ארכיון הרשומות עם התג "כב' הנשיאה דורית ביניש פסלות שופטים"

..

לא ייאמן!

בישיבה שהתקיימה ביום 1.7.2010, גולדנברג פסי לא נכח בישיבת ההוכחות, לאחר שבקשתו לדחות את הישיבה נדחתה ע"י השופט (בדימוס) שאול מנהיים המשמש כיום כבורר. בישיבה זו היה אמור פסי גולדנברג להמשיך לחקור בעצמו את דוד רובנר. השופט בדימוס מנהיים, דחה את המסמכים הרפואיים שהוגשו ע"י פרופ' מכובד מנהל מערך רפואי מרכזי ורופאת מחוז וכן מסמכים רפואיים מהותיים תומכים נוספים, המעידים שגולדנברג מנוע היה ליטול חלק בישיבה.

במהלך הישיבה ניהל השופט (בדימוס) שאול מנהיים עם רובנר וב"כ, דו שיח ערני, על מימוש זכויותיהם הצפויות מזכייה בתביעה שהגישו נגד גולדנברג, בשלב בו טרם הסתיימה השמעת עדי התביעה, טרם נשמעה מסכת ההגנה. בישיבה זו הבטיח מנהיים שאול השופט (בדימוס), לרובנר ולב"כ "אתם תראו כסף".

מידע חשוב זה הובא בין השאר לידיעת נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופטת דורית ביניש, בערעור בטענת פסלות שהגיש גולדנברג פסי נגד השופט (בדימוס) מנהיים שאול, ערעור שנדחה.

 פרוטוקול

ביהמ"ש המחוזי – פתח תקווה

בפני כב' השופט: שאול מנהיים
תיק אזרחי: 10870-12-08
ישיבה מיום: 1.7.2010

הפרוטוקול נרשם ע"י:   חב' סטנוגרמה

בבית המשפט המחוזי פתח תקווה

בפני כב' השופט: שאול מנהיים

ת.א.: 10870-12-08

ישיבת יום 1 ביולי, 2010

נוכחים:   התובעים וב"כ – עו"ד שמואל לינצר

עו"ד איילת קרני

ב"כ הנתבעים –           מר דורון טוראל

מולטימדיה קיד

 

כב' השופט:      בוקר טוב. נוכחים התובעים בעצמם ובאי כוחם עורכי הדין לינצר וקרני. הנתבע 3 בעצמו. אין התייצבות לנתבע 1, המופיע גם בשם הנתבעת 2.

הבוקר הוגשה לבית המשפט מעטפה ובה חומר רפואי שעליה נכתב בחיסיון, כאן המקום להעיר שחיסיון זה דבר ששופט קובע ולא אף אחד אחר. יחד עם זאת, לגופו של עניין, מקובל עלי שהחומר הרפואי המתייחס לענייניו הבריאותיים של הנתבע 1, אכן צריך להיות חסוי. כך שההערה היא סמנטית בלבד.

החומר שהוגש היום מבלי שצורפה אליו בקשת דחייה המופנית אלי, כולל מכתב שממוען דווקא לנשיאת בית המשפט הזה, של פרופ' לרפואה וטופס התחייבות כספית, מה שמכונה טופס 17 למרפאת חוץ, שמתייחס לפניה למרפאת חוץ של בית החולים היום.

הטופס עצמו נערך לפני כ- 3 ימים. הנתבע 1 כפי שאמרתי לא התייצב, אף שאנחנו 45 דקות לאחר השעה שנועדה לדיון. האם מישהו מהצדדים רוצה לומר משהו, זה הזמן. אחר כך אתן החלטה. כן,מר לינצר.

עו"ד לינצר:     אנחנו כמובן לא יודעים מה שכתוב במסמכים הרפואיים, לא היום ולא בעבר. אבל מהמלים הספורות שכבוד בית המשפט בכל אופן אמר, אנחנו מבינים שלפני 3 ימים נקבע –

כב' השופט:      לא,לפני 3 ימים הונפק טופס ההתחייבות הכספית. אנחנו לא יודעים מתי נקבע. שנהיה מדויקים.

עו"ד לינצר:     אני יודע,

כב' השופט:      טופס ההתחייבות הכספית שכולל את התאריך, הונפק ב- 28.6.2010, מתי התור הזה נקבע, אני לא יודע לומר מתוך הניירות שבפני.

עו"ד לינצר:     בכל אופן, בשבוע שעבר התקיים דיון והנתבע לא הודיע שיש לו הזמנה לועדה רפואית או לטיפול רפואי היום. אז אני מניח שהדבר הזה נקבע בשבעת הימים האחרונים.

מאחר ולא התקיים אף דיון בבית המשפט מאז שאנחנו התחלנו את הדיונים בבית המשפט, כולל כל הדיונים שלא בפני בית משפט נכבד זה, לא התקיים אף דיון ללא בקשת דחייה של הנתבע,

כב' השופט:      כשאני אומר הנתבע, אדוני מדבר כל הזמן על הנתבע 1,

עו"ד לינצר:     אני מדבר על הנתבע 1. אני מדבר על הנתבע. ב- "הא הידיעה".

מאחר וכאמור, לא התקיים אף דיון ואני אחראי למה שאני אומר, מתחילת הדיונים שהתקיימו בפני כל השופטים, שלא נתבקש לגביו דחייה, יש לי את החשש הכבד גם לאור הנתונים המאוד מאוד מעטים ששמענו כאן ושאמרתי אותם, שגם הדיון הזה הוא בבחינת דיון שפשוט הנתבע לא רוצה לקיים אותו. הנתבע לצערי, מנצל מחלה – אני מניח שיש לו – לדחיית כל הדיונים ולקביעת הטיפולים שלו דווקא במועדים שבהם מתקיימים הדיונים בפני בית המשפט.

אני רוצה להביע – אני לא רוצה להגיד דברים חמורים שאני לא נתקלתי בדברים מהסוג הזה, קרוב ל- 30 שנה שאני עורך דין, אבל אני חושב שמדובר בפגיעה חמורה ביותר בתובעים. אני חושב שמדובר בפגיעה חמורה ביותר בבית המשפט, ואני מדבר לא רק בפני מותב נכבד זה. אנחנו חווינו את הדברים, בדיוק אותו הדבר גם בפני מותבים אחרים. כב' השופט אברהם יעקב, כב' השופט שמואל ברוך בבית משפט המחוזי בתל אביב, בדיוק אותו הדבר.

אדוני לא חווה אתה דברים האלה באופן ,

כב' השופט:      אדוני אומר שזה לא אצלי,

עו"ד לינצר:     זה לא אישי. שאדוני ידע שזה לא אישי. הוא עושה דין לעצמו, הוא משטה בתובעים ,הוא מנסה לשטות בבית המשפט, הוא מנסה כל מניפולציה שלא תהיה. מטריד את בית המשפט.

אני רוצה להזכיר לבית המשפט, כתב התביעה הוגש ביום 18.12.2005. קרוב ל- 5 שנים כמעט, לבית המשפט המחוזי בתל אביב ורק בימים האלה אנחנו שומעים את ההוכחות, וגם כאן הצורה שהנתבע 1 מנהל את הדיונים, מדברים בעד עצמם.

אני אגיד לאדוני עוד דבר שרציתי לעשות אותו יותר מאוחר, אבל אין לי ברירה, אצטרך לחשוף אותו היום.

בנוסף לכל העלמות הכספים שאנחנו טענו אותם כבר בשלב של הבקשה לעיקולים, ובית המשפט אישר שאכן הנתבע מעלים מסמכים, נודע לנו לאחרונה שהבית שעליו עשינו עיקול הוצג למכירה. נודע לנו –

כב' השופט:      סליחה שאני קוטע, שני דברים בהקשר הזה, אחד, זה לא מענייני לעסוק בזה בכלל ובדיון היום בפרט. שניים, חוששני שאם יש עיקול, קצת קשה למכור בלי שהמכר יהיה כפוף לעיקול על כל מה שמשתמע מזה, ולכן גם אם המידע הזה נכון, לגופו אני לא מודאג ממנו, אולי להפך; אם מוכרים כפוף לעיקול, אז הכסף, אתם תראו כסף, אמנם בשלב הזה על תנאי, זאת אומרת, הכסף יהיה מונח איפשהו, אבל תראו כסף.

עו"ד לינצר:     אדוני ייתן לנו את הקרדיט. מדובר בעיקול ויש לנו חשש שהוא גורם לחובות רבים נוספים, ולכן הוא צריך זמן. הוא רוצה לגרום לחובות נוספים, לעיקולים רבים נוספים שאנחנו בעצם, נהיה זכאים, אם בהנחה שאנחנו נהיה זכאים כמו כל זכאי אחר, כי בסוף הוא יגיש בקשה לפשיטת רגל. זו דעתי.

כב' השופט:      ראשית,מדובר בספקולציה ובעניין שחורג בעליל.

עו"ד לינצר:     זה נכון.

כב' השופט:      חורג בעליל לא רק מהדיון אלא גם מהתיק. אז בוא נתמקד במה שצריך להתמקד. יש לנו די והותר.

עו"ד לינצר:     בסדר גמור.מה שאני מבקש, אני אבקש את הדברים האופרטיביים. אני מבקש לקבל החלטה מבית המשפט, שכל תעודה רפואית שיכתוב רופא כלשהו, תופנה לבית המשפט, שלא תהיה תעודה רפואית בעלמא, אלא שתהיה תעודה רפואית שמופנית לבית המשפט, שהרופא ידע שהוא מפנה את זה לביתה משפט, ושאכן הוא סובר שבתאריך מסוים שהדיון מתנהל, אז –

כב' השופט:      אני אוסיף נתון. המסמך היותר משמעותי בעיני מבין שני המסמכים שהוצגו לי הבוקר, הוא מכתבו של פרופ' לרפואה, שנושא תאריך של אתמול, מופנה לנשיאת בית המשפט הזה. הוא מסתיים אחרי תיאור רפואי, בסיכום שתי שורות מעל הפסקה שמתחילה במלה "לסיכום" נאמר "לאור כל אלו, הנני מבקש להיענות לבקשתו לדחיית הופעתו בבית המשפט עד לסיום הבירור"… לא אפרט טיב הבירור. הוא מפורט במסמך. .."בבעיות שציינתי לעיל, שאף החמירו לאחרונה."

כלומר, מדובר במסמך, הוא לא חוות דעת אבל הוא מסמך על נייר של מרכז רפואי מכובד, חתום על ידי פרופסור בעל תפקיד בכיר, קונקרטי, לא איזה מנכ"ל בית חולים או משהו, אלא תפקיד רפואי בכיר שמתייחס ישירות למחלות המתוארות במסמך,וזה מה שהוא כותב.

אלה הנתונים שבפני בעת הזו. מה שאדוני רוצה לומר עליהם זה הזמן. אם יש לאדוני מה לומר.

עו"ד לינצר:     יש לי הרבה. אני אומר קצת. גם לפי מה שכבודו התיר לנו לשמוע, אני שומע שמדובר בבירור ולא מדובר בידיעה.כך אני מבין.

כב' השופט:      מדובר בבירור של עניינים על רקע מחלות קיימות מאובחנות פוזיטיבית.

עו"ד לינצר:     כן, אבל מדובר בבירור. יש לי עוד בקשה.

כב' השופט:      מה אדוני מבקש בסוף, אחרי ככלות הכל?

עו"ד לינצר:     נקודה או שתיים לפני הסוף. הנקודה לפני הסוף היא שאני מבקש שבית המשפט ימנה רופא שיבדוק את הנתבע וייתן חוות דעת.

כב' השופט:      זה רעיון. אנחנו נהפוך את זה לתיק נזקי גוף. אחר כך יבקשו לחקור את המומחה. זה לא הולך להיות הכיוון, מר לינצר מכיוון שאני לא הולך להפוך את התיק הזה לתיק שעניינו בירור מצבו הרפואי של הנתבע 1. את זה אני עושה בתביעות של נזקי גוף, או רשלנות רפואית או נזקי גוף אחרים. שם אני מברר את מצבו הרפואי של תובע, אגב. אף פעם לא של נתבע. בכל אופן, נסיט את האנרגיות שלנו ואת הזמן שלנו לזה? לא נראה לי.

עו"ד לינצר:     אם לא נסיט את האנרגיות שלנו לזה, אני לא רואה לאן אנחנו נסיט את האנרגיות שלנו. כך אני רואה את ההתנהלות של הנתבע. אבל, אני הולך בכיוון שאדוני אמר. אדוני שאל אותי מה אני רוצה שאני מתייחס לדיון של היום,

כב' השופט:      יעשה מה שצריך כרגע לעשות.

עו"ד לינצר:     אעשה כפי שאדוני אומר. לטענתנו, אין כל מניעה שהנתבע 1 יהיה מיוצג. הוא היה מיוצג, וגם כאן אנו סוברים שהוא לא מיוצג ביודעין כדי לגרום להשתהות המשפט ולעכב את הדיונים.    אנחנו יודעים שיש לו במשפחה, עורכי דין שיכולים לייצג אותו.

מה שאני מבקש את הדברים האופרטיביים, זה ראשית, לומר שהחקירה הנגדית מסתיימת. הוא ניצל את,

כב' השופט:      נסתיימה בזה? זה מה שאדוני מבקש?

עו"ד לינצר:     זה דבר אחד.

כב' השופט:      חקירה נגדית של התובע?

עו"ד לינצר:     כן. אני מבקש צו הבאה. אני מבקש הוצאות של הדיון היום. אני, בשלב הזה לא אבקש, אני חושב שאני יכול לבקש על פי התקנות, אפילו פסק דין, נדמה לי. אני לא ארחיק לכת בענין הזה. מה שאני מבקש, הוא לראות את הדיון היום כאילו שחקירה נגדית של התובע. אני חושב, אם בשבוע הבא יש דיון,

כב' השופט:      ביום חמישי הבא.

עו"ד לינצר:     ביום חמישי הבא יש דיון. אני משאיר לשיקול דעת בית המשפט אם צריך, לאור ההתנהלות של הנתבע, לבקש ליתן צו הבאה או לא. אבל כאמור, אני מבקש גם שבית המשפט ייתן הוצאות לצורך הדיון היום.

כב' השופט:      אני לא הבנתי עד הסוף מה עמדת אדוני לגבי הדיון הבא. אדוני מבקש שהוא יתקיים במועד המתוכנן?

עו"ד לינצר:     בודאי.

כב' השופט:      תודה. מר טוראל אם אדוני רוצה לנקוט עמדה, כמובן שאדוני יכול, אדוני לא חייב.

עו"ד לינצר:     סליחה, אולי עוד דבר. הדיון יתקיים בשבוע הבא, אבל אני מבקש שהנתבע יודיע כמו שהסכמנו בדיון האחרון, מי העדים שהוא מתכונן להביא לדיון הבא.

כב' השופט:      יש החלטה שיפוטית.

עו"ד לינצר:     בסדר, אבל הוא לא קיים אותה עד היום, ואני לא יודע אם,

כב' השופט:      עד היום הוא לא היה צריך לקיים אותה. הוא הגיש, הודיע שמות. אחד העדים אפילו זומן בטעות פעמיים, מר יהלום ואנחנו נפרדנו ממנו בשבוע שעבר.

עו"ד לינצר:     אחרי שהוא בא הוא ויתר עליו. אחרי שהוא בא פעמיים, הוא ויתר עליו.

כב' השופט:      כן, בסדר.

עו"ד לינצר:     גם כן מראה על ההתנהלות שלו,

כב' השופט:      מר לינצר, אנחנו מערבבים כמה נושאים.

עו"ד לינצר:     נכון.

כב' השופט:      אבל הדרך הכי טובה להיות לא ממוקד ולא לקבל החלטות.

עו"ד לינצר:     אבל הכל מתנקז לעניין אחד, מה שאני רוצה להראות לאדוני שהכל מתנקז לכיוון אחד.

כב' השופט:      אני מבין את הטענה שלכם, אבל הדרך הנכונה כרגע היא לעסוק בכל שאלה בבוא שעתה.

עו"ד לינצר:     אני מקווה.

כב' השופט:      תודה רבה. מר טוראל, אם אדוני רוצה לומר דברים בעניין של מה עושים היום וכו', אז אדוני יכול. אדוני לא חייב לנקוט עמדה בעניין הזה.  ככל שזכור לי, אדוני סיים את חקירתו של התובע.

מר טוראל:       נכון. אין לי שום דבר מה להגיד. אני אף פעם גם לא ביקשתי דחיות של דיונים. התייצבתי.

כב' השופט:      לפחות מאז שאני בתיק שמתי לב וגם הערתי את ההערה הזו, אם אדוני שם לב הבוקר.

מר טוראל:       גם לפני כן.

כב' השופט:      לפני כן אני לא יודע, אבל זה לא הנושא.

מר טוראל:       התייצבתי לדיונים. אני באתי היום ואני אמשיך לבוא מתי שיקבעו.

כב' השופט:      בסדר. ואין לאדוני עמדה.

מר טוראל:       נכון.

עו"ד לינצר:     באופן חריג אני מבקש, אני חושב שהתובעים עצמם רוצים כמה מלים, אם אדוני מוכן לאפשר להם.

כב' השופט:      לא. בחודשים הספורים מאז שהתחלנו לשמוע הוכחות, אנחנו כבר במצב, שנותר לנו דיון אחד וזה לגמר ראיות התביעה, זה שלב יפה ומתקדם בתיק מהסוג הזה על פני התקופה מאז תחילת ההוכחות. השמיעה מתנהלת בקצב שאני יכול לתאר אותו, בלשון המעטה, כמשביע רצון.

עו"ד לינצר:     אנחנו לפני פגרה, אדוני. אני רק מזכיר לאדוני.

כב' השופט:      אבל הפגרה היא נתון, רבותיי כמו שמצב הבריאות של בעל דין הוא נתון. יש נתונים ואנחנו לא יכולים לשנות אותם, אנחנו לא שולטים על מצב הבריאות של אנשים, ואנחנו לא שולטים על השנה.

עו"ד לינצר:     אבל זה לא הגיוני, אדוני. אני חושב שאנחנו רואים את הדברים האלה בעיניים, זה לא הגיוני שאדם במצב רפואי כזה, דווקא אז הוא הולך ומפטר את עורכי הדין שלו ומייצג את עצמו. הרי זה לא סביר. הדברים האלה מדברים בעד עצמם.

כב' השופט:      אני הבנתי. מר לינצר, אילו תיאורטית היה בידי לכפות ייצוג על מר גולדנברג, עדיין היינו מגיעים לאותה צומת, אם לא היום אז בעוד דיון, שניים או שלושה, כשהיה מגיע הרגע שמר גולדנברג עצמו היה צריך לעלות על דוכן העדים. את זה אף אחד לא יכול לעשות במקומו. זה מעמד לא פשוט להיות עד שהוא גם בעל דין, חקירה, אני מרשה לעצמי לנחש, לא יכולה להיות קצרה. והיא תיגע בשורה לא קצרה של עניינים עובדתיים. חלקם מורכבים למדי מבחינה עובדתית גרידא, מורכבים למדי ומתישהו ההגעה לצומת של ההתנגשות בין הרצון לקדם את התיק ולהביאו לגמר, לבין אילוצים בריאותיים שיש לבעל דין, היא ככל שלא מדובר בבעל דין שכבר סיים להעיד, הצומת הזו עוד לפנינו, מה שלא יהיה, גם אם הוא היה מיוצג. גם אם היום היינו מנהלים את הדיון.

עו"ד לינצר:     כבוד בית המשפט רואה, ואני לא רוצה כעורך דין להגיד מחמאות לבית המשפט הנכבד הזה, אני חושב שזה לא ראוי, לכן אני לא אומר. אבל, כולנו רואים את היכולות של הנתבע. הוא כותב מסמכים שצריך להשקיע בהם שעות ריכוז עצומות, שעות רבות,

כב' השופט:      אני מרשה לעצמי,

עו"ד לינצר:     סליחה, גם את החקירה הנגדית שהוא עורך פה בריכוז מלא, ויכולת שליטה על מאות מסמכים. אני חושב שכולנו חווים שהאיש מסוגל ללכת ולהמשיך להתייצב בבית המשפט. כך אני סובר בראייתי שלי, ואני חושב שכולם רואים את זה.

כב' השופט:      אז אני אומר את ראייתי שלי עכשיו. הראיה שלי היא שמר גולדנברג אכן מפגין יכולות מרשימות, גם יחסית לעורך דין, לא כל שכן יחסית למי שאינו עורך דין. יכולות מרשימות של שליטה בחומר, של עיבוד של החומר לצורך ניהול משפט.

יחד עם זאת, עדיין זה לא אומר שמצבו מאפשר לו לעשות את זה ברגע הזה שעות ארוכות ברציפות.

עו"ד לינצר:     אני לא אמרתי ברציפות. אדוני מתחשב בו.

כב' השופט:      אין טענה. גם במסמכים – אני חושף עוד טפח בלי לחשוף הרבה – הרפואיים בפני, אין טענה שהאיש איבד את יכולתו המנטאלית חלילה. הטענות הן מסוג אחר. אף אחד לא מציג אותו כמי שנעשה חסר דעת או חסר יכולות קוגניטיביות. בואו נשים את הדברים בפרופורציות.

עו"ד לינצר:     אדוני, אני מתבייש. אני במצב הזה יחד עם אדוני, גם כעורך דין, במצב שאני עומד עכשיו. אני חושב שזה מצב לא ראוי.

כב' השופט:      מר לינצר, תודה. אני חושב שסיימנו את החלק הזה של הדיון.

עו"ד לינצר:     זה לא פעם אחת. איזה מין דבר זה?

כב' השופט:      אני בעת הזו,

עו"ד לינצר:     כולם מתחשבים בו.

כב' השופט:      החלטה:

 1. ישיבת היום איננה יכולה להתקיים כיוון שהיא נועדה להמשך וסיום היום של חקירתו של מר רובנר, על ידי הנתבע 1, לאחר שמר רובנר כבר נחקר על ידי הנתבע 3 והחקירה מטעם הנתבע 3 הסתיימה. עובדתית לא ניתן לקיים את הדיון היום בהיעדרו של מר גולדנברג. המטרה היחידה שלשמה הוא נועד. עובדתית, אין בפני בקשה לפסק דין, וממילא אינני נותן פסק דין.
 2. בעת הזו אני משאיר את המועד הבא שנקבע, היינו ה- 7.7.2010 בשעה 09.00 בעינו, אלא אם כן תינתן החלטה אחרת עד אז ותובא לידיעת הצדדים. ברירת המחדל היא, בהיעדר החלטה אחרת, ביום חמישי הבא ב- 09.00 הדיון הבא במיוחד למטרה שלשמה נועד הדיון היום, היינו: סיום חקירתו הנגדית של מר רובנר מטעם הנתבעים 1 ו-2 וגם לחקירתו החוזרת ככל שיש כזו,עוד באותו דיון על מנת שבסוף הדיון הבא נוכל לשמוע מפי מר לינצר את צמד המלים "אלו עדיי" ולקבוע לשמיעת ראיות ההגנה. ממילא אנחנו כולנו מבינים שראיות ההגנה תוכלנה להישמע, בכל תרחיש, רק אחרי הפגרה, ולכן בתום הדיון הבא אני אתן גם את ההוראות מבחינת סדר שמיעת עדי ההגנה למיניהם, על מנת שיוכלו לבוא מוכנים לכל דיון, ונקבע מועדים.

                       נושא הוצאות הדיון היום – אני כרגע מעדיף לא להחליט בו. אני אחליט בו בדיון הבא ביום חמישי הבא. תודה רבה.

תובעת 1:         מדוע איני מקבלת רשות דיבור? (ניסיונה של זהבה רובנר להתערב בדיון לאחר שסירבה בגיבוי השופט בדימוס מנהיים להעיד במשפט למרות שבפועל החזיקה את המניות בחברה שייסד גולדנברג פסי)

כב' השופט:      התובעת 1 היא בעלת דין מיוצגת, ומי שטוען בשם בעל דין מיוצג הוא עורך הדין, עושה זאת ככל שהוא מוצא לנכון, ואני לא מגביל הרבה את הטיעון, אלא באותה מינימאלית שלדעתי דרושה. כך אני נוהג גם לגבי שאר בעלי הדין, אם כי לגביהם אני נוהג קצת יותר ליברליות משום שהם אינם עורכי דין והם לא מיוצגים.

הזמן של בעל דין מיוצג לדבר, זה אם הוא בוחר לעלות על דוכן העדים, התובעת 1 בחרה לא לעלות על דוכן העדים, וזו זכותה וזהו.

תודה רבה.

– תום הדיון –

התייחסות המומחים בחוות הדעת לעניין חמור זה מובאת בסעיף 15:

 1. השופט גמר דעתו טרם סיום שלב הצגת הראיות:

נסיים את סקירת העובדות בהוכחות מעל לספק סביר כי לכאורה גמר השופט דעתו אף שטרם הסתיימה מסכת ראיות התובעים וטרם החל המסכת ראיות ההגנה.

15.1 בדיון שנערך ביום 1.7.2010 העיר השופט בתשובה לדברי ב"כ התובעים את הדברים הבאים: "עו"ד לינצר: …בנוסף לכל העלמות הכספים שאנחנו טענו אותם כבר בשל בשל הבקשה לעיקולים, ובית המשפט אישר שאכן הנתבע מעלים מסמכים, נודע לנו לאחרונה שהבית שעליו עשינו עיקול הוצג למכירה. נודע לנו. כב' השופט: סליחה שאני קוטע, שני דברים בה קשר הזה, אחד, זה לא מענייני לעסוק בזה בכלל ובדיון היום בפרט. שניים, חוששני שאם יש עיקול, קצת קשה למכור בלי שהמכר יהיה כפוף לעיקול על כל מה שמשתמע מזה, ולכן גם אם המידע הזה נכון, לגופו אני לא מודאג ממנו, אולי להפך; אם מוכרים כפוף לעיקול, אז הכסף, אתם תראו כסף, אמנם בשלב הזה על תנאי, זאת אומרת, הכסף יהיה מונח איפשהו, אבל תראו כסף." (עמ' 439, שורה 22 – עמ' 440, שורה 6, ההדגשה לא במקור, מ.ג., א.ג.). הנה ב"כ התובעים שם בפי השופט אמירה משמעותית ביותר, לפיה מר גולדנברג העלים מסמכים וזאת עוד בטרם העיד מר גולדנברג ובטרם נחקר אודות מסמכים שלטענת עו"ד לינצר הסתיר, והשופט לא הגיב להערתו זו ולא העיר לו כי עניין זה טרם הוכח. בהמשך, במענה לאמירתו זו של עו"ד לינצר, הבטיח השופט לתובעים "אתם תראו כסף…אבל תראו את הכסף", זאת אף שטרם נסתיימה מסכת התביעה ובוודאי בטרם החלה מסכת ההגנה, ואולי הצדק עם הנתבע, עם מר גולדנברג, והתביעה תדחה. כלומר הוכח שהשופט גמר דעתו בשלב מוקדם מאוד במשפט, וכמובן שגמירות דעתו זו היא נגד מר גולדנברג. והיה וייטען כי השופט סייג את דבריו בהוסיפו "אמנם בשלב הזה על תנאי", אך בולט לעין כיד בריו אלה נאמרו לאחר שהבין השופט את משמעות אמירתו, וכן מיהר וסייג אותה, אולם הסתייגותו אינה מעצם האמירה "אתם תראו את הכסף" בטרם הוכחה התביעה, אלא מהקושי לגבות ועקב הטלת עיקול על כספי מר גולדנברג. כפי שניתן להבין מהסיפא לדבריו, בה הוא מדגיש: "זאת אומרת, הכסף יהיה מונח איפשהו, אבל תראו כסף". יצוין כי דיון זה היה הדיון בו קיבל השופט את בקשת מר גולדנברג לדחיית הדיון עקב מצבו הרפואי, שבסופו קבע מועד נדחה להמשך חקירתו הנגדית של התובע ע"י מר גולדנברג, ובטרם נתבקש ליתן פסק דין בהעדר.

.

יום לפני פרישתו ביום – 14.1.2015, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א. גרוניס, נענה לבקשת גולדנברג פסי להסרת צו איסור פרסום מהערעור על פסלות השופט (בדימוס) שאול מנהיים, בהמשך להתנגדותם של הזוג רובנר להסרת איסור הפרסום וניסיונם לרתום להליך, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א. גרוניס, את השופט (בדימוס) שאול מנהיים, ניסיון שנחל כישלון!

גולדנברג פסי מפנה את תשומת ליבו של נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א' גרוניס, לשקריו של עו"ד שמואל א. לינצר, בהמשך לבקשתו של גולדנברג להסיר את צו איסור הפרסום על ערעור בטענת פסלות, נגד השופט (בדימוס) שאול מנהיים.

ב ב י ת        ה מ ש פ ט         ה ע ל י ו ן                                                         ע"א 4389/10

בשבתו כבית משפט לעניינים אזרחיים                                                                   דחוף!

 בירושלים

בעניין: 

1. פסי גולדנברג

2. פ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ

המבקשים; ע"י מבקש 1 בעצמו (שאינו עו"ד)

——————————————————————

    – נ ג ד –

1. זהבה רובנר

2. דוד רובנר

ע"י ב"כ עוה"ד שמואל א. לינצר מרח' מנחם בגין 7 רמת גן 52521

טלפון: 03-7519988 פקס: 03-7511332

דורון טוראל

מען למכתבים רח' פרופ' נחום 10 ראשוןן לציון

טלפון: 050-7425474

המשיבים;

בקשות דחופות מבית המשפט הנכבד לרבות, ליתן החלטתו בבקשה שהגיש המבקש מבלי לקבל את תגובת ב"כ המשיבים 1 ו – 2  לאור התנהלותו השיקרית והמטעה במזיד את בית המשפט הנכבד

בית המשפט הנכבד, מתבקש ליתן את החלטתו לעניין הסרת צו איסור פרסום שהתבקש ע"י גולדנברג פסי בשם המבקשים (להלן: "המבקש") ביום 8.12.2014, ללא קבלת תגובתו של עו"ד שמואל א. לינצר ב"כ המשיבים 1 ו-2 (להלן: לינצר") בהמשך לניסיונות, ההטעיה והמרמה של לינצר את בית המשפט הנכבד, בנסיבות הבאות.

מבוא

 1. במהלך כל ההתנהלות בתיק נהג לינצר להטעות את בתי המשפט השונים, בתכססנות ובדרכיי הטעייה תוך כדי ניצול העובדה שהמבקש לא היה מיוצג. לינצר הגדיל לעשות, כאשר פנה לבית המשפט בבקשת לדחיית דיון, בה ציין, שבנם של התובעים הנו חלל צבא הגנה לישראל, עובדה שקרית חסרת כל שחר.
 2. ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, דנה בימים אלו ברכיב אחד מטענותיו של המבקש כלפיי לינצר במסגרת תלונה, שהוגשה לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, נגד לינצר.
 3. בהמשך לתלונה שהוגשה בעבר נגד עורכת דין במשרדו של לינצר לועדת האתיקה, מגובה בחוות דעת מקצועית של ד"ר לימור זר גוטמן עו"ד, לעניין התנהלותה בתיק זה, נרשמה בתיקה הערה, בגין התנהלותה ו/או התנהגותה בעניין התלונה.
 4. במידע גלוי, מואשם לינצר ע"י תאגיד המים מיתב ששלח ידו בכספיו של התאגיד בדרכים לא חוקיות. בגין מעשיו הוגשה ע"י התאגיד ומי שעמד בראשו חנוך מילוא כנגד לינצר, תביעה כספית ע"ס 380,000 ₪, תלונה למשטרת ישראל ותלונה אחת לפחות לוועדת האתיקה.
 5. כפי שפורסם, פרופ' רון שפירא עו"ד, המייצג את מיתב ומילוא נגד לינצר, טוען נגד לינצר, במסמכי בית דין בין השאר:

"לינצר נטל סכומי כסף גדולים ממיתב תוך ניצול של האמון שנתנו בו"

"פיטוריו של לינצר נעשו אך ורק לאחר אובדן האמון בו ואל נוכח מעשיו הקשים"

"בפנינו תובע נטול תום לב, אשר הוציא תחת ידיו כתב תביעה רווי בדיות"

 1. בין השאר פורסם שתלונה נגד לינצר לוועדת האתיקה בגין הטעיית הציבור נגנזה רק לאחר שלינצר תיקן את המעוות לאחר שציין שמות עורכי דין שאינם עובדים במשרדו בנייר המכתבים שלו, במטרה להגדיל דיווחי שעות, ללקוחותיו:

"1. ועדת האתיקה רשמה בפניה את התיקון שביצעת בנייר המכתבים שלך, לפיו רשמת   רק שמות של עורכי דין שכירים במשרדך.

 1. בנסיבות אלו התלונה לעניין הכללת שמות עורכי דין שאינם עובדים במשרדך נגנזת."

נסיבות הבקשה

 1. ביום 22.12.2014 הובא לידיעת המבקש בהמשך להחלטה שנשלחה אליו מבית המשפט הנכבד בהמשך לבקשתו מיום 8.12.2014, כי כב' הנשיא גרוניס הוציא החלטה ביום 12.12.2014, שלא הועברה מעולם לידיו.
 2. מההחלטה של כב' הנשיא גרוניס, נודע למבקש, שלינצר הגיש בקשה דחופה לבית המשפט הנכבד שתוכנה לא הועברה לידיו, אלא רק בהמשך לפניית המבקש בעניין זה לבית המשפט הנכבד, ביום 22.12.2014.
 3. בבקשה שהגיעה למבקש ביום 22.12.2014 מציין לינצר עובדה מקוממת, חסרת שחר ובדויה על פיה כביכול, לא קיבל מעולם לידיו את עותק הערעור שהגיש המבקש לבית המשפט הנכבד לעניין הערעור על הבקשה לפסלות השופט שדן בתיק, כב' השופט בדימוס שאול מנהיים.
 4. באין ספור מקרים בהליכים שונים, עשה לינצר שימוש חוזר שוב ושוב בהודעת הערעור שהגיש המבקש לעניין הפסלות וכן בהחלטה של כב' הנשיאה בדימוס השופטת דורית ביניש, בהמשך.

לינצר היה צד להחלטות שונות ובקשות שונות לעניין הגשת הערעור ע"י המבקש שנשענו על הבקשה עצמה.

הכרזתו ב"בקשה דחופה להמצאת מסמך" הנוכחית מיום 17.12.2014, שאין בידיו את בקשת הערעור, הינה שקרית ומטעה, כדרכו.

היעלה על הדעת, שמסמך כה מהותי , ערעור על פסלות השופט, שהוגש כבר ביום 8.6.2010, אליו קיימת התייחסות כה ענפה בכתבי בית דין בו מעורב לינצר, לא מצוי בידיו לטענתו עכשיו? 

 1. מקרים ספורים בלבד לדוגמה, בהם לינצר עשה שימוש בהודעת הערעור על פסלות שהגיש המבקש, המעידים שטענתו לעניין זה, לפני בית המשפט הנכבד, בשקר יסודה:

11.1   ביום 27.7.2010 מתייחס כב' השופט בדימוס מנהיים בהחלטתו למצב ההליכים בערעור בבקשת הפסלות, שהגיש המבקש לעניין מהותי ביותר בו לינצר צד כמובן, האם יש ליתן פס"ד נגד המבקש.

מצ"ב מסומן א'

11.2   ביום 7.9.2010 הגיש לינצר בקשה לדחיית מועד דיון, ומבסס את נימוקיו לעניין הערעור שהגיש המבקש לעניין הפסלות.

מגדיל ומעצים לינצר להעיד על מעורבותו בערעור ומציין בסעיף 4 לבקשתו:

"ביום 7.9.10 הגישו התובעים הודעה לבית המשפט העליון בנוגע למצב ההליכים בתיק שבכותרת ובקשה ליתן עדיפות למתן החלטה בערעור הפסלות"

איזה בר דעת, יאמין ללינצר אשר הגיש בקשה לבית המשפט העליון לעניין הערעור שהגיש המבקש, מבלי שהערעור היה מונח לפניו! לינצר מעולם לא העביר למבקש את ההודעה לבית המשפט הנכבד.

מצ"ב מסומן ב'

11.3   ביום 17.9.2010 מתייחס כב' השופט בדימוס מנהיים בהחלטתו למצב ההליכים בערעור בבקשת הפסלות, בהמשך לבקשה שהגיש המבקש, בו לינצר צד כמובן.

מצ"ב מסומן ג'

11.4   ביום 9.12.2010 הגיש לינצר הודעה מטעם התובעים. בסעיף 2 ד' לבקשתו מציין לינצר:

"הנתבע הגיש בקשות רשות ערעור שונות על החלטותיו של בית המשפט, וכן ערעור על החלטתו של בית המשפט הנכבד שלא לפסול עצמו מלשבת בדין, כל בקשותיו נדחו"

היעלה על הדעת שלינצר עושה שימוש חוזר ונשנה בערעור ותוצאותיו, כבר לפני 4 שנים תמימות, מבלי שהודעת הערעור מונחת לפניו?

מצ"ב מסומן ד'

11.5  ביום 3.6.2012 הגיש לינצר תגובה לבית המשפט הנכבד לעניין הטלת חיסיון על מסמכיו הרפואיים של המבקש. בסעיף 12 ד' מציין לינצר לעניין הערעור וההחלטה על הערעור לרבות ציון מס' ההליך ותאריך קבלת ההחלטה.

היעלה על הדעת שלינצר עושה שימוש חוזר ונשנה בערעור ותוצאותיו, מבלי שהודעת הערעור מונחת לפניו?

מצ"ב מסומן ה'

11.6   ביום 6.3.2011 הגיש לינצר תגובה לבית המשפט לעניין בקשת המבקש לביטול פסק דין, כאשר בסעיף 69 לבקשה מודה לינצר באותיות קידוש לבנה, שקיבל לידיו את הבקשה לתוספת הערעור הפסלות שהגיש המבקש המשתרעת כולל נספחיה על למעלה מ-50 עמודים.

איך אפשר להאמין לגרסתו השקרית והמטעה של לינצר בבקשה הנוכחית לבית המשפט הנכבד, שהערעור שהוגש ע"י המבקש לא הוצג לו לטענתו.

מצ"ב עמ' ראשון של הבקשה עמ' 8 והעמ' האחרון החתום, מתוך 32 עמ'.

מצ"ב מסומן ו'

11.7   ביום 12.8.2010 מתייחס כב' השופט בדימוס מנהיים בהחלטתו לעניין הערובה שהפקיד המבקש בגין ערעור הפסלות שהגיש, בו לינצר צד כמובן.

מצ"ב מסומן ז'

11.8   ביום 20.9.2010 הודיע לינצר לבית המשפט שניתן פסק דין לעניין הערעור שהגיש המבקש לבית המשפט הנכבד.

ההיתממות של לינצר בבקשה הנוכחית לבית המשפט העליון שכביכול בקשת הערעור המשמעותית שהשפיעה על ניהול תביעתו הנקמנית נגד המבקש, לא מצויה בידו הינה טענה משפילה ומקוממת.

מצ"ב מסומן ח'

 11.9   ביום 13.9.2010 הודיע המבקש לבית המשפט שטרם נקבע מועד לדיון בערערו בבית המשפט הנכבד. לינצר ידע שאמור להתקיים דיון בערעור ומוזר הדבר שלדבריו עכשיו בבקשתו להמצאת הערעור, שהערעור יהיה מונח לפניו בזמנים הרלוונטיים.

מצ"ב מסומן א'

 1. בקשת לינצר מבית המשפט הנכבד, לעניין המצאת הערעור שמצוי כאמור בידיו מזה שנים ארוכות, נועדה, כחלק ממהלך טקטי גרידא, מול בית המשפט הנכבד ולשימוש ציני בניסיון להגן על מעלליו האחרים, מול ועדת האתיקה, שדנה בענייניו השונים.

בקשות המבקש מבית המשפט הנכבד

 1. לאור חומרת התנהלותו של לינצר כעו"ד מול בית המשפט הנכבד, בית המשפט הנכבד מתבקש להעביר את המקרה לטיפול רשויות החוק.
 2. לאור התנהלותו חסרת הרסן של לינצר, לרבות ביזוי בית המשפט, כאשר אינו מהסס להמשיך להוליך שולל ולרמות את כל הנקרה בדרכו, מתבקש בית המשפט הנכבד להעביר את המקרה לטיפולה של ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין.
 3. לאור האמור, בית המשפט הנכבד מתבקש לא לאפשר ללינצר להגיש את תגובתו לבקשה שהגיש המבקש מיום 8.12.2014 ולחייבו בהוצאות לדוגמה.

מן הדין ומין הצדק להיענות לבקשות.

__________                                                                                                         __________

תאריך                                                                                                      המבקשים ע"י גולדנברג פסי

בקשת רובנר זהבה ודוד, לאפשר להעביר את החומרים שהגיש גולדנברג פסי לשופט (בדימוס) שאול מנהיים, מנשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א' גרוניס, במטרה לצרפו להליך שביקש גולדנברג – הסרת צו איסור פרסום שהטילה נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופטת דורית ביניש, על החלטתה, לא לפסול את השופט (בדימוס) שאול מנהיים.

רובנר דוד וזהבה התנגדו להסרת איסור הפרסום על החלטתה של נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופטת דורית ביניש, הבקשה לא התקבלה ע"י נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א' גרוניס!

הבקשה הוגשה על ידי עורך דין "חדש" לכאורה שייצג את זהבה ודוד רובנר בהליך זה, עוה"ד שמשון שטיין מרמת גן, בפועל התגובות בהליך הוכנו ע"י עו"ד שמואל א. לינצר, כפי שיפורסם בהמשך. 

המסמך נשלח לגולדנברג פסי מהנהלת בתי המשפט לאחר שלא נשלח אליו ע"י עוה"ד של רובנר כמחויב.

בקשה לצירוף מנהיים

החלטת נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א. גרוניס מיום 14.1.2015, להסיר את צו איסור הפרסום בהמשך לבקשתו של גולדנברג פסי 

החלטה עמ' 1

החלטה עמ' 2

החלטה עמ' 3

..

בהמשך לבקשת גולדנברג פסי לזימון עדים מרכזיים להזמת תביעת הנקם והזדון שהוגשה נגדו, על שלל נושאיה, הגיש גולדנברג בקשה לזימון עדים, מפורטת ביותר המצ"ב ברשומה המפורסמת בבלוג.

השופט בדימוס מנהיים שאול, דחה את הבקשה בטענות שגויות כאשר הבולטת ביניהן, התייחסותו לעובדה שגולדנברג לכאורה, לא פנה לעדים בבקשה להגיש תצהירים.

1. בבקשה לזימון עדי ההגנה, מבהיר גולדנברג בצורה עניינית ומפורטת למי מהעדים פנה בבקשה להגיש תצהיר ונענה בשלילה.

2. האם השופט בדימוס מנהיים באמת ציפה לדוגמה, שבתם של התובעים, יעל רובנר סמט או בנו אברהם (אבי רובנר) והתובעת זהבה רובנר שהתחמקה מלהעיד כעדת תביעה ולא בכדי, יגישו תצהירים מטעם גולדנברג?

3. בבקשה לזימון עדי ההגנה הובהרו מערכות היחסים בין התובעים בני הזוג רובנר שהתחזו למשפחה שכולה, לבן עדים מהותיים שחלקם נשענו על שולחנם של התובעים ואחרים המקורבים לתובעים מאוד.

4. השופט בדימוס שאול מנהיים מתייחס בהחלטתו, שלכאורה נקבעו 2 ימי דיונים לשמיעת כל התיק, קביעה זו אינה מבוססת על כל החלטה שיפוטית ו/או אחרת, קביעה שנסתרת בפועל, במספר ישיבות ההוכחות שהתקיימו להשמעת חלק מעדי התביעה, עד להפסקת ההליך בטענת היעדר התייצבותו של גולדנברג לדיון, בו היה אמור לחקור בעצמו את התובע, במועד בו שהה גולדנברג בבית החולים לטיפול מציל חיים.

המסמכים שהגישו רופאיו נדחו ע"י השופט בדימוס שאול מנהיים.

 

דחיית הבקשה לזימון עדים מיום 19.4.2010

.
ע"א 4389/10
בבית משפט העליון בירושלים
בפני כב' הנשיאה ד' ביניש                                                                                                                    

בעניין: 

1.   פסי גולדנברג

2. פ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ

ע"י מערער 1 בעצמו (שאינו עו"ד)

————————————–

המערערים 1 ו-2

הנתבעים 1 ו-2

דורון טוראל

מען למכתבים רח' פרופ' נחום 10

ראשון לציון

טל' 0507-425474

נתבע 3

                                                           – נ ג ד –

1. זהבה רובנר

2. דוד רובנר

ע"י ב"כ עוה"ד שמואל א. לינצר מרח' מנחם בגין 7 רמת גן 52521

טלפון: 03-7519988 פקס: 03-7511332

המשיבים 2 ו-3

המשיבים 1 ו-2

 תוספת להודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות
בקשה דחופה לעיכוב הליכים מחשש למחטף 

מוגשת בזאת תוספת לערעור על החלטתו של ביהמ"ש מחוזי מרכז, כב' השופט מנהיים שאול

בתיק ת.א. 10870-12-08 שלא לפסול עצמו מלדון בתיק זה.

כב' בית המשפט הנכבד מתבקש להיענות לבקשת המערערים פסי גולדנברג ופ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ המוגשת באמצעות המערער, (להלן "המערער") שאינם מיוצגים ולפסול את כב' המותב מהמשך ניהול ההליכים בתיק מהטעמים המפורטים בהודעת הערעור  ובתוספת , מתצהירו של המערער התומך בבקשה

מצ"ב נספח א'.

ממועד הגשת הודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות לבית המשפט הנכבד, התרחשו לא מעט אירועים מהותיים שחשיבותם בקשר להחלטה בדבר פסילת כב' המותב בהקדם הנה הכרחית. המערער חש כמי שנכתש, נרמס ונגרס בצורה עקבית ע"י כב' המותב כאשר מצבו הבריאותי מתדרדר ואין מושיע.

הדברים הנכתבים מבטאים תחושת אמת כואבת קשה המכרסמת במערער, כמו גם תחושות לא קלות בלשון המעטה שהצליח כב' המותב ליצור אצל הצוות הרפואי המסור שמטפל במערער, בראשותו של פרופ' בעל שם עולמי מנהל המערך הגדול מסוגו בישראל בטיפול במחלות קשות, המטפל במערער.

המערער התבקש ע"י הצוותים הרפואיים להעביר את החלטותיו של כב' המותב לגביי מצב בריאותו של המערער עם החומרים הרפואיים להסתדרות הרופאים בישראל, ולועדת האתיקה של הארגון בראשותו של פרופ' רכס, במטרה לרתום את הארגון  להצטרף להליך ולהביע את השגתו החריגה והחריפה כנגד החלטות כב' המותב, במטרה להגן ולשמור על זכויותיו של המערער, הנכה, הנרמסות שוב ושוב.

בעוד המערער נאבק על קיומו הפיסי וההשפעות ממצב זה על מצבו הכלכלי במקביל לעובדה שהוא נדרש החל מחודש מאי 2010 לנהל את המערכה המשפטית בתיק בעצמו, כב' המותב עולב, מתיש ופוגע במערער. ביום 8.7.2010 כב' המותב בשיתוף מלא עם ב"כ התובעים, הורה על הפסקת ההליך, בשלב בו התובע טרם סיים להיחקר ועדי ההגנה לרבות המערער לא העידו. נקבעים לוחות זמנים צפופים, בלתי הגיוניים, להגשת סיכומי הצדדים, בדיוק מפתיע, כפי שתכנן כב' המותב עוד לפני שהיה בידו ללמוד את התיק בתביעת הענק המורכבת שהוגשה כנגד המערער.

לאור השתלשלות האירועים החריגים בכל אמת מידה, אשר הגיעו לשיאם ביום 8.7.2010,  חוזר ומבקש המערער בכל לשון של בקשה מכב' הנשיאה הנכבדה לעכב את ההליכים התיק, הליכים שכב' המותב עושה ככל שיכול לסיימם "בדרך לא דרך", כפי שיפורט בהמשך.

בית המשפט הנכבד מתבקש לראות בתוספת זו חלק אינטגראלי מהודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות שהוגשה כנגד כב' המותב ע"י המערער.

 1. בנוסף למפורט בהודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות, כב' המותב החל לנהוג מיד לאחר הגשתה התנהגות חריפה ובוטה במיוחד כלפיי המערער, תוך כדי פגיעה חוזרת ונשנית בזכויותיו הבסיסיות, פגיעה בזכויות החיסיון הרפואי שלו, השפלתו בנוכחות אחרים ופגיעה כמעט אנושה בזכויותיו המשפטיות כפי שיתואר בתוספת זו.
 1. כאשר נוכח המערער שכב' המותב נוהג כלפיו בעוצמות שליליות תוך כדי רמיסת כבודו ופגיעה ממשית בזכויותיו הבסיסיות, פנה המערער לכב' נשיאת בית המשפט של המותב כבוד הנשיאה השופטת גרסטל, במטרה לקבל הגנה ממשית מהאירועים לאחר הגשת הודעת הערעור, מבלי לפגוע חלילה בשום דרך בתקפותה של הודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות.
 1. החומר המצ"ב לתוספת זו, משמעותי ביותר לשם השלמת התמונה המונחת לפני בית המשפט הנכבד, בעיקר כאשר הדברים אמורים לגביי התנהלותו של כב' המותב למול המערער, התנהלות הרומסת את כל זכויותיו וגורמת לו עוולות חמורות ונזקים בלתי הפיכים.
 1. המערער צפה שכב' המותב ינהג כלפיו בנקמנות, לאחר שחווה בישיבות בהם נטל חלק בנוכחותו באופיו של כב' המותב אשר התאפיין כלפיו בחוסר סבלנות, חם מזג, בוטות וניסיון למצוא חן בעיניי אחרים.

כבוד המותב פוסל את האישורים הרפואיים המוצגים לפניו בשיטתיות תוך כדי רמיסת זכויותיו של המערער ופגיעה ממשית בו

כפי שיתואר בקצרה, כב' המותב שם עצמו כמומחה בתחום הרפואי, בכל הקשור למצב בריאותו של המערער, תוך כדי הפגנת זלזול וחוסר התחשבות של ממש בפרופ' המטפל במערער וברופאים נוספים, מכובדים ומנוסים המטפלים במערער.

מבוא 

 1. המערער חולה במחלה כרונית שתסמיניה, גרורותיה והמגבלות מהן סובל המערער בגינה, מתוארים בחומר החסוי המצוי בפני בית המשפט הנכבד.
 1. גרורות המחלה עדיין לא אותרו במלואן והמערער מצוי בתקופה של נסיגה במצב בריאותו (כמתואר בחומר הרפואי המצ"ב לתוספת זו), בבדיקות תכופות, במקביל לקבלת טיפולים אינטנסיביים במוסדות רפואיים וטיפול תרופתי מרוכז, לרבות טיפול כימי, על בסיס יומי.
 1. מגבלותיו הפיסיות מנטאליות והאחרות של המערער, מתוארות בחומר הרפואי החסוי לרבות בדו"ח של המוסד לביטוח לאומי אשר קבע למערער אחוזי נכות גבוהים לנוכח מצבו.
 1. המערער נמנע מלהתייחס מילולית בצורה מפורשת להקשרים הרפואיים בחומר המצוי בחיסיון, המצוי בחומר הקיים והמצ"ב, מחשש שמא פרטיותו תיפגע. לעומת זו בצורה תמוהה, כב' המותב בשני מקרים שונים לפחות, חשף בפני הנוכחים באולם הדיונים בישיבה שהתקיימה ביום 24.6.2010, פרטים רפואיים אישיים הקשורים לטיפולים והבדיקות שהמערער עובר ומקבל והגדיל לעשות כאשר חשף בלהט דבריו את שם המוסד הרפואי בו המערער מטופל.   

מקרה א' 

החלטת כב' המותב מיום 23.6.2010 

 1. המערער הגיש לכב' המותב בקשה לדחיית הדיון שנקבע ליום 24.6.2010. 

מצ"ב מסומן ב' 

כל החומרים הרפואיים מצ"ב בחיסיון במעטפה חתומה מסומנים ג' 

 1. בהמשך לבקשת המערער מיום 23.6.2010, לדחיית דיון בגין נסיבות רפואיות לה צורפו אישורים רפואיים מהרופאים המטפלים במערער שכללו: תעודת מחלה בתוקף והפניות לבדיקות וטיפולים קובע כב' המותב בין השאר בהחלטתו מיום 23.6.2010: 

מצ"ב מסומן ד' 

1.1 –  כב' המותב מציין בהחלטתו : "מהות מחלות הרקע הנזכרות בהם היא מהות מתמשכת מטבעה "

דבריו של כב' המותב מקוממים ומעידים לא רק שאינו מצוי בתחום הרפואי וברור שכך הוא, אלא בלהטוטיו הלשוניים עושה כב' המותב כמיטבו לגמד ולבטל את מצבו הקשה של המערער. ביטול תקפותה של תעודת המחלה שצורפה כמכלול לחומר הרפואי המצוי בתיק היה רק המבוא למה שעתיד להתרחש ביום הדיון 24.6.2010.

       שימוש בצירוף המילים "מהות מתמשכת מטבעה", (לגביי מחלה העלולה להחמיר באחת ולהוביל את המערער למחלה סופנית) במטרה ליצור מצב רפואי ברור לכאורה, על ידי מי שאינו מוסמך לכך ואינו מצוי ברזי הטיפולים שעובר המערער, איכות חייו, אורח חייו, הטיפולים שהוא עובר וריסוקו המתמשך. התייחסות המומחים הרפואיים המטפלים במערער ל"ניתוח הרפואי" ע"י כב' המותב, מתמצים בעדינות בתיאורים, סתמיים, מעליבים ופוגעניים. מהותו של ההסבר בצורך המכוון של כב' המותב מלכתחילה, להצדיק את המטרה המסומנת, דחיית הבקשה של המערער לדחיית מועד הדיון. מבחינת המערער, זהו חציית רף אדום נוסף בהשפלה, בריסוק ובמסכת השפלות שהוא יכול לשאת. 

 • "נותר רק אישור מחלה מאתמול עם אבחנה כוללנית ביותר, שלא ברור אם קדמה לו בדיקה גופנית…….."

תגובותיו של כב' המותב מוכיחות שכב' המותב אינו מצוי כלל בתהליך הרפואי וקשרי הגומלין בין מוסדות הבריאות ואופן התנהלותם למרות שכל החומר מצוי לפניו. המערער מטופל במוסדות רפואיים חיצוניים ובמקביל מטופל על ידי רופאת המשפחה ורופאים מקצועיים. לשם הנפקת תעודות רפואיות לרבות תעודות מחלה, הרופאים נשענים על החומרים המצויים לפניהם. כאשר מונפקת תעודה מחלה, הרופא המנפיק מתייחס לבדיקות מעבדה, למכתבים מבתי החולים ולחוות דעת מומחים ואין כל צורך לבדוק את המערער מה גם שבפועל אין כל ערך לבדיקה כללית שכזו, במצבו של המערער. 

 • – "עקיצתו" של כב' המותב את המערער "…אולם זאת רק משום שבחר לנהל התיק ללא ייצוג", מיותרת וקנטרנית. העובדות שהמערער נותר ללא ייצוג משפטי לאור התפטרותם של ב"כ על רקע בריאותו של המערער, תוך שהם מנצלים מצב משפטי נתון וגורמים לנזקים חמורים למערער, מונחים בפני כב' המותב. המערער חסר יכולת בשלב זה לפתוח בחזית משפטית למול עורכי דינו, אשר גבו ממנו בגין טיפול בתיק זה סכומי עתק של כ – 70 אלף דולר ונטשו אותו להתמודד בגפו בהליך.
 • לאחר שהחלטת כב' המותב נשלחה למערער בצהרים של יום ה – 23.6.2010 בפקס, קיבל המערער שיחת טלפון ממזכירות בית המשפט. בשיחה הובהר למערער שהפרת החלטת כב' המותב עלולה לסבך את המערער וכדאי שיופיע לדיון למרות שהמציא תעודת מחלה כדין ואישורים רפואיים אחרים. לאחר שהמערער נועץ טלפונית בשני עורכי דין, יועץ לו להתייצב לדיון במטרה שכב' המותב יבטל את הדיון המתוכנן בבוקר הדיון עצמו לאחר שהמערער יוכל לומר את דבריו. 
 • – המערער הוזמן ביום הדיון 24.6.2010 כחלק מ"שגרת חייו", לביצוע טיפול רפואי דחוף במוסד רפואי חיצוני בעקבות הפנייתו של הפרופ' המטפל בו. כל החומרים הועברו לכב' המותב שלמרות האמור, החליט שאין בכך די והדיון לא נדחה.
 • – בנוסף הומצא לכב' המותב אישור מחלה לתקופה הרלוונטית בגין מצבו הרפואי המתמשך של המערער שגם היא נדחתה ע"י כב' המותב. 

לכל אורכה ההחלטה מעידה על מעגל המסומן מסביב חץ נעוץ. 

החלטתו המקוממת של כב' המותב בה ניסה להצדיק את דחיית הבקשה בהתמודדות מילולית חסרת כל בסיס עובדתי, בעקבות ובהמשך להחלטתו. הפרופ' הנכבד המנהל את המערך הרפואי הגדול מסוגו בישראל, בו מטופל המערער על ידו באופן אישי, הביע את עמדתו בנחרצות לגביי מצבו הכללי של המערער, עמדה לה צורפה בקשה רפואית מרופאת המחוז מומחית בתחומה הרחב המתבטא גם בתעודה החסויה המתייחסת לתרופות שמקבל המערער, אשר נדחתה כצפוי ע"י כב' המותב בטוענה של תעודה ערוכה שלא כחוק. 

מקרה ב' 

התנהלות ישיבת ההוכחות ביום 24.6.2010 

המערער אשר חשש מתגובת הנקם של כב' המותב וקיבל את האיום שהופנה לעברו בהחלטה "והוחלט שלא לנקוט בסנקציה בשלב זה", התייחס ברצינות לשיחת הטלפון ממזכירות בית המשפט. שגה המערער בעצמו, כאשר החליט למרות מצבו והאישורים הרפואיים לנהל את המשך חקירתו של התובע ביום 24.6.2010 ועל כך הוא מצר.

 1. בבוקר הדיון הגיש המערער בקשה דחופה לכב' הנשיאה השופטת גרסטל לדחות את הדיון, כב' הנשיאה לאחר שעיינה בבקשה, החליטה שלא להתערב בעניין, לאחר שבבקשתו ציין המערער שפנה בעניין גם לכבוד הנשיאה של בית המשפט העליון השופטת ביניש.
 1. בפתח הדיון שהוקלט ביום 24.6.2010, עדכן כב' המותב את הנוכחים בבקשה שהוגשה על ידיי המערער לדחיית הדיון, וציין את הסיבות שהניעו אותו להחליט לדחות את הבקשה. 

מצ"ב תקליטור הדיון מיום 24.6.2010 מסומן ה' 

 1. כב' המותב הודיע לנוכחים שעקב מחויבות לא צפויה, בעקבות מקרה מצער שקרה לאחת השופטות, הדיון יוכל להתקיים רק החל משעה 10:30. כב' המותב הציג עמדה לפיה הוא מפקפק בנכונות בקשת המערער, לגביי מועד הבדיקה (יום הדיון) ודחיפותה. כב' המותב  הורה למעשה שהמערער ייסע להביא אישור מהמוסד הרפואי אליו זומן בבוקר הדיון  המעיד שהמערער אומנם זומן ליום הדיון, זימון דחוף.
 1. כב' המותב כמובן, התעלם לחלוטין מהעובדה שבגין מחלתו הקבועה שהוחמרה, אשר מאופיינת בחוסר יציבות כפי העולה מהמסמכים הרפואיים שלפני בית המשפט,  הוצא לו על ידי רופא תעודת מחלה כחוק ל – 9 ימים, אישור שתקפותו כאמור נדחתה על כב' המותב. 
 1. כב' המותב לא התייחס במפגיע ממצב בריאותו הקבוע והעדכני של המערער המצוי בחומר המצוי בפני בית המשפט אשר נכתב ע"י הפרופ' המטפל בו:

    הבעיות הרפואיות המשפיעות על מצב בריאותו של המערער מוגדרות בין השאר

כגורמות: – "הפרעות נוירולוגיות מסוגים שונים,  כולל הפרעות בריכוז ובחשיבה, עייפות, תשישות והפרעות מוטוריות שונות".

בתעודות הרפואיות שנכתבו ע"י הפרופ' המטפל במערער מצוין בין השאר מצבו:

   "המחלה אינה מאוזנת עדיין ובעטיה סובל מעייפות רבה, תשישות המגבילה אותו מביצוע פעולות יומיות כולל עבודה, נאלץ לשכב במהלך היום אחרי פעילות קלה ביותר, סובל מירידה ברמות הקשב והריכוז…."

התייחסויות נוספות למצבי, ניתן למצוא בחוות הדעת המקצועית של הרופא מטעם הביטוח הלאומי אשר קבע את נכותי ועובדת השיקום.          

סקירתו של כב' המותב בתחילת הדיון ביום 24.6.2010

לדיון ביום 24.6.2010 הוזמן בטעות ע"י המזכירות, עד הגנה מטעמו של המערער, השר וח"כ לשעבר מר שאול יהלום.

כב' המותב מסביר לנוכחים לרבות בנוכחות העד מר יהלום, בלשון כעוסה כלפיי המערער את הבקשה שהוגשה, את החלטתו, מנהל דיון לגביי המצאת המסמך, כאשר דבריו נאמרים בנימת זלזול בולטת ופוגענית, כפי שעולה בבירור מהאזנה לתקליטור. 

רק בתום התייחסותו של כב' המותב לצד הרפואי וההחלטה שהמערער ימציא עוד באותו יום אישור לכב' המותב, שוחרר העד מר יהלום, מבלי לתת עדות ובהסכמת המערער לוותר על עדותו לנוכח המעמד המביך הכואב והמשפיל. הסיטואציה מאוד מורכבת, המערער לא מיוצג, בידיו זימון לקבלת טיפול, תעודת מחלה תקפה ואישורים רפואיים אחרים וכב' המותב לא מקיים דיון אלא, מקבע מסמרות המצדיקות את עמדותיו שננעלו זה מכבר ובטון זועף ורוטן מוכר כלפיי המערער, מנהל כהרגלו מונולוג אישי על מצבו של המערער.

עובדתית, בתיק מסמכים הסותרים את עמדותיו של כב' המותב המנצל היטב את המעמד ויוצר במילותיו אשליה מחזקת להחלטה שנתן, בה דחה את בקשת המערער לדחות את הדיון. 

המערער מתקשה להבין את התנהגותו של כב' המותב, התנהגות ששבה ורומסת את כבודו שוב ושוב, שמה אותו ללעג גם בפניי עד מרכזי אותו המערער ביקש להעיד.

כב' השופט: הערה חשובה יותר מתייחסת לסיפא של מה שאמרתי ברגע זה. אינני יודע מה יודעים שאר בעלי הדין, אבל הוגשה אתמול בקשת דחייה דחופה על ידי מר גולדנברג, הבקשה נדחתה, אבל דבר אחד מוסיף להטריד אותי. בסעיף 3 לבקשה שאני אינני יודע מי מבעלי הדין האחרים ראה אותה אבל אני ראיתי אותה, כתוב שמר גולדנברג מוזמן הבוקר לטיפול רפואי מתמשך. בחומר הרפואי שהומצא לי אין זימון להיום לשום דבר, אבל אם למר גולדנברג יש משהו להציג שמראה שהוא מוזמן היום לאיזשהו סוג של טיפול רפואי אז אני אשמח לראות את זה כרגע, ועל פי זה נראה אם אני חושב שאפשר או אי אפשר לקיים את הדיון.

מר גולדנברג:    אם היו מבקשים את זה אתמול בשיחה עם גב' קרן הייתי מפקסס את זה.

כב' השופט:      כן, מר גולדנברג אבל אנחנו לא צריכים לבקש כלום, גם השיחה הזאת היא לפנים משורת הדין. אדם כותב שהוא מצרף בסעיף 5 חומר רפואי, אבל הוא לא מצרף אותו. אז בעצם אפשר היה סתם לדחות את הבקשה ולא לעשות כלום.

מר גולדנברג:    החומר הרפואי שלי הוא לא לשיחה רבתית, אני לא יכול להסביר עליו.

כב' השופט:      סליחה, אני לא ביקשתי.

מר גולדנברג:    אני צירפתי.

כב' השופט:      אני לא ביקשתי שאדוני.

מר גולדנברג:    צירפתי את הבדיקות לשם.

כב' השופט:      דקה, אדוני צירף רק את הפניות, אני לא מפרט שום דבר על תוכן הדברים, אבל אדוני צירף שלוש הפניות חתומות על ידי רופא המשפחה, נושאות תאריך 21.6 כתאריך ההפניה. על אף אחת מהן לא כתובה המילה דחוף, ואין שום מועד. אז אם בעקבות ההפניות האלה תואם לאדוני איזשהו מועד, או שהמועד הזה בכלל מתייחס למשהו אחר, אבל אם יש לאדוני משהו בכתובים שתומך בסעיף 3 לבקשה, אז למרות שזה לא הוצג אתמול אני מוכן לראות את זה עכשיו. זה כל מה שאני אומר.

מר גולדנברג:    אם הייתי מתבקש הייתי מביא את זה.

כב' השופט:      ובלי שאדוני התבקש אדוני חושב שאפשר לבסס בקשת דחייה על סעיף שאדוני עצמו כנראה ראה אותו כהכי חשוב מפני שזה הסעיף היחיד שאדוני הדגיש, סעיף 3 לבקשה, ופשוט לא להביא את החומר אף פעם, מה, איך, איך אני יודע להתמודד עם זה? אני יש לי איזושהי אחריות, אני כבר לא מדבר על הזמן, כולנו אומרים זמן שיפוטי, זמן שיפוטי זה ביטוי מטעה, מכיוון שהזמן שלי אני במילא אעבוד, השאלה היא רק לטובת מי. אם אני מבטל את הדיון היום אז אני עכשיו יושב בלשכה וכותב וזה באמת חשוב, אבל את זה אני יכול לעשות גם בלילות, אם אני יודע את זה בעוד מועד אני פשוט נותן את המועד הזה למישהו אחר. הזמן שנחסך או מתבזבז איננו זמנו של השופט, ומכאן הבעיה עם הביטוי זמן שיפוטי, הוא זמנם של בעלי דין אחרים שלא ישמעו היום, וגם לא ישמעו באותו מועד שאני צריך לתת במקום היום לתיק הזה, אם אני אדחה את הדיון. זה הכול. עכשיו, זאת האחריות שלי, אז האחריות הזאת מחייבת אותי כל הזמן לבדוק האם יש סיבה אמיתית וראויה לדחות את הדיון. בשביל זה אי אפשר להגיד לי יש לי חומר רפואי, אלא צריך לדאוג שהוא יהיה לנגד עיני, וכן בהחלט מקובל עלי שכשזה לנגד עיני זה לא הולך לידיעתו של מי מבעלי הדין האחרים, אם אדוני לא מעוניין בזה, ואדוני אומר שהוא לא מעוניין בזה, וזה זכותו. אבל אני כן צריך לראות, כי אני לא יכול לקבל הוראות לבטל דיון, אני צריך לראות את הסימוכין, זה הכול. 

המצאת האישור לבקשת כב' המותב והעלבון המתמשך במערער

 1. למרות העומס הרב עבור המערער במצבו הגופני והמנטאלי הקיים, נענה לדרישת כב' המותב להמציא את האישור. המערער נסע למוסד הרפואי אליו זומן, לשם המצאת האישור המבוקש. 
 1. כפי שנקבע בסמוך לשעה 10:30, מותש, עייף ופגוע לאחר למעלה משעה מתישה, המציא לכב' המותב את המסמך המעיד שאומנם זומן לקבל טיפול דחוף, ביום 24.6.2010 בעקבות הפנייה של פרופ' מכובד מנהל המערך הרפואי בבית חולים מרכזי בישראל המטפל בו, החל מאז שהתפרצו אצלו, מחלותיו הארורות. 

מצ"ב בחיסיון עם האישורים הרפואיים הנוספים נספח ג'. 

 1. כב' המותב בצעד שניתן לכנותו רק, השפלה ושבירת רוחו של המערער, לעיניי קהל הנוכחים: התובעים, ביתם, עוזרם האישי, עורכי הדין של התובעים, עד הגנה העוזרת האישית של כב' המותב, המקליטה ונתבע 3, ניתח בצורה לעגנית את האישור שהומצא לו על ידיי המערער, תוך שהוא מפגין לכאורה ידע רפואי מעמיק "בתהליך רפואי", כשהוא מסביר לפרוטוקול שהטיפול אותו קבע פרופ' מכובד המוביל בתחומו בארץ כטיפול דחוף, אינו דחוף, תוך כדי שהוא מציין שלאחר המצאת האישור, עדיין חסרים לו נתונים ואינו מוצא מקום לדחות את הדיון. דעתו של כב' המותב הייתה נעולה קודם להמצאת המסמך המבהיר, התעלמותו מחופשת המחלה שהמציא המערער לאור מצבו הרפואי שאינו קשור כלל בבדיקה אותה היה אמור לעבור בבוקר הדיון ורצף האירועים העידו, כב' המותב חיפש דרך להביע בפני "קהל מעריציו" פעם נוספת, את כושר הרטוריקה שלו ואת יכולתו לחבוט במערער, להציג אותו כבלתי אמין לגביי מצב בריאותו ולשים אותי לקלס בעיניי כל, תוך כדי רמיסת עקרונות "המשפט ההוגן" על כל הגדרותיו. 
 1. טון הדיבור שהדברים נאמרו ולא בפעם הראשונה של כב' המותב כלפיי המערער כדבר שבשגרה, מתנשא, תוקפני ביותר בעל גוון חיתוך מעליב, בלתי סבלני וחסר כל כבוד ונינוחות. אין ספק שלאחר האזנה לקלטת מישיבת ההוכחות הראשונה וזו מיום 24.6.2010,  כבוד הנשיאה הנכבדה, תבין שבדברי המערער אין דברי גוזמה, נהפכו, מילותיו נבחרו בקפידה, שמא עלולות הן לפגוע שלא בצדק בכב' המותב.    
 1. התנהגותו של כב' המותב כרצף התנהגותי כלפי המערער, המתואר בהרחבה בהודעת הערעור על החלטה בטענת פסלות, ובהתרחשות הנוכחית, פגעה בכבוד המערער, רמסה את זכותו לשמור על החיסיון הרפואי עליו הוא מקפיד לשמור והצליחה לגרום לו לאבד את שרידי כושר החשיבה, כושר הריכוז ויכולותיו התפקודיות, באופן שקשה לתארו במילים. 
 1. מצ"ב קטע מפרוטוקול הדיון מיום 24.6.2010 עמ' 334 – 335. 

כב' השופט:      הדיון מתחדש לאחר הפסקה, השעה 10.44. מר גולדנברג הגיש אישור שהוא מתייחס לסעיף 3 לבקשה, לאחר שעיינתי בו אני לא מוצא שהוא מצדיק ביטוי לדיון היום. בלי לפרט את התוכן אני אגיד שתי סיבות שאפשר לומר אותם בלי להיכנס לתכנים. הסיבה האחת היא, שההפניה הדחופה המתוארת באישור הזה שקדמה לתהליך נושא האישור לא הוצגה לי עד לרגע זה. מה שאני רואה זו הפניה לא דחופה מיום 21.6 שהומצאה לי אתמול. הסיבה השנייה היא שהתהליך המתואר כאן הוא תהליך שבו הנבדק דווקא צריך לעסוק בחיי היום יום שלו, ולא צריך, זה תהליך שלא מתבצע בין כותלי מוסד רפואי, ולא מחייב, ואפילו לא נכון שיביא עימו הגבלות על תפקודו של הנבדק במהלך היממה שבה הוא מתנהל. מהטעמים האלה אני לא מוצא שיש הצדקה לבטל את הדיון היום, ועל כן אנחנו נמשיך עכשיו בשמיעת עדותו של מר דוד רובנר.

 1. למערער לא הייתה כל יכולת להשיב לכב' המותב או להתנצח איתו בעקבות דבריו הלא מדויקים בלשון המעטה כפי שעולה מהאישורים עצמם וכב' המותב כמובן שלא נתן לו רשות לעשות זאת. כב' המותב שב ונטל על עצמו תפקיד של "מומחה רפואי". האווירה באולם בית המשפט הייתה הזויה כב' המותב רמס את כבוד המערער, העליב אותו והציג אותי בצורה פוגענית כאשר לצידו של המערער אין איש שיכול להגן עליי מפני התקפתו היצרית. המערער קיבל הוכחה נוספת ניצחת,  כב' המותב אינו יכול לשפוט אותו בניטראליות וללא משוא פנים. 
 1. בהתנהגותו של כב' המותב לא רק שלא נשמר דימויה של המערכת השיפוטית כמצופה, אלא, דימויה נפגע וחבל ולא רק בעיני הנתבעים ועובדת חברת ההקלטה הנדהמת. תגובות ההזדהות של התובעים וקבוצתם "להסבריו הרפואיים המפולפלים" ברורים וככל הנראה העניקו לכב' המותב תחושת חוזק וגאווה כפי שקרה גם בישיבת ההוכחות הראשונה. המערער משוכנע שהתנהגותו של כב' המותב לא תרמה לחיזוק דימוי המערכת המשפטית, גם "בקבוצת התובעים" אלא אם כן, יש דברים הנעלמים מעיניו של המערער. 
 1. גם אם כב' המותב חשב שהאישור הרפואי אינו עונה לציפיותיו, היה יכול להסתפק בהודעה קצרה ועניינית שהאישור אינו מספק אותו ותו לא. בשביל מה היה נחוץ היה כל ההסבר התיאטרלי המיותר ? האם במצב שכזה אפשר בכלל לנהל הליך הוגן ? 
 1. אין ספק המערער טעה שלא הודיע על חוסר יכולתו לקיים את הדיון. המערער היה במצב של אפיסת כוחות מנטאליים ותפקודי, הפך להיות כרובוט המתפקד על טיפות האנרגיה האחרונות שלו כמי שחושש מהתפרצויותיו של כב' המותב כלפיו לעיתים תכופות.

המערער היה במצב בריאותי ונפשי ירוד ביותר, הישיבה לא מוצתה כעולה מפרוטוקול הדיון, כאשר בחלקה חקירת התובע התנהלה במצב שהמערער התנהל כמי שמצוי תחת השפעת סמים מטשטשים.

המשך רמיסת זכויות המערער ע"י כב' המותב במהלך הדיון ביום 24.6.2010 

 1. במהלך הדיון חקר המערער את התובע למרות מצבו. כב' המותב המשיך בדרכו בהטחת עלבונות חוזרים ונשנים כלפיי המערער, רמס את יכולתו לנהל הליך הוגן ללא משוא פנים, היה חסר סבלנות בצורה מופגנת כלפיו, חסם אותו בניסיוני להגיע לחקר האמת, הרים עליו את קולו לא פעם במצב בו היה המערער כתוש לחלוטין חסר חיוניות, הפגין חוסר אורך רוח, הפגין כלפיי המערער חוסר סבלנות ואדיבות ולא נהג כלפיו במתינות מינימאלית תוך כדי פגיעה חמורה בחקירה, אותה ניסה המערער לנהל למרות מגבלותיו. 
 1. בהמשך למצבו הגופני והמנטאלי של המערער, הדיון הגיע לסיומו למעלה משעתיים לפני הזמן שהוקצב לו, מבלי שבידיי המערער היכולת למצות את חקירת התובע שתוכננה לדיון זה.
 1. כל הדברים המצוינים, מצויים בהקלטת השיחה שהוקלטה ובפרוטוקול הדיון. 
 1. בהקלטת הדיון, נשמעת בבירור התייחסותו של כב' המותב לנושא הזמנת העדים בניגוד גמור לרושם שיצר בהחלטתו בעניין מיום 12.5.2010, שכביכול תישקל הזמנת העדים שביקש המערער לזמן לאחר שמיעת עדי ההגנה. בחקירת עד התביעה שזכה למטריית הגנה במהלך חקירתו מכב' המותב לכל אורכה, בנושאים מהותיים חשבונאיים הקשורים במישרין לרואי החשבון של החברה, העיר המערער בדרך טבעית שרו"ח יעידו בהקשר לנושאים החשובים במחלוקת, אותם מנסה התובע להסתיר, כב' המותב בזלזול אופייני, לא התאפק פנה לעוזרתו וציין "אני לא חושב שנביא אותם אבל לא חשוב כן". כאמור דעתו של כב' המותב נעולה בכל הנושאים ללא יוצא מהכלל, החץ נעוץ זה מכבר, המעגלים משורטטים מסביבו, שוב ושוב. 

עמ' 414 לפרוטוקול שורה 24 

ת.          כן, דרך אגב אני לא רואה פה שזה הועבר לקסלמן.

ש.          זה הדרישה שלהם אם הם לא היו עושים את הבדיקה היו דורשים עוד פעם, אבל את זה נביא את קסמן, הם יבדקו ועידו על זה.

ת.          טוב.

ש.          לקוח 2012.

כב' השופט:  אני לא חושב שנביא אותם, אבל לא חשוב, כן. 

 1. התבטאותו של כב' המותב "אני לא חושב שנביא אותם אבל לא חשוב כן" אשר נקלטה היטב בתמליל, נאמרה באינטונציה המאומצת כאשר מבטא אדם בזלזול כלפיי נושא, "מה זה כבר משנה".
 1. חמורה שבעתיים התבטאותו של כב' המותב לגביי סוגיית זימון העדים "אני לא חושב שנביא אותם אבל לא חשוב כן", לאור העובדה, שהחלטת כב' המותב מיום 12.5.201, שמטרתה הייתה אך ורק לרצות את המערער באותה נקודת זמן ולהימנע מפולמוס בעניין, שימשה מצע להחלטתו של כב' שופט בית המשפט העליון א' גרוניס בתיק רע"א 4064/10 סעיפים 1 ו-2, כאשר כב' השופט א' גרוניס מציין בהחלטתו "יש לזכור, כי בית המשפט לא סגר את הדלת בפני העדה של עדים נוספים מטעם המבקשים. בהחלטה מיום 12.5.2010 נאמר, כי לאחר שמיעתם של חמישה עדים (המבקש והארבעה שיזומנו) יישקל זימונם של עדים נוספים, דרך זו הינה ראויה ונכונה"
 1. התבטאותו של כב' המותב לאחר החלטת כב' השופט א' גרוניס, מקבלת משנה תוקף שדעתו של כב' המותב נעולה זה מכבר גם בסוגיית הזמנת העדים, לה השפעות מהותיות על ניהול משפט הוגן, ללא משוא פנים ונטול מדעות קדומות. 

מקרה ג' 

פגיעה בחיסיון הרפואי של המערער 

בדיון ביום 24.6.2010 כב' המותב פגע פגיעה ממשית בחיסיונו הרפואי של המערער, כאשר חשף בפני הנוכחים את המוסד הרפואי העיקרי בו מטופל המערער, אינפורמציה שהוגשה לכב' המותב תוך כדי הדגשים חוזרים ונשנים שמידע זה מוגש בחיסיון. 

לדוגמא מפרוטוקול הדיון מיום 24.6.2010 עמ' 330: 

 1. כב' השופט: דקה, אם יש למר גולדנברג דרך להשיג את זה  בדקות הקרובות אני מוכן להמתין.
 2. מר גולדנברג: לא, זה בבית, פשוט אין אף אחד.
 3. כב' השופט: אדוני אבל גר בפתח תקווה נכון?
 4. מר גולדנברג: נכון. אני יכול גם לנסוע למכון הרפואי שלשם אני מוזמן ולקצר את התהליך.
 5. כב' השופט: גם בעיר הזו?
 6. מר גולדנברג: כן.
 7. כב' השופט: או. קיי.
 8. עו"ד לינצר: אבל זה בבית, זה בבית אדוני.
 9. כב' השופט: אז אני מציע כך, תראו.
 10. עו"ד לינצר: אבל זה בבית, זה בבית אדוני, למה צריך לנסוע למכון הרפואי?
 11. כב' השופט: כי יכול להיות שהמכון הרפואי הוא יותר קרוב מהבית למשל?
 12. מר גולדנברג: נכון.
 13. עו"ד לינצר: ושם צריך לבקש את זה.
 • כב' השופט: אנחנו יודעים שיש פה אחד המרכזים הרפואיים הכי גדולים בארץ הוא במרחק של כמה דקות הליכה בלי אפילו לעמוד ברמזור בז'בוטינסקי כי יש גשר עלי לשם, אז יכול להיות שזאת הדרך המהירה ביותר.

כידוע, בית המשפט מחוזי מרכז, שוכן בקרבה למרכז הרפואי בילינסון.

דרכם של התובעים לרדוף את המערער מאז מסר את עדותו בבית המשפט לאחר שזומן לתת עדות, שניהל הקבלן אקירוב כנגד התובע בגין מעשיי מרמה זיוף והטעייה ע"ס 6 מיליון דולר. הרדיפה כוללת מעקבים, מימון כתבות עיתונאיות כנגד המערער, פנייה ללקוחות וספקי המערער בעבר, פנייה לגורמים שונים לתת עדות בתהליך המשפטי כפי שהודה התובע בעדותו (פניות שנדחו) ,  רכישת חומרים מרו"ח של החברה בפירוק לאחר פירוק החברה ועוד.

התובעים מנצלים את עושרם המופלג כמתואר בכתבי בית הדין שהוגשו ע"י המערער, ביצירת מארג קשרים פוליטיים, קשרים עם עמותות ועם אישיים בעלי השפעה וקשרים. 

מבחינת המערער חשיפת המוסד הרפואי בו הוא מקבל טיפולים, ע"י כב' המותב, הנה חמורה ביותר וגורמת למערער נזקים שאין ביכולתו לקמטם עתה. 

מקרה ד' 

התעלמותו של כב' המותב מחוות דעת רפואיות שהוצאו ביום 30.6.2010 ו – 2.7.2010 ודחיית המלצות רפואיות 

 1. בשתי הישיבות שנקבעו נועדו לחקירת עד התביעה ע"י המערער בעצמו.
 2. נדחתה ישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 1.7.2010. ביום 1.7.2010 המערער שהה במוסד הרפואי לקבלת טיפולים דחופים. אישורים רפואיים הומצאו לכב' המותב.
 3. ביום 30.6.2010 הומצא לכב' המותב מכתב בקשה מהפרופ' המטפל במערער, בו בקשה לפטור את המערער מהופעות בבית המשפט לאור המצב המתואר.
 4. ביום 4.7.2010, הוגשה לכב' המותב בקשה לדחות את הישיבה שנקבעה ליום 8.7.2010, הבקשה התבססה על:

4.1 – מכתב בקשה מיום 30.6.2010, לפטור את הופעותיו המתוכננות של המערער בבית  המשפט בתקופה הקרובה מפרופ' המנהל את המערך הרפואי בו מטופל המערער, שהנו רופאו האישי של המערער.

 • – תעודה רפואית בגין מצב בריאותו הקבוע של המערער שהוחמר לאחרונה.
 • – מכתב מסכם של רופאת המחוז, רופאת המשפחה של המערער מיום 2.7.2010 ובו

פרטים על מצבו העכשווי של המערער בו היא מצטרפת לבקשת הפרופ'.

             מצ"ב במסמכים המוגשים בחיסיון נספח ג' 

החלטת כב' המותב מיום 6.7.2010 

 1. כב' המותב דחה את הבקשה ביום 6.7.2010.

מצ"ב מסומן ו' 

5.1 – כהרגלו כב' המותב מתפלמס ויוצר מעטה מילולי נרחב במטרה להצדיק את דחיית הבקשה.

5.2 – כב' המותב אינו מתייחס למכתב שהועבר אליו ביום 30.6.2010 ומתעלם כהרגלו מהמסמכים הרפואיים האחרים בתיק. התייחסות כב' המותב לעובדה שהמערער שוהה בטיפולים במוסד רפואי ביום נתון זוכה להתייחסות מילולית שהמערער מתקשה למצוא מילים לבטאה "המבקש פשוט העמיד את בית המשפט בפני עובדה ביום 1.7".

5.3 – בסעיף 1 להחלטה כב' המותב מתייחס לעובדה שהמערער אושפז לטיפול דחוף כאשר אינו מהסס לרמז למערער: "והוחלט שלא לנקוט בסנקציה בשלב זה" , מה משמעות "בשלב זה" בזמן שהמערער מקבל טיפול דחוף בבית חולים? האם זוהי הדרך לנהל משפט?

 

5.4 – התייחסותו של כב' המותב כלפיי האישור הרפואי הנלווה למכתבו של הפרופ' והאישורים האחרים המהווים מקשה אחת, "אין מדובר בתעודת רופא ערוכה כחוק", חמורה והרבה מעבר לכך. התייחסות כב' המותב לפרטים האחרים משרתת פעם נוספת את הצדקת החלטתו, כל החומרים המצוינים כחסרים לכאורה, מצויים בתיק והמסקנות הרפואיות וריכוזן במכתבים המקצועיים.

5.5 – מיותר מלציין בשלב זה את התייחסותה הזועמת של רופאת המחוז אשר הנפיקה

את המסמך הרפואי מיום 2.7.2010, לדבריו אלו של כב' המותב בהחלטה מיום 6.7.2010.

 • – החלטות כב' המותב מיום 23.6.2010 ומיום 6.7.2010 בהן ההתייחסויות וההתעלמויות של כב' המותב לאישורים הרפואיים, לחופשת המחלה, למכתבי המומחים ולחומרים הרפואיים האחרים, הועברו לכל הדרגים הרפואיים המטפלים במערער. המערער התבקש לפנות להסתדרות הרפואית בישראל וליו"ר הלשכה לאתיקה פרופ' רכס אבינעם במטרה לרתום אותם, במטרה לפנות לבית המשפט הנכבד לשמירת מעמדם של הרופאים מחד, ועל זכויותיו הרפואיות של המערער מאידך.
 • – המערער התקשה לקבל, את התבטאותו של אחד הרופאים הבכירים ביותר שנחשף להתנהלות הדברים והתעקשותו של כב' השופט לנהל את הדיון ביום 8.7.2010, "נראה שהשופט ידחה את הדיון כאשר יקבל הודעה שאתה גוסס או הודעה על פטירתך".
 1. המערער העביר לכב' המותב "בקשה נוספת דחופה מאוד", לדחיית הדיון ובו התייחסות להחלטתו מיום 6.7.2010 ביום 7.7.2010 בבקשה לדחות את הדיון הקבוע ליום 8.7.2010,  תשובת כב' המערער השלילית הועברה למערער למחרת הדיון ביום 9.7.2010.

מצ"ב מסומן ז' 

 1. בהמשך למתואר בנספחים אודות האירועים שעבר המערער בישיבה ביום 24.6.2010, הודיע המערער לכב' המותב בהתבסס על האישורים הרפואיים שהומצאו לכב' המותב שלא יוכל להתייצב לדיון ביום 8.7.2010 ולחקור את התובע. חקירת התובע מבחינת המערער הנה הרבה מעבר לחשובה, לאור תביעת הענק שהגיש התובע כנגד המערער, תביעה המבוססת על נקמנות גרידא, כמתואר בכתבי בית הדין השונים.
 1. המערער שב ופנה לכב' הנשיאה השופטת גרסטל לדחות את מועד הדיון שנקבע ליום 8.7.2010 וצירף את כל המסמכים הרפואיים המעידים שבמצבו המערער לא יוכל לקיים בעצמו את חקירתו של התובע.

מאמציו הניכרים של המערער לקדם את הדיון בתיק

 

המערער מתקשה להבין את פשר ההתנהגות של כב' המותב אשר נכח בעצמו בקשיים העצומים של המערער בישיבות שהתקיימו, קשיים הבאים לידי ביטוי בפרוטוקולי הישיבות. עתה ברור

למערער עד כמה כבר נפגעו זכויותיו כאשר ניהל חקירה במצב בריאותי לקוי, כאשר מגבלותיו בשלב חקירת העדים עד שלב זה, פגמו למעשה בזכויותיו באי מיצוין מבלי לזכות להגנה מינימאלית מצידו של כב' המותב, כאשר היה מצופה שכב' המותב אשר נוכח בעצמו כפי שעולה מהדוגמאות הספורות המצ"ב, במצבו הקשה של המערער, ינהג כלפיו לפחות במתינות ובסבלנות. 

דוגמאות מפרוטוקול הדיון מיום 6.6.2010 

עמ' 294

כב' השופט:      לא, תודה רבה. או. קיי. אז אנחנו סיימנו את החקירה של מר רובנר על ידי מר טוראל. מר גולדנברג.

מר גולדנברג:    אני אעשה את המיטב.

כב' השופט:      בסדר, תעזור לאדוני עוד הפסקה של 2-3 דקות כרגע? לא. אני ראיתי שאדוני יוצא וחוזר כמה פעמים. בסדר, אני מניח שאדוני לא ממש יצא מרצונו כן.

מר גולדנברג:    אני אשתדל, אני לא.

כב' השופט   :  בסדר. אנחנו נעשה, היום נעשה מה שאפשר יהיה לעשות היום. 

עמ' 322

מר גולדנברג:    אני לא שמתי לב.

כב' השופט:      דקה, הכול יהיה בסדר.

מר גולדנברג:    אני קצת.

כב' השופט:      הכול יהיה בסדר, נלך לאט כמה שאדוני יכול היום. 

עמ' 325

ת.כב' השופט:   אדוני צריך לסיים כי איננו חש בטוב, או. קיי. אז תודה רבה. אנחנו מפסיקים כעת את העדות של מר רובנר. 

דוגמאות מפרוטוקול הדיון מיום 24.6.2010 

עמ' 402

מר גולדנברג:    אנחנו, גם עוד מעט גם ככה אני לא אוכל להמשיך, אני עושה את המרב.

כב' השופט:      כן, אני שערתי שאדוני יתעייף.

מר גולדנברג:    לא, אני מיציתי את היכולות שלי. 

עמ' 403

כב' השופט: כב' השופט:   ולא על השאלה של רשימות עלומות שאין להן ולתביעה הזו ולא כלום. אם יש לאדוני עוד חקירה ארוכה אז אני מציע את ההצעה לסדר הבאה: אנחנו נמשיך היום כמה שאדוני יכול למשוך,

עמ' 417

מר גולדנברג:    אני צריך הפסקה של כמה דקות. לא, אני כבר אמשיך, בגלל שאני איבדתי את יכולת הריכוז. עוד דקה.

כב' השופט:      דקה, אדוני צריך הפסקה, או אדוני.

מר גולדנברג:    לא,לא, אני אנסה, עם הפסקה יהיה יותר קשה.

כב' השופט:      הבנתי. 

דוגמאות ספורות אלו מעידות על המאמץ העצום שעשה ועושה המערער לקדם את הדיון. כשמצבו של המערער הורע כעולה מהמסמכים הרפואיים, צפוי היה שכב' המותב יגלה הבנה לבקשת דחיית הדיון ביום 8.7.2010, בקשה שהופנתה לכב' המותב בפירוט על ידי הרופאים המטפלים במערער, תוך כדי התייחסות נקודתית מובהרת היטב לסיבות לדחייה.

 

למערער אינטרס מובהק לסיום הדיון בתיק, תוך כדי שמירת זכויותיו לנהל את ההליך על בסיס שוויוני אובייקטיבי וללא משוא פנים.

כל טענה שונה הנטענת כלפיי המערער, הנה קנטרנית והאירועים המצוינים סותרים אותה על פניה. 

התביעה מסועפת ומורכבת והמערער נדרש למעורבות במסמכים רבים לשם חקירת עדי התביעה, תצהירי עדות ראשית של התובעים ועדיהם ומאות מסמכים שצורפו, מסמכים רבים מאוד מרשויות בארה"ב, מסמכים הקשורים לחקירת נסד"ק נגד התובע ושותפיו מארה"ב, דו"חות כספיים שהוצאו ע"י משרדי רו"ח בישראל ובארה"ב, מסמכים משפטיים רבים בעברית ובאנגלית משפטית ועוד.

בתקופה קצרה ביותר החל מחודש 5.2010 המערער היה שותף פעיל בהליכים הבאים שהתנהלו בתיק

 1. המערער הגיש בעצמו את תצהיר העדות ראשית שלו בחודש אפריל 2010.
 2. ישיבת ההוכחות הראשונה התקיימה ביום 2.5.2010.
 3. ישיבת ההוכחות השנייה התקיימה ביום 6.6.2010.
 4. ישיבת ההוכחות הראשונה התקיימה ביום 24.6.2010.
 5. המערער קיים בעצמו חקירתם של שלושה עדי תביעה בשלוש ישיבות שהתקיימו ברצף זמן צפוף למדי.
 6. המערער קיים בעצמו שתי ישיבות (קצרות יחסית) שנכפו לנוכח הנסיבות, חקירה של התובע.
 7. המערער נדרש בעצמו לתת תגובות שונות לבקשת ב"כ התובעים במהלך התקופה האמורה – 4-7/2010.
 8. המערער נדרש בעצמו להגשת בקשות בתקופה האמורה 4-7/2010. 

מקרה ה' 

הישיבה וההחלטה הבלתי מתקבלת על הדעת ביום 8.7.2010

 

 1. כצפוי הישיבה ביום 8.7.2010, לא נדחתה ע"י כב' המותב.
 2. המערער שהיה רתוק למיטתו כמעט כבשגרה, לא הגיע לדיון לאחר ששלח את הודעתו לבית המשפט.
 3. הישיבה ביום 8.7.2010, הוקלטה ופרוטוקול הישיבה טרם הומצא למערער.
 4. כל הפרטים המצוינים הועברו לידיעתו של המערער מנתבע 3 שנכח בישיבה.
 5. ביום 24.6.2010 וביום 1.7.2010, קבע כב' המותב שביום 8.7.2010 יסיים המערער את חקירתו של התובע.

לדוגמא מפרוטוקול הדיון מיום 24.6.2010 עמ' 434

כב' השופט:      טוב, תודה. אני רק מחזיר את הטופס האחרון שאדוני שאל עליו.

אנחנו נסיים בזה את ישיבת היום. אני חוזר ומזכיר שבישיבה הבאה הקבועה ליום ה' הקרוב, בעוד שבוע מהיום אנחנו נסיים את חקירתו הנגדית של מר רובנר, ואני מודיע את זה היום על מנת שמר גולדנברג יערך לכך בשבוע הקרוב, שהחקירה תהיה כזו שהוא יספיק לשאול כל מה שצריך באמת לשאול בדיון הבא. תודה רבה.

 1. כב' המותב ציין בהחלטתו ביום 1.7.2010 שעדותם של עדי ההגנה יישמעו לאחר הפגרה במועדים שטרם נקבעו.
 1. בישיבה ביום 8.7.2010 פנה ב"כ התובעים לכב' המותב וביקש לקבל פס"ד בתיק.
 1. החלטות המותב מיום 8.7.2010: 

24.1 – הסתיים תהליך העדת העדים.

24.2 – השלמת חקירתו של התובע לא תתקיים.

24.3 – לא יושמעו עדי ההגנה.

24.4 – ב"כ התובעים יגישו את סיכומיהם עד ליום 18.7.2010 !

24.5 – המערער יגיש את סיכומיו עד ליום 26.7.2010 ! 

 1. ב"כ התובעים הודיע לפרוטוקול שככל הנראה תימחק התביעה כנגד הנתבע 3.
 1. לו בחר כב' המותב להטיל סנקציה כלפיי המערער על העובדה שלא התייצב לדיון למרות המצב הבריאותי המתואר בהרחבה והאישורים הרפואיים שהיו מונחים לפניו, היה יכול לאמץ סנקציות אחרות.
 1. העובדה שמסכת עדי ההגנה טרם נשמעה ונקבעה להישמע רק אחרי הפגרה, מעידה שכב' המותב "חיפש" אמתלה להעמיד את המערער בפני מצב בלתי אפשרי, למנוע ממנו את זכויותיו המשפטיות ולחזור ולהצביע על משוא הפנים כלפיי המערער.
 1. החלטת המותב מעידה בפעם המי יודע כמה, עד כמה התנהלות התיק מוכתמת מתוכננת

ופסולה ומעידה כי דעתו של כב' המותב נעולה בבריח כבד.        

      לא ניתן להתעלם כעולה מהרצף הכרונולוגי של  האירועים המתועדים, שכב' המותב  הוביל את  ההליך, למטרה אותה הכתיב וסימן לעצמו עם קבלת התיק לידיו, מסיבותיו, כפי שעולה מרצף האירועים  העובדתיים המועלים ע"י  המערער בחומרים  המצויים בפני  בית המשפט הנכבד, סיום ההליך לפני הפגרה, חסימת המערער מלהעיד את עדיו ורמיסת המערער.

 1. המערער לא יתפלא להיווכח שסיכומיהם של ב"כ התובעים כבר מוכנים. בצעד מדהים ומתוכנן היטב מבחינתם של התובעים, התובעים ויתרו להעיד את המערער ואת נתבע 3 לאחר שהטיחו בהם האשמות קשות ביותר בדבר מעשייה הונאה ומרמה, בכתב התביעה האסטרונומי שהגישו נגדם, ע"ס העולה על 11 מיליון ₪.
 1. המערער אינו מסתיר את העובדה שהנו מצוי בסערת חושים ורגשות, כאשר מצבו הכללי ירוד וחסר אנרגיות. השתלשלות כל האירועים שעברו עד עתה על המערער, מצידו של כב' המותב כמתואר בערעור ובתוספת זו, מעלות תהיות שונות, לגביי הסיבות המניעות את כב' המותב להתנהג כפי שהוא נוהג. מעבר ליצר הנקמה של כב' המותב, המשפיע על התנהגותו לאחר הגשת הערעור לבית המשפט הנכבד, נשאלת השאלה, מה היו המניעים הראשונים של כב' המותב לנהוג במערער כפי שנהג במקרים הרבים המצוינים בערעור עצמו ?
 1. במטרה לנסות ולאתר חומרים שיצדיקו את תביעתם ההזויה, בתקופה האחרונה פנו התובעים לבית המשפט של הפירוק, בבקשה לעיין במסמכי החברה המצויים אצל מפרק החברה מזה למעלה מ -10 שנים ובימים האחרונים סרקו את החומרים, בניסיונם "לתת תוכן" לתביעתם הקנטרנית. לאור בקשתם ברור שגם ניסיונם זה לא העלה דבר. 

סיכום

 

 1. כב' המותב אינו מסוגל לשפוט את המערער משפט צדק וההליך אינו הליך הוגן, נהפכו, כב' המותב מתנהג שוב ושוב במשוא פנים כלפיי המערער.

 

2. כב' המותב אשר דעתו נעולה כלפיי המערער בצורה חמורה, אינו מסוגל לדון באובייקטיביות וניטראליות בבקשות המוגשות על ידי המערער לרבות        המעוגנות במסמכים רפואיים.

3. כב' המותב רומס שוב ושוב את כל  זכויותיו  של  המערער  אשר  אינו  מיוצג  ומפליא בקיצוניות המאפיינת את התנהגותו, סגנון דיבורו והחלטותיו            כלפיי המערער בכל עת מחדש.

4. השתלשלות האירועים הצפופים בניהול ההליך הבלתי מתקבל על הדעת מצידו של כב' המותב כלפיי המערער, חייבת להיפסק ולהיבדק. המערער        משלם מחיר בריאותי כבד ביותר לנוכח ההשפלות החוזרות ונשנות כלפיו מצידו של כב' המותב מבלי להתייחס להיבטים אחרים.

5. כב' המותב ממרום עמדתו והעוצמה המוענקת בידיו, דוחק את המערער לחוסר יכולת להתמודד, בשילוב  שנוצר עם סבלו  הפיסי והנפשי ולתחושת       ההתעללות  המתמשכת כנגדו.

6. בהחלטתו מיום 8.7.2010 כב' המותב קיבע ונתן תוקף של ממש לכל טענותיו של המערער להודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות ותוספת זו            כנגדו.

הבקשות מכב' נשיאת בית המשפט העליון השופטת ד' ביניש

 1. במצב המתואר שההליך מצביע על מחטף משפטי של ממש כלפיי המערער, המערער מבקש מבית המשפט הנכבד לעכב את ההליכים ללא דיחוי עד שיהיה בידיו לבחון את מכלול האירועים שאילצו את המערער להגיש את, הודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות ותוספת זו.
 2. הנזקים המוחשיים העלולים להיגרם למערער ברורים ולמרות היותו לא מיוצג וחסר יכולת להישען על אסמכתאות משפטיות התומכות בבקשותיו, הבקשה לעיכוב ההליכים בשלב זה נדרשת, הכרחית ומהותית ביותר.
 1. בית המשפט הנכבד מתבקש להיענות לבקשת המערערים ולפסול את כב' המותב מניהול המשך ההליכים בתיק.
 2. בהמשך לראיות המובאות בפני בית המשפט הנכבד המצדיקות את פסילת המותב ובאם יחליט בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב לבקשת המערער, יתבקש בית המשפט הנכבד לבטל את החלטתו האחרונה של כב' המותב מיום 8.7.2010 ולקבוע לאור השתלשלות האירועים החמורים, החלטות הנוגעות לשמיעת התיק בפני כב' מותב אחר לרבות לגביי החלטות ביניים שניתנו אשר נתנו והטעו את ההליך לכיוון הנבחר של כב' המותב, המתוארות בהרחבה בבקשותיו של המערער.
 3. המערער מבקש הזדמנות מכב' הנשיאה הנכבדה, להשמיע את טיעוניו בפניה.
 4. בית המשפט הנכבד מתבקש לתת כל סעד אחר שיימצא לנכון, על מנת להגן על המערער מתוצאות ההליך הלא הוגן והנקמני המתנהל כנגדו.

מין הדין ומן הצדק להיעתר לבקשות.

__________                                                                                                                  __________

תאריך                                                                                                         בשם המערערים – גולדנברג פסי

ע"א 4389/10
בבית משפט העליון בירושלים
בפני כב' הנשיאה ד' ביניש                                                                                                                

 בעניין: 

1. פסי גולדנברג

2. פ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ

ע"י מערער 1 בעצמו (שאינו עו"ד)

——————————————

המערערים 1 ו-2

הנתבעים 1 ו-2

דורון טוראל

מען למכתבים רח' פרופ' נחום 10

ראשון לציון

טל' 0507-425474

נתבע 3

                                                           – נ ג ד –

1. זהבה רובנר

2. דוד רובנר

ע"י ב"כ עוה"ד שמואל א. לינצר מרח' מנחם בגין 7 רמת גן 52521

טלפון: 03-7519988 פקס: 03-7511332

המשיבים 2 ו-3

המשיבים 1 ו-2

 בקשה לתוספת להודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות 
נגד כב' השופט שאול מנהיים 

מוגשת בזאת תוספת לערעור על החלטתו של ביהמ"ש מחוזי מרכז, כב' השופט מנהיים שאול

בתיק ת.א. 10870-12-08 שלא לפסול עצמו מלדון בתיק זה.

כב' בית המשפט הנכבד מתבקש להיענות לבקשת המערערים פסי גולדנברג ופ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ המוגשת באמצעות המערער, (להלן "המערער") שאינם מיוצגים ולהוסיף את התוספת המצ"ב להודעת הערעור.

 1. ביום 15.9.10 הועברה על ידיי המערער בקשה לכב' השופט, להבהיר מדוע לא ניתנה למערער, זכות תגובה לבקשה לדחיית דיון, שהוגשה ע"י התובעים.
 2. מצ"ב הבקשה לדחיית דיון, החלטת כב' השופט והבקשה שהוגשה לכב' השופט ע"י המערער בעקבותיה.

מצ"ב מסומן א'

 1. ביום 15.9.10 הועברה החלטת כב' השופט לבקשת המערער.

מצ"ב מסומן ב'

 1. נספחים א' ו-ב' לתוספת זו מהווים חלק אינטגראלי מהבקשה לתוספת להודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות נגד כב' השופט מנהיים.
 2. כב' השופט בהחלטתו, אינו מסוגל להתמודד מול בקשה פשוטה, עניינית, מנומקת ומתומצתת ובוחר להתייחס לדברים שאינם מין העניין ומתחמק מלתת תשובה ממוקדת.

הבקשה:

"בית המשפט הנכבד מתבקש להבהיר, מדוע ניתנה החלטתו מיום 7.9.2010, ללא קבלת עמדת המבקש ובמיוחד להבהיר, מדוע ניתנה החלטה בבקשת התובעים לדחות את הדיון למרות שהם עצמם הבהירו לבית המשפט, שבקשתם לדחיית הדיון לא הועברה כלל ועיקר לקבלת עמדתו של המבקש".

 1. כב' השופט בהחלטתו, אינו מתייחס לנסיבות החמורות הקשורות לטופס א' בהתאם לנוהל כב' הנשיאה שהוגש ע"י התובעים, בו ב"כ התובעים בסעיף יב', מבטלים כלאחר יד את זכותם של הנתבעים להביע עמדה לגביי בקשת הדחייה מהסיבה " לא נתבקשה, בעלי הדין האחרים אינם מיוצגים".

מצ"ב מסומן ג'

 1. חוסר תגובתו וחוסר התייחסותו של כב' השופט לעניין זכויותיו של המערער להביע את עמדתו כבעל דין, תמוהות ומהוות נדבך נוסף לשרשרת הנסיבות המהוות את העילה לקבלת הערעור.
 2. משמעות תוכן הבקשה, נספח א', ונסיבותיה, מצביעים בהדגש, שכב' השופט, ממשיך לפגוע בזכויותיו של המערער ונוהג כלפיו במשוא פנים בולט, חוסר שוויוניות וחוסר ניטראליות.
 3. היענותו של כב' השופט לבקשת התובעים וב"כ כ"חותמת גומי", אשר לגביי הקשר ביניהם לבין ב"כ ואחרים, כפי שהצביע המערער בהודעת הערעור ונספחיה, אינה מפתיעה לאור השתלשלות האירועים.
 4. גם נתבע 3 מר דורון טוראל, אשר תמך את בקשתו של המערער בתצהיר, בבקשה הפסלות כנגד כב' השופט מנהיים,  משיג על התנהלותו הלא אובייקטיבית של כב' השופט המאופיינת באיפה ואיפה, בין התובעים לבין הנתבעים.
 5. נתבע 3 הגיש ביום 16.9.2010 את תגובתו לכב' השופט, בה הנו משיג על חסימת האפשרות מצידו להביע את עמדתו לבקשת הדחייה, שהגישו התובעים וכן בקשה לקבל הסבר לחסימת אפשרות התגובה בפניו.

מצ"ב מסומן ד'

 1. החלטת כב' השופט לתגובה שהוגשה ע"י נתבע 3 ביום 16.9.2010 הועברה למערער ביום 19.9.2010. גם בהחלטה זו כב' השופט אינו מתייחס לעובדה, שלא ניתנה זכות תגובה לבקשת הדחייה לנתבע.

מצ"ב מסומן ה'

 1. ביום 16.9.2010 לאור התחמקותו של כב השופט מלתת תשובה עניינית לבקשת המערער, העביר המערער בקשה להבהרה.

מצ"ב מסומן ו'

 1. החלטת כב' השופט לתגובה שהוגשה ע"י המערער מיום 16.9.2010 הועברה למערער ביום 19.9.2010. גם בהחלטה זו כב' השופט אינו מתייחס לעובדה, שלא ניתנה זכות תגובה לבקשת הדחייה למערער.

מצ"ב מסומן ז'

 1. בניגוד מוחלט להחלטת כב' השופט, לא לעכב את ההליכים בתיק עם הגשת הבקשה לפסלות, והתעמרותו של כב' השופט במערער, אשר נאלץ לאור החומר המצוי בפני בית המשפט הנכבד, לבקש דחיית שני דיונים בתקופה זו בגלל מצבו הבריאותי וכתוצאה מכך לאור המלצתו של כב' השופט אשר ניווט את ב"כ התובעים להגיש בקשה לפס"ד נגד המערער בטענת היעדר התייצבות, לפתע, תולה כב' השופט את המשך דיוני ההוכחות בתוצאות הערעור על החלטה בטענת פסלות שהוגשה לבית המשפט הנכבד ומיישר קו לדרישת ב"כ התובעים.

הכוונת כב' השופט את ב"כ התובעים לבקש כנגד המערער פס"ד בהעדר התייצבות

 1. כמתואר בחומר אשר הובא בפני בית המשפט הנכבד, ביום 1.7.2010 שהה המערער בבית החולים לקבלת טיפולים רפואיים ובדיקות כחלק מסדרת טיפולים, במחלתו המתמשכת.
 2. כב' השופט סירב לבקשת המערער לדחות את הדיון ובקשתו נדחתה.
 3. ביום 1.7.2010 התקיים דיון ללא נוכחות המערער.
 4. בסיום הישיבה הנחה בהחלטתו כב' השופט את ב"כ התובעים להגיש לו בקשה לקבלת פס"ד נגד המערער בהיעדר התייצבות. מצ"ב הקטע הרלוונטי מפרוטוקול הדיון מיום 1.7.2010.

פרוטוקול הדיון מיום 1.7.2010 עמ' 446 משורה 18 עד שורה 25 (הדגש לא במקור)

כב' השופט:         החלטה:

 1. ישיבת היום איננה יכולה להתקיים כיוון שהיא נועדה להמשך וסיום היום של חקירתו של מר רובנר, על ידי הנתבע 1, לאחר שמר רובנר כבר נחקר על ידי הנתבע 3 והחקירה מטעם הנתבע 3 הסתיימה. עובדתית לא ניתן לקיים את הדיון היום בהיעדרו של מר גולדנברג. המטרה היחידה שלשמה הוא נועד. עובדתית, אין בפני בקשה לפסק דין, וממילא אינני נותן פסק דין.
 1. למרות מצבו הבריאותי המתמשך של המערער ופניית הרופאים לכב' השופט סירב כב' השופט לדחות את הדיון שנקבע ליום 8.7.2010.
 2. ביום 8.7.2010 הצהיר ב"כ התובעים שהוא הגיע ל"דיון מוכן", בבקשה לקבלת פסק דין כנגד המערער.

פרוטוקול הדיון מיום 8.7.2010 עמ' 454 משורה 18 עד שורה 23 (הדגש לא במקור)

עו"ד לינצר:      אני מפנה את אדוני, אני באתי מוכן אדוני, אני הרי ידעתי שהוא לא יופיע היום, אני מכיר את ההליכים האלה, אני אמרתי למרשי שהוא לא יופיע היום, שתהיה בקשת דחייה. כל הסצנריו הזה אני ידעתי אותו מקודם, אני באתי מוכן.

יש, אני מפנה את אדוני לפסק דין שניתן על ידי ד"ר בנימיני בבית המשפט המחוזי.

כב' השופט מנסה להלך אימה על המערער 

בהחלטתו מיום 15.9.2010 נספח ב' לתוספת זו, מציין כב' השופט בקבוצת המשיבים, "מדינת ישראל."

 1. מעולם "מדינת ישראל" לא הייתה חלק מההליך.
 2. תוספת זו של כב' השופט תמוהה ומבחינת המערער תחושתו, שכב' השופט מאותת בצורה חמורה למערער שצירף להליך גורם מ"מדינת ישראל", למרות שהמערער אינו יודע דבר על כך.

בית המשפט הנכבד מתבקש להיעתר לבקשת המערער ולהוסיף את התוספת המצ"ב להודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות.

מין הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה הדחופה.

__________                                                                                                                   __________

תאריך                                                                                                       בשם המערערים – גולדנברג פסי

 

.
ע"א 4389/10
בבית משפט העליון בירושלים
בפני כב' הנשיאה ד' ביניש                                                                                                                    

 בעניין:   

1.פסי גולדנברג

2. פ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ

ע"י מערער 1 בעצמו (שאינו עו"ד)

——————————————

המערערים 1 ו-2

הנתבעים 1 ו-2

דורון טוראל

מען למכתבים רח' פרופ' נחום 10

ראשון לציון

טל' 0507-425474

  נתבע 3

                                                           – נ ג ד – 

1. זהבה רובנר

2. דוד רובנר

ע"י ב"כ עוה"ד שמואל א. לינצר מרח' מנחם בגין 7 רמת גן 52521

טלפון: 03-7519988 פקס: 03-7511332

המשיבים 2 ו-3

בקשה לתוספת דחופה ביותר להודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות – חומר חמור נוסף שהועבר למערער היום
בקשה דחופה לעיכוב הליכים מחשש למחטף 

מוגשת בזאת בקשה לתוספת להודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות, על החלטתו של ביהמ"ש מחוזי מרכז, כב' השופט מנהיים שאול בתיק ת.א. 10870-12-08 שלא לפסול עצמו מלדון בתיק זה.

כב' בית המשפט הנכבד מתבקש להיענות לבקשת המערערים פסי גולדנברג ופ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ המוגשת באמצעות המערער, (להלן "המערער") שאינם מיוצגים ולפסול את כב' המותב מהמשך ניהול ההליכים בתיק מהטעמים המפורטים בהודעת הערעור  ולבקשה לתוספת  ומתצהירו של הערער התומך בבקשה, לעכב את המשך ההליכים שנקבעו ע"י כב' המותב ביום 8.7.2010 .

מצ"ב נספח א' 

 1. היום הומצא למערער פרוטוקול הדיון מיום 1.7.2010.
 2. ביום 1.7.2010 שהה המערער, בטיפול בבית חולים ולמרות החומרים הרפואיים שהומצאו לכב' המותב הדיון לא נדחה. החומר הועבר לבית המשפט הנכבד ביום 11.7.2010.
 3. בישיבה ביום 1.7.2010 המשיך כב' המותב להשתלח במערער ובמצב בריאותו.
 4. במסגרת הדיון וחילופי הדברים עם ב"כ התובעים שלא בנוכחות המערער, התייחס כב' המותב לעיקול הזמני שהושת על ביתו של המערער במסגרת התביעה, התייחסות המבטאת שכב' המותב כבר חרץ את דינו של המערער בשלב זה של המשפט והמערער חייב כסף לתובעים. דבריו של כב' המותב חמורים ביותר ומעבר לעובדה שהם מצביעים שדעתו של כב' המותב נעולה, הם מקבלים משנה תוקף חמור שבעתיים בעצם הבעתם בפומבי על מנת לרצות את התובעים וב"כ. 

עמ' 439 – 440 לפרוטוקול הדיון מיום 1.7.2010

כב' השופט:      סליחה שאני קוטע, שני דברים בהקשר הזה, אחד, זה לא מענייני לעסוק בזה בכלל ובדיון היום בפרט. שניים, חוששני שאם יש עיקול, קצת קשה למכור בלי שהמכר יהיה כפוף לעיקול על כל מה שמשתמע מזה, ולכן גם אם המידע הזה נכון, לגופו אני לא מודאג ממנו, אולי להפך; אם מוכרים כפוף לעיקול, אז הכסף, אתם תראו כסף, אמנם בשלב הזה על תנאי, זאת אומרת, הכסף יהיה מונח איפשהו, אבל תראו כסף. 

 1. כב' המותב חוצה כל קו אפשרי במשוא הפנים שלו כלפיי המערער, מצביע עד כמה המשפט מתנהל בחוסר אובייקטיביות, בזמן שחקירתו של התובע טרם הסתיימה ועדויות ההגנה לא נשמעו כלל, כב' המותב מחזק את ב"כ התובעים ואת התובעים הנוכחים באולם, שיהיו רגועים, "אבל תראו כסף".
 2. דברים אלו מוקלטים ובמידת הצורך המערער יעביר את חומר שיידרש לבית המשפט הנכבד.
 3. כב' הנשיאה מתבקשת להיעתר עוד לפני קבלת החלטה לעניין הפסלות לבקשת המערער לבטל את החלטת כב' המותב שנתנה ביום 8.7.2010 ולמנוע ממחול השדים הבלתי נגמר שחווה המערער להיפסק.
 4. בית המשפט הנכבד מתבקש לעכב את ההליכים בתיק עד להחלטה בהודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות, בהמשך להחלטת כב' המותב להפסיק את התנהלות התיק, לא לאפשר למבקש לסיים את חקירתו של התובע ולא להעיד את עדי ההגנה, כעולה מהבקשה לתוספת להודעת הערעור מיום 11.7.2010 שהוגשה לבית המשפט הנכבד.
 5. פרוטוקולי הדיון מיום 1.7. ו – 8.7 שהועברו למערער רק היום, גדושים בטענות קשות נוספות כנגד כב' המותב המצדיקות את פסילתו של כב' המותב מלהמשיך ולנהל את התיק.

מין הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה הדחופה.

__________                                                                                                                    __________

תאריך                                                                                                              בשם המערערים – גולדנברג פסי

.
בבית משפט העליון בירושלים
בפני כב' הנשיאה ד' ביניש                                                                                                  

בעניין:                           

1. פסי גולדנברג

2פ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ

ע"י מערער 1 בעצמו (שאינו עו"ד)

————————————–

המערערים 1 ו-2

הנתבעים 1 ו-2

דורון טוראל

מען למכתבים רח' פרופ' נחום 10

ראשון לציון

טל' 0507-425474

נתבע 3

                                                           – נ ג ד –

1. זהבה רובנר

2. דוד רובנר

ע"י ב"כ עוה"ד שמואל א. לינצר מרח' מנחם בגין 7 רמת גן 52521

טלפון: 03-7519988 פקס: 03-7511332

המשיבים 2 ו-3

המשיבים 1 ו-2

 הודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות

מוגש בזאת ערעור על החלטתו של ביהמ"ש מחוזי מרכז, כב' השופט מנהיים שאול  בתיק ת.א. 10870-12-08 שלא לפסול עצמו מלדון בתיק זה.

כב' בית המשפט הנכבד מתבקש להיענות לבקשת המערערים פסי גולדנברג ופ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ המוגשת באמצעות המערער, (להלן "המערער") שאינם מיוצגים ולפסול את כב' המותב מהמשך ניהול ההליכים בתיק מהטעמים המפורטים בבקשה זו, מתצהירו של המערער התומך בבקשה המצ"ב נספח א' ומתצהירו של הנתבע 3, התומך בבקשה, מטעמיו המצ"ב נספח ב'.

כב' בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לבחון האם בהחלטותיו של כב' המותב מ-  25.4.2010, 7.5.2010, 12.5.2010, 16.5.2010 ו – 26.5.2010 ובישיבתו בדין במשפט ביום 2.5.2010 וביום 3.6.2010, אין נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט, חוסר שוויוניות, חוסר אובייקטיביות, העדר ניטראליות ונסיבות נוספות המצורפות והמפורטות בבקשה זו, כעולה מסעיף 77א. (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 כדלקמן:

77א. (א) שופט לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.
 1. כב' בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע שבהחלטותיו של כב' המותב מ – 19.4.2010, 25.4.2010, 7.5.2010, 12.5.2010, 16.5.2010 ו – 26.5.2010 ו – 3.6.2010, ובמהלך הדיון שהתקיים ביום, 2.5.2010 יש כדי לפסול את כב' המותב מהמשך ניהול ההליכים בתיק מהטעמים הבאים:
 • נסיבות של ממש שיש בהן חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.
 • נסיבות של ממש שיש בהן כדי חוסר יכולתו של כב' המותב לשפוט את המערערים באובייקטיביות.
 • נסיבות של ממש שיש בהן כדי חוסר יכולתו של כב' המותב להתייחס למערער בניטראליות.
 • נסיבות של ממש שיש בהן כדי דעותיו של כב' המותב נעולות עוד לפני ישיבת ההוכחות הראשונה ובמהלכה כנגד המערער.
 • נסיבות של ממש שיש בהן כדי חוסר נכונותו ופתיחותו של כב' המותב לתת למערער את האפשרות לשכנע את כב' המותב בצדקתו ולהציג את ענייניו מבלי לחסום אותו.
 • נסיבות של ממש שיש בהן כדי התנהגות כב' המותב כלפיי המערער בחוסר סבלנות בהיעדר אדיבות, איפוק, ריסון ומתינות.
 • נסיבות של ממש שיש בהן כדי התנהגות של כב' המותב באולם בית המשפט שערערה את בטחונו של המערער.
 • נסיבות של ממש שיש בהן כדי התנהגות מפלה ובלתי ראויה של כב' המותב באולם בית המשפט כלפיי המערער.
 • נסיבות של ממש שיש בהן כדי התייחסות פוגענית של כב' המותב כלפיי המערער לאור העובדה שהמערערים והנתבעים אינם מיוצגים.
 • נסיבות של ממש שיש בהן כדי אי התייחסות למצב בריאותו של המערער, מצב אשר הוצג בפני כב' המותב לפני הדיון.
 • נסיבות של ממש שיש בהן העדר שוויוניות לרעת המערערים.
 • נסיבות של ממש שיש בהן כדי התנהגות שהושפעה מהרצון לשאת חן בעיניי הנוכחים.
 • נסיבות של ממש ש"מראית פני הצדק", אינם נראים בהתנהלות כב' המותב מול המערערים.
 • נסיבות בהן כב' המותב התבטא כלפיי נושאים מהותיים הדורשים בירור ושמיעת עדויות, טרם זמנם, התבטאויות המבטאות עמדות סופיות היוצרות חשש ממשי למשוא פנים.

פתח דבר

 1. המערערים, מבקשים להדגיש בפתח הערעור בהדגש שבקשת הפסלות אינה מתייחסת לגופה של החלטה זו אחרת שהתקבלה ע"י כב' המותב בתיק. המערערים מצביעים בערעור על נסיבות שונות תחת הכותרת של, "חשש ממשי למשוא פנים", בהן מתקיימות עילות הפסלות, כפועל יוצא מרצף האירועים, ההתבטאויות וההחלטות של כב' המותב בתיק, המעלים חשש כבד אובייקטיבי, כי שיקול דעתו של כב' המותב מוטה באופן, שאינו מאפשר לו לנהל את המשפט באובייקטיביות ניטראליות ובפתיחות.
 2. טענות הפסלות המועלות כנגד כב' המותב נשענות על בסיס עובדתי, הקלטת ישיבת ההוכחות, פרוטוקול הדיון מיום 2.5.2010 והמסמכים האחרים אליהם מופנה כב' בית המשפט הנכבד בבקשה זו.
 3. טענות הפסלות המועלות כנגד כב' המותב נשענות בין השאר על העובדה שדעתו של כב' המותב ננעלה, המערערים הופלו לרעה בצורה בולטת וחד משמעית במהלך חקירת עדי התביעה וחקירתו של עד תביעה מרכזי לא מוצתה, בעניינים המהותיים בהם קיימות מחלוקות בתיק, ברצף של החלטות, הערות ונסיבות.
 1. כב' המותב לא נהג כלפיי המערערים כשווים בהשוואה לתובעים, עדי התביעה וב"כ התובעים לאורך כל הישיבה הראשונה, הסיטואציה באולם בית המשפט בהפסקות, בסיום הדיון ובמהלכו, הצביעה באופן בולט על שכב' המותב מסביר פניו לתובעים, לעורכי דינם ולעד התביעה, חברו לשעבר לספסל הלימודים.
 2. המערערים אינם מיוצגים לנוכח הנסיבות המתוארות בבקשה זו, זכויותיהם הבסיסיות נפגעו בצורה קשה בכל מהלך ההליכים שהתנהלו ע"י כב' המותב כפי שיתואר וביתר חומרה הדברים אמורים לגביי התנהלות כב' המותב בישיבת ההוכחות שהתנהלה ביום 2.5.2010 בשים דגש לסיבות הפסלות.
 3. התנהלותו הלא ראויה של כב' המותב כלפיה מעלים המערערים טענות פסלות שונות בהתאמה לנסיבות העניין, החלה קודם לישיבת ההוכחות הראשונה, קיבלה הדגש יתר בפתיחתה, התחזקה במהלך הדיון וקיבלה משנה תוקף בהתנהגות מפלה, אי שוויוניות ובלתי ראויה באולם הדיונים במהלך ההפסקות וסיום הדיון כלפיי המערערים מצידו של כב' המותב.
 1. כמכלול הנסיבות לפסלות הנושאות את הערעור יצר מקשה של נסיבות שיש בהן משום ההכרח לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את ההליך.
 1. המערערים יתקשו להמשיך לנהל את ההליך מול כב' המותב בנסיבות שנוצרו. לתומם קיוו המערערים בהמשך לנסיבות שב"כ התפטרו מייצוגם במהלך המשפט ומצב בריאותו הרופף של המערער, שכב' המותב אם לא "יגן עליהם", לפחות ישמור על זכותם להליך הוגן, תקווה שנגוזה.
 • רקע אודות המערער 
 1. המערער בן 58 אב ל – בנים.
 2. למערער רקע מוסיקלי רחב וניגן בצעירותו במספר תזמורות נוער.
 3. לאחר שחרורו משירות סדיר בשנת 1974, שירות שהתארך בכ – 6 חודשים בעקבות מלחמת יום הכיפורים בתפקיד קרבי ביחידה סודית, החל המערער להתמחות בפיתוח מערכות למידה ייחודיות לילדים משכבות שונות, ילדים "רגילים", מחוננים וילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 4. המערער נפצע בשירות מילואים במהלך חילוץ נפגעים וטופל במשך 70 ימים בפציעתו.
 5. המערער שירת שירות מילואים פעיל עד גיל פרישה כאשר במהלך השנים שירת למעלה מ – 1000 ימי מילואים בפועל.
 6. המערער, "חתן פרס ראש הממשלה לתוכנת מחשב בתחום החינוך" על פיתוח מערכת למידה המעודדת יצירתיות במגוון רחב של נושאים מתחומי מדע, טכנולוגיה, מוסיקה והעשרה לשונית.

15. המערער למד עיצוב תעשייתי באקדמיה בצלאל בירושלים.

 1. המערער כתב מספר ספרים:
  • "דנגוטי והאוצר" – ספר לילדים אותו כתב ואייר המערער – הפך להיות הספר האינטראקטיבי הראשון בעולם אשר התחבר למחשב.
  • "מגעך שקוף" – ספר שירה למבוגרים.
  • "ציידים לכודים" – רומן מתח למבוגרים.
  • The Ailing Alligator – ספר לילדים.
  • טולי בעננים – ספר לילדים.
 2. המערער יזם, היה פעיל ונבחר להוביל מספר מפעלי הנצחה להנצחת חללי מערכות ישראל, לרבות מפעלי הנצחה פרטיים, בית ספריים, חיליים וארציים, אחד מהם  בחסות נשיא מדינת ישראל לשעבר עייזר וייצמן ז"ל.
 3. המערער המציא ופיתח, מרכז ייחודי מסוגו בעולם ללימוד והכשרה בנושא "בטיחות וזהירות בדרכים" באמצעותו התחנכו בישראל, עשרות אלפי תלמידים ומאות אלפים בעולם. המיזם זכה להכרה של משרד התחבורה, משרד החינוך ורשויות נוספות.
 4. המערער המציא ופיתח שיטת למידה ייחודית לילדים בגיל הרך (גנ"י ובתי ספר יסודיים), שיטה באמצעותה למדו מאות אלפי תלמידים בישראל ומיליונים בכ – 45 מדינות בלמעלה מ – 20 שפות, השיטה משלבת בין העולם המוחשי התלת מימדיי לבין העולם הטכנולוגי ממוחשב.
 5. המערער המציא ופיתח שיטת למידה ייחודית לבעלי מוגבלויות באמצעותה למדו עשרות אלפי תלמידים בישראל ומאות אלפים בעולם ב – 20 מדינות בלמעלה מ – 20 שפות.
 6. המערער זכה ב"פרס ראש הממשלה לתוכנת מחשב בתחום החינוך" על פיתוח מערכת למידה המעודדת יצירתיות במגוון רחב של נושאים מתחומי מדע, טכנולוגיה, מוסיקה והעשרה לשונית.
 7. המערער פיתח ערכות למידה ייחודיות ללימוד אנגלית כשפה שנייה המיועדות לילדים ומבוגרים. ערכות הלמידה נמכרו בארץ ובעולם.
 8. המערער שימש כמרצה במכללות ובאוניברסיטאות בתחום "שילוב טכנולוגיה בגיל הרך" בין השאר, באוניברסיטת בר אילן, מכללת בית ברל וסמינר הקיבוצים, .
 9. המערער המציא ופיתח משחקי קופסא משולבי פעילות באמצעות מחשב.
 10. המערער מאייר, מצייר ומפסל וחלק מעבודותיו שובצו במערכות הלמידה שפיתח במהלך עשרות השנים לאורם למדו מאות אלפי ילדים לפחות בעולם.
 11. המערער העביר הרצאות באירועים ובכנסים חינוכיים בעולם בהשתתפות שרי חינוך, מנהלי מחלקות חינוך ובכירים נוספים מתחום האקדמיה בין השאר, בארה"ב, בברזיל, הודו, סין, טייוואן, צרפת, דנמרק, הולנד ועוד.
 12. המערער השתתף כאורח כבוד בכנסים חינוכיים ארציים ועולמיים בסין, ברזיל, טייוואן, הודו, הולנד, ארה"ב ועוד.
 13. עיקר פרנסתו של המערער ב – 10 שנים האחרונות נשען על מתן שירותי ייעוץ, שירותי פיתוח והרצאות פדגוגיות בתחום החינוך הטכנולוגי, כאשר מרכז פעילותו היה בחו"ל.
 14. המערער שימש כיועץ חינוכי לחברות בינלאומיות בתחום החינוך הטכנולוגי כגון : יבמ, HP, אוליביטי ופוזיטיבו.
 • מצב בריאותו של המערער והתפטרות עורכי הדין 

מסיבות הקשורות במישרין למצב בריאותו הלא יציב של המערער , התפטרו ב"כ המערערים מהייצוג בתיק. לאור מצב בריאותו הרופף של מערער , הוא הוכר לאחרונה כנכה המוגבל משמעותית בתפקודיו היומיומיים. מידע רפואי חסוי על מצב בריאותו של המערער  הועבר לידיעת כב' המותב.

 1. הבעיות הרפואיות המשפיעות על מצב בריאותו של מערער מוגדרות בחומר החסוי בין השאר כגורמות – "הפרעות נוירולוגיות מסוגים שונים,  כולל הפרעות בריכוז ובחשיבה, עייפות, תשישות והפרעות מוטוריות שונות".

בתעודות הרפואיות המצ"ב לבקשה זו בחיסיון רפואי מצוין בין השאר מצבו של המערער:

"המחלה אינה מאוזנת עדיין ובעטיה סובל מעייפות רבה, תשישות המגבילה אותו מביצוע פעולות יומיות כולל עבודה, נאלץ לשכב במהלך היום אחרי פעילות קלה ביותר, סובל מירידה ברמות הקשב והריכוז…." 

מצ"ב חומר רפואי בחיסיוןמצ"ב ומסומן ג'

 1. המערער הוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כנכה ביום 1.3.2010 בהמשך למצב בריאותו המגביל את התנהלותו. המוסד לביטוח לאומי קבע למערער דרגת נכות כללית גבוהה ואובדן כושר עבודה גבוה. מצ"ב לחומר הרפאי בחיסיון אישורים מהמוסד לביטוח לאומי.
 2. לנוכח מצב בריאותו של המערער, ב"כ המערערים ביקשו מכב' המותב הקודם דחייה בהגשת תצהירי עדות ראשית ונדחו.
 3. כב' המותב הקודם לא קיבל את בקשת ב"כ המערערים וב"כ המערערים התפטרו מייצוגם של המערערים בתיק.
 4. בהתערבות נשיאת בית משפט המחוזי מרכז כב' השופטת הילה גרסטל שנחשפה לבעיותיו הרפואיות של מערער , ניתנה ארכה להגשת תצהירי עדות ראשית של המערערים, אשר הוגשו ביום 2.4.2010 ע"י המערער בעצמו, לנוכח סירובם של ב"כ להמשיך בייצוג בהמשך להתפטרותם.
 5. למרות שסיבת התפטרותם של ב"כ המערערים הוסרה לאחר דחיית מועד הגשת תצהירי עדות ראשית של המערערים בניגוד לעמדת המערערים, אינם חוזרים בהם מהתפטרותם, זאת למרות שמערערים שילמו לב"כ 83% משכ"ט שסוכם עליו.
 6. התפטרותם של ב"כ המערערים אילצה את המערערים להגיש בעצמם את תצהיר העדות הראשית, להגיב לבקשות שונות, להגיש עצמאית את הבקשה לזימון עדים, לנהל את ישיבת ההוכחות הראשונה בעצמם לרבות חקירת 2 עדי התביעה, להגיש בעצמם בר"ע לגביי החלטות בית המשפט קמא לגביי זימון עדים, להגיב לבקשות שונות של המשיבים המנצלים את היות המערערים לא מיוצגים ולהגיש את הבקשה המצ"ב.
 7. כל ניסיונותיהם של המערערים להחזיר את ב"כ לטיפול בתיק לא צלחו עד עתה.
 8. המערערים נאלצים לייצג את עצמם בעצמם.
 9. למרות המצב המתואר המערערים עושים כמיטב יכולותיהם המוגבלות, הפיסיות והמשפטיות לנהל את התיק.
 • הבעיות הכלכליות של המערער
 1. לאור מצבו הבריאותי הרעוע נאלץ המערער להפסיק לחלוטין את נסיעותיו התכופות לחו"ל ללקוחותיו החל מחודש ינואר 2009 וכתוצאה מכך למעשה פרנסתו נפגעה אנושות.
 2. תקוותו של המערער להטבה במצבו הבריאותי בחודשים האחרונים לא התממשה.
 3. בהמשך למגבלותיו, החל מחודש אוקטובר 2009 הפסיק המערער להעניק שירותים ללקוחותיו ולמעשה עסקיי קפאו. נטרולו גרם להפסקת את פעילותה של המערערת 2 מכל פעילות עסקית ולמעשה כיום אין לו מקור פרנסה כלשהו.
 4. העיקול הזמני על נכסיי המערערים ורצף האירועים הבריאותיים המתוארים גרמו למערער במהלך השנה וחצי האחרונים לשבר וריסוק כלכלי של ממש, אותם מנסה המערער לחצות בכל דרך אפשרית.
 5. בחודש אוקטובר 2009 הבנק המסחרי בנק לאומי איתו עובד המערער שנים ארוכות, החליט לאור הירידה בנפח הפעילות ומסיבות הכרוכות במצב הכלכלי העולמי, להפסיק את הפעילות בחשבונותיו של המערער, ללא התראה כלשהי.
 6. הבנק המציא למערער ביום 20.5.2010 תביעות כספיות כנגדו, כנגד כל חשבונותיו וכנגד המשיבה 2.
 7. הפסקת הפעילות ע"י הבנק יצרה מצב מורכב בו כספים למע"מ לא שולמו במועד למרות שאלו הופקדו בחשבון, לא הועברו תשלומי משכנתא לבנק והוראות הקבע בחשבונות בוטלו.
 8. המערער נשאר ערב וחייב כספים הן בחשבונו הפרטי והן בחשבונותיו העסקיים להם הוא ערב באופן אישי.
 9. חוסר יכולתו הפיסית של המערער החל מחודש ינואר 2009, להעמיד את שירותיו המקצועיים בחו"ל וביקוריו התכופים ביותר במוסדות רפואיים במהלך השנה האחרונה, הציב את המערער במצב בו הנו נדרש להחזיר ללקוחותיו מקדמות אותן קיבל עבור שירותים מקצועיים ולעמוד בהתחייבויות כספיות שוטפות אחרות.
 10. לאור המצב הבריאותי הבלתי צפוי, נשאר המערער חייב כספים לגורמים שונים מצד אחד וחוסר יכולת ליצור הכנסת כספים לאור מצבו מהצד השני.
 11. המערער נעזר בבני משפחה ואחרים ונטל מהם הלוואות בתקווה שמצבו הבריאותי יתאזן והוא ישוב לתפקד ולהתפרנס.
 12. העיקולים הזמניים שהוטלו על המערערים ע"י המשיבים גרמו למערערים נזקים בלתי הפיכים קשים. 

מינוי כונס על דירתו של המערער לבקשתו 

 1. על דירתו של המערער רובץ חוב למשכנתא לבנק מזרחי טפחות. תשלומי משכנתא לא שולמו לבנק במהלך מספר חודשים.
 2. על דירתו של המערער רובצים עיקולים זמניים של המשיבים ובנק לאומי.
 3. למערער לא התאפשר לפרוע את חובותיו ולעשות שימוש בכספי היתר של דירתו מעבר לכיסוי מלוא המשכנתא, בגין העיקולים הזמניים שהוטלו על הבית.
 4. המערער יזם וחתם הסכם למימוש עצמי של דירתו, עם בנק מזרחי טפחות למכירת הבית באמצעות לשכת הוצל"פ במסגרת מינוי כונס.
 5. מונו כונסים למכירת ביתו של המערער.
 6. לאור התפטרותם של עורכי הדין של המערער מייצוגו מהסיבות המפורטות בבר"ע, המערער נאלץ לייצג את עצמו ואינו יכול להרשות לעצמו מהטעמים המפורטים בבקשה זו לשכור את שירותיהם של עורכי דין אחרים.
 7. למערער מוניטין בתחום עיסוקו במספר לא מבוטל של מדינות, אולם, מוניטין זה ניתן למימוש רק במצב בו המערער בריא ומסוגל להעניק שירותי, ייעוץ, הדרכה ושיווק במדינות שונות, מצבו העכשווי אינו כזה. במהלך השנים המערער נסע תכופות לחו"ל למדינות שונות בעולם על מנת להעניק מהידע המקצועי הרחב שלו וזכה להוקרה רבה.

ד.       רקע עובדתי – הצדדים לבקשה והמערכת החוזית

 1.  במשך עשרות שנים ארוכות ורבות עמל המערער  על הקמתו ופיתוחו של מפעל חייו – החברות פ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ (להלן: "פ.מ.ד.") ומולטימדיה קיד – בינה בחינוך בע"מ (להלן: "ממ"ק") ומוצריהן בתחום החינוך הטכנולוגי.
 1. המוצרים הייחודים שפותחו ע"י המערער  ועובדיו במהלך עשרות שנים, שווקו בלמעלה מ – 42 מדינות ותורגמו ל- 20 שפות.
 1. בשנת 1998 רכשה המשיבה 1 יחד עם שתי שותפות שלה (שמאחורי שלושתן מסתתרים בעליהן, איל הון ישראלי ואנשי עסקים אמריקאיים "כרישים" בתחום הפיננסי והבורסאי) במסווה של אשת חינוך, המעוניינת לכאורה לעסוק בתחום החינוך באמצעות חברת ממ"ק, מניות בחברת ממ"ק במטרה להפכה באמצעות יכולות בעליהן  "בין לילה" לחברה ציבורית בבורסת נסד"ק בארה"ב.
 1. כניסתם של  המשיבים ושותפיהם לחברה באמצעות נשותיהן לא התבססה על ערכים כלכליים מקובלים, אלא אך ורק על יכולותיהם של הבעלים השותפים, קשריהם, מעורבותם בארה"ב בשוק ההון האמריקאי, נגישותם למקורות גיוסי הון ובראש בראשונה התחייבותם להפוך את חברת ממ"ק שהייתה בתחילת צמיחתה, לחברה ציבורית גדולה בעלת ערך כספי עצום. 
 1.  לאחר שני ניסיונות מיזוג במהופך שנכשלו באשמת המשיבים מוזגה החברה עם חברה בורסאית בנסד"ק בסוף שנת 1999. זמן קצר לאחר המיזוג נסק ערך המניות של החברה לכ – 300 מיליון דולר באמצעות המהלכים נקטו המשיבים ושותפיהם באמצעות קשריהם בשוק ההון האמריקאי.
 1. בחודש יוני 2000 התפרסמה בעיתון כלכלי אמריקאי (‘’BARRONS) כתבה בנושא המיזוגים במהופך שבוצעו על ידי המשיב ושותפיו. בכתבה, אשר תורגמה לעברית ופורסמה במלואה בעיתון 'גלובס' בסמוך לאחר פרסומה בארה"ב, סופר על שורה של מקרים דומים, בהם נכנסו השותפים כמשקיעים לחברות טכנולוגיה ומיד לאחר מכן ביצעו מיזוג במהופך, דבר שהביא לזינוק דרמטי בשווי המניות של אותן חברות ושלשלו לכיסם סכומי כסף אדירים. בכל שלושת המקרים שהוזכרו בכתבה, המשיב 2 כיכב בהבלטה מרובה והוצג באור שלילי ביותר כשותף של השותפים בארה"ב. עוד נחשף בכתבה, כי לשותפיו של המשיב 2 עבר מפוקפק הכולל עבירות על חוקי ניירות הערך האמריקאיים, הרשעות ותביעות אזרחיות בתחום זה, פסילה סטטוטורית מעבודה בחברות ברוקרים השייכים להתאחדות סוחרי ניירות הערך בארה"ב (הגוף המפעיל את בורסת נאסד"ק), הרשעה בגין זיוף מסמכים במטרה לבצע הונאה ועוד.

מצ"ב לדוגמא ומסומן ד'

בעקבות פרסום הכתבה פתחה הבורסה האמריקאית NASDAQ בחקירה נגד משיב 2   ושותפיו בארה"ב. הפרסומים וחקירת נאסד"ק האינטנסיבית הביאו להקפאת פעילות החברה ע"י הבנק המסחרי, איבוד האמון במשיב 2 בשוק ההון, מחיקת החברה ממסחר ע"י המשיבים באופן וולונטרי ובסופו של דבר, לבקשת פירוק החברה שהגישו עובדי החברה בסוף שנת 2000.

 1. התביעה, שהוגשה ע"י המשיבים כנגד המערערים בבית המשפט קמא (להלן: "התביעה")  הינה פרי מימוש איומו של המשיב 2 כלפי המערער  לאחר שמסר בבית המשפט המחוזי בת"א את עדותו בתביעה שהגישה חברת אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ, שבבעלות איש העסקים אלפרד אקירוב נגד מעשיי המרמה של המשיב 2. התביעה שהוגשה נגד משיב 2 הייתה ע"ס 6 מיליון דולר כנגד מעשה רמייה, הבטחות שווא ומצגי שווא. עם סיום עדותו של המערער , התריס המשיב 2 כלפיו, בצירוף תנועת יד מאיימת ובנוכחות אחרים "אתה עוד תראה". 12 ימים בלבד נדרשו למשיב 2 מאז שניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בתיק האמור, במסגרתו חויב המשיב 2 לשלם לחברת אלרוב סך של מאות אלפי דולרים, על מנת לממש את איומו ולהגיש את התביעה דנן על סכום אסטרונומי של 11 מיליון ₪ בסוף שנת 2005.
 1. התביעה נגד המערערים הינה תביעה העוסקת בטענות של מרמה, הטעייה גניבה וטענות חמורות אחרות. על מנת לצבוע את טענותיהם בצבעים עזים וחמורים ועל מנת להשחיר את פני המערער  מפליגים המשיבים, בקלות בלתי נסבלת, בפיזור סיסמאות אודות מרמה, מצגי שווא, חשש לזיופי מסמכים, ביצוע תרגילי עוקץ ועסקאות סיבוביות, חתימה על עסקאות פיקטיביות ועוד.
 1. הפיכת החברה לחברה הישראלית המוחזקת ע"י חברה אמריקאית ציבורית בה בעלי המניות בחברה הישראלית הפכו להיות בעלי מניות בחברה הציבורית ובעלי המניות שימשו בתפקידים שונים, יצרה מצב מורכב בו כל מרכיבי ההתקשרות בארץ ובארה"ב, מהותיים להבנת התמונה במלואה של התביעה המפותלת, מרכיבים שחלקם טושטשו ועוותו ע"י המשיבים כבר משלב הכנת התביעה והגשת הבקשה לעיקולים במעמד צד אחד. התיקונים הקיצוניים בשינוי גרסותיהם, הסתרת מסמכים והימנעות מהזמנת עדים מהותיים, אומצו כדרך טקטית ע"י המשיבים במגמה לכוון את התביעה לערוצים כלליים שאין בהם ולו דבר מהעובדות המעוגנות במסמכים ובעדויות אחרות המצויות גם בידי מפרק החברה וגם במקומות אחרים.
 1. התביעה עוסקת בהרחבה במספר נושאים מרכזיים אותם המערערים, מערערים לפרום באמצעות עדים מרכזיים שהיו קשורים לכל הפרשיות במישרין, להם משקל רב בגילוי האמת ובהצגת תמונה בהירה בפני בית המשפט קמא.
 • – המו"מ, בדיקת הנאותות, מצגים, הסכמים.
 • – עמותת "עדי עד".
 • – ניהול החברה.
 • – ניהול הכספים של החברה.
 • – מינויים בחברה.
 • – פרשיית כשלון המיזוגים במהופך שהובילו המשיבים.
 • – חקירת נסד"ק נגד המשיבים ושותפיהם.
 • – חלוקת מניות למקורבים של המשיבים.
 • – הקמת "מרכזיים וירטואליים לבטיחות וזהירות בדרכים".
 • – התנהלות החברה בארץ ובחו"ל ע"י המשיבים ושותפיהם.
 • – שימוש לרעה של המשיבים במשאבי החברה.
 • הנטל המונח על המערערים 

המשיבים אשר הסתירו מבית המשפט קמא, פרטים מהותיים בשלבים הראשונים של הגשת התביעה, מנסים מתחת למעטה של הכפשות והאשמות כבדות ליצור עילת תביעה שבינה לבין המציאות אין דבר. ניסיונותיהם של המשיבים במהלך השנים, החל משנת 2000,  "לכפות" על מפרק החברה לקבל החלטות כנגד המערערים נכשלו לאחר בדיקות מעמיקות של המפרק שלא רק שלא מצא רבב בהתנהלותם של המערערים, אלא, אף נעזר בשירותיהם לגביית כספים בתיק הפירוק. המשיבים המנצלים את היותם של המערערים לא מיוצגים, מנסים להציג בפני בית המשפט קמא, מצגים של "תביעה כספית רגילה פשוטה", שיש לנהלה בבזק, מבלי לאפשר למערערים להוציא את יומם בבית המשפט. כל טענותיהם של המערערים מבוססות על מסמכים ועדויות ולא על סיסמאות הנובעות מרגשי נקם, מכאן כמות המסמכים הרבה המצויה בפני בית המשפט קמא ובקשותיהם של המערערים לזמן לעדות עדים משמעותיים לניהול ההגנה שלהם. בתביעה מספר רבדים שעל המערערים מוטל הנטל להסיר, להם השלכות על אישים ומוסדות שנהנו מפירותיה של החברה בהיותה חברה ציבורית באמצעות המשיבים.

המערערים הגישו ערעור לבית המשפט הנכבד על מחיקה על הסף של תביעה נגדית שהגישו בתיק, ומצפים לדיון בעניין שנקבע לחודש נובמבר 2010. 

 • נימוקי הערעור 
 • טענה ראשונה 

בקשת המערערים מכב' המותב לזימון עדים 

מבוא 

 1. ביום 30.5.2010 הוגשה על ידי המערערים בקשה לפסלות לכב' המותב בתיק.

מצ"ב מסומן ה' 

 1. ביום 3.6.2010 הועברה למערערים החלטתו של כב' המותב הדוחה את בקשתם.

מצ"ב מסומן ו' 

המערערים לאורך כל הבקשה ובטענה הראשונה לערעור על החלטה בטענת פסלות בקשת הפסלות, אינם מלינים לגופן של ההחלטות שנתנו ע"י כב' המותב בעניין הזמנת עדי ההגנה או להערותיו בעניין.  

השתלשלות האירועים הקשורים לסוגיית הזמנת עדי ההגנה מטעם המערערים הבאה לידי ביטוי בהחלטות המשתנות מקצה לקצה של כב' המותב, מצביעה על טענות הפסלות המועלות ע"י המערערים כנגד כב' המותב.

כשהתקבלה אצל המערערים החלטה להגיש את הבקשה לפסלות כב' המותב, בהמשך לישיבת ההוכחות הראשונה וקבלת פרוטוקול הישיבה ביום 24.5.2010 לידיהם, כפי שיתואר בהמשך, "הטענה הראשונה בנימוקי הערעור", צורפה כנדבך חשוב להבנת טענות המערערים בדבר  "חשש ממשי למשוא פנים" כלפיהם מצידו של כב' המותב. 

בקשה ראשונה – החלטה ראשונה 

 1. המערערים הגישו לכב' המותב בקשה מסודרת ומנומקת להזמנת עדים ביום 28.3.2010 בצירוף לתצהיר עדות ראשית מצידם כפי שנקבע ע"י כב' המותב הקודם בתיק.

        מצ"ב ומסומן ז' 

 1. רשימה העדים נבחרה בקפידה ובצמצום מרשימת מעורבים ארוכה. הרשימה כוללת עדים אשר בעדותם יכולים להפריך ולהזים את האשמות הלא מבוססות של המשיבים, לאשר תוכנם ומשמעותם של מסמכים המוגשים והמצויים בתיק, להשמיע עמדתם לגביי תהליכים בהם היו שותפים המשיבים במישרין הקשורים לתביעה בקשר בלתי הפיך ולחזק את טענותיהם של המערערים כנגד האשמות השקריות החמורות המועלות כלפיהם.
 1. על פי ההסברים המפורטים שהועברו ע"י המערערים לכב' המותב, העדים שנבחרו בקפידה ע"י המערערים, הנם עדים מרכזים  בעלי משמעות עליונה בסוגיות המועלות ע"י המשיבים כנגד המערערים.
 1. מרביתם של העדים מקורבים למשיבים אשר הם אלה שבחרו ממניעיהם לא להזמינם לעדות, למרות חשיבותם הגדולה בשמיעת הראיות בתיק ולחקר האמת.
 1. חלקם של העדים למרות מעורבותם בחברה ומחויבויותיהם המקצועיות, הרחיקו את עצמם מכל מעורבות בתיק הפירוק החל משנת 2000 וביקשו לא להיות מעורבים בכל מחלוקת בתיק.
 1. לצד כל עד ציינו המערערים בצורה ברורה ומובהרת את הקשר שלהם לכתבי התביעה ולמחלוקות בין הצדדים.
 1. רק ביום 18.4.2010, 22 ימים לאחר הגשת הבקשה לזימון עדים, פנו המשיבים לכב' המותב והגישו את תגובתם לבקשת המערערים לזימון עדים. הבקשה הועברה למערערים רק ביום 21.4.2010.

        מצ"ב ומסומן ח'

 1. טענותיהם של המשיבים בתגובה להזמנת עדים ע"י המערערים, מתמקדות בסרבול הדיון והפרכת סיסמאות של חוסר רלבנטיות ואין בהם התייחסות עניינית עובדתית כדי להשיג על אי נחיצותו של עד זה או אחר המופיע ברשימת העדים אותם מבקשים המערערים להעיד.
 1. כב' המותב בתיק מונה, יומיים שלושה או בסמוך לכך, לפני מתן החלטתו המתייחסת להזמנת עדי המערערים מיום 28.3.2010.
 1. התיק מכיל אלפי עמודי מסמכים רלבנטיים למחלוקות הטעונות הכרעה.
 1. ביום 18.4.2010 נתן כב' המותב החלטה ראשונה בה מצוין בין השאר:

          "…..אולם מחמת היקפו העצום של התצהיר (הכולל, ללא נספחיו, למעלה ממאה עמודים ועוד הרבה יותר מאלפיים (1) עמודי נספחים) אינני מתיימר לומר כי לצורך ההכרעה בבקשה קראתי את כל התצהיר ונספחיו בעיון" 

         מצ"ב ומסומן ט' 

 1. "החלטה ראשונה" – ביום 19.4.2010 נתן כב' המותב את החלטתו השנייה בתיק, "החלטה ראשונה", המתייחסת לבקשת המערערים להזמנת עדי ההגנה:
 1. לשמיעת התיק כולו הוקצו יומיים וברור שלא ניתן לשמוע כמו (טעות במקור) כזו של עדי הגנה .
 2. על פניו לפחות הרוב המכריע, אם לא כל, העדים נשוא הבקשה אינם רלבנטיים למחלוקות הטעונות הכרעה.
 3. לא נטען שנעשה ניסיון לקבל תצהירים מהעדים.
 4. על כן לא יוזמנו העדים שהנתבעים ביקשו לזמן, על פי הבקשה הנוכחית.

מצ"ב ומסומן ט' 

 1. כב' המותב פסל פסילה גורפת את בקשת המערערים לזמן את עדיהם בשלב ראשוני, מבלי שהיה בידיו לבחון את נחיצות שמיעת העדים והרלבנטיות שלהם למחלוקות הטעונות הכרעה, תוך כדי הדבקת "אות קין" קולקטיבי לרלבנטיות של העדים בשלב מקדמי שכזה.
 1. כב' המותב קבע בהחלטתו, שלשמיעת התיק כולו הוקצו יומיים ומכאן שזכותם של המערערים להשמעת עדי ההגנה תיפגע ולו רק בטוענה המתייחסת להקצאת זמן קצוב לשמיעת כל התיק.
 1. שגה כב' המותב בהחלטתו, כב' נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז כב' השופטת הילה גרסטל קבעה בהחלטה ביום 3.2.2010 שיוקצו בשלב ראשון לפחות ארבעה מועדי דיון בתיק עוד לפני מינויו של כב' המותב בתיק.

        מצ"ב ומסומן י' 

 1. כב' המותב קבע ש"לא נטען שנעשה ניסיון לקבל תצהירים מהעדים".

שגה כב' המותב בהחלטתו. בבקשת המערער ביום 28.3.2010 להזמנת עדים סעיף 8 לבקשה ציין המערער:

            "פניתי למספר עדים למסור תצהירים אולם הם הודיעו לי שהם מעדיפים להיות מוזמנים  

        על ידי בית המשפט".

הסיבות הנוספות המתייחסות ליתרת  העדים  שהמערערים  אינם  יכולים  להחתימם על

תצהירים, צוינו לצד תיאור הרלבנטיות של כל עד לתביעה וכללו: מקורבים למשיבים,

עובדי ציבור ואחרים.

בקשה שנייה – החלטה שנייה 

 1. ביום 25.4.2010 הגישו המערערים בקשה נוספת מפורטת המבוססת על הבקשה הראשונה להזמנת עדי ההגנה.

        מצ"ב ומסומן יא' 

 1. "החלטה שנייה" – ביום 25.4.2010 נתן כב' המותב את החלטתו:

          "הבקשה תידון בדיון הקרוב, ולו משום שיתכן שלאחר שמיעת העדים שיישמעו בו ניתן  

            יהיה להיווכח שחלק מהעדים המבוקשים אינם נחוצים עוד."

        מצ"ב ומסומן יב' 

 1. ביום 2.5.2010 התקיימה ישיבת הוכחות ראשונה. בישיבה לא התקיים כל דיון לגביי הזמנת עדי המערערים.
 2. בתום ישיבת ההוכחות ביום 2.5.2010 בחלק הלא מוקלט של הישיבה, קבע כב' המותב שיתקיים דיון בנושא הזמנת העדים בדיון הקרוב שנקבע ליום 12.5.2010, למרות שנשמעו עד לאותו מועד רק שניים מעדי התביעה, לא כולל עדותם המרכזית של המשיבים עצמם.
 1. הדיון שנקבע ליום 12.5.2010 נדחה ליום 10.6.2010, בהמשך לבעיות הרפואיות בהם לוקה המערער והטיפולים האינטנסיביים אותם הוא עובר. 

החלטה שלישית

 1. ביום 5.5.2010 הגישו המשיבים בקשה לכב' המותב בבקשה, לקבלת החלטה לגביי הזמנת עדי המערערים ללא דיון, למרות שלא התקיים כל דיון בעניין, דיון שנקבע ע"י כב' המותב בשתי החלטות שונות.

        מצ"ב ומסומן יג'

 המשיבים מבססים את בקשתם מיום 5.5.2010 על העובדה שהדיון הקרוב נדחה, דחייה הקשורה במסכת טיפולים שעובר המערער. טענתם של המשיבים פוגענית לאור סיבת הדחייה הבריאותית בנוסף לעובדה, שנקבעו מספר מועדי דיונים נוספים וצפויים להיקבע דיונים נוספים בעתיד.

 1. המשיבים עושים כל שלעיל ידם למנוע מהמערערים לקיים דיון יסודי ומעמיק ולהעלות את מלוא טענותיהם כנגד תביעתם הקנטרנית הגדושה בטענות קשות כנגד המערערים שבבסיסה נקמנות נגד המערער ומנצלים את העובדה שהמערערים אינם מיוצגים.
 1. "החלטה שלישית" – ביום 7.5.2010 מבלי לבקש את תגובת המערערים או לקיים דיון כפי שקבע כב' המותב, נתן כב' המותב את החלטתו: 

          "יואיל הנתבע להודיע מיהם ארבעת העדים (שלא הוגש תצהיר מטעמם) החיוניים ביותר

          להוכחת טענותיו, בשים לב לכך שעובדות שאינן במחלוקת ( לדוגמה בלבד: אין צורך

          להוכיח כי עמותת עדי עד קיימה אירוע בבית נשיא המדינה, משום שזוהי עובדה שאינה

          שנויה במחלוקת)

          הודעה כאמור תוגש עד 12.5.2010. להודיע בפקסימיליה לצדדים. לצד שלא מסר מספר

          פקסימיליה תינתן הודעה טלפוני, ותיערך תרשומת המתעדת מסירת ההודעה, זהות

          המקבל והמועד המדויק של השיחה."

          מצ"ב ומסומן יד' 

 1. המערערים העבירו את תשובתם לכב' המותב ביום 12.5.2010. בתשובתם חזרו המערערים ונימקו את בקשתם לזמן את כל העדים שהם מבקשים להעיד. בחירת כמות אקראית של עדים מבלי כל קשר למהות עדותם לא אפשרה למערערים להצביע על עדים הנבחרים "בתחושת אצבע". 

       מצ"ב ומסומן טו' 

החלטה רביעית

 1. "החלטה רביעית" – ביום 12.5.2010 נתן כב' המותב את החלטתו: 

         "הנתבע 2 כנראה לא ירד לסוף דעת בית המשפט בהחלטתו מיום 7.5.2010. הנתבע נדרש (אין לו שיקול דעת בנדון) להודיע מייד, עד מחר, מי הם ארבעת העדים החיוניים ביותר לטעמו מבין העדים שביקש לזמן ללא תצהיר. עליו לבחור בשלב הזה לא יותר מעד אחד כזה מכל נושא שעליו הוא מבקש להביא עדים שלא הוגש תצהיר מטעמם. אם לא יעשה כן הנתבע 2, לא יוזמנו בשלב זה עדים מטעמו כלל על ידי בית המשפט יודגש כי אם יבצע הנתבע 2 החלטה זו, ולאחר שיישמעו כל אותם עדים שיוזמנו בעקבות זאת וכן הנתבע 2 עצמו, אשקול זימון עדים נוספים מטעמו אם אתבקש לעשות כן, המזכירות תודיע מייד טלפונית לנתבע 2 החלטה זו ותערוך תרשומת של השיחה."

        מצ"ב ומסומן טז'

 1. סגנון ההחלטה של כב' המותב והאולטימאטום אשר הוצב בפני המערער אשר אינו מיוצג, יצרה תחושה מאוד לא נוחה בלשון עדינה, אצל המערער, המנוטרל גם כך מניהול אורח חיים נורמאלי בגלל מחלותיו ומצב בריאותו הכללי הרופף.
 1. האפשרות התיאורטית שמעלה כב' המותב בהחלטתו לגביי הזמנת עדים נוספים בשלב מאוחר יותר, פוגעת ומחמירה את זכויותיהם של המערערים. למערערים לא ניתנת בהחלטה מסוג זה הזכות לתכנן את קו ההגנה שלהם כראוי, יכולת הכנת חקירת עדי התביעה המבוססת בין השאר על עדותם של עדי ההגנה נפגעת קשות וכמו כן לא ניתנת למערערים הזכות לקבוע את סדר השמעת עדי ההגנה על פי שיקוליהם.
 1. כב' המותב קבע שעל המערערים לבחור בעד אחד מכל נושא שעליו הוא מערער להעיד, בסך הכל 4 עדים, כאשר לא קיימת בפועל כל חלוקה ל – 4 נושאים. בבקשה שהוגשה על ידי המערערים להזמנת עדים חולקו העדים ל – 6 קבוצות מרכזיות, על מנת להקל את ההתייחסות לנושאים המרכזיים. בעיון ב"קבוצות" ניתן להבחין על נקלה שלא מדובר בחלוקה המסווגת על פי נושאים, אלא חלוקה שתאפשר סדר לקורא.

6  עדים בודדים הוזמנו תחת הכותרת של "אחרים" שאינם נמנים כלל לקבוצות.

 1. כב' המותב חילק את העדים ל – 4 נושאים, ניתן למצוא בסעיף "בנקים – מפרק החברה". טענות קשות מועלות כנגד המערערים ע"י המשיבים, בכל הקשור להתנהלות הכספית בחברה. ללא שמיעת עדותם של אנשי הבנק (להם היה תפקיד משמעותי כמו לאנשי הכספים הנוספים בחברה ומחוצה לה) אשר נבחרו אף הם ע"י המשיבים ומפרק החברה שבדק את הטענות שהושמעו במשך שנים כלפיי המערערים, לא יוכלו המערערים להוכיח את טענותיהם ולשלול את טענותיהם של המשיבים.
 1. מעבר לאמור, כל עד מהווה נדבך הכרחי ולא ניתן לוותר על עדותו על מנת להבין את המכלול הנדרש בתביעה מורכבת מסוג זה. בעיון ברשימת העדים שהגישו המערערים ובהערות המצורפות לכל עד ניתן ללמוד שכל עד, עדותו מנותקת מעדותו של עד אחר וכולם יחד יוצרים את מארג ההגנה של המערערים.
 1. ביום 13.5.2010 העבירו המערערים בל כורחם, מחשש ומתוך חוסר בררה וניסיון בהמשך להחלטתו של כב' המותב, רשימת ארבעה עדים שברצונם לזמן להעיד.

        מצ"ב ומסומן יז'

החלטה חמישית 

 1. "החלטה חמישית" – ביום 16.5.2010 נתן כב' המותב את החלטתו: 
 1. העד מס' 1 לא יוזמן, ולו משום שהזמנתו מחייבת אישור יו"ר הכנסת. על הנתבע 1 לבחור לו עד אחר שיוכל להעיד בנושאי העמותה.
 2. כל אחד מהעדים 2,3, ו-4 יוזמן לישיבת הוכחות הקבועה ליום 24.6.2010 בתנאי שהנתבע 1 יפקיד סך של 1,000 ₪ בגין הזמנת כל עד. ההפקדה תבוצע עד 26.5.2010 ויחד עמה יודיע הנתבע 2 את מענו המלא של כל אחד מהעדים."

                    מצ"ב ומסומן יח' 

 1. כב' המותב קבע, בהחלטתו מיום 16.5.2010 כאשר למרות שתי החלטותיו שלו, לקיים דיון בעניין הבאת העדים ע"י המערערים (דיונים שלא התקיימו), קיבל את בקשת המשיבים מיום 5.5.2010 לקביעת "מכסת עדי ההגנה".
 1. כב' המותב קבע, בהחלטתו מיום 16.5.2010 כאשר חסם את האפשרות למערערים לזמן לעדות את יו"ר "עמותת עדי" השר תא"ל במיל' בנימין (פואד) בן אליעזר מטעמים פרוצדוראליים למרות חשיבותו הבלעדית במתן עדות לגביי עמותת "עדי עד" ולו בגלל העובדה שבנקודת זמן זו, מר בן אליעזר נושא במשרת שר ומכהן כחבר כנסת.
 • דוגמא לאחד הנושאים המעידה על חשיבות השמעת העדים מטעמם של

             המערערים לא ברמה סלקטיבית  

עמותת "עדי עד הנצחות" 

 1. עמותת "עדי עד הנצחות" נוסדה כשנה וחצי לפני שנחתם הסכם השותפות בין המערערים, השותפים האחרים והמשיבים.
 2. מטרת העמותה, כפי שמופיע בתעודה לרישומה היא: "לפעול להנצחת זיכרם של הנופלים במערכות ישראל, לרבות הנופלים במילוי תפקידם, חללי זרועות הביטחון וחללי אירגוני המחתרות בארץ ישראל. הקמתם וניהולם של מסגרות להנצחת זכר הנופלים". 
 1. פרויקט זה זכה לחסותו של נשיא המדינה לשעבר, מר עזר ויצמן, ז"ל. ערב ההשקה נערך בבית הנשיא בנוכחות מוזמנים מכובדים רבים.
 1. בתפקיד יו"ר פעיל של עמותת "עדי עד" שימש השר תא"ל במיל' בנימין (פואד) בן אליעזר. 
 1. המשיבים לא בוחלים בפגיעה מכוערת ומרושעת בפועלם של אנשים רבים, לרבות אנשי ציבור, אשר נטלו חלק בפעילותה של עמותת "עדי עד" אשר ראו במטרת הנצחת חללי צה"ל מטרה נעלה.
 1. לטענת המשיבים העמותה, אשר פעלה באופן נמרץ להשגת תרומות, בארץ ובחו"ל, לשם קידום מטרותיה האמורות, הינה לא פחות מ"פיקציה" פרי יצירת המערער, שנועדה אך ורק לשם האדרת ערכה ויוקרתה של ממ"ק ו"לפתות כביכול את המשיבים להשקיע בממ"ק". המערערים עומדים על זכותם להפריך תיאוריה מופרכת זו, הפוגעת באנשים רבים על לא עוול בכפם ומהווה נדבך חשוב ומרכזי בתביעתם נגד המשיבים.
 1. כב' המותב קבע בהחלטתו מיום 12.5.2010 כי על המערערים לזמן עד אחד "מתוך נושא", ממסכת הנושאים המרכיבים את התביעה נגדם. המערערים יציגו את הרלבנטיות ונחיצות שמיעתם של העדים שביקשו המערערים לזמן בנושא עמותת "עדי עד" כדוגמא, לעוול הקשה הבלתי הפיך ולנזקים העלולים להיגרם למערערים, במידה והחלטת כב' המותב תישאר על כנה ותמנע שמיעתם של כל העדים הקשורים בפעילויותיה השונות של עמותת "עדי עד", כמו בנושאים אחרים.
 1. בתצהיר עדות ראשי של משיב 2 טוען משיב 2 כלפי המערער בין השאר:
  • – עמ' 7 סעיף 49 – "בדיעבד התבררו לי כל הפרטים על המרמה ועל ההטעיה שהנתבע עשה כולל הקשר של הנתבע לפרויקט "עדי עד".
  • – עמ' 7 סעיף 50 – עמותת עדי עד הוקמה בשנת 1996, במטרה להנציח כביכול את זכרם של הנופלים במערכות ישראל.
  • – עמ' 7 סעיף 55 – כישרונו ועוצמת המרמה של הנתבע יכולים לקבל ביטוי גם בעובדה שהחברים בעמותה, ובעיקר במועצה הציבורית הארצית שלידה, היו חברים נכבדים ביותר. מדובר באישי ציבור בכירים וידועים מתחום הביטחון והפוליטיקה, שיצרו אמינות רבה במיוחד בכל הקשור לכוונות העמותה וליכולתה…"
  • עמ' 7 סעיף 56מסתבר, כי הנתבע הצליח להוליך שולל אף את החברים הנכבדים לעיל, ולנצלם, שלא על דעתם, כמובן, לטובת מעשי המרמה שלו. 
 1. המערערים מערערים לזמן למתן עדות רק כמות מצומצמת מהאישים המכובדים המוזכרים

בתצהירו של משיב 1 ביניהם: מר סלי מרידור, ד"ר לובל שבתאי, אלוף במיל' שחור אורן

ומר שובל זלמן.

           לא מתקבל על הדעת שזכותם של המערערים לסתור את הטענות החמורות חסרות התקדים כלפיהם לזמן למסירת עדות חלק קטן מהאישים המכובדים שהמשיב טוען שהמערער "הוליך שולל, ניצל ורימה", תיחסם. 

דוגמא לנחיצות להזמנת עדים בנושא עמותת "עד עד" 

עיון מעמיק ברשימת העדים המבוקשים למסור את עדותם ע"י המערערים וההסבר הנלווה לכל אחד מהם, מבהיר את זכותם של המערערים להזמין למתן עדות להזמת טענותיהם הקשות של המשיבים כלפיהם הנה רלבנטית והכרחית, זכות שבוטלה למעשה בהחלטותיו של כב' המותב.

העד – השר תא"ל במיל' בנימין (פואד) בן אליעזר 

 1. השר תא"ל במיל' בנימין (פואד) בן אליעזר, שימש בתפקיד יו"ר פעיל של עמותת "עדי עד".
 1. עדותו של השר בן אליעזר כאמור הנה עדות מרכזית והכרחית ולא ב"נושאי העמותה" באופן כללי, זאת לנוכח הטענות המועלות למכביר בתביעה כנגד המערערים והעמותה. יו"ר העמותה השר תא"ל במיל' בנימין (פואד) בן אליעזר, היה הגורם המרכזי הפעיל בעמותה, גייס את אנשי המועצה הציבורית, נטל חלק פעיל בכל הפעילויות הענפות שהעמותה ניהלה בארץ ובעולם לרבות ערבי התרמה, גיוסי מתנדבים ותורמים הכרת העמותה כמלכ"ר ועוד. אין אדם אחר שהיה מעורב בפעילותה של העמותה שיכול להעיד כנגד הדברים החמורים המועלים נגד העמותה וכנגד המערער, מלבד יו"ר העמותה השר תא"ל במיל' בנימין (פואד) בן אליעזר. 
 1. המערערים לא יוכלו להדוף ולהזים את ההאשמות החמורות המועלות נגדם בנושא עמותת

"עדי עד" ולהוכיח את טענותיהם, ללא עדותו של השר תא"ל במיל' בנימין (פואד) בן אליעזר.

העד – מר רון פלד

 1. תא"ל במיל' חנוך מילוא הגיש תצהיר מטעמם של המשיבים. שימש תקופה קצרה בתפקיד ראש המועצה הציבורית של עמותת "עדי עד".
 1. לכל אורך תצהירו מבסס מר מילוא את הקשר שלו לעמותת "עדי עד" על הקשר שנוצר בינו לבין המערער כביכול. מר מילוא נוקב בתצהירו בשמו של מר רונקי פלד, אשר לטענתו ערך היכרות בינו לבין המערער וכתוצאה מהיכרות זו הצטרף לבקשת המערער לעמותה. כמו כן מתאר מר מילוא אינפורמציות שהועברו לו ממר פלד מפיו של המערער לכאורה.
 1. מר פלד שותף עסקי עם המשיב 2 ולו היכרות ארוכת שנים עם המערער.
 1. פנייה של המערער למר פלד לקבלת תצהיר שיבהיר שדבריו של מר מילוא שקריים נתקלה בסירוב. מר פלד הסביר להמערער שהוא יאות להעיד את כל האמת במידה ויוזמן באמצעות בית המשפט.
 1. עדותו של מר פלד משמעותית ביותר להזמת טענותיו של מר מילוא. חסימת עדותו של מר פלד מלהעיד פוגעת בזכות המערערים לסתור את טענותיו של מר מילוא ולהוכיח את טענותיהם וחשיפת האמת.
 1. עדותו של מר פלד הכרחית על מנת לסתור את טענותיו של מר מילוא. חסימת המערערים מלהעיד את מר פלד לא תאפשר למערערים להזים את עדותו של מר מילוא ואת הטענות המופנות כלפיי המערער. 

עובדות 

 1. בפתח ישיבת ההוכחות ביום 2.5.2010 ציין כב' המותב :

כב' השופט:      אני מודיע כי שניים מעדי התביעה, עו"ד יצחק בכר ותת אלוף 

                            במילואים חנוך מילוא, מוכרים לי אישית. ההיכרות עם עו"ד בכר על

                            רקע לימודים משותפים בפקולטה למשפטים בתל אביב בשנות

                            ה-70' עד תחילת שנות ה-80'. תת אלוף במילואים חנוך מילוא על 

                            רקע עבודה משותפת באותו ארגון במשך שנתיים בתחילת שנות

                            ה-90'.

 1. ב"כ המשיבים משמש כעו"ד של התאגיד אותו מנהל מר מילוא מזה שנים.

עמ' 1 מפרוטוקול הישיבה מיום 2.5.2010.

מצ"ב ומסומן יט'

עד – תא"ל במיל' יצחק שגב 

 1. שימש בתפקיד מנכ"ל עמותת "עדי עד".
 2. המשיב 2 בתצהירו מגולל האשמות שונות לפתחו בתצהירו.
 3. חלק גדול מדברי הבלע אותם משמיע משיב 1 בתצהירו, מכוונים להתנהלותו של מר שגב במסגרת תפקודו בעמותה.
 1. מר שגב הנו עובד ציבור ומשמש כמבקר המשטרה.
 2. המערערים עומדים על זכותם לזמן את מר שגב על מנת לדחות את טענותיו חסרות השחר של משיב 2 כלפיי עמותת "עדי עד" וכלפיי המערערים.

עד – מר יהודה לנצקרון 

 1. שימש כמתווך בין המשיבים למערערים.
 2. היה בעל מניות בחברה.
 3. היה מעורב בפרויקט "עדי עד" במישרין וארגן פרויקט התרמה באמצעות רשויות מקומיות ומשרד החינוך.
 4. מר לנצקרון שותף של המשיבים ומכאן שאין אפשרות לקבל ממנו תצהיר.
 5. עדותו של מר לנצקרון בנושא העמותה חשובה ביותר ונחוצה למערערים להזמת טענות המשיבים נגדם.

עד – מר מנחם כהן 

 1. סמנכ"ל בכיר במשרד החינוך.
 2. בתוקף תפקידו אישר את מיזם ההתרמות של עמותת "עדי עד" במערכת החינוך.
 3. עדותו של מר כהן הכרחית לשם הזמת הטענות החמורות של המשיבים כנגד פעילותה של העמותה והמערערים.
 4. מר כהן עובד ציבור ומקורב למשיבים ואין אפשרות לקבל ממנו תצהיר.

עד – מר עמיחי גרנביץ 

 1. שימש כגזבר בעמותת "עדי עד".
 2. מקורב לתא"ל במיל' חנוך מילוא.
 3. עדותו של מר גרנביץ חשובה להזמת טענותיהם של המשיבים כלפיי המערערים במסגרת הפעילות עם עמותת "עדי עד".
 4. מר גרנביץ מכיר את המשיבים והמערערים ולכן אין אפשרות לקבל ממנו תצהיר.

דוגמא זו המתייחסת לעמותת "עדי עד", ממחישה את נחיצותם הבלתי ניתנת לערעור של כל עד ועד בהתייחס לנדבך מסוים ממוקד, הקשור במישרין לטענותיהם של המערערים, כנגד האשמות החמורות של המשיבים. המערערים לא יוכלו להוכיח את צדקתם בבחירה ב"עד נבחר אחד" מתוך רשימת העדים המצומצמת בפרשיית עמותת "עדי עד" כמו גם בנושאים האחרים.

דוגמא זו ממחישה נושא אחד ממכלול הנושאים הדורשים בירור מעמיק בתביעה וממחישה עד כמה עדותם של כל עדי ההגנה  המערערים נחוצים, רלבנטיים ומהותיים ביותר. 

סיכום – טענה ראשונה 

 1. עוד בטרם עלה בידיו של כב' המותב ללמוד את החומר הרב בתיק, כב' המותב "נועל את דעותיו" לגבי הרלבנטיות של הזמנת עדי ההגנה מטעם המערערים.
 2. כב' המותב מפגין חוסר נכונות ופתיחות כלפיי המערער ולא מאפשר למערער, לשכנע את כב' המותב בצדקתו ולהציג את ענייניו וטיעוניו, בהמשך לביטול הדיון בנושא בעקבות הלחץ המלאכותי המופעל מצידם של המשיבים בהגשת בקשות וחוזרות.
 3. בהחלטותיו כב' המותב מפגין כלפיי המערער, חוסר סבלנות, היעדר אדיבות, איפוק, ריסון ומתינות.
 4. כב' המותב מפגין חוסר שוויוניות בולט לרעת המערערים.
 5. כב' המותב מיהר להתבטא בנושאים מהותיים הדורשים בירור ושמיעת עדויות, טרם זמנם, התבטאויות המבטאות עמדות סופיות היוצרות חשש ממשי למשוא פנים.
 6. "מראית פני הצדק" ואובייקטיביות כלפיי המערערים "לא נראים". 

הטענות לפסלות בטענה הראשונה, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 

בקשת רשות ערעור בעניין הזמנת עדי ההגנה  

המערערים הגישו לבית המשפט הנכבד בקשת רשות ערעור לגביי הטענה הראשונה לגבי אי זימון עדי ההגנה. רע"א 4064/10.

כב' השופט א' גרוניס הנכבד דחה את הבקשה ביום 30.5.2010. ההחלטה הועברה לידי המערערים לאחר הגשת הבקשה לפסלות כב' המותב.

כב' השופט א' גרוניס הנכבד לא התבקש ולא דן בהיבטים הקשורים בבקשת הפסלות העולים מהטענה הראשונה של המערערים, והתייחס לעובדות בלבד הקשורות לגופן של ההחלטות.

בהחלטתו התייחס כב' השופט א' גרוניס הנכבד להחלטת כב' המותב מיום 12.5.2010 שבה קבע כב' המותב שיישקל זימונם של עדים נוספים לאחר שמיעת חמישה עדי המערערים 1 – ו-2. החלטה שנתנה לאחר סדרת החלטות המתוארת בערעור.

כב' השופט א' גרוניס הנכבד לא התייחס לאי זימונו של השר בן אליעזר יו"ר העמותה מסיבות פרוצדוראליות.

לאורכה של הודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות המוגשת לבית המשפט הנכבד, המערערים מדגישים שאינם מלינים לגופן של ההחלטות, אלא, לטענות פסלות של ממש שהם מעלים כנגד כב' המותב. הטענה הראשונה כאמור לא שימשה את המערערים כעילה העיקרית בבקשת הפסילה, אך נחיצותה לראייה רחבה של בקשת הפסלות חשובה.

 1. טענה שנייה 

מבוא 

המערער בטענה השנייה לבקשת הפסלות, אינו מלין לגופה של ההחלטה שנתן כב' המותב בעניין. 

פגיעה נוספת במערערים בהחלטת כב' המותב לבקשת נתבע 3 

 1. הנתבע 3 אשר אינו מיוצג, פנה לכב' המותב ביום 12.5.2010 בבקשה לזמן את עדי ההגנה מצידו בהמשך להחלטת כב' המותב מיום 7.5.2010. כל עדי הנתבע 3 מופיעים ברשימת העדים שהמערערים, מערערים להעיד.
 1. ביום 12.5.2010 החליט כב' המותב בהמשך לבקשתו של הנתבע 3:

            "לא ברור מדוע הנתבע 3 הגיב להחלטה שלא כוונה אליו. שאלת עדי הנתבע 3 היא שאלה ששעתה טרם הגיעה". 

 1. החלטת כב' המותב מיום 12.5.2010 המתייחסת לנתבע 3, מערימה קושי נוסף לא צפוי על המערערים במישרין. חוסר הודאות לגביי אישור העדים אם בכלל, ומתי "שעתה של הזמנת עדי הנתבע 3 תגיע"?, לא מאפשרת למשיבים להכין את חקירתו של המשיב 2 ולתכנן כראוי את חקירת העדים במועדי הישיבות הקרובות שנקבעו.

מצ"ב ומסומן כ'. 

טענה שנייה – טענות המערער לבקשת פסלות כנגד כב' המותב 

 • החלטתו של כב' המותב ביום 12.5.2010 בהמשך לבקשתו של נתבע 3 פוגעת במישרין במערערים ויש בה נסיבות של ממש המצביעות על חוסר יכולתו של כב' המותב לשפוט את המערערים ונתבע 3 באובייקטיביות.
 • נוסח ההחלטה מצביע על חוסר סבלנות, אדיבות, איפוק, ריסון ומתינות כלפיי בקשתו הלגיטימית של נתבע 3.
 • בקשתם של המשיבים מכב' המותב מיום 5.5.2010 לקבלת החלטה לגביי זימון עדי המערערים, נשענה על הטענה שהם זקוקים לזמן על מנת להכין את עצמם לקראת עדויות עדי ההגנה, בקשה שנענתה כאמור ע"י כב' המותב, בניגוד להחלטותיו הקודמות בעניין שלפני מתן החלטה בעניין יתקיים דיון, מנגד בקשתו של נתבע 3 באותה סוגיה עצמה, בעלת משקל זהה, זוכה לתשובה לא ברורה וכעסנית, הדבר מצביע על העדר אובייקטיביות וניטראליות מצידו של כב' המותב. 

הטענות לפסלות בטענה השנייה, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 

 1. טענה שלישית 

התנהגות מפלה, אי שוויוניות ובלתי ראויה באולם הדיונים במהלך ההפסקות כלפיי המערערים 

מבוא 

בית המשפט הנכבד מתבקש לפסול את כב' המותב להמשיך ולנהל את התיק ולו רק לאור התנהגותו של כב' המותב באולם הדיונים במהלך ההפסקות.   

תיאור הנסיבות באולם הדיונים במהלך ההפסקות 

כב' המותב בהתנהגותו בהיכל המשפט נהג לאורך כל ישיבת ההוכחות הראשונה בצורה אי שיווניות בולטת ומפלה בצורה בולטת, אשר ערערה לחלוטין את ביטחונם של המערערים, פגעה ביכולת תפקודם לרבות מיצוי החקירות מול עדי התביעה.

בית המשפט הנכבד מתבקש לבחון את התנהגותו הבלתי הולמת של כב' המותב בכל הקשור למצופה בהתנהגותו של שופט, לבטח משופט הנמצא בתפקיד כה מכובד של שופט בבית משפט מחוזי.

 • במהלך שתי הפסקות קצרות שהתארכו כל אחת יותר מעשר דקות, כב' המותב נשאר ישוב על כסאו וניהל שיחת "סמול טוק" עם שני עורכי הדין, עו"ד לינצר ב"כ המשיבים ועו"ד בכר עד התביעה 1 ,שהיה באמצע מתן עדותו כעד מטעם התביעה.
 • מהשיחה שהתנהלה בין כב' המותב לבין ב"כ המשיבים הסתבר למערער ולנתבע 3 הרקע להיכרות של כב' המותב עם עד התביעה, מר מילוא שאמור להעיד בישיבת ההוכחות הבאה ביום 10.6.2010.
 • השיחה בין כב' המותב לבין ב"כ המשיבים חשפה בפני המערער ונתבע 3 פרטים הקשורים לכישוריו של כב' המותב בעניינים שיפוטיים שונים.
 • השיחה בין כב' המותב לבין עד התביעה עו"ד בכר בהפסקות עדותו, הכתימה את ההליך והסבה לו נזק בלתי הפיך, גרמה למערער נתק מחשבתי חמור ותחושת משוא פנים חמורה הקשה בתיאור מילולי. המערער אשר ניהל בעצמו למרות מצבו הבריאותי הרופף, את חקירת העד עו"ד בכר חש תחושה קשה, איבוד כושר ריכוז ומיקוד ותחושת מועקה קשה ביותר. בנוסף לקשיים האחרים שהערים כב' המותב מול המערער, התקשה המערער לאחר ההפסקות לחזור ולחקור את העד כנדרש ובמצטבר ולבסוף הופסקה חקירתו של העד, כמתואר בהמשך. 
 • "הקשר שנוצר" בין הצדדים והאווירה החד צדדית, "העניקו" גם למשיבים עצמם ולביתם שנכחה בדיון, בטחון ותחושת קרבה והם הצטרפו לשיחה עם כב' המותב בסוף הדיון. השיחה נסבה על מספר נושאים כמו: התלוצצות על כמות העדים המבוקשים ע"י המערערים, העובדה המצערת שאחד העדים נפטר בכל הקשור לבקשה לזימון עדים שהגישו המערערים ואי הגשת דו"ח מסכם ע"י מפרק החברה.
 • בתום הדיון פנה המשיב 2 (התובע) לכב' המותב והתעניין כמה עדי הגנה יורשה המערער להזמין מתוך הרשימה של 43 עדים שביקש. כב' המותב כלל לא חשב שאין מקום שישיב למשיב 2, נהפכו, כב' המותב פנה למערער בחיוך ציני וציין, "ביקשת 43 עדים אתה יכול לבחור 4 או 3" , לכל צחוקם המתגלגל של הנוכחים מצד התובעים כולל ביתם, ב"כ ועד התביעה השני, שהנו עוזרו האישי של המשיב 2. עמדתו זו של כב' המותב ננעלה בהמשך ברצף ההחלטות שקיבל בעניין זה המובאים בהרחבה בטענה בראשונה בערעור. המערער מודה שפשוט נדהם, נכלם ולא מצא מילים לבטא את תחושת ההשפלה, הלעג וההפליה שחש. 
 • המערערים עזבו את אולם הדיונים באמצע "שיחת החולין", לפני שהמשיבים אורחיהם וכב' המותב עזבו את האולם. 

סעיף 13 בהחלטת כב' המותב – "שיחות חולין" במהלך ההפסקות 

 1. כמתואר התנהלותו של כב' המותב "בהפסקות הקצרצרות" פגעה קשות ביכולותיו של המערער בניהול ההליך, כמי שהוטל עליו בל כורחו, לחקור את עדי התביעה.
 1. ההפסקות נתנו לשם "התרווחות". כב' המותב בהחלטתו מיום 3.6.2010 מציין, "העיקר הוא כי אותן שיחות חולין התנהלו בשקיפות מלאה ובאזני כל הנוכחים" לא כך היה,  המערערים לא שהו לכל אורכן של ההפסקות באולם. מערער 1 יצא "להתרווחות" ולקבלת תרופות ומערער 3 יצא במקביל ל"התרווחות".
 1. כב' המותב מציין בהחלטתו מיום 3.6.2010 עמ' 6 סעיף 13:

"דובר בהפסקות קצרצרות שנתבקשתי לקיים ואשר סברתי כי יציאתי מהאולם במהלכן רק תביא להתארכות מיותרת שלהן". המערערים בוחרים לא להתייחס למהות הדברים ולציין שההפסקות נמשכו לפחות 10 דקות כל אחת.

מצ"ב ומסומן כא'.

 1. מצער שכב' המותב נאלץ לציין "שמדובר בדברים שאינם אמת", בהתייחסותו, לא לגביי העובדות הכרוכות בהתנהגות שהביאה לסיבות בבקשת הפסלות, אלא, לגביי התחושות ו"האווירה", שחוו המערערים מעצם ההתנהגות של כב' המותב, זאת בעת שכב' המותב בחר לנהל "שיחות חולין בשקיפות מלאה" יותר מפעם אחת, עם עד התביעה עו"ד בכר שהיה חברו לספסל הלימודים, אשר היה באמצע מתן עדותו כעד תביעה, עם ב"כ התביעה ועם המשיבים (התובעים) בעצמם.
 1. מיותר מלציין שכב' המותב לא מצא לנכון ולא מצא נושאי שיחה משותפים, לניהול "שיחות חולין" עם המערער ונתבע 3 במהלך ההפסקות.
 2. התנהלותו זו של כב' המותב הבהירה לנוכחים ולמערערים במיוחד שקיימות שתי קבוצות באולם, מקורבים ו"אחרים". התנהלותו זו כב' המותב אשר חזרה על עצמה נטרלה את יכולתו של כב' המותב לנהוג כלפיי המערערים באובייקטיביות ובניטראליות והביאה במישרין לגילויים של חוסר סבלנות, היעדר אדיבות, איפוק, ריסון ומתינות כלפיי המערער בהבלטה יתרה. התנהגות זו באה לידי ביטוי בטון הדברים הנאמרים ע"י כב' המותב כלפיי המערער בעת שחקר את עדי התביעה,  וההתרסה של כב' המותב במערער בצורה שחסמה את יכולתו לחקור את עדי התביעה, בעיקר את עד התביעה הראשי עו"ד בכר, עד למצב בו נאלץ המערער להפסיק את חקירתו, לשביעות רצונם של המשיבים, עד התביעה וב"כ המשיבים.
 1. פרוטוקול הדיון וקלטת השמע מצביעים בבירור, על ניסיונו הממשי של המערער למקד את חקירתו בעניינים המהותיים. המערער לאור האווירה והתחושות הקשות התקשה אפילו לעקוב אחרי חומר החקירה שהכין מראש וקיבל בהכנעה חוזרת ונשנית את דרישותיו של כב' המותב בעניינים מהותיים במהלך החקירה. 
 1. המערער מתקשה להעביר במילים את התחושה הקשה והעוצמות הבלתי נסבלות שהיו מנת חלקו בסיטואציה שנוצרה. המערער "נלחם על חייו" ללא מליצה, מייצג את עצמו כנגד עורכי דין מנוסים וממולחים, לרבות מול עו"ד בכר עד תביעה אותו הוא אמור לחקור להוצאת האמת, (עורך דין שהיה איש אמונו של מערער במשך שנים רבות אשר חצה את הקווים למען שלמונים שמנים) חוזר ונתקל מצידו של כב' המותב בחומה בצורה וחיץ בינו לבין העד מצד אחד, ומצד שני כב' המותב חברו לשעבר לספסל הלימודים, מנהל עם העד "שיחות חולין", בהפסקות של חקירת העד עצמו.
 1. המערער עשה כמיטבו כדי לא למחות על המתרחש, הוא לא ידע למה לצפות מצידו של כב' המותב. הטיפול הרפואי האינטנסיבי על בסיס יום יומי שעובר המערער פוגע כאמור בכושר תפקודו, מצב שנוצל עד תום כלפיו. תחושת הפחד בסיטואציה המתוארת הייתה ממשית. מצד אחד ההחלטות שקדמו לישיבה, מצד שני תחילת הדיון כאשר כבר בתחילת הדיון כאשר ביקש המערער לומר את דברו, נבלם ברוגז ע"י כב' המותב כפי שעולה משמיעת התקליטור ומהתמליל.
 1. באולם הדיונים נכחו כאמור המשיבים ביתם ומספר ב"כ המשיבים. הדברים אשר הוטחו כלפיי המערער פעם אחר פעם בקול פוגעני, חסר סבלנות זכו מפעם לפעם בקולות עידוד, צחקוק ושביעות רצון מצד הנוכחים. תחושת המערער הייתה התנהגותו של כב' המותב הושפעה בין השאר מהרצון לשאת חן בעיניי הנוכחים.
 1. אין ספק שלו היו המערערים מיוצגים, התרחשות שכזו בין כתלי בית המשפט לא הייתה מתרחשת.

הטענות לפסלות בטענה השלישית, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 

 1. טענה רביעית 

ישיבת ההוכחות הראשונה – פרוטוקול הדיון מיום 2.5.2010 

מבוא 

המערער  יצביע בטענה הרביעית, על התנהלותו העקבית של כב' המותב כנגדו ולא כמקרה בודד, במהלך כל הדיון, תוך כדי רמיסת זכויותיו של המערער לנהל הליך הוגן, שוויוני ואפילו לזכות כאשר התבקש, את עזרתו של כב' המותב.

כעולה מהמובא במקבץ, כב' המותב נהג כלפיי המערער במשוא פנים ממשי, חסם את המערער לנהל את חקירת שני עדי התביעה, גרם להפסקת חקירת עד תביעה 1 ע"י המערער וערער לחלוטין את בטחונו של המערער.

טענות הפסלות של המערער  כלפיי כב' המותב תוצגנה לגביי כל קטע במקבץ, בסופו, הלקוח מפרוטוקול הדיון מיום 2.5.2010. 

כללי – חשיבות שמיעת התקליטור 

קיימת חשיבות מרובה, להאזין להקלטת הדיון. האינטונציה המילולית, חיתוך הדיבור, ההשוואה בין גוון ורמת הקול בפנייה של כב' המותב כלפיי המערער לעומת כלפיי, עדי התביעה וב"כ המשיבים, מצביעים על משוא הפנים בו נהג כב' המותב כלפיי המערער. לצערו של המערער, ההקלטה והפרוטוקול אין ביכולתם להעביר את הבעות  פניו של כב' המותב ושפת הגוף שלו בהתאמה לנאמר, אך על נקלה ניתן לתאר מצבים אלו בהקשר, לאינטונציה המילולית, חיתוך הדיבור וההשוואה בין גוון רמת הקול בפנייה למערער לעומת הנוכחים האחרים. 

קריאת הפרוטוקול מעבירה את המסרים המילוליים בלבד, מנגד, שמיעת הדברים משמעותית בהבנת הבקשה לפסלות המותב, המושתתת על משוא פנים, חוסר סבלנות, היעדר אדיבות ומתינות, אי שוויוניות, ערעור בטחונו של המערער לנוכח טון הדיבור והאינטונאציה של כב' המותב כלפיו והתנהגותו של כב' המותב המושפעת מהרצון לשאת חן בעיניי הנוכחים.

התקליטור מצ"ב ומסומן כב' 

ישיבת ההוכחות ביום 2.5.2010 נערכה לפני החלטות כב' המותב על בקשת המערערים/הנתבעים לזמן עדים מטעמם. 

רקע מקדים לעדותו של עד התביעה 1  עו"ד יצחק בכר 

הסבר 

עד התביעה 1 עו"ד בכר שימש כעו"ד של המערערים במהלך שנים ארוכות לפני כניסת המשיבים ואחרים לשותפות עם המערערים באמצעות משיבה 1.

עו"ד בכר חצה את הקווים והפך להיות עו"ד של המשיבים "מתחת לאפו" של המערער ומשמש כעורך דינם בעניינים עסקיים רבים ואחרים גם עתה.

כחלק מתוכנית סדורה להקשות על המערערים ניהול הליך משפטי הוגן, העד עו"ד בכר לא הגיש תצהיר בטענות סרק.

המערערים הגישו תביעה כספית נגד עו"ד בכר בגין מעשיו, תביעה תלויה ועומדת.

בהמשך ל – 2 תלונות שהופנו לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין כנגד עורך דין בכר התקבלו התשובות הבאות :

 1. הועד הודיע שהם ממתינים לתום הדיון המשפטי בתביעה שהגשנו נגדו, על מנת לשקול כיצד לנהוג בעניינו.
 2. בעניין אחר, הוגשה נגד עו"ד בכר תלונה ע"י ד"ר לימור זר גוטמן מומחית בתחום האתיקה, בגין התנהגות שאינה הולמת עו"ד. בעניין זה הודיעה ועדת האתיקה לעו"ד בכר שהיא גונזת את התלונה אחרי היסוס רב ומתרה בו בצורה קשה, שייזהר לא לשוב על התנהגותו המוחצנת הן כלפיי עורכי דין והן כלפיי אחרים שאם לא כן לא יהססו להעמידו לדין.

פרוטוקול הדיון מיום 2.5.2010 

פרוטוקול הדיון מיום 2.5.2010 מחזיק 193 עמ'.

על מנת לא להכביד על בית המשפט הנכבד, מצ"ב העמודים הרלבנטיים.

במידת הצורך, המערערים יעמידו לרשות בית המשפט הנכבד את כל הפרוטוקול ללא דיחוי. 

 1. קטע ראשון

עמ' 1 שורה 25 עד עמ' 2 שורה 8

מר גולדנברג:     אדוני, הייתי רוצה להגיד משהו לפני העדות שלו.

כב' השופט:       כן, בבקשה.

מר גולדנברג:     ראשית יושבים פה עדים באולם.

כב' השופט:       אם הם בעלי דין, אז גם אתם יושבים כאן באולם.

מר גולדנברג:     לא, אני מדבר על אדון מרצבך שאמור להעיד.

כב' השופט:       עד שאיננו בעל דין מתבקש לצאת.

מר גולדנברג:     עכשיו רציתי רק בכל אופן לציין משהו לגבי תובעת 1.

כב' השופט:       אנחנו היום לא שומעים,

מר גולדנברג:     לא, לגבי הנושא של הנוכחות שלה במתן העדות.

כב' השופט:       היא איננה צפויה להעיד והיא בעלת דין והיא זכאית להיות כאן. תודה רבה. מר בכר עו"ד שיהיה עד תביעה מס' 1 מוזהר…. 

מצ"ב ומסומן כג' 

הסבר 

כב' המותב לא אפשר למערער לטעון לגביי נוכחותה של המשיבה 1 אותה המערערים 1 – ו-2 ביקשו להעיד:

 • משיבה 1 בעלת המניות המרכזית בחברה לא הגישה תצהיר וסירבה לענות לשאלון. משיבה 1 התרצתה לענות לשאלון חלקי בהתערבות המותב הקודם בתיק.
 • המערערים ביקשו לזמן לעדות את המשיבה 1, וכב' המותב כבר בדקות הראשונות של הדיון קבע, "היא איננה צפויה להעיד".
 • המערערים ביקשו לזמן לעדות את ביתם של המשיבים גב' יעל רובנר לניאדו צימט שהייתה מעורבת בפעילות החברה ואף עבדה בה.
 • לאור תגובתו התקיפה של כב' המותב כלפיי המערער כפי שמתבטאת בשמיעת דברי המותב בתקליטור ובלימת השמעת טיעוניו של המערער לגביי נוכחות האנשים באולם, המערער המופתע וההמום, לא הספיק לטעון ולהתייחס לעובדה שביתם של המשיבים נוכחת גם היא באולם.
 • כב' המותב מדבר ברצף מילולי תקיף שאינו מאפשר למערער להשיב לאחר קביעתו "היא איננה צפויה להעיד…".
 • במהלך כל מתן העדויות של עדי התביעה נכחה כאמור באולם ביתם של המשיבים, מבלי כל התייחסות של כב' המותב ולו גם פנייה לבירור לזהותה, למרות שהדבר היה ברור למדי.
 • היה ברור שדעותיו של כב' המותב נעולות עוד לפני ישיבת ההוכחות הראשונה, כב' המותב לא אפשר למערער אפילו קמצוץ של השמעת טיעון, כב' המותב גילה מייד בפתחה של הישיבה (שהייתה כאמור הפגישה הראשונה של המערער עם כב' המותב), חוסר סבלנות, היעדר אדיבות, חוסר איפוק והשפיע באחת על בטחונו של המערער ועל יכולתו לנהל הליך הוגן למול כב' המותב. 

הטענות לפסלות בטענה הראשונה, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 

בהחלטתו של כב' המותב מיום 3.6.2010 בחר כב' המותב שלא להתייחס לטענתם זו של המערערים.

 1. קטע 2 – קטע ראשון מתוך 2

עמ' 3 שורה 20 עד עמ' 4 עד 9 

כב' המותב מאזין ברוב קשב לדבריו של עד התביעה עו"ד בכר, בכל הקשור להגשת תלונות של המערער כנגדו לועדת האתיקה.

בעורמה אופיינת, מיד בתחילת הדיון, העד מטמיע בקשה המכוונת לכאורה לעו"ד המשיבים. העד מבקש "הגנה משאלות" העלולות ליצור עילה למערער, לשלוח נגדו קובלנות נוספות ללשכת עורכי הדין.

הערתו זו של העד המתוחכם, מכוונת בראש ובראשונה לאוזניו של כב' המותב, הערה שמצליחה ליצור אצל כב' המותב דעה מגובשת שלילית מיידית כלפיי המערער בכל הקשור להגשת קובלנה בועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, כפי שנראה בהמשך ובכלל.

לפני שלושה שבועות התנהל סוף כל סוף הליך הראיות בתיק. אני נחקרתי ומר גולדנברג. והוא אישר בתצהירו שאין לו תלונות, הוא קיבל את השירות כולו כדבעי. לטענתו בגלל שביצעתי מעשים בניגוד לכללי האתיקה, דעתו בניגוד לועדת האתיקה ב-6 מקרים לפחות.

כב' השופט:       שקשורים לעניינים שאנחנו,

ת:                   קשורים. בוודאי.

כב' השופט:       לעניינים שלנו.

ת:                   לפחות מחציתם בעניינים שלנו, אם לא יותר מכך. בפירוש. הוא חושב שמגיע, אני צריך להחזיר את שכ"ט עבור השירות. אני הקדמתי את זה כדי לומר שאני פניתי ללשכה כשנתבקשתי להעיד. אני מעיד פה לאחר שהלשכה אישרה לי, אבל כשיש דברים שקשורים בפ.מ.ד. ומר גולדנברג אישית, לא קושרים במולטי מדיה כמולטי מדיה, אני מערער מעו"ד לינצר להיות זהיר בשאלות. סליחה על ההרצאה הארוכה. זה לגבי השאלה מה מהות הטיפול שנתתי. אלא אם מר גולדנברג יוותר על החיסיון ואני אומר זאת ברצון רב.

קטע שני מתוך 2 

עמ' 106 שורה 12 עד עמ' 108 שורה 27 

ש:                   אוקי. בסדר. אני רוצה לחזור להסכם המקבץ מ-5.2.98 שאתה היית שותף להכנתו, וייצגת לפחות את מולטי מדיה קיד באותו מועד. נכון?

ת:                   ממתי ההסכם?

ש:                   5.2.98.

ת:                   כן.

כב' השופט:       הסכם אומניבוס.

ת:                   אומניבוס, כן.

מר גולדנברג:     אדוני, אני מעדיף לתת את הגרסה בעברית. הגרסה הזו הוכנה ע"י חבר המתרגמים.

כב' השופט:       אני אוהב מתורגמנים מקצועיים.

מר גולדנברג:     לא, היא צורפה לתיק.

כב' השופט:       אבל איך שהוא ההסכם הוא הסכם שנערך באנגלית, ואנחנו נעבוד עליו.

מר גולדנברג:     אוקי. בסדר.

כב' השופט:       כי זה הדבר הנכון היחיד. כל היתר זה תרגום של אנשים שאני לא יודע אם התרגום שלהם הוא מדויק או לא.

מר גולדנברג:     אוקי. מאה אחוז. אז אני אפנה את ביהמ"ש ואת העד לסעיף 7 בהסכם.

כב' השופט:       איזה סעיף אדוני,

מר גולדנברג:     סעיף 8.

כב' השופט:       סעיף 8.

מר גולדנברג:     כן. סודיות ואי תחרות. אני קורא מהעברית ברשותך למרות הכול. אבל אני אתייחס לאנגלית כמה שאני יכול.

כב' השופט:       בסדר.

מר גולדנברג:     האם לפי הסעיף הזה מותר היה לך לייצג את התובע 2 החל מ-1998, מיום חתימת ההסכם? בעניינים שונים.

ת:                   תן לי לקרוא.

ש:                   תקרא את זה. רק לפני שבועיים חקרו אותך על זה.

ת:                   תן לי בבקשה לקרוא. לא חקרת אותי מעולם על ההסכם הזה.

ש:                   לא אני, עוה"ד שלי.

ת:                   גם לא.

ש:                   אוקי. אני תיכף אראה לך את הפרוטוקול, להקל עליך.

ת:                   התשובה היא כן, משלוש סיבות. ראשית כתוב …the confidence of the company each initial shareholder agrees that during the period beginning on the date … וכו'. מר גולדנברג, ה-initial shareholder לא היה דוד רובנר. זו הייתה,

ש:                   יש שמה עוד מינוחים.

ת:                   סליחה.

ש:                   יש שותף, מתווך, מציע.

ת:                   סליחה. סליחה.

כב' השופט:       בגלל זה אני כל כך אוהב תרגומים.

מר גולדנברג:     לא, זה כתוב לי בעברית.

כב' השופט:       אני יודע. אבל צריך לקרוא את ההקשר, ורצוי בשפת המקור.

מר גולדנברג:     אוקי.

ת:                   לכן ראשית התשובה היא כן. ה-initial shareholder לא היה דוד רובנר. שתיים, מולטי מדיה קיד מעולם לא פנתה אלי בשאלה. שלוש, ידעו, מר גולדנברג אישית ידע שאני שנתיים לאחר מכן לערך, זאת אומרת, מהאומניבוס, כן. בסביבות סוף 98', 99' זה שנה, נעזר בדוד רובנר בדברים שלא קשורים לחלוטין למולטי מדיה קיד. לחלוטין. ולכן אני אומר גם מולטי מדיה קיד מעולם לא באה בטענות. ארבע, ההסכם הזה מדבר על נותני השירותים המקצועיים, משום שמה שהדאיג אותם, אדוני, שבעלי המניות, לענייננו המהות זה מר גולדנברג ואחרים, לא יתקשרו עם המתכנתים, עם היועצים המקצועיים כדי לא לרוקן את החברה ממהות. מכל הסיבות האלה התשובה שלי היא כן.

ש:                   איפה בתביעות נגדך ובלשכת עורכי הדין פעם אחת הזכרת, כולל בפרוטוקול מלפני שבועיים, שאני ידעתי שנתת לו שירותים משפטיים?

כב' השופט:       סליחה, סליחה.

מר גולדנברג:     תענה לי. פעם אחת.

כב' השופט:       את השאלה הזאת אני פוסל. השאלה הזאת מיועדת לשמש את השואל בהליכים אחרים, ואני לא מוכן שישתמשו בזמן שלי לצורך זה. תודה. רק שאלות שנוגעות לתביעה הזאת. מספיק.

מר גולדנברג:     אני לא, אין לי יותר שאלות.

כב' השופט:       תודה רבה.

מצ"ב ומסומן כד'

 1. חקירת העד מטעם המשיבים מתייחסת לנשוא מהותי ביותר המתייחס לעובדה שעד התביעה שימש שנים רבות כעו"ד של המערערים ובסתר נתן שירותים משפטיים  למשיבים, בניגוד לכללי האתיקה וההסכמים בין הצדדים. נושא מהותי זה חשוב ביותר לגביי הפרת ההסכמים בין הצדדים ע"י המשיבים ובאמצעות אחרים.
 1. בקטע זה ניסה המערער שאינו מיוצג, לאמת את העד עו"ד בכר מול מסמכים שונים לרבות הסכם שהעד כעו"ד של המערערים עצמו היה שותף לעריכתו, בזמן שהוא עצמו שימש כעו"ד בלעדי של המערערים.
 1. עד התביעה עו"ד בכר, לראשונה בעדותו, משמיע גרסה שונה ומעוותת לגביי  הייצוג שלו את המשיבים. בכל ההליכים הקודמים, בתביעה נגדו, בעדות שמסר שבועות ספורים קודם בבית המשפט בת"א ובתשובותיו לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, העד מעולם לא טען טענה שכזו:

 "מר גולדנברג אישית ידע שאני שנתיים לאחר מכן לערך, זאת אומרת, מהאומניבוס, כן.   

  בסביבות סוף 98', 99' זה שנה, נעזר בדוד רובנר בדברים שלא קשורים לחלוטין למולטי  

  מדיה קיד. לחלוטין". 

 1. שאלתו המתבקשת והלגיטימית של המערער העולה מעדותו של העד הופנתה אליו:

 "איפה בתביעות נגדך ובלשכת עורכי הדין פעם אחת הזכרת כולל בפרוטוקול מלפני  

 שבועיים, שאני ידעתי שנתת לו שירותים משפטיים ?"

שאלתו של המערער נחסמה בתוקפנות (הכרחי להקשיב) ע"י כב' המותב. ברור היה שכב'

המותב מוטה לרעת המערער וגיבש דעה קדומה כלפיי המערער, לרבות כתוצאה מדבריו

המכוונים של עד התביעה, בכל הקשור לתלונות שהוגשו כנגדו לועדת האתיקה על ידי

המערער.

 1. המערער זועזע, כב' המותב בהתנהגותו כרצף לכל מהלך הדיון ולהחלטותיו שנתן טרום הדיון, הגן על העד עו"ד בכר בנחרצות בחשיבה שתשובותיו של העד עלולות להכשיל אותו בהקשר לטענות המועלות כלפיו בכל הקשור לבעיות הייצוג שלו, בעיית הייצוג קשורה בקשר ישיר ועבות בתביעה הנוכחית והנה בעלת משקל לגביי קו ההגנה של המערערים.
 1. תגובתו התוקפנית של כב' המותב חסרת התקדים בחריפותה השפיעה קשות על המערער ובסיטואציה ובאווירה שנוצרה, המערער הפסיק בנקודה זו את חקירת העד, מבלי שהספיק למצות את כל הנושאים בהם קשור העד לבירור התביעה במישרין ובאופן בלעדי. מצב בריאותו של המערער השפיע עליו באחת, הוא נאלץ לעזוב את האולם ללא תגובת כב' המותב כאשר נתבע 3 החל בחקירתו של עד התביעה  1 מבלי שכב' המותב יזם "הפסקה קטנה". תגובת כב' המותב זכתה לקולות שביעות הרצון שהושמעו ע"י  המשיבים ואורחיהם.

קטע שני – טענות המערער לבקשת פסלות כנגד כב' המותב

דבריו והתנהגותו של כב' המותב בקטע המובא מבליטים את הדרישה לפסלות הנשענת בין השאר על הטענות הבאות:

 • התנהגותו, טון הדיבור והשתלחותו של כב' המותב באולם בית המשפט במערער בנקודה זו, ערערה את בטחונו של המערער וגרמה בפועל להפסקת חקירת העד.
 • דעותיו של כב' המותב נעולות עוד לפני ישיבת ההוכחות הראשונה כנגד המערער.
 • חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.
 • חוסר יכולתו של כב' המותב לשפוט את המערערים באובייקטיביות.
 • חוסר יכולתו של כב' המותב להתייחס למערער בניטראליות.
 • חוסר נכונותו ופתיחותו של כב' המותב לתת למערער את האפשרות לשכנע את כב' המותב בצדקתו ולהציג את ענייניו מבלי לחסום אותו.
 • התנהגות כב' המותב כלפיי המערער מתבטאת בחוסר סבלנות בהיעדר אדיבות, איפוק, ריסון ומתינות.
 • נסיבות של ממש ש"מראית פני הצדק", אינם נראים בהתנהלות כב' המותב מול המערערים.
 • נסיבות של ממש שיש בהן כדי התנהגות שהושפעה מהרצון לשאת חן בעיניי הנוכחים.
 1. קטע שלישי 

עמ' 90 שורה 27 עד עמ' 92 שורה 4

ש:                   איפה הייתה נקודת ההשקה שלך עם רו"ח הרפז בדברים שלא קשורים אלי? למה רו"ח הרפז בכלל הכיר לי אותך?

ת:                   זה לא עניינך.

ש:                   לא, סליחה אדוני, זה קשור אחר כך להמשך העבודה. רו"ח הרפז היה רו"ח של מולטי מדיה קיד.

ת:                   רו"ח הרפז הוא חבר וכל ההיכרות שלי איתו, חברות משנים. למעלה מ-30 שנים. אז זה לא רלוונטי.

ש:                   אתם קשורים הייתם לחברת רייכר תעשיות שפשטה את הרגל?

ת:                   זה לא קשור. זה לא קשור. אני לא הייתי קשור איתו. זה לא רלוונטי.

ש:                   לא, אני שואל אם כן או לא.

ת:                   אני אומר לך זה לא רלוונטי.

ש:                   לא רלוונטי. האם אתה במסגרת שירותי המשפט שלך לחברת רייכר תעשיות נתפסת כשאתה מעלים הכנסות, וביקשת ממני שאני באמצעות קשריי אסדר לך קשר במס הכנסה לתשלום כופר?

ת:                   לא היה,

עו"ד לינצר:     סליחה, סליחה. אני מתנגד.

מר גולדנברג:    אותי מכפישים ב-30, 40 עמודים בכל מסמך. אני רוצה להראות את האדם מה הרקע גם. אתם מגישים מסמכים משהייתי ילד בגן.

כב' השופט:      מר גולדנברג, טוב, קודם כל קצת נסחפנו גם עם התיאור הזה. אני לא חושב שהגענו לתקופת ילדותו של אדוני. שנית, אדוני גם שוכח קצת את ההבדל בין בעל דין למי שאיננו בעל דין.

עו"ד לינצר:     זה לא רלוונטי, אדוני.

מר גולדנברג:    זה מאוד רלוונטי למערכת היחסים בינינו, מאיפה זה התחיל. יש הסתרה.

כב' השופט:      אני רוצה לומר שבכלל לא מעניין מאיפה זה התחיל, מעניין רק מה שמעניין לצורך התביעה הזו. יש בפני כתב תביעה, יש בפני כתבי הגנה. וכל השאר האמת לא מעניין בכלל. 

מצ"ב ומסומן כה' 

הפליית המערער ע"י כב' המותב

כבר בפתיחת עדותו הראשית של העד עו"ד בכר, החל מעמ' 2 שורה 14  עד עמ' 4 שורה 9 לפרוטוקול, מתאר עד התביעה מנקודת ראותו הסובייקטיבית, את מערכת היחסים עם המערער ללא כל הפרעה מצידו של כב' המותב. כאשר המערער חוקר את העד על עניין זה ממש, מונע ממנו כב' המותב לעשות כן בטענה : "כב' השופט:       אני רוצה לומר שבכלל לא מעניין מאיפה זה התחיל, מעניין רק מה שמעניין לצורך התביעה הזו. יש בפני כתב תביעה, יש בפני כתבי הגנה. וכל השאר האמת לא מעניין בכלל". 

מצ"ב הקטע מעדות ראשית של עו"ד בכר המתייחס למערכת היחסים עם המערער הפותח את עדותו. 

עמ' 2 משורה 14 עד עמ' 4 שורה 9

העד, עו"ד יצחק בכר, מוזהר כחוק ומשיב לעו"ד לינצר בחקירה ראשית:

עו"ד לינצר:     עו"ד בכר, מתי הכרת ובאיזה נסיבות הכרת את הנתבע 1, מר גולדנברג.

ת:                   את מר גולדנברג הכרתי בסביבות שנת 93', 94', כשעוה"ד שלו שהוא ידיד שלי הפנה אותנו, הפגיש אותנו כדי שאני אתן שירות משפטי.

ש:                   מה טיב הקשרים ביניכם היו מאז?

ת:                   טיב הקשרים היו כך במירבם מקצועיים. כפי שאצלי נהוג לא אחת עם לקוח על פני שנים, אז נוצרים מערכות של פגישה חברית כזאת או אחרת. אני זוכר שהוא היה מוזמן אלי לבריתה של בת הזקונים שלי. סדר גודל. אבל לא חברים אם אתה חותר לזה שיוצאים ומבלים. בפירוש לא.

ש:                   במשך כמה שנים נתת שירותים משפטיים למר גולדנברג או לחברות של מר גולדנברג, ומה מהות השירותים המשפטיים שנתת.

ת:                   למר גולדנברג נתתי שירות משפטי אחד בשנת 2000. לחברת פ.מ.ד. שירות משפטי שוטף בשנים 95'-97'. לאחר מכן בשניים או שלושה תיקים נקודתיים למולטי מדיה קיד, משנת 97' עד 2000.

לגבי מהותם אני רוצה להסביר. אדוני, עד שנת 2000 המערכת שביני לבין מה גולדנברג הייתה תקינה, עבודה שוטפת. בעקבות האירוע ולטענתי, ועל זה מתנהל הליך, אם אדוני ישאל אני ארחיב, התחלתי לבדוק את הדברים עם המפרק. הדבר היה לצנימים בעיניו של מר גולדנברג. מאותה תקופה על פרק זמן של כ-4 שנים הוא הגיש נגדי 6 תלונות ללשכת עוה"ד. כולן נגנזו. גם מר טוראל הגיש תלונה אחת שגם היא נגנזה. יש לזה קשר לתשובה שאני מיד אתן.

השופט עדי אזר המנוח דחה בקשה לפסק דין הצהרתי שהוא ביקש לעקוף את כל החלטות ועדות האתיקה. כתוצאה היא הגיש, תיקן את אותה תביעה שהייתה אחת לאחת כולה רק צו הצהרתי שהפרת את כללי האתיקה. הוא תיקן והוסיף סעד נזיקי, זה היה בשנת 93' למיטב זכרוני, כעילה לתבוע אותי על שירותים שנתתי לו בתקופות 95'-97' וגם לחברת פ.מ.ד. וגם לאחר מכן.

לפני שלושה שבועות התנהל סוף כל סוף הליך הראיות בתיק. אני נחקרתי ומר גולדנברג. והוא אישר בתצהירו שאין לו תלונות, הוא קיבל את השירות כולו כדבעי. לטענתו בגלל שביצעתי מעשים בניגוד לכללי האתיקה, דעתו בניגוד לועדת האתיקה ב-6 מקרים לפחות.

כב' השופט:      שקשורים לעניינים שאנחנו,

ת:                   קשורים. בוודאי.

כב' השופט:      לעניינים שלנו.

ת:                   לפחות מחציתם בעניינים שלנו, אם לא יותר מכך. בפירוש. הוא חושב שמגיע, אני צריך להחזיר את שכ"ט עבור השירות. אני הקדמתי את זה כדי לומר שאני פניתי ללשכה כשנתבקשתי להעיד. אני מעיד פה לאחר שהלשכה אישרה לי, אבל כשיש דברים שקשורים בפ.מ.ד. ומר גולדנברג אישית, לא קושרים במולטי מדיה כמולטי מדיה, אני מבקש מעו"ד לינצר להיות זהיר בשאלות. סליחה על ההרצאה הארוכה. זה לגבי השאלה מה מהות הטיפול שנתתי. אלא אם מר גולדנברג יוותר על החיסיון ואני אומר זאת ברצון רב. 

מצ"ב ומסומן כו' 

התנהגותו המפלה של כב' המותב גרמה למערער תחושת קיפוח קשה ולא אפשרה לו להמשיך בחקירת העד בפרק חשוב ומהותי הקשור בשמיעת התביעה, מנגד קיבעה את עדותו של העד להשתלשלות האירועים כפי שבחר להציג, ללא יכולת סתירה ע"י המערער. 

התבטאות כב' המותב כלפיי המערער

הערתו של כב' המותב כלפיי המערער: "אדוני גם שוכח קצת את ההבדל בין בעל דין למי שאיננו בעל דין". 

הערתו זו של כב' המותב כלפיי המערער, התקבלה והוטמעה אצל המערער, כהערה קשה המקבעת את גישתו של כב' המותב, לפיה המערער נתבע אשר זכויותיו מצומצמות ומוגבלות גם כאשר הוא חוקר את עד התביעה, חקירה עניינית שחלקה עולה כאמור מעדותו של העד מעדותו בתחילת הישיבה. הערתו של כב' המותב, ערערה יותר את בטחונו של המערער, בהמשך חקירתו את עד התביעה 1 ועד התביעה 2. 

אין ספק שהערה פוגענית שכזו לא הייתה נאמרת כלפיי עו"ד שהיה מייצג את המערערים. כב' המותב כלל לא העניק יחס למערער כמי שזכאי לזכויות כלשהן במהלך הדיון. 

הטענות לפסלות בקטע השלישי, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 

בהחלטתו של כב' המותב מיום 3.6.2010 בחר כב' המותב שלא להתייחס ישירות ועניינית לטענתם זו של המערערים.

 1. קטע רביעי 

עמ' 75 שורה 25 עד עמ' 77 שורה 19

ש:                   מתי נמחקה סקופ ממסחר בנאסד"ק?

ת:                   אז אתה לפחות מאשר שבאמת היו בעיות כלכליות. אני לא יודע מתי היא נמחקה.

ש:                   זאת אומרת ההסכם לא יצא לפועל למרות שהוא נחתם ופורסם.

ת:                   אני לא אמרתי לך,

ש:                   אני שואל. אני שואל.

ת:                   שהוא נחתם.

ש:                   אני שואל.

כב' השופט:       רק רגע. מר גולדנברג, הנקודה הזו מיצתה את עצמה עד לעייפה. אדוני מנסה ארבע פעמים רצופות להציע לעד את התזה שההסכם נחתם, וארבע פעמים רצופות העד אומר בעותק היחיד שהראית לי אני לא רואה שסקופ חתומה. אז מה, אדוני חושב שאם אדוני ישאל עשר פעמים מישהו יכשל בלשונו?

מר גולדנברג:     לא. לא זאת כוונתי.

כב' השופט:       אז לא לשאול שאלה יותר מפעם אחת.

מר גולדנברג:     אוקי. זכור לך מתי סקופ נמחקה ממסחר?

ת:                   בפירוש לא.

ש:                   אוקי. אז אני אצרף מסמך שכבר צורף גם.

ת:                   לא דרכי.

כב' השופט:       סליחה, במה זה מתקשר לעד או במחילה לתיק? אנחנו מפליגים.

מר גולדנברג:     אדוני, הוסתרו פה בתיק פרטים שקשורים לשלבים, הוא הזכיר את זה בצורה מאוד מינורית, שהיו עוד שני מיזוגים. המיזוגים האלה,

כב' השופט:       שלא יצאו לפועל.

מר גולדנברג:     לא רק שלא יצאו, הניעו את עו"ד בכר לומר את מה שהוא אמר בפרוטוקול שהצגתי לו בתחילת החקירה. שעו"ד בכר עצמו בא בטענות לתובעים שהעסקה לא צלחה. זה אותו הסכם, אדוני. זה אותו מועד.

כב' השופט:       ובמה זה משרת את בירור התביעה? התשובה היא שזה לא.

מר גולדנברג:     זה בהחלט כן.

כב' השופט:       לא.

מר גולדנברג:     מדוע?

כב' השופט:       כי קראתי, והבילוי שלי כל חמישי בלילה ושישי עד הצהרים היה לקרוא את כתבי הטענות בתיק הזה על נספחיהם. ואני באמת, מלבד זה שהשם סקופ מופיע שם בכתבי הטענות של אדוני, אני לא רואה מה היא עושה פה.

מר גולדנברג:     טוב. אז אני נאלץ לא להציג את המסמך. אני רוצה להפנות אותך לתצהיר של מר מרצבך שאמור להעיד גם במשפט. תסתכל בבקשה בתצהיר שלו בסעיף 37. לתצהיר של מר מרצבך, הוא תצהיר קצר מאוד.

כב' השופט:       יחסית לרוב התצהירים בתיק, כן.

מר גולדנברג:     כשתהיה מוכן, אני רוצה לקרוא,

ת:                   איזה סעיף?

כב' השופט:       37.

מר גולדנברג:     הוא קצר,

כב' השופט:       אין צורך להקריא.

מצ"ב ומסומן כז'

כב' המותב מגלה חוסר סבלנות בולטת כלפיי ניסיונותיו של המערער להוציא תשובות מפיו של העד. כב' המותב ולו פעם אחת, לא העיר לעד שאינו משיב במישרין לשאלות שנשאל אלא בוחר פעם נוספת לחסום את המערער מגילוי האמת. צורת הביטוי כפי שנשמעת בהקלטה מזלזלת ופוגענית.

בהערת שוליים מבלי לפגוע בטענות הפסלות, יאמר, סוגיית חברת סקופ, הנה אבן בסיס משמעותית ביותר במרקם מערכת היחסים בין הצדדים וקשורה במישרין ובצורה הדוקה ביותר למחלוקות בין הצדדים.

כב' המותב נוהג כלפיי המערער בחוסר שיווניות, חוסר סבלנות ומתינות ואי מתן זכות למערער להוכיח את טענותיו, כאשר אינו מאפשר לחקור את העד שאלות משמעותיות לגביי עסקת המיזוג הראשונה שהבשילה לפני כניסת המשיבים ושותפיהם לחברה של המערערים, עסקה שהמשיבים הובילו ובכך משמיט מהמערערים את היכולת להוכיח את טענותיהם כלפיי התביעה הזדונית שהוגשה נגדם.

כב' השופט:       רק רגע. מר גולדנברג, הנקודה הזו מיצתה את עצמה עד לעייפה. אדוני מנסה ארבע פעמים רצופות להציע לעד את התזה שההסכם נחתם, וארבע פעמים רצופות העד אומר בעותק היחיד שהראית לי אני לא רואה שסקופ חתומה. אז מה, אדוני חושב שאם אדוני ישאל עשר פעמים מישהו יכשל בלשונו?

כאשר המערער מבקש להקריא קטע מתצהיר, על מנת להבהיר את הסוגיה ממנה מנסה העד להימנע מלהעיד כב' המותב יוצא לעזרתו ומתנגד להקראה. כב' המותב חוסם את המערער בכל דרך על מנת למנוע ממנו לנהל חקירה כנדרש ולחשוף את האמת.

עובדתית כב' המותב לא אפשר למערער לחקור כנדרש את העד והתקבל הרושם שכב' המותב מגן על העד ועומד לימינו במהלך חקירתו אשר הופסקה על ידי המערער לנוכח האירועים המתוארים. המערער ציפה שכב' המותב יעיר ולו פעם אחת לעד המתוחכם, עו"ד מנוסה במקצועו, שיפסיק להתחמק מלתת תשובות לא ענייניות לשאלותיו של המערער, במקום זה בחר כב' המותב פעם אחר פעם לקנטר את המערער ולנהוג כלפיו בחוסר אובייקטיביות בולטת. 

קיימת חשיבות להאזין לטון הדברים שהדברים נאמרים בהקלטת הדיון.

הטענות לפסלות בקטע הרביעי, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור.

 1. קטע חמישי 

עמ' 54 שורה 14 עד עמ' 55 שורה 6

ש:                   כאשר אתה עורך הסכם והנאמנים שלך זה כל בעלי המניות,

זה כבר לא רק גולדנברג, בין שני צדדים, אתה בודק מי

הצד השני של החברה שמתחייב במאות אלפי דולרים על

הסכמים?

ת:                   בדרך כלל כן, אלא אם כן המנכ"ל שזה היית אתה, מר

גולדנברג, הורית לי לא להיכנס להסכם, לא לבדוק אותו,

אמרת אני מכיר את הצדדים, זו חברה שאני עובד איתה,

אתה רק, ואתם מקשים לפעמים, אתה עושה את זה.

הראיה,

ש:                   בינינו,

ת:                   סליחה. מעולם לא פגשתי את דורון טוראל בעסקאות האלה.

ש:                   לא דיברתי על דורון.

ת:                   סליחה.

ש:                   לא דיברתי על דורון.

ת:                   מעולם לא אפשרת לי, אתה הובלת את זה. אתה צודק הצלחת.

ש:                   אני שואל פעם נוספת, הנאמנות שלך כעו"ד לכל בעלי המניות אחרי,

כב' השופט:      מר גולדנברג, אני חושש שאין טעם בחזרה על השאלה מפני שהיא כבר נענתה. עכשיו אדוני עוסק בלהתווכח עם העד,

מר גולדנברג:    בסדר. אני לא מתווכח.

כב' השופט:      כן.

מצ"ב ומסומן כח'

פעם נוספת כב' המותב משמש לעזר לעו"ד בכר המנוסה, להימנע מלתת תשובות ענייניות לשאלותיו של המערער.

כב' המותב אינו מוצא לנכון מסיבותיו וממניעיו לפנות לעד ולבקש ממנו לתת תשובה פשוטה לשאלה ממוקדת.

הערתו של כב' המותב כלפיי המערער אשר אינה מדויקת, אך לא  בכך אנו עוסקים, סגנונה והתוכן הטמון בהערה מונעים חקירה הוגנת ומאותתים לעד איתותים שאינם במקומם. העד מסרב לענות לשאלה מהותית ועקרונית : "נאמנות עורך הדין לבעלי המניות בחברה". הטענות לפסלות בקטע החמישי, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור.

 1. קטע שישי 

עמ' 87 שורה 16 עד עמ' 88 שורה 6

ש:                   האם מסמך 7.3 הוא מסמך המתאר את שוויה של חברת מולטי מדיה לפני המיזוג?

ת:                   אינני יודע. תשאל את אבידור אבני.

ש:                   אוקי. אני שמח שזה יירשם. בגלל זה אני רוצה להזמין אותו לעדות. אבל אני בכל אופן אתן נתון שלפי חישוב שמרני שלו בסעיף קטן ד' שווי החברה למועד הגשת המסמך למס הכנסה עמד בין 3,7 מיליון דולר ל-4,6 מיליון דולר. זכור לך הנתון הזה ממסמך אחר שהוצאת,

ת:                   מר גולדנברג,

ש:                   תן לי לסיים את השאלה.

ת:                   כשמציגים מסמכים כוזבים ושקריים, כמו מסמך עדי עד, כמו מסמכים הילטק,

ש:                   אדוני, אני מבקש לומר לפרוטוקול שאני מתקשה שבימ"ש לא יעיר לעד שהוא עונה לי על דברים שאינם קשורים לשאלה. עדי עד,

כב' השופט:      מר גולדנברג, גם השאלות לא קשורות. זה בסדר.

מר גולדנברג:    אוקי.

כב' השופט:      זה מתקזז. יש לאדוני עוד חקירה נגדית ארוכה לעד הזה? 

מצ"ב ומסומן כט' 

ביאור ומיקוד לקטע 

בקשת המערער מכב' המותב : 

אדוני, אני מבקש לומר לפרוטוקול שאני מתקשה שבימ"ש לא יעיר לעד שהוא עונה לי על דברים שאינם קשורים לשאלה. עדי עד, כב' המותב במקום לתת מענה מתבקש לבקשתו של המערער, עוקץ כב' המותב את המערער על מנת לרצות את העד והנוכחים באולם ומערער את בטחונו של המערער במהלך חקירתו את העד עו"ד בכר.

תשובת כב' המותב :

מר גולדנברג, גם השאלות לא קשורות. זה בסדר. 

משפט זה נאמר בזלזול בוטה כלפיי המערער כפי שעולה מההקלטה.

כב' המותב אינו מרפה וממשיך להטיח:

כב' השופט:      זה מתקזז. יש לאדוני עוד חקירה נגדית ארוכה לעד הזה?

אין ספק שלו כב' המותב היה מתייחס למערער "כעו"ד בל כורחו" לא היה עונה בלשון מזלזלת הבאה לידי ביטוי חריף יותר בשמיעת ההקלטה.

 1. הטענות לפסלות בקטע השישי, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 
 1. קטע שביעי 

עמ' 93 שורה 5 עד שורה 26

ש:                   אני שואל אם אתה מסרת את המסמך הזה.

ת:                   אני לא מסרתי לו.

ש:                   לא מסרת.

ת:                   מסמכים בתיק שמר רובנר הגיע אליו בין כבעל מניות, בין כמשקיע, בין כצ'רמן או בין לבקשתו באיזשהו הליך קודם להשקעה.

ש:                   ברשימת המסמכים שמר רובנר העביר אליך בבקשה לדיו דיליג'נס, בדיקת הנאותות, המסמך הזה מופיע?

ת:                   אין לי את הרשימה. תראה לי אותה. אני לא זוכר את הרשימה. אתה מנסה לבחון את זכרוני לפרטים קטנים. אני בטוח שמר רובנר הגיע לזה בכוחות עצמו. וטוב שאנחנו רואים באמת איך שיטת העבודה שלך, כפי שטענתי.

ש:                   אנחנו עוד נדבר על שיטות. לי לא נותנים לדבר על שיטות.

כב' השופט:      אדוני עוד יעיד.

מר גולדנברג:    בסדר.

כב' השופט:      בוא נזכור את זה.

מר גולדנברג:    שמה?

כב' השופט:      בוא נזכור כאדוני יעיד. הרי אדוני לא מעיד עכשיו.

מר גולדנברג:    לא. נכון. אני רק שואל.

כב' השופט:      אדוני גם הגיש תצהיר ארוך ומפורט, שבו כתב כל מה שחשב שצריך, כולל דברים שהם בעליל לא רלוונטיים שאסרתי גם את פרסומם מטעם זה.

מצ"ב ומסומן ל'

כב' המותב מונע מהמערער לנהל חקירה של העד.

ניסיונו של המערער להוציא את האמת, מהעד אשר שימש כעו"ד מוביל של המערערים בכל המהלכים בין הצדדים לתביעה, עו"ד של החברה בארץ ובחו"ל ושל המשיבים בהסתר, נתקלת בדברי פתלתלות של העד, המסרב לענות לשאלותיו של המערער. במקום בו מצופה שכב' המותב יעיר לעד, בוחר שוב פעם כב' המותב להעיר דווקא למערער ולגרום להפסקת הנקודה בחקירה, בהערה שאינה קשורה כלל לעניין, שכל מטרתה מציאת חן בעיניי הנוכחים וערעור בטחונו של המערער: 

כב' השופט:      אדוני גם הגיש תצהיר ארוך ומפורט, שבו כתב כל מה שחשב שצריך, כולל דברים שהם בעליל לא רלוונטיים שאסרתי גם את פרסומם מטעם זה. 

הטענות לפסלות בקטע השישי, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 

 1. קטע שמיני 

עמ' 101 שורה 25 עד עמ' 102 שורה 25

ש:                   באיזה מעמד פנית למפרק החברה עם כל המכתבים, באיזה מעמד הצגת את עצמך מול מפרק החברה שהלכת לעזור לו, לגלות את האמת.

ת:                   כעו"ד מטעם החברה בארה"ב שביקשה ממני לפעול בארץ ולהתנגד למכירה הנוראית הזאת של 310 אלף דולר.

ש:                   אני שואל האם היית בכובע של עו"ד? בכל המסמכים אתה מציין אני עו"ד של מולטי מדיה קיד אינק. נכון או לא נכון?

ת:                   בארץ. שים לב.

ש:                   מולטי מדיה קיד אינק זה רק ארה"ב.

ת:                   לא, אתה כנראה לא מבין. כנראה אתה לא מבין.

כב' השופט:      מר גולדנברג, סליחה,

מר גולדנברג:    החברה הייתה בפירוק.

כב' השופט:      השאלה ברורה, כך גם התשובה. הזירה להתווכח עם העד היא בסיכומים. עכשיו נתקדם.

מר גולדנברג:    האם במועד הגשת המכתבים למפרק היה לך מעמד של עו"ד בחברה לפירוק? יכולת להגיש בקשות  בחברה מפירוק.

ת:                   סליחה.

ש:                   זה מה שאני שואל.

ת:                   סליחה, כשהיה כבר מפרק יש מפרק. אני לא הועסקתי, נותק כל מגע ביני לבין החברה.

ש:                   אז כל המכתבים אחרי הפירוק הגשת בתור מולטי מדיה קיד אינק, לא ישראל.

ת:                   כעו"ד ישראלי שנתבקש ע"י מולטי מדיה קיד אינק להגיש בקשות בארץ.

כב' השופט:      מיצינו את הנקודה הזאת ולא אתיר לשאול עליה יותר.

מר גולדנברג:    אוקי. מולטי מדיה קיד אינק  היא חברה שעדיין קיימת בארה"ב?

ת:                   אני לא יודע. 

מצ"ב ומסומן לא' 

כב' המותב מונע מהמערער לנהל חקירה של העד.

ניסיונו של המערער להוציא את האמת, מהעד אשר שימש כעו"ד מוביל של המערערים בכל המהלכים בין הצדדים לתביעה, עו"ד של החברה בארץ ובחו"ל ושל המשיבים בהסתר, נתקלת בדברי פתלתלות של העד, המסרב לענות לשאלותיו של המערער. במקום בו מצופה שכב' המותב יעיר לעד, בוחר שוב פעם כב' המותב להעיר דווקא למערער ולגרום להפסקת הנקודה בחקירה מהותית ביותר הקשורה לבירור הטענות בתביעה. העד טיפל במישרין בנושא הנחקר ושוב כב' המותב חוסם את המערער מלהמשיך ולהגיע לחקר האמת.

הטענות לפסלות בקטע הרביעי, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 

 1. קטע תשיעי 

עמ' 105 שורה 6 עד עמ' 106 שורה 5 

ש:                   גב' הברפלד החזיקה מניות?

ת:                   הברפלד כן.

ש:                   גב' בודנר?

ת:                   כן.

ש:                   עמותת עזר מציון החזיקה מניות? אתה מחזיק רשימה.

ת:                   אנחנו מדברים על תקופת הסכם המיזוג. עזר מציון כן, 10.75.

ש:                   האם הרב כצוף מישיבת אש התורה החזיק מניות?

ת:                   הרב, איזה רב?

ש:                   כצוף. החזיק מניות?

ת:                   אני אסתכל ואומר לך. אני רואה פה אליזבט קרספו, אם לזו כוונתך.

ש:                   לא. הרב כצוף מישיבת או ישיבת אש התורה. זה כל פעם במסווה אחר.

עו"ד לינצר:     תפנה אותו, חבל על הזמן.

מר גולדנברג:    לא, הוא מחזיק את הרשימה. הוא הפנה אותי לרשימה, לא אני. יש לו מסמכים.

כב' השופט:      אני רק מתקשה לראות מה מעניין אותי מי היו בעלי המניות במולטי מדיה קיד אינק,

מר גולדנברג:    לא, יש בחברה הזו נכסים שלא הביאו אותם לארץ, אדוני.

כב' השופט:      יכול להיות. אדוני לא הגיש תביעה למיטב זכרוני.

מר גולדנברג:    הגשתי.

כב' השופט:      לא בפני, נכון?

מר גולדנברג:    לא, היא עדיין לא בפניך.

כב' השופט:      אז בהצלחה, אנחנו לא ננהל אותה כאן.

מר גולדנברג:    לא, אני לא מנהל אותה.

כב' השופט:      אדוני ינהל אותה היכן שהיא מתנהלת.

מצ"ב ומסומן לב'

כב' המותב מונע מהמערער לנהל חקירה של העד.

התנהלותו המעליבה של כב' המותב כלפיי המערער נמשכת לאורך כל החקירה. בכל הזדמנות כב' המותב אינו חדל לעלוב במערער בכל עניין.

גם כאשר המערער חוקר את העד על מסמכים שהוא הציג בפני בית המשפט כ' המותב מונע מהמערער את ניהול החקירה.

 

לכל אורכו של הערעור לפסלות, המערער אינו מלין על תוכן הדברים, ידיעותיו של כב' המותב  ולגופם של דברים, במקרה זה המערער חייב להתייחס להערתו של כב' המותב : "אני רק מתקשה לראות מה מעניין אותי מי היו בעלי המניות במולטימדיה קיד אינק". 

הערתו של כב' המותב בעניין חברת מולטימדיה קיד אינק, תמוהה, התביעה עוסקת במישרין בחברת מולטימדיה קיד אינק בה היו שותפים המשיבים המערערים ואחרים. בכתבי בית הדין אשר הוגשו ע"י המערערים, מצורפים הסברים ומסמכים לרוב, המצביעים על העובדה שהמשיבים חילקו מניות בחברת מולטימדיה קיד אינק למקורביהם, לרבות למוסדות דת בארץ ובעולם,  עובדה שנחקרה ע"י מוסדות הרשות לניירות ערך בארה"ב, נסד"ק , בין השאר בחשד להלבנת הון. העד שימש כעו"ד של החברה והמשיבים והיה אחראי וביצע בין השאר את חלוקת המניות המצוינת. חקירה זו הופסקה לאחר שהמשיבים דאגו למחוק את המניה ממסחר וולונטרית ובכך גרמו להפסקת החקירה כנגדם. 

התייחסות כב' המותב לנקודה זו כפי שמוצגת, מצביעה בצורה בולטת שדעותיו של כב' המותב נעולות, כב' המותב נוהג כלפיי המערער בחוסר אובייקטיביות ושיווניות, וכב' המותב נוהג כלפיי המערער במשוא פנים וקוטע את חקירתו של העד שיכול להצביע יותר מכל אחד על הסיבות האמיתיות שהביאו להתמוטטות החברה.

חוסר סבלנותו וסגנון דבריו הבוטים והמעליבים כלפיי המערער  עולה כדוגמא בתשובת כב' המותב למערער בסוף הקטע המצ"ב. שמיעת הקטע משלימה את התמונה.

כב' השופט:     אדוני ינהל אותה היכן שהיא מתנהלת.

רצף הפגיעות במערער בכל צעד, הופך את הישיבה לבלתי אפשרית למערערים, לפגיעה קשה בביטחונם וביכולותיהם כל זאת שבאולם נוכחים, אותם אלו שזכו לנהל עם כב' המותב "שיחות חולין" בהפסקות, המעודדים בקולות צחוק ועידוד את תגובותיו של כב' המותב, כמובן ללא כל הערה מצידו של כב' המותב.

הטענות לפסלות בקטע התשיעי, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 

 1. קטע עשירי 

עמ' 90 שורה 9 עד שורה 15 

ואם ההסכם עם אדיו סופט היה מ-96' ויש את כל

ההתכתבויות עם אפרתי מ-96', אתה תחזור בך?

ת:                   96' נחתם הסכם אדיו סופט מול מולטי מדיה קיד.

ש:                   לא, אני מדבר על אפרתי. אתה תוכל להמציא לבימ"ש

הסכם מ-93' שאתה ייצגת אותי?

כב' השופט:      אנחנו לא עושים עכשיו גילוי מסמכים. התיק הזה כבר היה

בקדם משפט.

מצ"ב ומסומן לג'

כב' המותב בצורה עקבית אינו מאפשר למערער לחקור את העד בצורה נאותה ומלאה. הערתו של כב' המותב לגביי המסמכים אינה במקומה, גילוי המסמכים, נעשה למול המשיבים ולא למול העד.

מסמכים רבים שהתבקשו ע"י המערערים לא גולו ע"י המשיבים.

שאלת המערער התמקדה במסמך מסוים, לתקופה בה ייצג העד עו"ד בכר את המערערים בצורה בלעדית.

הטענות לפסלות בקטע העשירי, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 

 1. קטע אחד עשר 

עמ' 72 שורה 10 עד שורה 20

מר גולדנברג:     אני ביקשתי ממך להמציא לישיבה היום את ספרי ההתחשבנויות עם מולטי מדיה קיד, כי הבאת אני רואה חוזים,

כב' השופט:       סליחה, אני רק רוצה להסביר משהו, מר גולדנברג. אולי זה אחד מהלא יתרונות של לא להיות מיוצג. מר בכר איננו מעיד כאן מטעם אדוני ואדוני לא יכול להזמין ממנו מסמכים.

מר גולדנברג:     אוקי.

כב' השופט:       אדוני יכול לעשות את זה מעדים שלו, לא מעד של הצד שכנגד.

מר גולדנברג:     בסדר גמור.

כב' השופט:       כן.

מצ"ב ומסומן לד'

כל דבריו של כב' המותב במהלך הדיון עוקצניים כלפיי המערער המנהל את חקירת העדים בעצמו מחוסר בררה. כב' המותב דואג להבליט עובדה זו בקטע שלפנינו בנימה מזלזלת כפי שעולה משמיעת הקטע.

הטענות לפסלות בקטע האחד עשר, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 

 1. קטע שניים עשר 

עמ' 183 משורה 23 עד עמ' 184 שורה 14

מר גולדנברג:    אדוני, תראה, לא הוגש תצהיר ע"י עו"ד בכר. עו"ד בכר נתן פה עדות ארוכה ומפורטת. עכשיו השאלה מתי אני אקבל את הפרוטוקול.

כב' השופט:      שאלה טובה.

מר גולדנברג:    היא אמרה לי מקודם לפחות 10 ימים. 10 ימים זה יום הדיון. אז איך אני אוכל להכין חומר בכלל?

כב' השופט:      טוב. צריך לפנות בענין הזה למשרדי סטנוגרמה. להקלטה יש יתרונות ויש חסרונות. החיסרון שאני לא שולט על זה. כשיש פה הקלדה אנחנו נותנים לכם את הפרוטוקול בסוף הדיון. אבל זה מה יש. אגב אני חושב שהעד העיקרי שלנו הוא מר רובנר ואנחנו נשמע אותו בדיון הבא וזהו, זאת האמת. לפחות מהצד של המשיבים. מהצד של הנתבעים עוד נגיע.

מר גולדנברג:    אם הם יצהירו שזה יהיה רק עדותו מצד המשיבים, אז זה מקל עלי, כי אחרת אני לא אוכל להתכונן לחקירה.

כב' השופט:      אדוני בטוח מוכן לחקירה יפה מאוד, גם בלי העדות של מר בכר. רק עפ"י התצהיר של מר רובנר ונספחיו אדוני מוכן לחקירה יפה מאוד. ואנחנו נשמע בדיון הבא גם את מר מילוא, אבל בוא אנחנו נשאיר את כל זה,

מר גולדנברג:    אבל אפשר לבקש שיקדימו את זה.

מצ"ב ומסומן לה'

כב' המותב אינו מתייחס, לבקשת המערער, לאפשר דחיית דיון או מציאת פתרון אחר, על מנת שיהיה בידיו פרוטוקול הדיון המחזיק 193 עמ' עוד לפני מועד הדיון הבא, במטרה שיתאפשר לו  ללמוד את העדויות שהושמעו בדיון ביום 2.5.2010, הקשורות במישרין לחקירתו הצפויה של משיב 2. המשיבים תכננו היטב את צעדיהם, כאשר נמנעו מלמסור תצהיר של העד המרכזי עו"ד בכר, אשר העיד ביום 2.5.2010, כב' המותב בנימה עוקצנית משהו כלפיי המערער בלי כל סיבה, מונע בחוסר התייחסותו העניינית לבעיה, להכין את חקירתו של המשיב 2.

בפועל פרוטוקול הדיון המושלם הועבר למערער רק ביום 24.5.2010.

כב' המותב בוחר להשיב למערער בנימה המדברת בעד עצמה. " אדוני בטוח מוכן לחקירה יפה מאוד, גם בלי העדות של מר בכר. רק עפ"י התצהיר של מר רובנר ונספחיו אדוני מוכן לחקירה יפה מאוד", דברים שנאמרו לקול צחוקם המתגלגל של המשיבים ואורחיהם שלא זכה לתגובה מכב' המותב. תשובה כזו לא הייתה ניתנת למערער לו היה מיוצג בהליך.

בהחלטת כב' המותב מיום 3.6.2010 עמ' 7 סוף פסקה 14, מתייחס כב' המותב לנקודה זו, כאשר הוא מסיים את הסברו בעובדה שלאור דחיית הדיון, לאור מצב בריאותו של המערער למעשה לא נגרם כל נזק למערער. האם משמעות הדבר, שלמעשה הטענה עליה המערער מלין לפסלות בעניין, מעידה על נזק שיכול היה להיות מנת חלקו אלמלא נדחה הדיון רק מסיבות רפואיות?

הטענות לפסלות בקטע השניים עשר, בגינם מתבקש בית המשפט הנכבד לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את התיק בהן, מתקיימות בנסיבות המצוינות בסעיף 1 בהודעת הערעור. 

 • התייחסויות נקודתיות משלימה להחלטת כב' המותב מיום 3.6.2010

סעיף 1 להחלטה 

התייחסות כב' המותב לדחיית ישיבת ההוכחות מיום 12.5.2010 ליום 10.6.2010

 1. כב' המותב מתייחס מספר פעמים להחלטתו לדחיית ישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 12.5.2010 ליום 10.6.2010 לנוכח מצב בריאותו של מערער, "כנקודת זכות" להוכחת האובייקטיביות כלפיי המערער .
 2. המערער עושה הרבה מעבר ליכולותיו על מנת לקדם את ההליך, למרות תפקודו החלקי ביותר והפגיעה הקשה בכישוריו, ביכולותיו ובמצבו הכללי המתואר בחומר שלפני בית המשפט הנכבד. דחיית הדיון הייתה, הכרחית ומחויבת לנוכח העובדות שהובאו בפני כב' המותב.
 3. מועד הדיון הדחוי נקבע בהתאמה למגבלותיהם של ב"כ המשיבים. מבחינת המערער כעולה ממכתבו המצ"ב בסעיף 6, המערער היה זקוק למספר ימי מרווח להתאוששות מהטיפול שהיה צפוי לעבור כ – 36 שעות לפני הישיבה שנקבעה.
 4. למחרת הדיון העביר המערער לכב' המותב את הבקשה הבאה :

בקשה זו מוגשת לבית המשפט הנכבד לביטול מועד דיון שנקבע ליום 12.5.2010. 

 1. בתום ישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 2.5.2010 נקבעו מספר מועדי דיונים נוספים בתיק.
 2. במהלך הישיבה שנמשכה שעות ארוכות, מבקש 1 שמייצג את עצמו חקר שניים מעדי תביעה.
 3. בחומר החסוי שהוגש לבית המשפט הנכבד, הובהר מצבו הבריאותי הלא יציב של מבקש 1 והעובדה שהוא מצוי בטיפולים רפואיים מתמשכים.
 4. בשליש האחרון של הישיבה, חש המבקש 1 בהחמרה בתסמינים המאפיינים את מצב בריאותו כפי שעולה מהחומר הרפואי המצוי בפני כב' בית המשפט הנכבד. לקראת סוף הישיבה עזב מבקש 1 את הישיבה בזמן חקירת עד תביעה ע"י נתבע 3, בניסיון להתאושש במידת מה, מהמצב המביך.
 5. בתום הישיבה כאשר תואמו מועדי הישיבות הבאות, נשתכח מזיכרונו של המבקש 1 שטיפול רפואי מתוכנן נקבע לו בסמוך לדיון שנקבע ליום 12.5.2010, כחלק ממסגרת הטיפולים הקבועים אותם הוא עובר בבית חולים.

מצ"ב בחיסיון ההזמנה שהוצאה למבקש 1 עוד ביום 12.4.2010 לטיפול הקרוב.

 1. התסמינים מטיפול זה משפיעים על כושר תפקודו של מבקש 1 מספר ימים לאחר מכן.
 2. מבקש 1 עושה מאמצים ניכרים ומעבר, לא לעכב או לסרבל את ההליכים, למרות מצבו הבריאותי.
 3. מבקש 1 מבקש מבית המשפט הנכבד לבטל את מועד הדיון הקרוב שנקבע ליום 12.5.2010. 

מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

 1. החלטת כב' המותב נתנה בהמשך לבקשת המערער המדברת בעד עצמה ומעידה על המצב בה היה שרוי המערער, לעובדה שבמועד הדיון שנקבע לא ניתן היה לקיים דיון מסיבות הקשורות בבריאותו של המערער, מבלי קשר לאובייקטיביות של כב' המותב כלפיי המערער. 

סעיף 5 להחלטה – מועד הגשת הבקשה לפסלות 

מועד הגשת הבקשה לפסלות נגזר ממספר נסיבות.

 1. הדיון התקיים ביום 2.5.2010.
 1. כפי שצוין בבקשה לפסלות מכב' המותב פרוטוקול הדיון מיום 2.5.2010 המושלם הועבר למבקש רק ביום 24.5.2010.
 2. המערערים אינם מיוצגים ועל מנת להכין את הבקשה כפי שהוצגה נדרש מהם מאמץ משמעותי והקדשת זמן להכנת הבקשה.
 3. המערער מוגבל מאוד בתפקודו כפי שעולה מהחומר הרפואי שהוגש בחיסיון בו התייחסות ליכולותיו.
 4. כבר בסוף ישיבת ההוכחות ביום 2.5.2010 התייחס המערער לבעיה הקיימת במועד המצאת הפרוטוקול לאור הנתון שהועבר ע"י נציגת החברה בישיבה שזמן המינימום הדרוש לפענוח ההקלטה והכנת פרוטוקול, הנו שבועיים ימים לפחות.

עמ' 183 משורה 23 עד עמ' 184 שורה 14. (נספח לה)

חשיבות הפרוטוקול ותקליטור ההקלטה להגשת הבקשה לפסלות כב' המותב 

 1. המערערים לא יכלו להכין את הבקשה לפסלות ללא תקליטור ההקלטה ובעיקר ללא תמליל הפרוטוקול.
 2. אין ציפייה שהמערערים ייזכרו את מהלך הישיבה הטעונה שחוו מצידם על מנת שיוכלו להמציא בקשה עניינית, מפורטת ומדויקת מבלי שיהיה בידיהם להפנות את כב' המותב לתמליל המחזיק 193 עמ'.
 3. המערערים מתייחסים לבקשה בכובד ראש מרבי ושקלו היטב את בקשתם לפני הגשתה. המערערים ערים לקשיים העומדים בפניהם להעביר לבית המשפט הנכבד את השתלשלות האירועים ביום הדיון 2.5.2010, המהווים משקל משמעותי בבקשתם. ללא שימוש בפרוטוקול האותנטי שהתקבל גם ביום 25.5.2010 והתקליטור, היו המערערים פוגעים ביכולתם לעגן את טענותיהם לצד העובדה שמצב זה היה מופנה כלפיהם בהתרסה וגורם לפולמוס מיותר על "אי דיוק הדברים", "התרשמות מזיכרון" וכיוצ"ב.
 4. אילו המערערים היו צריכים להגיש את הבקשה בהתבסס רק על זיכרונם בלבד, דבריהם היו "נמהלים" בשפת הגוף של כב' המותב, באינטונציות הקוליות, בהרמת הקול ובאווירה הקשה שהייתה מנת חלקם בדיון.
 5. המערערים שקדו ככל שיכלו לנוכח מגבלותיהם המקצועיות והאחרות, לסיים את בקשת הפסלות במהירות מרבית מיד לאחר שהומצא להם הפרוטוקול המושלם, ביום 24.5.2010.
 6. המשיבים לא ביקשו בקשה לפסלות מכב' המותב בהמשך להחלטותיו שקדמו לישיבה ביום 2.5.2010 למרות תחושותיהם הקשות, כאמור לא לגופן של ההחלטות עצמן אלא, מסגנון הכתיבה, התוקפנות שהופגנה כלפיהם, הרגשה שדעותיו של כב' המותב נעולות עוד לפני ישיבת ההוכחות הראשונה, חוסר האובייקטיביות, חשש ממשי למשוא פנים והסיבות הנוספות המפורטות, מאחר וציפו, שבישיבה ביום 2.5.2010 יתאפשר להם לראשונה לפגוש את כב' המותב, להיות שותפים לדיון על נחיצותם והרלבנטיות של הזמנת עדי ההגנה כפי שקבע כב' המותב (דיון שלא התקיים כאמור) ובתקווה שתחושותיהם הקשות יופרכו במהלך הדיון.
 7. התגבשותה של בקשת הפסלות קיבלה תוקף של ממש במהלך הדיון ביום 2.5.2010 ובימים הקשים לאחר מכן אשר עברו על המערער, כתוצאה מ"עיבוד" האירועים בדיון, הצפת התחושות הקשות שחשו המערערים במהלך הדיון עצמו, ניתוח והבנת רצף התגובות וההחלטות כלפיהם, לימוד והבנת ההשלכות הנובעות מפגיעה בזכותם להליך הוגן ובמשנה תוקף לאחר שמיעת התקליטור וקריאת פרוטוקול הדיון בעיון.
 8. משהוחלט ע"י המערערים להגיש את בקשת הפסלות מכב' המותב, הסיבות לפסלות (לא לעצם ההחלטות) שמעלים המשיבים העולות מהחלטותיו של כב' המותב שקדמו לישיבה ביום 2.5.2010, מקבלות תוקף של ממש ומשלימות את הבקשה כמקשה אחת ומבהירות  שהסיבות לפסלות אינן פרי המקרה, של מקרה בודד, אקראי. 

סעיף 10 בהחלטת כב' המותב

בבקשת הערעור, המערערים מפרטים שוב ושוב את חשיבות זימונו של יו"ר עמותת "עדי עד" לתת עדות. הפרכת הטענות הקשות המופנות כלפיי המערערים יכולה להיעשות רק ע"י יו"ר העמותה השר בן-אליעזר. הסיבה הבלעדית שמציין כב' המותב בהחלטתו לאי זימונו בנקודת הזמן של היותו נושא משרה מציקה מאוד, מפלה את המערערים ולא מאפשרת להם להוציא את צדקתם לאור.

קביעתו של כב' המותב בהחלטתו, לגביי יכולתם של עדים אחרים שהיו מעורבים בעמותת "עדי עד" לתת מענה לקשת הטענות המועלות כנגד "עמותת הקש" ומעשיי המרמה, עם כל הכבוד שגויה. בחומרים הרבים הקשורים לעמותת "עדי עד", המחזיקים מאות רבות של מסמכים המונחים בפני כב' המותב, טענת המשיבים ברורה למדי.

בהחלטת כב' המותב "העד מס' 1 לא יוזמן, ולו משום שהזמנתו מחייבת אישור יו"ר הכנסת", המבוססת על סיבה פרוצדוראלית בלבד, קיימים היבטים שאינם קשורים בהחלטות דיוניות של בית המשפט עליהן ניתן לערער, (כפי שנעשה ע"י המערערים במקביל), אלא, היבטים הקשורים לחשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים המהוות עילה לפסילת כב' המותב.   

סעיף 13 בהחלטת כב' המותב

כב' המותב לא התייחס בדיון כלפיי המערער כ"עו"ד בל כורחו", כמי שזכאי לחקור את עדי התביעה לא כנתבע ולא כ"בעל דין", מצומצם בזכויות כפי שטרח כב' המותב לציין במהלך הדיון. אין ספק שהערותיו העוקצניות של כב' המותב המפורטות בערעור כלפיי המערער, לא היו נאמרות או מופנות כלפיי ב"כ המערערים במידה והם היו מיוצגים.

לדוגמא: טענה שלישית, טענה רביעית – קטעים, ראשון, שני ושלישי, בהודעת הערעור. 

סעיף 14 בהחלטת כב' המותב

לגביי טענתו של כב' המותב בסעיף 14 להחלטתו לגביי "חלקים של תמליל הדיון שבהם נדחו בקשות או טענות שלהם" אין זה כך. המערערים מתייחסים בהודעת הערעור חלק בולט של תגובות כב' המותב כלפי מערער  במהלך חקירתו של עד התביעה 1, שהנם קשורים ל"בקשות וטענות", אלא, להתערבויותיו של כב' המותב בחקירה, הערותיו המעליבות ולסגנון ניהול הישיבה בכללותה על כל מרכיביה. המערערים מבקשים לציין שבסיבות לפסלות כב' המותב לא הביאו המערערים את כל הדוגמאות מתמליל הדיון, לרבות המצויות בחקירות שניהל  המערער 3 את עדי התביעה, חקירת עד תביעה 2 ע"י המערער  ודוגמאות נוספות מחקירתו של עד תביעה 1 ע"י המערער .

התמונה בכללותה העולה מהתמליל ומההקלטה שונה בתכלית, התערבותו של כב' המותב הצביעה על כיוון אחד, הפרעה למערער  למרות הקשיים הסובייקטיביים לנהל את חקירת עדי התביעה ללא משוא פנים בהליך תקין.

הסבריו הכלליים של כב' המותב בסעיף זה, מבלי להתייחס לטענות נקודתיות שמעלים המערערים לבקשת הפסלות, יש בהם משום להצביע על חוזקן של הטענות לפסלות כאשר המערערים חוזרים ומבקשים מבית המשפט הנכבד להאזין לקלטת הדיון, אשר מקנה משנה תוקף לתלונותיהם.

סעיף 15 בהחלטת כב' המותב 

בעיון בפרוטוקול הדיון ניתן להבחין על נקלה שעד התביעה 1 קיבל מכב' המותב במה חופשית למדי בשלב העדות ראשית שלו, לא כפי שקרה בחקירה הנגדית שנבלמה כמעט לכל אורכה ע"י כב' המותב.

הערותיו של המערער כלפיי החופש הבלתי נסבר להפליג למחוזות אחרים בהסברים שלא מן העניין בשלב העדות ראשית של עד התביעה 1 , לא זכו להתייחסות מצד כב' המותב ומנגד בדוגמאות המובאות, שאלות לגיטימיות של המערער נאסרו להישאל.

ח.    כללי 

המערערים אינם יכולים שלא לשוב ולהתייחס לתחושת העדפה והקיפוח שחשו במהלך חקירתם של שני עדי התביעה בהדגש בחקירתו של עד התביעה 1, לנוכח הנסיבות, החל מהודעתו של כב' המותב על היכרות מוקדמת עם עד התביעה 1, עבור בנסיבות המתוארות במהלך חקירתו של העד וכלה ב"שיחות החולין" שניהל כב' המותב עם העד עצמו, במהלך ההפסקות בעדותו.

המצב שנכפה על ידי ב"כ של המערערים בהתפטרותם מייצוג, מציב את המערערים בעמדה נחותה למדי נוכח ההיבטים המשפטיים והפנייה לפסיקות המועלים בהרחבה בהחלטתו של כב' המותב כנגד בקשת הפסלות.

המערערים מאמינים שהצליחו למרות קשיים אלו, להרים את הנטל הכבד הרובץ לפתחם ולשכנע את כב' בית המשפט הנכבד שיש מקום לפסול את כב' המותב מניהול המשך ההליכים בתיק לאור הנסיבות והדגשים המובאים בערעור. 

 • סיכום 
 1. פרוטוקול הדיון המושלם הועבר לידי המערערים רק ביום 24.5.2010.
 2. המערערים אינם מיוצגים ומגישים את הערעור בעצמם.
 3. המערער בהודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות לבית המשפט הנכבד, מעלה קשת נושאים ועניינים המעידים על חשש לנסיבות שונות המצטרפות יחד מבחינה אובייקטיבית, כדי ליצור חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים ולחוסר יכולתו של כב' המותב להמשיך לנהל את ההליך.
 1. טענות הפסלות המועלות כנגד כב' המותב נשענות על בסיס עובדתי, הקלטת ישיבת ההוכחות, פרוטוקול הדיון מיום 2.5.2010 והמסמכים האחרים אליהם מופנה בית המשפט הנכבד בערעור זה.
 2. הקטעים המובאים בבקשה לפסלות מפרוטוקול הדיון מיום 2.5.2010, מתייחסים רק לעדותו של עד התביעה 1. למערער טענות דומות לגביי התנהלות חקירתו של עד התביעה 2 ע"י המערער והתייחסות כב' המותב כלפיי המערער במהלך החקירה.
 3. טענות הפסלות המועלות כנגד כב' המותב נשענות בין השאר על העובדה שדעתו של כב' המותב ננעלה, המערערים הופלו לרעה במהלך חקירת עדי התביעה וחקירתו את עד התביעה 1 עו"ד בכר לא מוצתה, בעניינים המהותיים בהם קיימות מחלוקות בתיק כפי שבא לידי ביטוי בולט בישיבת ההוכחות הראשונה, התנהגותו של כב' המותב בהפסקות במהלך הדיון ושיחותיו עם עד התביעה שהיה במהלך מתן עדותו, השפיעו על תפקודם של המערערים ועוד.
 4. כל טענה המובאת בפני בית המשפט הנכבד יש בה מספיק על מנת לפסול את כב' המותב מלהמשיך לקיים את ההליך. לדוגמא: בטענה 3 להודעת הערעור – התנהגות מפלה ואי שוויונית באולם הדיונים במהלך ההפסקות.
 5. הנסיבות המפורטות לאורכו של הערעור כוללות: חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט, חוסר שוויוניות, חוסר אובייקטיביות, העדר ניטראליות, דעותיו של כב' המותב נעולות כנגד המערער, חוסר נכונותו ופתיחותו של כב' המותב לתת למערער את האפשרות לשכנע את כב' המותב בצדקתו ולהציג את ענייניו מבלי לחסום אותו, בחוסר סבלנות בהיעדר אדיבות, איפוק, ריסון ומתינות, ערעור בטחונו של המערער ע"י כב' המותב, התנהגות מפלה ובלתי ראויה של כב' המותב באולם בית המשפט כלפיי המערער והנתבעים, התייחסות פוגענית של כב' המותב כלפיי המערער לאור העובדה שהמערערים והנתבעים אינם מיוצגים, אי התייחסות וחוסר רגישות למצב בריאותו של המערער, העדר שוויוניות, התנהגות כב' המותב שהושפעה מהרצון לשאת חן בעיניי הנוכחים, פגיעה ממשית ב"מראית פני הצדק" והתבטאויות של כב' המותב המבטאות עמדות סופיות היוצרות חשש ממשי למשוא פנים.
 1. התנהלותו הלא ראויה של כב' המותב כלפיה מעלים המערערים טענות פסלות, החלה קודם לישיבת ההוכחות הראשונה, קיבלה הדגש בפתיחתה ממש, התחזקה במהלך הדיון וההפסקות וכמכלול יצרה מכלול של נסיבות שיש בהן סיבות למכביר על מנת לפסול את כב' המותב מלהמשיך לנהל את ההליך.
 2. דווקא לאור הצהרתו הראשונה של כב' המותב על ההיכרות המוקדמת עם עדי התביעה עו"ד בכר ועם עד תביעה נוסף איתו עבד מספר שנים, (עד תביעה, שהתאגיד בניהולו, מעסיק את עורכי הדין של התובעים), היה מצופה מכב' המותב שינהג משנה זהירות על מנת לא לפגוע בחזות הניטראלית, ימנע מליצור בהתנהגותו ובדבריו יסוד לחשש ממשי למשוא פנים וליצירת תחושת הפלייה וקיטוב כלפיי המערערים שאינם מיוצגים והמצויים בנחיתות בגין כל הנסיבות המצוינות בערעור.
 3. המערערים יתקשו ביותר אם בכלל, להמשיך ולנהל את ההליך מול כב' המותב בנסיבות המתוארות.
 1. כב' בית המשפט הנכבד מתבקש להיענות לבקשת המערערים ולפסול את כב' המותב מניהול המשך ההליכים בתיק.
 2. מן הדין ומן הצדק להיעתר לערעור.

 

__________                                                                                                                     __________

תאריך                                                                                                                       בשם המערערים

גולדנברג פסי