד גולדנברג פסי) , החברה האמריקאית הציבורית ג'נקון. קיומה של החקירה גרם לממ"ק נזקים כבדים, בשני מישורים: המישור האחד, החקירה הביאה לבזבוז זמן ניהולי רב ולהוצאות אדירות (עורכי דין, רואי חשבון, נסיעות לחו"ל וכיוצ"ב) ולמעשה לשיתוק החברה. (לא במקור – החברה שייסד גולדנברג פסי עליה השתלט דוד רובנר ואשתו זהבה רובנר) המישור השני, ציבור המשקיעים הפוטנציאלי שסומן כמתאים, הדיר רגליו מהשקעה בחברה ולא ניתן היה לגייס כספים נוספים. בנק מזרחי הבנק אליו תובע 2 (לא במקור – דוד רובנר) העביר את פעילות חברת ממ"ק ממניעיו האישיים, הקפיא ועצר את כל הפעילות הכספית בחשבונותיה, דבר שלא אפשר לחברה לתפקד.

פרסום הכתבה, חקירת נאסד"ק האינטנסיבית ועצירת הפעילות הבנקאית גרם לכדור השלג להתגלגל במדרון חלקלק וסופו בבקשת פירוק שהגישו עובדי החברה, להם לא שילמה ממ"ק משכורות. בתקופה זו מחשש שאהיה מעורב באינפורמציות מפלילות נגד תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) מודרתי כליל מהפעילות השוטפת של החברה ולא שימשתי כמנכ"ל החברה.  באותה עת במקביל החלו הליכים בנסד"ק, נגד תובע 2 (לא במקור דוד  – דיוויד רובנר) בקשר תהליכי ביצוע המיזוג במהופך אותו הוביל גם תובע 2 (לא במקור – דוד רובנר) מיזוג בין חברה נסחרת לבין חברת NET2WIRELESS.

 1. במקביל מעמדו של תובע 2 (לא במקור – דוד – דיוויד רובנר) נסדק בחברת ECI ובשוק בכלל, תהליך שהוביל לפיטוריו בהמשך ולעזיבתו את חברת ECI בבושת פנים.
 1. תהליכי המיזוג השני של חברת NET2WIRELESS עם החברה הבורסאית בנסד"ק סנסר, היה מיזוג בבסיסו הטעייה של תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) של משקיעים, חברות השקעה, חברות תקשורת ואנשים תמימים רבים. מיזוג זה פורסם מדי יום בעיתונות במטרה למשוך יותר ויותר משקיעים ל"חלום לעשיית כסף קל". ואומנם בתחילת הדרך מניית החברה שהייתה אמורה להתמזג עם חברת NET2WIRELESS הרקיעה שחקים מדי יום, עד שערך החברה בנסד"ק עלה על מיליארד דולר. לתרגיל רמייה זה של תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) פותה מר אלפרד אקירוב להשקיע מהונו, מר אקירוב השקיע בהטעיה ובהולכת השולל של תובע 2, 6 מיליון דולר. נכחתי בישיבות בהם התובע 2 (לא במקור דוד רובנר) הבטיח למשקיעים שבמידה וישקיעו ב"חלום" של חברת  NET2WIRELESS, תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) הבטיח  להם אישית שהם יכפילו וישלשו את כספם בזמן קצר ביותר.
 1. חקירת נסד"ק שנפתחה כנגד תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) ושותפיו התמקדה בעיקר במיזוג במהופך בשתי החברות, זהות מחזיקי המניות בחברות הממוזגות ובתרגילים נוספים הקשורים בהקצאת המניות למקורבים. התרסקות שתי החברות ופירוק החברות התרחשו באותו מועד.
 1. ההבדל בין שתי החברות היה משמעותי. לחברת ממ"ק היו מוצרים של ממש, מכירות חוזים, פעילויות וכו', מנגד חברת NET2WIRELESS הציגה "חזון טכנולוגי", חזון שהיה למעשה חלום הטעייה שהוכח שאינו שווה דבר לאחר פירוק. את החזון השקרי והמטעה של חברת – NET2WIRELESS הציג תובע 2, (לא במקור דוד – דיוויד רובנר) בפני משקיעים בארץ ובחו"ל, תוך כדי שהוא מנצל את מעמדו העולמי בחברת ECI במטרה לגרוף הון עתק לכיסיו.
 1. תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) מינה את אחד מבניו בתפקיד בכיר בחברת NET2WIRELESS.

גלובס

זירת העסקים של ישראל

התחקיר המלא של "בארונ'ס": בואו נעשה עסקה

מה מחבר בין עיסקאות תמוהות בטכנולוגיות ישראליות לבין אנשי פיננסים בעל עבר מפוקפק, רב ישראלי ודיוויד רובנר, מנכ"ל אי.סי.איי לשעבר

25.6.2000 00:00  מאת ז'קלין דוהרטי וביל אלפרט

איך יכולה חברה קטנטונת, שנמצאת על סף מחיקה ממסחר בנאסד"ק, להתגאות לפתע בשווי שוק של כמעט מיליארד דולר? קבוצה של משקיעים אמריקניים וחברות ישראליות גילתה את נוסחת הקסמים להצלחה פיננסית כזו, והשתמשה בה שלוש פעמים. בכל אחת משלוש העסקאות היו מעורבים דיוויד בודנר ומורי הברפלד, משקיעים בעלי עבר מנומר (מפוקפק בעגה האמריקנית). כמו כן, בכל עסקה, ישירות או בעקיפין, מעורב גם דיוויד רובנר, לשעבר מנכ"ל אי.סי.אי טלקום, מחברות הטלקום הגדולות בישראל, ומעורב הרב ארווין קאטסוף, סגן נשיא בקרן הירושלמית אש התורה, מוסד צדקה יהודי דתי.

הנוסחה היא כזו: חברה בורסאית אמריקנית, הנאבקת על חייה, עם כמות קטנה של מניות בשוק, מנפיקה מיליוני מניות כדי לרכוש חברה זרה עם מעט היסטוריה תפעולית וללא רווחים מדווחים. מניית החברה האמריקנית עולה כאשר הודעות לעיתונות מקדמות את עוצמתה הטכנולוגית של החברה הנרכשת. אם חברות הטכנולוגיה מצליחות לבסוף, כולם עושים כסף. אבל גם אם מניית החברה האמריקנית שוקעת לבסוף ל-2 או 3 דולר, בעלי העניין הפנימיים עדיין יכולים לגרוף מיליונים, הודות לחבילות המניות הזולות מאד שהחזיקו מלכתחילה.

ברואוד קפיטל (Broad Capital), חברת ההשקעות הניו-יורקית של בודנר והברפלד, היא כנראה הגורם המרכזי והמהותי בעסקאות הללו, המכונות בעגת השוק "מיזוגים בהיפוך (רברס)" או "השתלטויות בהיפוך" (לא בודנר ולא הברפלד החזירו לנו צלצולי טלפון לקבלת תגובה, ושניהם גם לא נכחו במשרדיהם המפוארים ברחוב ה-57 מערב, כאשר ביקרנו בהם בשבוע שעבר). יהיה מה שיהיה, עובדה אחת ברורה: שתי נשותיהם, נעמי בודנר ולאורה הברפלד, מחזיקות בחבילות גדולות של מניות באחת העסקאות שהתקדמה עד לשלב שמחייב חשיפה או דיווח של בעלי המניות. האחזקות של שתי הנשים בחברת מולטימדיה קיד (Multimedia KID) שוות 7 מיליון דולר כל אחת, למרות שבשבועות האחרונים קרס מחיר המניה הזו ל-2.06 דולר, משיא של 7.875 דולר שנרשם בפברואר.

שלוש החברות האמריקניות המעורבות במיזוגים בהיפוך עם חברות היי-טק ישראליות הן ווסטרן פאואר אנד אקוויפמנט, מפיצה של ציוד כבד, סנסאר, יצרנית מכשירי מדידה, וג'נקון (Jenkon) אינטרנשיונל, שייצרה בעבר תוכנה לשיווק עבור חברות שיווק ישיר. בשנה שעברה, המניות של כל השלוש נסחרו במחירי שפל של עד 1.5 דולר.

באפריל 1999 שווי השוק של ווסטרן פאואר אנד אקוויפמנט היה 14.9 מיליון דולר. שווי השוק של סנסאר באוקטובר 1999 היה 18 מיליון דולר. ג'נקון היתה שווה 9.8 מיליון דולר באוגוסט 1999.

כל החברות הללו מסיימות או כבר סיימו בימים אלה את הליך ההשתלטות בהיפוך. באפריל, לדוגמה, ווסטרן פאואר עשתה הסכם עם חברה בשם e-Mobile, שמקווה לייצר עזרי כף יד בעלי יכולת גישה לאינטרנט. מניית ווסטרן עלתה עד 10 דולר ב-1 במאי, והקפיצה בכך את שווייה הבורסאי של חברה זו ל-553 מיליון דולר. בשבוע שעבר נסחרה המניה ב-6.68 דולר.

באוקטובר סנסאר חתמה על הסכם דומה למיזוג עם Net2Wireless, החברה המתכננת לדחוס נתונים כדי שרשתות סלולר יוכלו להציע שירותי העברת נתונים במהירות גבוהה וגישה לאינטרנט באמצעות מכשירי סלולר קיימים ומכשירים חדשים. מניית סנסאר עלתה במארס לשיא של 89.875 דולר, וניפחה את שווי השוק של חברה זו ל-3.9 מיליארד דולר. מחיר המניה כעת: 22.125 דולר.

בדצמבר ג'נקון השלימה את ההשתלטות ההפוכה שלה על Multimedia KID, שמפתחת תוכנות לומדה אינטראקטיביות לילדים ומבוגרים. מניית ג'נקון עלתה ל-4.56 דולר, והמשיכה לנסוק עד לשיא של 7.875 דולר בפברואר, או לשווי שוק של 269 מיליון דולר לחברה הזו. מחיר המניה באחרונה: 2.06 דולר.

במשך שנים חברות פרטיות הן שעשו מיזוגים הפוכים עם חברות בורסאיות כדי לקבל גישה לשוק המניות. אבל השיטה הזו הדליקה לעיתים נוריות אזהרה מפני שהיא מאפשרת לחברה הפרטית לעקוף את הבדיקות והסינון המקובלים של חברות היוצאות בהנפקות ראשונות לציבור, IPO.

אבל נחמיה דיווידסון, מנכ"ל Net2Wireless ומייסד ויו"ר e-Mobile, מתעקש לומר שלא זה המקרה עם העסקאות שהוא מעורב בהן. לדבריו, הבחירה בהליך של מיזוג הפוך נבעה מכך שהמשתתפים בהליך יכולים להשיג את הגישה המהירה ביותר לשוק. "יש לנו חלון הזדמנויות חזק מאד כעת, מפני שיש לנו טכנולוגיה חזקה מאד", הוא אומר. הסבת החברה לבורסאית, הוא מוסיף, מאפשרת לחברה להציע לעובדים אופציות למניות, ועל ידי כך למשוך את הטובים ביותר מביניהם.

אולי כך, אבל הרקורד של אנשי הפיננסים הברפלד, 39, ובודנר, 43, אינו בדיוק מעורר אמון. לפני שנתיים, רשות ני"ע, SEC, טענה ששניהם קיבלו בחשאי יותר מ-513,000 מניות מוגבלות כביטחונות להלוואה שהם נתנו לדירקטור בחברה בשם Incomnet. השניים מכרו מיד את המניות בחברה הזו, שהיתה סיטונאית שיחות חוץ שהתחסלה בינתיים, וגרפו רווח של כ-3.7 מיליון דולר, תוך עבירה על חוקי ניירות הערך, על פי תלונת SEC.

Broad Capital, חברת ההשקעות של השניים, גם הואשמה באי חשיפה או אי מצג של העובדה שהיא מחזיקה ב-5% ממניות Incomnet שהיו בשוק, כלומר שהיא בעלת עניין בחברה זו, כמתחייב על פי החוק.Broad, הברפלד ובודנר הסדירו את התלונות של SEC מבלי שהודו או הכחישו אותן, והם נדרשו להחזיר את הרווחים הלא חוקיים, שבתוספת ריבית הגיעו ל-4,649,125 דולר. שניהם גם הורשעו ונענשו בתביעות אזרחיות: Broad שילמה קנס של 50,000 דולר, והברפלד ובודנר שילמו קנסות של 15,000 דולר כל אחד.

כתוצאה מפרשה זו, השניים גם קיבלו "פסילה סטטוטורית" אוטומטית מעבודה אצל חברות ברוקרים השייכות להתאחדות סוחרי ניירות הערך בארה"ב – NASD – הגוף המפעיל את בורסת נאסד"ק.

להברפלד ולחברת ההשקעות שלו ושל בודנר היתה התחככות נוספת עם החוק, בשנת 1996, כאשר שניהם היוו יעד לתלונה מנהלית של SEC, שהיתה קשורה בחברה קנדית בשם Wye Resources. חברה זו ייחצנה את עצמה בצורה נמרצת כבעלת אינטרסים במרבצי ונכסי זהב ויהלומים. "Broad Capital היתה מודעת, וגם השתתפה, במאמצי הקידום של Wye בארה"ב", נאמר בתלונת SEC. חברתו של הברפלד גם הואשמה ברכישת מניות לא רשומות של Wye במחיר הנחה, תוך פרסום מצג שווא, שתיאר את הרכישה הזו כהלוואה. מבלי שהודו או הכחישו את ממצאי רשות ני"ע, Broad Capital והברפלד הסכימו לפרסום צו של SEC, שלפיו הם הפרו את סעיף 5 לחוק ני"ע, והסכימו להחזיר 426,790 דולר, שהיוו את רווחיהם מן האחזקה של מניות Wye בתוספת ריבית.

וב-1992 הודו בודנר והברפלד בבית משפט פדרלי בברוקלין, ניו-יורק, בעבירת אחזקת מסמכי זיהוי מזויפים במטרה לבצע הונאה. הזוג הזה הואשם בכך שהוא שיגר שני מתחזים לעבור את בחינות ההסמכה מ"סידרה 7" של הברוקרים במקומו. בודנר והברפלד נידונו לשנת השעייה אחת ולקנס של 50,000 דולר כל אחד.

אבל דומה שההרשעות הללו לא האיטו אותם. ניקח, לדוגמה, את העסקה של ג'נקון אינטרנשיונל. הרב קאטסוף מקרן אש התורה מירושלים זוכר שהעסקה הזו "התאפשרה" לו בעזרתם של בודנר והברפלד. קצת לפני יותר משנה, מניית ג'נקון נסחרה ב-1/2 2 דולר. ב-26 באוגוסט הוכרזה העסקה עם מולטימדיה קיד. הודעה לעיתונות של ג'נקון באותו תאריך מציינת שמולטימדיה קיד "זכתה בפרס היוקרתי לתעשיות תוכנת המחשבים של משרד ראש הממשלה בישראל, בקטגוריה של חדשנות ייחודית וחדשנות בשדה החינוך".

על פי תנאי העסקה, ג'נקון הנפיקה 840,000 מניות רגילות חדשות לבעלי מניות מולטימדיה קיד, ביחד עם מניות בכורה שניתנו להמרה לעוד 24 מיליון מניות של ג'נקון. אם ההמרה היתה מתבצעת, בעלי מניות מולטימדיה קיד היו מחזיקים ב-83% ממניות ג'נקון. בשלב מאוחר יותר כללה העסקה גם הנפקה פרטית של איגרות חוב להמרה בשווי 4.5 מיליון דולר, כשההמרה היא ל-4.5 מיליון מניות של ג'נקון.

על פי ממצאי SEC, דיוויד רובנר, לשעבר מנכ"ל אי.סי.איי טלקום, הסכים לכהן כיו"ר לא פעיל של החברה הממוזגת החדשה עם סיום העסקה. רובנר, שפרש מכהונתו באי.סי.איי טלקום בפברואר שנה זו, עבד בחברה הזו הנסחרת בנאסד"ק מאז 1970, והתמנה למנכ"ל שלה ב-1991. בתקופת כהונתו כמנכ"ל, נזקפת לזכותו הצמחת הכנסותיה השנתיות מ-74 מיליון דולר ל-1.2 מיליארד דולר. רובנר מכהן כעת גם כיו"ר Net2Wireless, ואם המיזוג ההפוך שלה עם סנסאר יושלם, הוא אמור לכהן גם בראש החברה המאוחדת הזו. רובנר אומר שהוא הכיר את הברפלד ובודנר דרך ידיד, שאת שמו הוא לא מסגיר. לדבריו, הוא לא היה מודע להיסטוריה של היחסים בין השניים ובין SEC. "בכל הנוגע לבעלי המניות, לא יכולנו לבדוק את ההיסטוריה שלהם", הוא אמר לבארונ'ס.

ג'נקון השלימה את המיזוג ההפוך שלה ואת ההנפקה הפרטית בסך 4.5 מיליון דולר בדצמבר, ועסקי התוכנה שלה נמכרו למנהליה הקודמים. מניית מולטימדיה קיד עלתה לשיא של 7.875 דולר ב-14 בפברואר.

ההודעות לעיתונות על העסקה לא חושפות הרבה פרטים על מהות העסקים או הפיננסים שלהם. אבל על פי המסמכים ששוגרו ל-SEC, בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 1999, כ-44% מהכנסותיה של מולטימדיה קיד בסך 747,743 דולר, נבעו ממכירות ברומניה, 33.6% נבעו ממכירות בארה"ב ו-19.8% מישראל. יתרה מזו: 97.7% מהמכירות היו לשלושה לקוחות בלתי-מזוהים בלבד. דיווח עדכני יותר ל-SEC מציין שלחברה היה הפסד של 5.75 מיליון דולר מפעולות שהופסקו, ושהיא "השיגה רק הכנסות מוגבלות ממכירת מוצרים, שירותים וזכויות שיווק" בששת החודשים שהסתיימו ב-31 במארס שנת 2000.

בתחילת חודש זה, מולטימדיה קיד הגישה לרשות ני"ע, SEC, בקשה לרישום 13,283,239 מניות למכירה. הכמות הזו נבעה מהמרת המניות המבוכרות וההנפקה הפרטית של האיגרות להמרה. הרישום להנפקה, שעדיין לא נכנס לתוקף, מהווה חומר קריאה מעניין. מי שרשומה כבעלת העניין הגדולה ביותר בחברה היא זהבה רובנר, אשתו של דיוויד: היא מחזיקה ב-6,818,606 מניות, 19.9% מהחברה, בערך של 14.1 מיליון דולר במחיר המניה כיום. מתוך סך האחזקה הזו, 2,650,000 מניות יירשמו למכירה.

ומי עוד ברשימת בעלי העניין? גם נעמי בודנר ולאורה הברפלד, המחזיקות כל אחת ב-3,409,302 מניות, בשווי משותף של 14.1 מיליון דולר כיום. כל אחת מהן תרשום להנפקה 1,325,000 מניות.

שם נוסף ברשימת בעלי העניין הוא רוברט דפאלו (DePalo), שמחזיק ב-829,848 מניות של מולטימדיה קיד, שכולן יירשמו למכירה. דפאלו הוא יו"ר אקווילינק, חברת השקעות בניו-יורק סיטי, שייעצה לעסקת מולטימדיה קיד. אומר דפאלו: "על פי כל ההערכות, מולטימדיה קיד צריכה להיות רווחית ברבעון האחרון של שנה זו, בהתחשב במידע שהעביר אלי מנהל הכספים שלה".

אבל השם המתוקשר ביותר ברשימת בעלי העניין הוא ארווין קאטסוף, 45, והוא מחזיק ב-200,000 מניות, שמחציתן יוצעו למכירה. הרב קאטסוף אומר שחלק מהמניות הן בבעלות קרן אש התורה שהוא עומד בראשה, ולדבריו קרן הצדקה הזו מושקעת גם במניות נט2וויירלס ו-e-Mobile.

קאטסוף אוהב לקשט את קירות משרדו שבמרכז מנהטן בתצלומים בהם הוא נראה במחיצת ידוענים כמו ג'רי סיינפלד, ראש ממשלת בריטניה לשעבר מרגרט תאצ'ר, מוחמד עלי ומארח סי.אן.אן לארי קינג. מעברו השני של הרחוב שוכן משרדה של חברת Capital Broad. קאטסוף ולארי קינג אפילו כתבו במשותף את הספר הפופולרי "תפילות רבות עוצמה", שמפרט את האופן בו מתפללים ידוענים עשירים ומפורסמים.

לפי קאטסוף, בודנר והברפלד הם "מגדולי הנדבנים בעולם היהודי". הוא מוסיף: "דייויד ומורי ידועים כאנשים משכמם ומעלה. הם ידידים שלי. אני סומך על השיפוט שלהם".

העסקה השנייה, בין סנסאר ונט2וויירלס, הוכרזה ב-7 באוקטובר 1999. סנסאר, לשעבר לארסון-דייוויס, עסקה בעבר בעיצוב, פיתוח, ייצור ושיווק מיכשור מדעי אנליטי. שישה חודשים לפני כן, סנסאר ביצעה פיצול מניות הפוך ביחס של 5 ל-1 ומועצת המנהלים שלה התפטרה. מי שהתמנה למנכ"ל החדש היה הווארד לנדא, שותף במשרד עורכי הדין החיצון של סנסאר. סנסאר החלה למכור את נכסיה, ולתור אחר רכישות או השקעות חדשות. ברבעון השלישי של 1999 לא היו לה מכירות מפעולות מתמשכות, אך היו לה מזומנים ושווי מזומנים בשווי 3.17 מיליון דולר.

בשלב זה באה ההכרזה שסנסאר תרכוש את כל המניות המונפקות של ITES, כיום נט2וויירלס. במסגרת העסקה, סנסאר אמורה להנפיק 17 מיליון מניות (בתיאום לפיצול המניה שיבוא בעקבות העסקה) לבעלי המניות של ITES. עוד מיליון מניות אמורים להינתן לגורמים לא ידועים, שסייעו לגבש את העסקה.

"Broad Capital הפגישה אותנו עם נט2וויירלס", אומר הווארד לנדא, מנכ"ל סנסאר. ברואוד, הוא אומר, השקיעה בסנסאר בגילגול קודם שלה, והיא הציעה לו כמה מועמדות ישראליות לצורך ביצוע מיזוג הפוך. לדברי לנדא, הוא חיבב את הטכנולוגיה שהציעה נט2וויירלס, ונפגש עם המנכ"ל שלה, נחמיה דיווידסון, ועם ראשי ברואוד קפיטל (בודנר והברפלד) בניו-יורק סיטי. "המשיכה הראשונית שלי לחברה הזו (נט2וויירלס) היתה הודות לדיוויד רובנר, בזכות הניסיון שלו באי.סי.איי טלקום", מסביר לנדא.

בסגירת העסקה, מנהלי נט2וויירלס, כולל דיווידסון, יקבלו את הניהול של סנסאר. דיווידסון מסר לבארונ'ס שהוא עבד במשרד הביטחון הישראלי מ-1987 עד אמצע שנות ה-90' והיה מעורב בתקשורת, דחיסת נתונים והצפנה. לדבריו, "חיפשתי הון, ופגשתי את דיוויד רובנר, שהיה אז נשיא אי.סי.איי". הוא מוסיף שרובנר הכיר את המשקיעים האמריקניים, והוא זה שקישר בינו ובין סנסאר. דיווידסון מתעקש שהוא לא יודע דבר על התקלויותיהם של הברפלד ובודנר עם רשות ני"ע האמריקנית בעבר. "הם לא בעלי מניות פעילים", הוא מסביר, "דיוויד רובנר הוא הדמות החשובה כאן".

נט2וויירלס מפתחת טכנולוגיה לדחיסת נתונים ושיגורם ברשת סלולר ובאמצעים אלחוטיים. המודל העסקי שלה מבוסס על התקווה שרשתות סלולר יקנו את הציוד שלה, כדי שיתאפשר להעביר תמונות וידאו ולגלוש לאינטרנט באמצעות מכשירי הסלולר מהדור השני (G2) הקיימים כיום ברוב השווקים. רוב האנליסטים לא צופים שרשתות הסלולר יוכלו להגיש שירותים כאלו עד שמכשירי דור הסלולר השלישי, G3, יוחדרו לשווקים בשנתיים או בשלוש השנים הבאות.

מניות סנסאר החלו לנוע צפונה אחרי שהיא הכריזה ש-ITES חתמה על הסכם פיתוח עם פרטנר קומיוניקיישנז, החברה הבת הישראלית של רשת הסלולר הבריטית אורנג'. נט2וויירלס תבחן, על חשבונה, את פלטפורמת העברת הנתונים שלה ברשת של פרטנר. בתמורה, פרטנר קיבלה אופציה לרכוש 7% מהמניות המונפקות של נט2וויירלס במחיר מימוש של 5.5 מיליון דולר. במחיר המניה כיום הנתח הזה של 7% שווה כ-67 מיליון דולר.

"אנחנו בשלבי הניסוי הראשוניים, אבל עד כה לא התאכזבנו", אומר דן אלדר, סגן נשיא ליחסים עם חברות טלקום וליחסים בינלאומיים בפרטנר. חברה בת אחת של פרטנר מסייעת כעת ל-12 חברות סטארט-אפ לפתח טכנולוגיות. ביום חמישי שעבר הודיעה פלאפון, רשת סלולר ישראלית, שהיא התקינה את טכנולוגיית נט2וויירלס ותתחיל בקרוב ניסויי פיילוט שלה.

בסוף מארס נט2וויירלס סיימה הנפקה פרטית של מניות בכורה בסך 29 מיליון דולר, שניתנת להמרה ל-1,041,140 מניות של סנסאר. בשלב זה, סנסאר החליטה לממש את האופציה שלה לרכישת נט2וויירלס והגדילה במקצת את כמות המניות המעורבות בעסקה. סנסאר תנפיק 18,295,060 מניות ואופציות ל-14,766,649 מניות נוספות, בנוסף למיליון המניות אחרי הפיצול שישמשו לתשלום עמלת מקדמה (introduction fee). בתום כל ההליכים, לחברה המאוחדת יהיו 43 מיליון מניות בדילול מלא. בעלי מניות נט2וויירלס יחזיקו ב-65% מהישות החדשה. להם, ביחד עם פרטנר, תהיה האופציה להעלות את חלקם ל-77%.

בעלי המניות היו אמורים לדון במיזוג ב-16 ביוני, אבל החברה לא פרסמה כל הודעה לעניין זה. החברה החדשה תיקרא נט2וויירלס, ודיווידסון יהיה המנכ"ל שלה.

נט2וויירלס הפסידה 493,178 דולר באפריל-דצמבר 1999, על פי המסמכים העדכניים ביותר שהיא שיגרה ל-SEC. אבל על סמך מחיר המניה הנוכחי של סנסאר, שווייה הבורסאי יהיה לא פחות מ-953 מיליון דולר. האם היא באמת שווה את זה? "היא שווה הרבה יותר מזה", מבטיח נחמיה דיווידסון, "מפני שהתוכן הוא העתיד". דיוויד רובנר נשמע בטוח באותה מידה: "נט2וויירלס היא חברה ששווה הרבה מאד כסף", הוא מסביר, "היא תחולל מהפכה בתחום הסלולרי".

העסקה האחרונה ביותר שחשפנו, בה היו מעורבים בודנר/הברפלד, קשורה בווסטרן פאואר אנד אקוויפמנט, מפיצת הציוד הכבד הנאבקת על קיומה. הדו"ח לרבעון שהסתיים ב-30 באפריל מציין הכנסות של 35.5 מיליון דולר, ירידה של 13% מהרבעון המקביל, והפסד של 947,000 דולר או 29 סנט למניה מול הפסד של 2 סנט בלבד למניה ברבעון המקביל. באסיפה השנתית הכללית שהיתה בפברואר, התפטרו שני דירקטורים של ווסטרן, ונבחרו שני דירקטורים חדשים. כעבור חודשיים, ב-18 באפריל, ווסטרן הכריזה על כוונתה להתמזג עם e-Mobile, סטארט-אפ שמפתח מחשב כף יד סלולרי יקר, הדומה לפאלם אורגנייזר – כזה המאפשר למשתמשים למשוך ולהציג קול ונתונים. ביום ההוא, 3 מיליון מניות ווסטרן נסחרו בסגירת המסחר ב-4.5 דולר.

מנכ"ל ווסטרן, דיוויד מקליין, מסביר שלחברתו לא היה את ההון הנחוץ להרחבת עסקיה הנוכחיים, ולכן היא החלה לתור אחרי מיזוג או רכישת המניות מהציבור – או מכירתה כחברת קש. הוא ורוברט מ. רובין, דירקטור ובעל העניין העיקרי בחברה, הכירו את האנשים באקווילינק, שניסו להנפיק את e-Mobile. ברואוד קפיטל של בודנר והברפלד, אומר מקליין, מעורבת בגיוס פרטי של 8-7 מיליון דולר לווסטרן, מה שהוא חלק מעסקת המיזוג עם e-Mobile.

מקליין אומר שהוא מעולם לא נפגש עם מישהו מהחברה הזו. רובין נפגש רק עם נחמיה דיווידסון. "אנחנו סומכים על מועצת המנהלים שלנו ועל אקווילינק שיעדכנו אותנו", אומר מקליין. בארונ'ס לא הצליח להשיג את תגובת הדירקטור רובין לדברים. דיווידסון עצמו הגיב כך: "אני לא מעורב בפרטים (של e-mobile). אני עסוק כעת מאד עם נט2וויירלס".

הוא הציע שנשוחח עם איתן רמון, לדבריו עובד של e-Mobile. רמון אמר לבארונ'ס שהוא עדיין עובד של מוטורולה, בה הוא מועסק זה 17 שנים. הוא הבטיח לנו, עם זאת, ששני עובדים מועסקים כיום במשרות מלאות ב-e-Mobile, הן בזיהוי צרכי השוק והן בפיתוח הטכנולוגיה. "אנחנו מעריכים שיש לנו משהו גדול בידיים", אמר רמון. ביום חמישי באה ההכרזה שרמון התמנה למנכ"ל e-Mobile.

על השלד הזה מונח כיום שווי שוק של 380 מיליון דולר, על בסיס המחיר הנוכחי ו-52 מיליון המניות החדשות שווסטרן תנפיק כדי לרכוש את e-Mobile, בתוספת 3 מיליון המניות שבשוק כיום (הנהלת ווסטרן והדירקטורים שלה יקנו את חטיבת הציוד הכבד של ווסטרן ב-4.7 מיליון דולר). עד כה, ווסטרן לא פרסמה שום מידע פיננסי על e-Mobile בהודעותיה לעיתונות או בהודעות הרשמיות ל-SEC. היא גם לא שיגרה ל-SEC את מכתב הכוונות בדבר הרכישה ההפוכה של חברה זו. לכן גם שמות בעלי העניין ב-e-Mobile טרם נחשפו. אבל הרב קאטסוף כבר מבטיח שקרן אש התורה בעסקה הזו, כלומר היא בעלת עניין ב-e-Mobile. גם דיוויד רובנר גילה לבארונ'ס שהוא, אשתו או ילדיו מושקעים בכל שלוש העסקאות שמנינו.

ללא ספק עבודה יפה, אם אתם יכולים לקבל אותה.