ארכיון הרשומות עם התג "תביעה שהגישו זהבה ודוד רובנר נגד גולדנברג פסי"

 

מתוך חוות הדעת של המומחים ד"ר מאיר גלבוע ועו"ד אראל גלבוע:

 • חשד לשיבוש מהלכי משפט:

ניהול המשפט על ידי השופט מנהיים מצביע כי הוא פעל לשבש את הניסיון של הנתבעים ובמיוחד של מר גולדנברג להגן על עצמו מפני התביעה ובכך שיבש לכאורה את מהלכי המשפט, שהוא עצמו ניהל. על פי הפרשנות של בית המשפט העליון, כל מעשה הנעשה בכוונה להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין ובכל דרך, מעלה את החשד לעבירה זו. מאחר שבשופט עסקינן, היודע דין ופסיקה, סביר מאד, ואף חזקה שכך הם פני הדברים, שהוא ידע שמעשיו אלו יביאו לשיבוש המשפט ולעיוות דין, בעיקר בהפרעות לחקירות הנגדיות של עדי התביעה ע"י הנתבעים. כפי שציינו בפרק העוסק בבסיס לפתיחת חקירה, אין לדרוש שבשלב זה, הגשת התלונה, ניתן יהיה לספק הוכחות לכל מרכיבי העבירה. ההוכחות המובאות כאן מספקות הרבה יותר מאשר חשדות להתנהלות לא תקינה, המצדיקות פתיחה בחקירה בגין חשדות לכאורה לשבש את הליכי החקירה. הדברים מוכחים ומקבלים ביטוי במספר עניינים:

 • השופט הפריע בצורה מכוונת וגדושה, תוך הפרת הדין בצורה מודעת לחלוטין, לחקירה הנגדית של הנתבעים את עדי התביעה. החשד הוא שההיכרות המוקדמת עם שניים מתוך ארבעת עדי התביעה הייתה ברקע התנהלות פסולה זו.
 • חלק מהחומרה היתרה של ההפרעות הרבות של השופט את החקירות הנגדיות של עדי התביעה על ידי הנתבעים קיבל ביטוי קיצוני בכך שהוא השיב לשאלות הנתבעים במקום התובעים, ובכך שם בפיהם תשובות.
 • הקשר הסמוי, שהתגלה ונחשף כאן, בין השופט ובין התובעים ו/או בא כוחם, מבלי שהשופט חשף את הדברים במשפט עצמו, מצביע כי הוא פעל יחד עם התובעים ו/או בא כוחם נגד הנתבעים, ובכך פגע ביכולתם לנהל את הגנתם ושיבש את ההליכים. וכבר נקבע בפסיקה, כי הסתרה של דברים עונה על יסוד "המעשה" והיא בגדר עשיית מעשה, שבהגדרת עבירה זו, ואינה מהווה מחדל.
 • קיפוח זכויות הנתבעים – השופט קיפח לכאורה את זכויות הנתבעים ופגע בהם חזור ופגוע במהלך המשפט כולו. זה התבטא, כאמור, לאורך כל המשפט כמפורט בחלק העובדתי של חוות הדעת, אך בעיקר ב:
  • הסכמת השופט למעשה עם ההימנעות המכוונת של התובעים מלבקש את תגובת הנתבעים לבקשות שהגישו, בטענה, שאין מקומה בהליכים כאלה ושאינם מיוצגים, לא רק מקפחת את זכויות הנתבעים, אלא אף מהווה שיבוש מהלכי המשפט, בכך שנמנע מבית המשפט לקבל טיעונים ו/או ראיות בתגובה לבקשות התובעים.
  • קיפוח האפשרות לחקור חקירה נגדית ראויה את עדי התובעים – הלכה למעשה הפריע השופט לחקירות הנגדיות את עדי התביעה, שניהלו הנתבעים, בהפסקת רצף השאלות, בהצגת שאלות אחרות, בהצגת שאלות של הבנה במקום שאלות עובדתיות, בהערות הפוגעניות בתובעים ש"הוציאו את הרוח ממפרשי התובעים" ובהפסקת החקירות הנגדיות או אי מתן הזדמנות ראויה להמשיכן.

 

במסגרת עסקת המיזוג המפוקפקת שיזמו זהבה ודוד רובנר תוך כדי גזלת מניותיו של גולדנברג פסי, הופקדו אצל עו"ד בכר יצחק (להלן "בכר") (אשר מעלליו הרבים מוזכרים בחוות הדעת ובבלוג בהרחבה, לרבות פסק דין חמור שניתן נגדו בהמשך לתביעה שהגיש נגדו גולדנברג), הופקדו שטרי מניות כבטוחה לתשלום לחברת מולטימדיה קיד בינה בחינוך שייסד גולדנברג, ע"ס 375,000 $.

למרות פניות חוזרות ונשנות לגורמים שונים, לא נערכה כל בדיקה מי גנב את המניות ומי מימש אותם, או קיבל תמורה אחרת תמורתן.

המניות היו שייכות לחברה בעלת אמצעים מוחשיים ניכרים.

חומרים מהותיים אלו ורבים אחרים, המעידים על זכותה של החברה שייסד גולדנברג לקבלת התמורה האמורה, הוגשו לשופט בדימוס מנהיים שאול, אשר התעלם מהם.

מצ"ב אישורו של בכר מיום 19.11.2000 המציין שחשב החברה שייסד גולדנברג בארה"ב, העביר לידיו את העתקי שטרי המניות שהוחזקו בארה"ב ע"י נאמניו של רובנר והעתקי שטרי המניות ע"ס 375,000 $.

 

מניות סמט המנוול 2

מניות סמט 1

מניות סמט 2 חדש

מניות סמט 3 חדש

 

 

 

.

יום לפני פרישתו ביום – 14.1.2015, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א. גרוניס, נענה לבקשת גולדנברג פסי להסרת צו איסור פרסום מהערעור על פסלות השופט (בדימוס) שאול מנהיים, בהמשך להתנגדותם של הזוג רובנר להסרת איסור הפרסום וניסיונם לרתום להליך, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א. גרוניס, את השופט (בדימוס) שאול מנהיים, ניסיון שנחל כישלון!

גולדנברג פסי מפנה את תשומת ליבו של נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א' גרוניס, לשקריו של עו"ד שמואל א. לינצר, בהמשך לבקשתו של גולדנברג להסיר את צו איסור הפרסום על ערעור בטענת פסלות, נגד השופט (בדימוס) שאול מנהיים.

ב ב י ת        ה מ ש פ ט         ה ע ל י ו ן                                                         ע"א 4389/10

בשבתו כבית משפט לעניינים אזרחיים                                                                   דחוף!

 בירושלים

בעניין: 

1. פסי גולדנברג

2. פ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ

המבקשים; ע"י מבקש 1 בעצמו (שאינו עו"ד)

——————————————————————

    – נ ג ד –

1. זהבה רובנר

2. דוד רובנר

ע"י ב"כ עוה"ד שמואל א. לינצר מרח' מנחם בגין 7 רמת גן 52521

טלפון: 03-7519988 פקס: 03-7511332

דורון טוראל

מען למכתבים רח' פרופ' נחום 10 ראשוןן לציון

טלפון: 050-7425474

המשיבים;

בקשות דחופות מבית המשפט הנכבד לרבות, ליתן החלטתו בבקשה שהגיש המבקש מבלי לקבל את תגובת ב"כ המשיבים 1 ו – 2  לאור התנהלותו השיקרית והמטעה במזיד את בית המשפט הנכבד

בית המשפט הנכבד, מתבקש ליתן את החלטתו לעניין הסרת צו איסור פרסום שהתבקש ע"י גולדנברג פסי בשם המבקשים (להלן: "המבקש") ביום 8.12.2014, ללא קבלת תגובתו של עו"ד שמואל א. לינצר ב"כ המשיבים 1 ו-2 (להלן: לינצר") בהמשך לניסיונות, ההטעיה והמרמה של לינצר את בית המשפט הנכבד, בנסיבות הבאות.

מבוא

 1. במהלך כל ההתנהלות בתיק נהג לינצר להטעות את בתי המשפט השונים, בתכססנות ובדרכיי הטעייה תוך כדי ניצול העובדה שהמבקש לא היה מיוצג. לינצר הגדיל לעשות, כאשר פנה לבית המשפט בבקשת לדחיית דיון, בה ציין, שבנם של התובעים הנו חלל צבא הגנה לישראל, עובדה שקרית חסרת כל שחר.
 2. ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, דנה בימים אלו ברכיב אחד מטענותיו של המבקש כלפיי לינצר במסגרת תלונה, שהוגשה לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, נגד לינצר.
 3. בהמשך לתלונה שהוגשה בעבר נגד עורכת דין במשרדו של לינצר לועדת האתיקה, מגובה בחוות דעת מקצועית של ד"ר לימור זר גוטמן עו"ד, לעניין התנהלותה בתיק זה, נרשמה בתיקה הערה, בגין התנהלותה ו/או התנהגותה בעניין התלונה.
 4. במידע גלוי, מואשם לינצר ע"י תאגיד המים מיתב ששלח ידו בכספיו של התאגיד בדרכים לא חוקיות. בגין מעשיו הוגשה ע"י התאגיד ומי שעמד בראשו חנוך מילוא כנגד לינצר, תביעה כספית ע"ס 380,000 ₪, תלונה למשטרת ישראל ותלונה אחת לפחות לוועדת האתיקה.
 5. כפי שפורסם, פרופ' רון שפירא עו"ד, המייצג את מיתב ומילוא נגד לינצר, טוען נגד לינצר, במסמכי בית דין בין השאר:

"לינצר נטל סכומי כסף גדולים ממיתב תוך ניצול של האמון שנתנו בו"

"פיטוריו של לינצר נעשו אך ורק לאחר אובדן האמון בו ואל נוכח מעשיו הקשים"

"בפנינו תובע נטול תום לב, אשר הוציא תחת ידיו כתב תביעה רווי בדיות"

 1. בין השאר פורסם שתלונה נגד לינצר לוועדת האתיקה בגין הטעיית הציבור נגנזה רק לאחר שלינצר תיקן את המעוות לאחר שציין שמות עורכי דין שאינם עובדים במשרדו בנייר המכתבים שלו, במטרה להגדיל דיווחי שעות, ללקוחותיו:

"1. ועדת האתיקה רשמה בפניה את התיקון שביצעת בנייר המכתבים שלך, לפיו רשמת   רק שמות של עורכי דין שכירים במשרדך.

 1. בנסיבות אלו התלונה לעניין הכללת שמות עורכי דין שאינם עובדים במשרדך נגנזת."

נסיבות הבקשה

 1. ביום 22.12.2014 הובא לידיעת המבקש בהמשך להחלטה שנשלחה אליו מבית המשפט הנכבד בהמשך לבקשתו מיום 8.12.2014, כי כב' הנשיא גרוניס הוציא החלטה ביום 12.12.2014, שלא הועברה מעולם לידיו.
 2. מההחלטה של כב' הנשיא גרוניס, נודע למבקש, שלינצר הגיש בקשה דחופה לבית המשפט הנכבד שתוכנה לא הועברה לידיו, אלא רק בהמשך לפניית המבקש בעניין זה לבית המשפט הנכבד, ביום 22.12.2014.
 3. בבקשה שהגיעה למבקש ביום 22.12.2014 מציין לינצר עובדה מקוממת, חסרת שחר ובדויה על פיה כביכול, לא קיבל מעולם לידיו את עותק הערעור שהגיש המבקש לבית המשפט הנכבד לעניין הערעור על הבקשה לפסלות השופט שדן בתיק, כב' השופט בדימוס שאול מנהיים.
 4. באין ספור מקרים בהליכים שונים, עשה לינצר שימוש חוזר שוב ושוב בהודעת הערעור שהגיש המבקש לעניין הפסלות וכן בהחלטה של כב' הנשיאה בדימוס השופטת דורית ביניש, בהמשך.

לינצר היה צד להחלטות שונות ובקשות שונות לעניין הגשת הערעור ע"י המבקש שנשענו על הבקשה עצמה.

הכרזתו ב"בקשה דחופה להמצאת מסמך" הנוכחית מיום 17.12.2014, שאין בידיו את בקשת הערעור, הינה שקרית ומטעה, כדרכו.

היעלה על הדעת, שמסמך כה מהותי , ערעור על פסלות השופט, שהוגש כבר ביום 8.6.2010, אליו קיימת התייחסות כה ענפה בכתבי בית דין בו מעורב לינצר, לא מצוי בידיו לטענתו עכשיו? 

 1. מקרים ספורים בלבד לדוגמה, בהם לינצר עשה שימוש בהודעת הערעור על פסלות שהגיש המבקש, המעידים שטענתו לעניין זה, לפני בית המשפט הנכבד, בשקר יסודה:

11.1   ביום 27.7.2010 מתייחס כב' השופט בדימוס מנהיים בהחלטתו למצב ההליכים בערעור בבקשת הפסלות, שהגיש המבקש לעניין מהותי ביותר בו לינצר צד כמובן, האם יש ליתן פס"ד נגד המבקש.

מצ"ב מסומן א'

11.2   ביום 7.9.2010 הגיש לינצר בקשה לדחיית מועד דיון, ומבסס את נימוקיו לעניין הערעור שהגיש המבקש לעניין הפסלות.

מגדיל ומעצים לינצר להעיד על מעורבותו בערעור ומציין בסעיף 4 לבקשתו:

"ביום 7.9.10 הגישו התובעים הודעה לבית המשפט העליון בנוגע למצב ההליכים בתיק שבכותרת ובקשה ליתן עדיפות למתן החלטה בערעור הפסלות"

איזה בר דעת, יאמין ללינצר אשר הגיש בקשה לבית המשפט העליון לעניין הערעור שהגיש המבקש, מבלי שהערעור היה מונח לפניו! לינצר מעולם לא העביר למבקש את ההודעה לבית המשפט הנכבד.

מצ"ב מסומן ב'

11.3   ביום 17.9.2010 מתייחס כב' השופט בדימוס מנהיים בהחלטתו למצב ההליכים בערעור בבקשת הפסלות, בהמשך לבקשה שהגיש המבקש, בו לינצר צד כמובן.

מצ"ב מסומן ג'

11.4   ביום 9.12.2010 הגיש לינצר הודעה מטעם התובעים. בסעיף 2 ד' לבקשתו מציין לינצר:

"הנתבע הגיש בקשות רשות ערעור שונות על החלטותיו של בית המשפט, וכן ערעור על החלטתו של בית המשפט הנכבד שלא לפסול עצמו מלשבת בדין, כל בקשותיו נדחו"

היעלה על הדעת שלינצר עושה שימוש חוזר ונשנה בערעור ותוצאותיו, כבר לפני 4 שנים תמימות, מבלי שהודעת הערעור מונחת לפניו?

מצ"ב מסומן ד'

11.5  ביום 3.6.2012 הגיש לינצר תגובה לבית המשפט הנכבד לעניין הטלת חיסיון על מסמכיו הרפואיים של המבקש. בסעיף 12 ד' מציין לינצר לעניין הערעור וההחלטה על הערעור לרבות ציון מס' ההליך ותאריך קבלת ההחלטה.

היעלה על הדעת שלינצר עושה שימוש חוזר ונשנה בערעור ותוצאותיו, מבלי שהודעת הערעור מונחת לפניו?

מצ"ב מסומן ה'

11.6   ביום 6.3.2011 הגיש לינצר תגובה לבית המשפט לעניין בקשת המבקש לביטול פסק דין, כאשר בסעיף 69 לבקשה מודה לינצר באותיות קידוש לבנה, שקיבל לידיו את הבקשה לתוספת הערעור הפסלות שהגיש המבקש המשתרעת כולל נספחיה על למעלה מ-50 עמודים.

איך אפשר להאמין לגרסתו השקרית והמטעה של לינצר בבקשה הנוכחית לבית המשפט הנכבד, שהערעור שהוגש ע"י המבקש לא הוצג לו לטענתו.

מצ"ב עמ' ראשון של הבקשה עמ' 8 והעמ' האחרון החתום, מתוך 32 עמ'.

מצ"ב מסומן ו'

11.7   ביום 12.8.2010 מתייחס כב' השופט בדימוס מנהיים בהחלטתו לעניין הערובה שהפקיד המבקש בגין ערעור הפסלות שהגיש, בו לינצר צד כמובן.

מצ"ב מסומן ז'

11.8   ביום 20.9.2010 הודיע לינצר לבית המשפט שניתן פסק דין לעניין הערעור שהגיש המבקש לבית המשפט הנכבד.

ההיתממות של לינצר בבקשה הנוכחית לבית המשפט העליון שכביכול בקשת הערעור המשמעותית שהשפיעה על ניהול תביעתו הנקמנית נגד המבקש, לא מצויה בידו הינה טענה משפילה ומקוממת.

מצ"ב מסומן ח'

 11.9   ביום 13.9.2010 הודיע המבקש לבית המשפט שטרם נקבע מועד לדיון בערערו בבית המשפט הנכבד. לינצר ידע שאמור להתקיים דיון בערעור ומוזר הדבר שלדבריו עכשיו בבקשתו להמצאת הערעור, שהערעור יהיה מונח לפניו בזמנים הרלוונטיים.

מצ"ב מסומן א'

 1. בקשת לינצר מבית המשפט הנכבד, לעניין המצאת הערעור שמצוי כאמור בידיו מזה שנים ארוכות, נועדה, כחלק ממהלך טקטי גרידא, מול בית המשפט הנכבד ולשימוש ציני בניסיון להגן על מעלליו האחרים, מול ועדת האתיקה, שדנה בענייניו השונים.

בקשות המבקש מבית המשפט הנכבד

 1. לאור חומרת התנהלותו של לינצר כעו"ד מול בית המשפט הנכבד, בית המשפט הנכבד מתבקש להעביר את המקרה לטיפול רשויות החוק.
 2. לאור התנהלותו חסרת הרסן של לינצר, לרבות ביזוי בית המשפט, כאשר אינו מהסס להמשיך להוליך שולל ולרמות את כל הנקרה בדרכו, מתבקש בית המשפט הנכבד להעביר את המקרה לטיפולה של ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין.
 3. לאור האמור, בית המשפט הנכבד מתבקש לא לאפשר ללינצר להגיש את תגובתו לבקשה שהגיש המבקש מיום 8.12.2014 ולחייבו בהוצאות לדוגמה.

מן הדין ומין הצדק להיענות לבקשות.

__________                                                                                                         __________

תאריך                                                                                                      המבקשים ע"י גולדנברג פסי

בקשת רובנר זהבה ודוד, לאפשר להעביר את החומרים שהגיש גולדנברג פסי לשופט (בדימוס) שאול מנהיים, מנשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א' גרוניס, במטרה לצרפו להליך שביקש גולדנברג – הסרת צו איסור פרסום שהטילה נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופטת דורית ביניש, על החלטתה, לא לפסול את השופט (בדימוס) שאול מנהיים.

רובנר דוד וזהבה התנגדו להסרת איסור הפרסום על החלטתה של נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופטת דורית ביניש, הבקשה לא התקבלה ע"י נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א' גרוניס!

הבקשה הוגשה על ידי עורך דין "חדש" לכאורה שייצג את זהבה ודוד רובנר בהליך זה, עוה"ד שמשון שטיין מרמת גן, בפועל התגובות בהליך הוכנו ע"י עו"ד שמואל א. לינצר, כפי שיפורסם בהמשך. 

המסמך נשלח לגולדנברג פסי מהנהלת בתי המשפט לאחר שלא נשלח אליו ע"י עוה"ד של רובנר כמחויב.

בקשה לצירוף מנהיים

החלטת נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א. גרוניס מיום 14.1.2015, להסיר את צו איסור הפרסום בהמשך לבקשתו של גולדנברג פסי 

החלטה עמ' 1

החלטה עמ' 2

החלטה עמ' 3

.

..

בבית משפט מחוזי                                                                                                ת.א. 10870-12-08

מרכז                                                                       הבקשה קבועה בפני כב' הנשיאה השופטת גרסטל                                 

בענין:                          

1. פסי גולדנברג

2. פ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ

————————————————————                        

המבקשים

הנתבעים 1-2

– נ ג ד –

1. זהבה רובנר

2. דוד רובנר

ע"י ב"כ עוה"ד שמואל א. לינצר מרח' מנחם בגין 7 רמת גן 52521

טלפון: 03-7519988 פקס: 03-7511332

המשיבים

התובעים 1 ו-2                                                                                                                            

דורון טוראל

רח' פרופ' נחום 10 ראשון לציון

טל' 0507-425474

המשיב

נתבע 3   

בקשה דחופה לעיכוב הליכים מחשש למחטף, בעקבות החלטות כב' השופט בישיבה מיום 8.7.2010

בקשה דחופה מכב' נשיאת בית המשפטת השופטת גרסטל לקבלת החלטה בעניין השהיית כב' השופט שאול מנהיים מניהול התיק 

בהמשך לניסיונותיו הנואשים של המבקש בכל דרך לדחות את הדיון שנקבע ליום 8.7.2010 עקב מצב בריאותו ובהסתמך על בקשותיו של רופאיו והמסמכים שהומצאו לבית המשפט הנכבד, כב' השופט לא דחה את הדיון למרות שהמבקש לא התייצב לדיון בהמשך להודעתו לבית המשפט שלא יוכל לקיים את חקירת התובע במצבו ומהסיבות הרפואיות שהובאו לפניו בהרחבה יתרה. במהלך הדיון נתן כב' השופט מספר החלטות שנודף מהם ריח של מחטף כנגד המבקש, בהמשך לרצף האירועים הבלתי מתקבלים על הדעת בהתנהגותו של כב' השופט כלפיי המבקש, אשר הועלו הן בהודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות לבית המשפט העליון והן, בפני כב' נשיאת בית המשפט הנכבד השופטת גרסטל.

 1. המבקש חזר ופנה לבית המשפט הנכבד בבקשה לדחות את הדיון שנקבע ליום 8.7.2010 מהסיבות שפורטו בבקשתו.
 2. המבקש שהיה רתוק למיטתו כמעט כבשגרה, לא הגיע לדיון לאחר ששלח את הודעתו לבית המשפט.
 3. כב' השופט דחה את בקשותיו של המבקש בטענות לא מבוססות ומוטעות.

הישיבה וההחלטה ההזויה מיום 8.7.2010

 1. הישיבה ביום 8.7.2010, הוקלטה ופרוטוקול הישיבה טרם הומצא למבקש.
 2. כל הפרטים המצוינים הועברו לידיעתו של המבקש מנתבע 3 שנכח בישיבה.
 3. ביום 24.6.2010 וביום 1.7.2010, קבע כב' השופט שביום 8.7.2010 יסיים המבקש את חקירתו של התובע.

לדוגמא מפרוטוקול הדיון מיום 24.6.2010 עמ' 434

כב' השופט:      טוב, תודה. אני רק מחזיר את הטופס האחרון שאדוני שאל עליו.

                       אנחנו נסיים בזה את ישיבת היום. אני חוזר ומזכיר שבישיבה הבאה הקבועה ליום ה' הקרוב, בעוד שבוע מהיום אנחנו נסיים את חקירתו הנגדית של מר רובנר, ואני מודיע את זה היום על מנת שמר גולדנברג יערך לכך בשבוע הקרוב, שהחקירה תהיה כזו שהוא יספיק לשאול כל מה שצריך באמת לשאול בדיון הבא. תודה רבה.

 1. כב' השופט ציין בהחלטתו ביום 1.7.2010 שעדותם של עדי ההגנה יישמעו לאחר הפגרה במועדים שטרם נקבעו.
 1. בישיבה ביום 8.7.2010 פנה ב"כ התובעים לכב' השופט וביקש לקבל פס"ד בתיק.
 1. החלטות כב' השופט מיום 8.7.2010: 

24.1 – הסתיים תהליך העדת העדים.

24.2 – השלמת חקירתו של התובע לא תתקיים.

24.3 – לא יושמעו עדי ההגנה.

24.4 – ב"כ התובעים יגישו את סיכומיהם עד ליום 18.7.2010 !

24.5 – המבקש יגיש את סיכומיו עד ליום 26.7.2010 ! 

 1. החלטת השופט על תתי סעיפיה מעידה, על ניסיון בוטה להכשיל את המבקש שאינו מיוצג בל כורחו בהליך המשפטי, שעל פניו נראה מנוהל ומנווט על בסיס הדורש בחינה וחקר מעבר לקביעות משפטיות מקובלות.
 1. ב"כ התובעים הודיע לפרוטוקול שככל הנראה תימחק התביעה כנגד הנתבע 3. 
 1. במשך להחלטתו של כב' השופט יש לזכור, התביעה הקנטרנית שהוגשה כנגד המבקש עולה על 11 מיליון ₪. 
 1. לו בחר כב' השופט להטיל סנקציה כלפיי המבקש  על העובדה שלא התייצב לדיון למרות המצב הבריאותי המתואר בהרחבה והאישורים הרפואיים שהיו מונחים לפניו, יכול היה לאמץ סנקציות אחרות.
 1. העובדה שמסכת עדי ההגנה טרם נשמעה ונקבעה להישמע רק אחרי הפגרה, מעידה שכב' השופט "חיפש" אמתלה להעמיד את המבקש בפני מצב בלתי אפשרי, למנוע ממנו את זכויותיו המשפטיות ולחזור ולהצביע על משוא הפנים כלפיי המבקש.
 1. החלטת כב' השופט מעידה בפעם המי יודע כמה, עד כמה התנהלות התיק מוכתמת מתוכננת ופסולה ומעידה כי דעתו של כב' השופט נעולה בבריח כבד.
 1. לא ניתן להתעלם כעולה מהרצף הכרונולוגי של האירועים המתועדים, שכב' השופט הוביל את  ההליך, למטרה אותה הכתיב וסימן לעצמו עם קבלת התיק לידיו, מסיבותיו, כפי שעולה מרצף האירועים  העובדתיים המועלים ע"י  המבקש בחומרים  המצויים בפני  בית המשפט הנכבד, סיום ההליך לפני הפגרה, חסימת המבקש מלהעיד את עדיו ורמיסת המבקש.
 1. המבקש לא יתפלא להיווכח שסיכומיהם של ב"כ התובעים כבר מוכנים. בצעד מדהים ומתוכנן היטב מבחינתם של התובעים, התובעים ויתרו להעיד את המבקש ואת נתבע 3 לאחר שהטיחו בהם האשמות קשות ביותר בדבר מעשייה הונאה ומרמה, בכתב התביעה האסטרונומי שהגישו נגדם, ע"ס העולה על 11 מיליון ₪.
 1. המבקש לא ישתומם אם יימצא שפס"ד ערוך ומוכן.
 1. המבקש אינו מסתיר את העובדה שהנו מצוי בסערת חושים ורגשות, כאשר מצבו הכללי ירוד וחסר אנרגיות. השתלשלות כל האירועים שעברו עד עתה על המבקש, מצידו של כב' השופט שהובאו לידיעת כב' הנשיאה, מעלה תהיות שונות, לגביי הסיבות המניעות את כב' השופט להתנהג כפי שהוא נוהג. מעבר ליצר הנקמה של כב' השופט, המשפיע על התנהגותו לאחר הגשת הערעור לבית המשפט העליון, נשאלת השאלה, מה היו המניעים הראשונים של כב' השופט לנהוג במבקש כפי שנהג במקרים הרבים המצוינים בערעור עצמו ?
 1. במטרה לנסות ולאתר חומרים שיצדיקו את תביעתם ההזויה, בתקופה האחרונה פנו התובעים לבית המשפט של הפירוק, בבקשה לעיין במסמכי החברה המצויים אצל מפרק החברה מזה למעלה מ -10 שנים ובימים האחרונים סרקו את החומרים, בניסיונם "לתת תוכן" לתביעתם הקנטרנית. לאור בקשתם, ברור שגם ניסיונם זה לא העלה חרס בידם. 

סיכום

 1. כב' השופט אינו מסוגל לשפוט את המבקש משפט צדק וההליך אינו הליך הוגן, נהפכו,

       כב' השופט מתנהג שוב ושוב במשוא פנים כלפיי המבקש.

 1. כב' השופט אשר דעתו נעולה כלפיי המבקש בצורה חמורה, אינו מסוגל לדון באובייקטיביות וניטראליות בבקשות המוגשות על ידי המבקש לרבות המעוגנות במסמכים רפואיים.
 2. כב' השופט רומס שוב ושוב את כל  זכויותיו  של  המבקש  ומפליא בקיצוניות המאפיינת את התנהגותו, סגנון דיבורו והחלטותיו כלפיי המבקש בכל עת מחדש.
 1. השתלשלות האירועים הצפופים בניהול ההליך הבלתי מתקבל על הדעת מצידו של כב' השופט כלפיי המבקש, חייבת להיפסק ולהיבדק. המבקש משלם מחיר בריאותי כבד ביותר לנוכח ההשפלות החוזרות ונשנות כלפיו מצידו של כב' השופט מבלי להתייחס להיבטים אחרים.
 1. כב' השופט ממרום עמדתו והעוצמה המוענקת בידיו, דוחק את המבקש לחוסר יכולת להתמודד, בשילוב  שנוצר עם סבלו  הפיסי והנפשי ולתחושת  ההתעללות  המתמשכת כנגדו.
 1. בהחלטתו מיום 8.7.2010 כב' השופט קיבע ונתן תוקף של ממש לכל טענותיו של המבקש כלפיו כפי שנטענו ע"י המבקש בפני כב' נשיאת בית משפט נכבד זה.

הבקשות מכב' נשיאת בית המשפט השופטת גרסטל

 1. במצב המתואר שההליך מצביע על מחטף משפטי של ממש כלפיי המבקש, המבקש חוזר ומבקש מבית המשפט הנכבד לעכב את ההליכים ללא דיחוי.
 1. הנזקים המוחשיים העלולים להיגרם למבקש ברורים ולמרות היותו לא מיוצג וחסר יכולת להישען על אסמכתאות משפטיות התומכות בבקשותיו, הבקשה לעיכוב ההליכים בשלב זה נדרשת, הכרחית ומהותית ביותר.
 1. בית המשפט הנכבד, מתבקש להיענות לבקשת המבקש במקביל לעיכוב ההליכים ובחינת ההתנהלות בתיק בצורה מעמיקה השלכותיה, מניעיה והיבטים אחרים הנובעים מתוצאותיה להשהות את המשך ההליך בפני כב' השופט מנהיים.
 1. בהמשך לראיות המובאות בפני בית המשפט הנכבד המצדיקות את העברת כב' השופט מניהול ההליך תתבקש כב' הנשיאה לבטל את החלטתו האחרונה של כב' השופט מיום 8.7.2010 ולקבוע לאור השתלשלות האירועים החמורים, החלטות הנוגעות לשמיעת התיק בפני כב' שופט לרבות לגביי החלטות ביניים שניתנו אשר נתנו והטעו את ההליך לכיוון הנבחר של כב' השופט, המתוארות בהרחבה בבקשותיו של המבקש.
 1. המבקש מבקש הזדמנות מכב' הנשיאה הנכבדה, להשמיע את טיעוניו בפניה.
 1. כב' הנשיאה מתבקשת לתת כל סעד אחר שיימצא לנכון על ידה, על מנת להגן על המבקש מתוצאות ההליך הלא הוגן והנקמני המתנהל כנגדו.

מין הדין ומן הצדק להיעתר לבקשות.

          __________                                                                                                        __________

             תאריך                                                                                                           בשם המבקשים

                                                                                                                                  גולדנברג פסי

 .

מתוך תצהיר עדות ראשית שהגיש גולדנברג פסי לבית המשפט, מצורף במלואו בבלוג.

 מקרא: התובע 2 – דוד רובנר.

            ממ"ק – מולטימדיה קיד החברה שייסד פסי גולדנברג.

            חב' ג'נקון – החברה הנסחרת בארה"ב אתה בוצעה החלפת המניות עם ממ"ק ובכך התאפשר

                               לממ"ק להפוך לחברה ציבורית.

             עמותה – עזר מציון.

             אני – גולדנברג פסי.

התובע 2 ושותפיו לא שקטו על שמריהם ופעלו ללא לאות למצוא שלד בורסאי אחר על מנת להוציא את רעיון המיזוג במהופך אל הפועל על מנת לגרוף כספים קלים. תחת כסות של מהלך איתור השלד הבורסאי, הביאו התובעים ושותפיהם לחתימת הסכם (מיום 25.8.99) עם חברה בשם Allied International Inc., יחד עם תשעה גופים נוספים, לפיו התחייבה ממ"ק להעניק לאותם גופים אופציות בחברה, אשר יהפכו למניות בחברה הציבורית עם ביצוע המיזוג.

הנימוק הפורמאלי להקצאת המניות היה "דמי תיווך" בין ממ"ק לבין השלד הבורסאי עימו התמזגה החברה.

בין גופים אלה ניתן למנות את חברת Allied שהזכרנו לעיל, שותפות עלומה מקולוראדו, את ארווין קטסוף (חרדי המתגורר בארה"ב, אליו עוד נתייחס בהמשך), דדי גראוכר (מקורבו של התובע 2), גופים חרדיים כמו עזר מציון ואגודה בשם אחוה, צדקה וחסד ואנשים וחברות נוספים. למיטב הבנתי, כל הגופים הללו קשורים בצורה כזו או אחרת לרובנר, בודנר והברפלד או למי מהם, והקצאת המניות נועדה להטיב עם מקורביהם או להוות מקור לקבלת רווחים כספיים גדולים, בעקיפין וכפי שהסתבר מאוחר יותר להלבנת כספים.

למותר לציין, כי אני לא עסקתי כלל בסוגיה זו, אשר נוהלה כולה על ידי התובע 2, בודנר, הברפלד ובאי כוחם.

 1. נציין, כי מלבד המעורבות בניהול החברה, היה מעורב התובע 2 בהענקת הטבות הנאה משמעותיות למקורבים. כך, הוא גרם לכך שביתו הועסקה בחברה, בלי שניתן לכך אישור כנדרש על פי הסכם הקצאת המניות וזאת מיד לאחר תחילת חקירת נאסד"ק. כמו כן הוא כפה על החברה להעסיק מקורבים נוספים בתפקידים שונים, כולל בארה"ב, וכן למסור, חינם אין כסף, מערכות למידה למקורבים ולבני משפחתו מדרגה ראשונה. כמו כן, הוא כפה על החברה הוצאות שונות עבור מקורביו. כך, למשל, בתקופה מסוימת שימשו חדרים במשרדי החברה את עמותת עזר מציון, עמותה שגם זכתה לקבל מניות בחברה הציבורית בצורה תמוהה למדי, לרבות העמסת הוצאות שונות עבור תשלום שכירות, צרכי מחשב, ריהוט, מיסים, הכנת אתר אינטראקטיבי לידיד משפחתו של התובעים 2 ללא תמורה, הכנת מצגת לחמתו של תובע 2 שהיא אימה של תובעת 1, ללא תמורה וכו'.

כפי שעולה מפרסומים בעיתונות ומביקור שערכתי במשרדי השותפים האמריקאיים כתובת עמותת עזר מציון היא במשרדי השותפים האמריקאיים בניו-יורק או בביתו של מי מהם.

סך כל העלויות לחברה בגין העסקת מקורביו של התובע 2 ובגין הוצאות שהוציאה החברה עבור מקורביו עמד על למעלה מ- 300,000 דולר.

 1. במסגרת ההוצאות הבלתי נחוצות לפעילותה של חברה הורה תובע 2 לאפשר לעמותה עזר מציון לפעול מתוך משרדיה של החברה. לאור דרישתו הוקצה מקום ייעודי לשם כך ונרכש ציוד רב למטרה זו בלבד. בנוסף הוזמן קן טלפון ייעודי לצרכי העמותה. החברה נשאה בעלות הכנת רשת מחשבים ייעודית לעמותה. מצ"ב מסמכים בכתב ידה של מנהלת הכספים של החברה סימה משאל בכל הקשור להוצאות הייעודיות לצורך מילוי דרישתו זו של תובע 2. כזכור שמה של עמותה זו הוזכר בשני הקשרים לגביי החברה, העמותה קיבלה מתובע 2 מניות בחברה הציבורית ומשרדי החברה בארה"ב שכנו בתוך משרדיהם של השותפים האמריקאיים בודנר והברפלד.

מעבר להוצאות המוזכרות החברה שילמה עבור פעילותה של העמותה ממשרדי החברה בפ"ת, מיסי עירייה, חשמל, ניקיון, כיבוד, אירוח ועוד הוצאות נכבדות נוספות.

מצורף ומסומן, 2.167, בהתאמה לרשימת המסמכים שהוצגה ונמסרה במסגרת גילוי המסמכים בתצהיר מיום 7.9.09.

 • ביום 25.8.1999 נחתם מסמך העקרונות עם חב' ג'נקון.

   מצורף ומסומן 2.12 בהתאמה לרשימת המסמכים שהוצגה ונמסרה במסגרת גילוי

   המסמכים בתצהירי מיום 9.8.09.

    חלוקת המניות בג'נקון כללה מתווכים שונים הקשורים לתובעים ושותפיהם לדוגמא :

    גב' מלכה סנד, הרב קצהוף, עזר מציון ורבים אחרים שלא היה להם כל קשר לחברה.

   מצורף ומסומן 2.13 בהתאמה לרשימת המסמכים שהוצגה ונמסרה במסגרת גילוי

   המסמכים בתצהירי מיום 9.8.09.

מתוך הסכם ההקצאה לעמותת עזר מציון, עליו חתומים זהבה ודוד רובנר

עזר מציון הקצאה 1 עזר מציון הקצאה 2

..

מתוך תצהיר עדות ראשית של גולדנברג פסי בתביעה הזדונית, נקמנית שהגישו נגדו במרמה בני הזוג זהבה ודוד רובנר.

מידע נפיץ זה, ממוסמך בראיות תומכות חמורות ביותר, לרבות מהרשויות החוקרות מארה"ב, צורף לתיק בית המשפט בו נתבע גולדנברג פסי ע"י זהבה ודוד רובנר, תביעה שנוהלה ע"י השופט בדימוס שאול מנהיים, תביעה שכאמור בחומרים המצ"ב באתר, לא הגיעה לסיומה הטבעי, בהמשך להפסקת ההליך ע"י השופט בדימוס מנהיים בעילה לא מוצדקת של היעדר התייצבות, בנסיבות מיוחדות.

בחודש יוני 2000 התפרסמה בעיתון כלכלי אמריקאי (‘’BARRONS) כתבה בנושא המיזוגים במהופך שבוצעו על ידי בעליהן של שותפות התובעת 1, דוד בודנר ומורי הברפלד. בכתבה, אשר תורגמה לעברית ופורסמה במלואה בעיתון 'גלובס' בסמוך לאחר פרסומה בארה"ב, סופר על שורה של מקרים דומים, בהם נכנסו בודנר והוברפלד כמשקיעים לחברות טכנולוגיה (לא במקור לחברה שייסד גולדנברג פסי) ומיד לאחר מכן ביצעו מיזוג במהופך, דבר שהביא לזינוק דרמטי בשווי המניות של אותן חברות ושלשלו לכיסם סכומי כסף אדירים. בכל שלושת המקרים שהוזכרו בכתבה, התובע 2 (לא במקור דוד – דיוויד רובנר) היה שותפם של בודנר והוברפלד. עוד נחשף בכתבה, כי לבודנר והוברפלד עבר מפוקפק הכולל עבירות על חוקי ניירות הערך האמריקאיים, הרשעות ותביעות אזרחיות בתחום זה, פסילה סטטוטורית מעבודה בחברות ברוקרים השייכים להתאחדות סוחרי ניירות הערך בארה"ב (הגוף המפעיל את בורסת נאסד"ק), הרשעה בגין זיוף מסמכים במטרה לבצע הונאה ועוד.

כותרת מעיתון גלובס

כותרת מעיתון גלובס

בעקבות פרסום הכתבה פתחה הבורסה האמריקאית NASDAQ בחקירה בעניין על מנת לבחון האם נעשו מהלכים לא כשרים על ידי רובנר, בודנר והוברפלד, בין היתר בקשר למיזוג המהופך שביצעה ממ"ק. החקירה האמורה כללה גם חקירה בנוגע לממ"ק ולחברת האם שלה (לא במקור- החברות שייסד גולדנברג פסי) , החברה האמריקאית הציבורית ג'נקון. קיומה של החקירה גרם לממ"ק נזקים כבדים, בשני מישורים: המישור האחד, החקירה הביאה לבזבוז זמן ניהולי רב ולהוצאות אדירות (עורכי דין, רואי חשבון, נסיעות לחו"ל וכיוצ"ב) ולמעשה לשיתוק החברה. (לא במקור – החברה שייסד גולדנברג פסי עליה השתלט דוד רובנר ואשתו זהבה רובנר) המישור השני, ציבור המשקיעים הפוטנציאלי שסומן כמתאים, הדיר רגליו מהשקעה בחברה ולא ניתן היה לגייס כספים נוספים. בנק מזרחי הבנק אליו תובע 2 (לא במקור – דוד רובנר) העביר את פעילות חברת ממ"ק ממניעיו האישיים, הקפיא ועצר את כל הפעילות הכספית בחשבונותיה, דבר שלא אפשר לחברה לתפקד.

פרסום הכתבה, חקירת נאסד"ק האינטנסיבית ועצירת הפעילות הבנקאית גרם לכדור השלג להתגלגל במדרון חלקלק וסופו בבקשת פירוק שהגישו עובדי החברה, להם לא שילמה ממ"ק משכורות. בתקופה זו מחשש שאהיה מעורב באינפורמציות מפלילות נגד תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) מודרתי כליל מהפעילות השוטפת של החברה ולא שימשתי כמנכ"ל החברה.  באותה עת במקביל החלו הליכים בנסד"ק, נגד תובע 2 (לא במקור דוד  – דיוויד רובנר) בקשר תהליכי ביצוע המיזוג במהופך אותו הוביל גם תובע 2 (לא במקור – דוד רובנר) מיזוג בין חברה נסחרת לבין חברת NET2WIRELESS.

 1. במקביל מעמדו של תובע 2 (לא במקור – דוד – דיוויד רובנר) נסדק בחברת ECI ובשוק בכלל, תהליך שהוביל לפיטוריו בהמשך ולעזיבתו את חברת ECI בבושת פנים.
 1. תהליכי המיזוג השני של חברת NET2WIRELESS עם החברה הבורסאית בנסד"ק סנסר, היה מיזוג בבסיסו הטעייה של תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) של משקיעים, חברות השקעה, חברות תקשורת ואנשים תמימים רבים. מיזוג זה פורסם מדי יום בעיתונות במטרה למשוך יותר ויותר משקיעים ל"חלום לעשיית כסף קל". ואומנם בתחילת הדרך מניית החברה שהייתה אמורה להתמזג עם חברת NET2WIRELESS הרקיעה שחקים מדי יום, עד שערך החברה בנסד"ק עלה על מיליארד דולר. לתרגיל רמייה זה של תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) פותה מר אלפרד אקירוב להשקיע מהונו, מר אקירוב השקיע בהטעיה ובהולכת השולל של תובע 2, 6 מיליון דולר. נכחתי בישיבות בהם התובע 2 (לא במקור דוד רובנר) הבטיח למשקיעים שבמידה וישקיעו ב"חלום" של חברת  NET2WIRELESS, תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) הבטיח  להם אישית שהם יכפילו וישלשו את כספם בזמן קצר ביותר.
 1. חקירת נסד"ק שנפתחה כנגד תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) ושותפיו התמקדה בעיקר במיזוג במהופך בשתי החברות, זהות מחזיקי המניות בחברות הממוזגות ובתרגילים נוספים הקשורים בהקצאת המניות למקורבים. התרסקות שתי החברות ופירוק החברות התרחשו באותו מועד.
 1. ההבדל בין שתי החברות היה משמעותי. לחברת ממ"ק היו מוצרים של ממש, מכירות חוזים, פעילויות וכו', מנגד חברת NET2WIRELESS הציגה "חזון טכנולוגי", חזון שהיה למעשה חלום הטעייה שהוכח שאינו שווה דבר לאחר פירוק. את החזון השקרי והמטעה של חברת – NET2WIRELESS הציג תובע 2, (לא במקור דוד – דיוויד רובנר) בפני משקיעים בארץ ובחו"ל, תוך כדי שהוא מנצל את מעמדו העולמי בחברת ECI במטרה לגרוף הון עתק לכיסיו.
 1. תובע 2 (לא במקור דוד רובנר) מינה את אחד מבניו בתפקיד בכיר בחברת NET2WIRELESS.

גלובס

זירת העסקים של ישראל

התחקיר המלא של "בארונ'ס": בואו נעשה עסקה

מה מחבר בין עיסקאות תמוהות בטכנולוגיות ישראליות לבין אנשי פיננסים בעל עבר מפוקפק, רב ישראלי ודיוויד רובנר, מנכ"ל אי.סי.איי לשעבר

25.6.2000 00:00  מאת ז'קלין דוהרטי וביל אלפרט

איך יכולה חברה קטנטונת, שנמצאת על סף מחיקה ממסחר בנאסד"ק, להתגאות לפתע בשווי שוק של כמעט מיליארד דולר? קבוצה של משקיעים אמריקניים וחברות ישראליות גילתה את נוסחת הקסמים להצלחה פיננסית כזו, והשתמשה בה שלוש פעמים. בכל אחת משלוש העסקאות היו מעורבים דיוויד בודנר ומורי הברפלד, משקיעים בעלי עבר מנומר (מפוקפק בעגה האמריקנית). כמו כן, בכל עסקה, ישירות או בעקיפין, מעורב גם דיוויד רובנר, לשעבר מנכ"ל אי.סי.אי טלקום, מחברות הטלקום הגדולות בישראל, ומעורב הרב ארווין קאטסוף, סגן נשיא בקרן הירושלמית אש התורה, מוסד צדקה יהודי דתי.

הנוסחה היא כזו: חברה בורסאית אמריקנית, הנאבקת על חייה, עם כמות קטנה של מניות בשוק, מנפיקה מיליוני מניות כדי לרכוש חברה זרה עם מעט היסטוריה תפעולית וללא רווחים מדווחים. מניית החברה האמריקנית עולה כאשר הודעות לעיתונות מקדמות את עוצמתה הטכנולוגית של החברה הנרכשת. אם חברות הטכנולוגיה מצליחות לבסוף, כולם עושים כסף. אבל גם אם מניית החברה האמריקנית שוקעת לבסוף ל-2 או 3 דולר, בעלי העניין הפנימיים עדיין יכולים לגרוף מיליונים, הודות לחבילות המניות הזולות מאד שהחזיקו מלכתחילה.

ברואוד קפיטל (Broad Capital), חברת ההשקעות הניו-יורקית של בודנר והברפלד, היא כנראה הגורם המרכזי והמהותי בעסקאות הללו, המכונות בעגת השוק "מיזוגים בהיפוך (רברס)" או "השתלטויות בהיפוך" (לא בודנר ולא הברפלד החזירו לנו צלצולי טלפון לקבלת תגובה, ושניהם גם לא נכחו במשרדיהם המפוארים ברחוב ה-57 מערב, כאשר ביקרנו בהם בשבוע שעבר). יהיה מה שיהיה, עובדה אחת ברורה: שתי נשותיהם, נעמי בודנר ולאורה הברפלד, מחזיקות בחבילות גדולות של מניות באחת העסקאות שהתקדמה עד לשלב שמחייב חשיפה או דיווח של בעלי המניות. האחזקות של שתי הנשים בחברת מולטימדיה קיד (Multimedia KID) שוות 7 מיליון דולר כל אחת, למרות שבשבועות האחרונים קרס מחיר המניה הזו ל-2.06 דולר, משיא של 7.875 דולר שנרשם בפברואר.

שלוש החברות האמריקניות המעורבות במיזוגים בהיפוך עם חברות היי-טק ישראליות הן ווסטרן פאואר אנד אקוויפמנט, מפיצה של ציוד כבד, סנסאר, יצרנית מכשירי מדידה, וג'נקון (Jenkon) אינטרנשיונל, שייצרה בעבר תוכנה לשיווק עבור חברות שיווק ישיר. בשנה שעברה, המניות של כל השלוש נסחרו במחירי שפל של עד 1.5 דולר.

באפריל 1999 שווי השוק של ווסטרן פאואר אנד אקוויפמנט היה 14.9 מיליון דולר. שווי השוק של סנסאר באוקטובר 1999 היה 18 מיליון דולר. ג'נקון היתה שווה 9.8 מיליון דולר באוגוסט 1999.

כל החברות הללו מסיימות או כבר סיימו בימים אלה את הליך ההשתלטות בהיפוך. באפריל, לדוגמה, ווסטרן פאואר עשתה הסכם עם חברה בשם e-Mobile, שמקווה לייצר עזרי כף יד בעלי יכולת גישה לאינטרנט. מניית ווסטרן עלתה עד 10 דולר ב-1 במאי, והקפיצה בכך את שווייה הבורסאי של חברה זו ל-553 מיליון דולר. בשבוע שעבר נסחרה המניה ב-6.68 דולר.

באוקטובר סנסאר חתמה על הסכם דומה למיזוג עם Net2Wireless, החברה המתכננת לדחוס נתונים כדי שרשתות סלולר יוכלו להציע שירותי העברת נתונים במהירות גבוהה וגישה לאינטרנט באמצעות מכשירי סלולר קיימים ומכשירים חדשים. מניית סנסאר עלתה במארס לשיא של 89.875 דולר, וניפחה את שווי השוק של חברה זו ל-3.9 מיליארד דולר. מחיר המניה כעת: 22.125 דולר.

בדצמבר ג'נקון השלימה את ההשתלטות ההפוכה שלה על Multimedia KID, שמפתחת תוכנות לומדה אינטראקטיביות לילדים ומבוגרים. מניית ג'נקון עלתה ל-4.56 דולר, והמשיכה לנסוק עד לשיא של 7.875 דולר בפברואר, או לשווי שוק של 269 מיליון דולר לחברה הזו. מחיר המניה באחרונה: 2.06 דולר.

במשך שנים חברות פרטיות הן שעשו מיזוגים הפוכים עם חברות בורסאיות כדי לקבל גישה לשוק המניות. אבל השיטה הזו הדליקה לעיתים נוריות אזהרה מפני שהיא מאפשרת לחברה הפרטית לעקוף את הבדיקות והסינון המקובלים של חברות היוצאות בהנפקות ראשונות לציבור, IPO.

אבל נחמיה דיווידסון, מנכ"ל Net2Wireless ומייסד ויו"ר e-Mobile, מתעקש לומר שלא זה המקרה עם העסקאות שהוא מעורב בהן. לדבריו, הבחירה בהליך של מיזוג הפוך נבעה מכך שהמשתתפים בהליך יכולים להשיג את הגישה המהירה ביותר לשוק. "יש לנו חלון הזדמנויות חזק מאד כעת, מפני שיש לנו טכנולוגיה חזקה מאד", הוא אומר. הסבת החברה לבורסאית, הוא מוסיף, מאפשרת לחברה להציע לעובדים אופציות למניות, ועל ידי כך למשוך את הטובים ביותר מביניהם.

אולי כך, אבל הרקורד של אנשי הפיננסים הברפלד, 39, ובודנר, 43, אינו בדיוק מעורר אמון. לפני שנתיים, רשות ני"ע, SEC, טענה ששניהם קיבלו בחשאי יותר מ-513,000 מניות מוגבלות כביטחונות להלוואה שהם נתנו לדירקטור בחברה בשם Incomnet. השניים מכרו מיד את המניות בחברה הזו, שהיתה סיטונאית שיחות חוץ שהתחסלה בינתיים, וגרפו רווח של כ-3.7 מיליון דולר, תוך עבירה על חוקי ניירות הערך, על פי תלונת SEC.

Broad Capital, חברת ההשקעות של השניים, גם הואשמה באי חשיפה או אי מצג של העובדה שהיא מחזיקה ב-5% ממניות Incomnet שהיו בשוק, כלומר שהיא בעלת עניין בחברה זו, כמתחייב על פי החוק.Broad, הברפלד ובודנר הסדירו את התלונות של SEC מבלי שהודו או הכחישו אותן, והם נדרשו להחזיר את הרווחים הלא חוקיים, שבתוספת ריבית הגיעו ל-4,649,125 דולר. שניהם גם הורשעו ונענשו בתביעות אזרחיות: Broad שילמה קנס של 50,000 דולר, והברפלד ובודנר שילמו קנסות של 15,000 דולר כל אחד.

כתוצאה מפרשה זו, השניים גם קיבלו "פסילה סטטוטורית" אוטומטית מעבודה אצל חברות ברוקרים השייכות להתאחדות סוחרי ניירות הערך בארה"ב – NASD – הגוף המפעיל את בורסת נאסד"ק.

להברפלד ולחברת ההשקעות שלו ושל בודנר היתה התחככות נוספת עם החוק, בשנת 1996, כאשר שניהם היוו יעד לתלונה מנהלית של SEC, שהיתה קשורה בחברה קנדית בשם Wye Resources. חברה זו ייחצנה את עצמה בצורה נמרצת כבעלת אינטרסים במרבצי ונכסי זהב ויהלומים. "Broad Capital היתה מודעת, וגם השתתפה, במאמצי הקידום של Wye בארה"ב", נאמר בתלונת SEC. חברתו של הברפלד גם הואשמה ברכישת מניות לא רשומות של Wye במחיר הנחה, תוך פרסום מצג שווא, שתיאר את הרכישה הזו כהלוואה. מבלי שהודו או הכחישו את ממצאי רשות ני"ע, Broad Capital והברפלד הסכימו לפרסום צו של SEC, שלפיו הם הפרו את סעיף 5 לחוק ני"ע, והסכימו להחזיר 426,790 דולר, שהיוו את רווחיהם מן האחזקה של מניות Wye בתוספת ריבית.

וב-1992 הודו בודנר והברפלד בבית משפט פדרלי בברוקלין, ניו-יורק, בעבירת אחזקת מסמכי זיהוי מזויפים במטרה לבצע הונאה. הזוג הזה הואשם בכך שהוא שיגר שני מתחזים לעבור את בחינות ההסמכה מ"סידרה 7" של הברוקרים במקומו. בודנר והברפלד נידונו לשנת השעייה אחת ולקנס של 50,000 דולר כל אחד.

אבל דומה שההרשעות הללו לא האיטו אותם. ניקח, לדוגמה, את העסקה של ג'נקון אינטרנשיונל. הרב קאטסוף מקרן אש התורה מירושלים זוכר שהעסקה הזו "התאפשרה" לו בעזרתם של בודנר והברפלד. קצת לפני יותר משנה, מניית ג'נקון נסחרה ב-1/2 2 דולר. ב-26 באוגוסט הוכרזה העסקה עם מולטימדיה קיד. הודעה לעיתונות של ג'נקון באותו תאריך מציינת שמולטימדיה קיד "זכתה בפרס היוקרתי לתעשיות תוכנת המחשבים של משרד ראש הממשלה בישראל, בקטגוריה של חדשנות ייחודית וחדשנות בשדה החינוך".

על פי תנאי העסקה, ג'נקון הנפיקה 840,000 מניות רגילות חדשות לבעלי מניות מולטימדיה קיד, ביחד עם מניות בכורה שניתנו להמרה לעוד 24 מיליון מניות של ג'נקון. אם ההמרה היתה מתבצעת, בעלי מניות מולטימדיה קיד היו מחזיקים ב-83% ממניות ג'נקון. בשלב מאוחר יותר כללה העסקה גם הנפקה פרטית של איגרות חוב להמרה בשווי 4.5 מיליון דולר, כשההמרה היא ל-4.5 מיליון מניות של ג'נקון.

על פי ממצאי SEC, דיוויד רובנר, לשעבר מנכ"ל אי.סי.איי טלקום, הסכים לכהן כיו"ר לא פעיל של החברה הממוזגת החדשה עם סיום העסקה. רובנר, שפרש מכהונתו באי.סי.איי טלקום בפברואר שנה זו, עבד בחברה הזו הנסחרת בנאסד"ק מאז 1970, והתמנה למנכ"ל שלה ב-1991. בתקופת כהונתו כמנכ"ל, נזקפת לזכותו הצמחת הכנסותיה השנתיות מ-74 מיליון דולר ל-1.2 מיליארד דולר. רובנר מכהן כעת גם כיו"ר Net2Wireless, ואם המיזוג ההפוך שלה עם סנסאר יושלם, הוא אמור לכהן גם בראש החברה המאוחדת הזו. רובנר אומר שהוא הכיר את הברפלד ובודנר דרך ידיד, שאת שמו הוא לא מסגיר. לדבריו, הוא לא היה מודע להיסטוריה של היחסים בין השניים ובין SEC. "בכל הנוגע לבעלי המניות, לא יכולנו לבדוק את ההיסטוריה שלהם", הוא אמר לבארונ'ס.

ג'נקון השלימה את המיזוג ההפוך שלה ואת ההנפקה הפרטית בסך 4.5 מיליון דולר בדצמבר, ועסקי התוכנה שלה נמכרו למנהליה הקודמים. מניית מולטימדיה קיד עלתה לשיא של 7.875 דולר ב-14 בפברואר.

ההודעות לעיתונות על העסקה לא חושפות הרבה פרטים על מהות העסקים או הפיננסים שלהם. אבל על פי המסמכים ששוגרו ל-SEC, בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 1999, כ-44% מהכנסותיה של מולטימדיה קיד בסך 747,743 דולר, נבעו ממכירות ברומניה, 33.6% נבעו ממכירות בארה"ב ו-19.8% מישראל. יתרה מזו: 97.7% מהמכירות היו לשלושה לקוחות בלתי-מזוהים בלבד. דיווח עדכני יותר ל-SEC מציין שלחברה היה הפסד של 5.75 מיליון דולר מפעולות שהופסקו, ושהיא "השיגה רק הכנסות מוגבלות ממכירת מוצרים, שירותים וזכויות שיווק" בששת החודשים שהסתיימו ב-31 במארס שנת 2000.

בתחילת חודש זה, מולטימדיה קיד הגישה לרשות ני"ע, SEC, בקשה לרישום 13,283,239 מניות למכירה. הכמות הזו נבעה מהמרת המניות המבוכרות וההנפקה הפרטית של האיגרות להמרה. הרישום להנפקה, שעדיין לא נכנס לתוקף, מהווה חומר קריאה מעניין. מי שרשומה כבעלת העניין הגדולה ביותר בחברה היא זהבה רובנר, אשתו של דיוויד: היא מחזיקה ב-6,818,606 מניות, 19.9% מהחברה, בערך של 14.1 מיליון דולר במחיר המניה כיום. מתוך סך האחזקה הזו, 2,650,000 מניות יירשמו למכירה.

ומי עוד ברשימת בעלי העניין? גם נעמי בודנר ולאורה הברפלד, המחזיקות כל אחת ב-3,409,302 מניות, בשווי משותף של 14.1 מיליון דולר כיום. כל אחת מהן תרשום להנפקה 1,325,000 מניות.

שם נוסף ברשימת בעלי העניין הוא רוברט דפאלו (DePalo), שמחזיק ב-829,848 מניות של מולטימדיה קיד, שכולן יירשמו למכירה. דפאלו הוא יו"ר אקווילינק, חברת השקעות בניו-יורק סיטי, שייעצה לעסקת מולטימדיה קיד. אומר דפאלו: "על פי כל ההערכות, מולטימדיה קיד צריכה להיות רווחית ברבעון האחרון של שנה זו, בהתחשב במידע שהעביר אלי מנהל הכספים שלה".

אבל השם המתוקשר ביותר ברשימת בעלי העניין הוא ארווין קאטסוף, 45, והוא מחזיק ב-200,000 מניות, שמחציתן יוצעו למכירה. הרב קאטסוף אומר שחלק מהמניות הן בבעלות קרן אש התורה שהוא עומד בראשה, ולדבריו קרן הצדקה הזו מושקעת גם במניות נט2וויירלס ו-e-Mobile.

קאטסוף אוהב לקשט את קירות משרדו שבמרכז מנהטן בתצלומים בהם הוא נראה במחיצת ידוענים כמו ג'רי סיינפלד, ראש ממשלת בריטניה לשעבר מרגרט תאצ'ר, מוחמד עלי ומארח סי.אן.אן לארי קינג. מעברו השני של הרחוב שוכן משרדה של חברת Capital Broad. קאטסוף ולארי קינג אפילו כתבו במשותף את הספר הפופולרי "תפילות רבות עוצמה", שמפרט את האופן בו מתפללים ידוענים עשירים ומפורסמים.

לפי קאטסוף, בודנר והברפלד הם "מגדולי הנדבנים בעולם היהודי". הוא מוסיף: "דייויד ומורי ידועים כאנשים משכמם ומעלה. הם ידידים שלי. אני סומך על השיפוט שלהם".

העסקה השנייה, בין סנסאר ונט2וויירלס, הוכרזה ב-7 באוקטובר 1999. סנסאר, לשעבר לארסון-דייוויס, עסקה בעבר בעיצוב, פיתוח, ייצור ושיווק מיכשור מדעי אנליטי. שישה חודשים לפני כן, סנסאר ביצעה פיצול מניות הפוך ביחס של 5 ל-1 ומועצת המנהלים שלה התפטרה. מי שהתמנה למנכ"ל החדש היה הווארד לנדא, שותף במשרד עורכי הדין החיצון של סנסאר. סנסאר החלה למכור את נכסיה, ולתור אחר רכישות או השקעות חדשות. ברבעון השלישי של 1999 לא היו לה מכירות מפעולות מתמשכות, אך היו לה מזומנים ושווי מזומנים בשווי 3.17 מיליון דולר.

בשלב זה באה ההכרזה שסנסאר תרכוש את כל המניות המונפקות של ITES, כיום נט2וויירלס. במסגרת העסקה, סנסאר אמורה להנפיק 17 מיליון מניות (בתיאום לפיצול המניה שיבוא בעקבות העסקה) לבעלי המניות של ITES. עוד מיליון מניות אמורים להינתן לגורמים לא ידועים, שסייעו לגבש את העסקה.

"Broad Capital הפגישה אותנו עם נט2וויירלס", אומר הווארד לנדא, מנכ"ל סנסאר. ברואוד, הוא אומר, השקיעה בסנסאר בגילגול קודם שלה, והיא הציעה לו כמה מועמדות ישראליות לצורך ביצוע מיזוג הפוך. לדברי לנדא, הוא חיבב את הטכנולוגיה שהציעה נט2וויירלס, ונפגש עם המנכ"ל שלה, נחמיה דיווידסון, ועם ראשי ברואוד קפיטל (בודנר והברפלד) בניו-יורק סיטי. "המשיכה הראשונית שלי לחברה הזו (נט2וויירלס) היתה הודות לדיוויד רובנר, בזכות הניסיון שלו באי.סי.איי טלקום", מסביר לנדא.

בסגירת העסקה, מנהלי נט2וויירלס, כולל דיווידסון, יקבלו את הניהול של סנסאר. דיווידסון מסר לבארונ'ס שהוא עבד במשרד הביטחון הישראלי מ-1987 עד אמצע שנות ה-90' והיה מעורב בתקשורת, דחיסת נתונים והצפנה. לדבריו, "חיפשתי הון, ופגשתי את דיוויד רובנר, שהיה אז נשיא אי.סי.איי". הוא מוסיף שרובנר הכיר את המשקיעים האמריקניים, והוא זה שקישר בינו ובין סנסאר. דיווידסון מתעקש שהוא לא יודע דבר על התקלויותיהם של הברפלד ובודנר עם רשות ני"ע האמריקנית בעבר. "הם לא בעלי מניות פעילים", הוא מסביר, "דיוויד רובנר הוא הדמות החשובה כאן".

נט2וויירלס מפתחת טכנולוגיה לדחיסת נתונים ושיגורם ברשת סלולר ובאמצעים אלחוטיים. המודל העסקי שלה מבוסס על התקווה שרשתות סלולר יקנו את הציוד שלה, כדי שיתאפשר להעביר תמונות וידאו ולגלוש לאינטרנט באמצעות מכשירי הסלולר מהדור השני (G2) הקיימים כיום ברוב השווקים. רוב האנליסטים לא צופים שרשתות הסלולר יוכלו להגיש שירותים כאלו עד שמכשירי דור הסלולר השלישי, G3, יוחדרו לשווקים בשנתיים או בשלוש השנים הבאות.

מניות סנסאר החלו לנוע צפונה אחרי שהיא הכריזה ש-ITES חתמה על הסכם פיתוח עם פרטנר קומיוניקיישנז, החברה הבת הישראלית של רשת הסלולר הבריטית אורנג'. נט2וויירלס תבחן, על חשבונה, את פלטפורמת העברת הנתונים שלה ברשת של פרטנר. בתמורה, פרטנר קיבלה אופציה לרכוש 7% מהמניות המונפקות של נט2וויירלס במחיר מימוש של 5.5 מיליון דולר. במחיר המניה כיום הנתח הזה של 7% שווה כ-67 מיליון דולר.

"אנחנו בשלבי הניסוי הראשוניים, אבל עד כה לא התאכזבנו", אומר דן אלדר, סגן נשיא ליחסים עם חברות טלקום וליחסים בינלאומיים בפרטנר. חברה בת אחת של פרטנר מסייעת כעת ל-12 חברות סטארט-אפ לפתח טכנולוגיות. ביום חמישי שעבר הודיעה פלאפון, רשת סלולר ישראלית, שהיא התקינה את טכנולוגיית נט2וויירלס ותתחיל בקרוב ניסויי פיילוט שלה.

בסוף מארס נט2וויירלס סיימה הנפקה פרטית של מניות בכורה בסך 29 מיליון דולר, שניתנת להמרה ל-1,041,140 מניות של סנסאר. בשלב זה, סנסאר החליטה לממש את האופציה שלה לרכישת נט2וויירלס והגדילה במקצת את כמות המניות המעורבות בעסקה. סנסאר תנפיק 18,295,060 מניות ואופציות ל-14,766,649 מניות נוספות, בנוסף למיליון המניות אחרי הפיצול שישמשו לתשלום עמלת מקדמה (introduction fee). בתום כל ההליכים, לחברה המאוחדת יהיו 43 מיליון מניות בדילול מלא. בעלי מניות נט2וויירלס יחזיקו ב-65% מהישות החדשה. להם, ביחד עם פרטנר, תהיה האופציה להעלות את חלקם ל-77%.

בעלי המניות היו אמורים לדון במיזוג ב-16 ביוני, אבל החברה לא פרסמה כל הודעה לעניין זה. החברה החדשה תיקרא נט2וויירלס, ודיווידסון יהיה המנכ"ל שלה.

נט2וויירלס הפסידה 493,178 דולר באפריל-דצמבר 1999, על פי המסמכים העדכניים ביותר שהיא שיגרה ל-SEC. אבל על סמך מחיר המניה הנוכחי של סנסאר, שווייה הבורסאי יהיה לא פחות מ-953 מיליון דולר. האם היא באמת שווה את זה? "היא שווה הרבה יותר מזה", מבטיח נחמיה דיווידסון, "מפני שהתוכן הוא העתיד". דיוויד רובנר נשמע בטוח באותה מידה: "נט2וויירלס היא חברה ששווה הרבה מאד כסף", הוא מסביר, "היא תחולל מהפכה בתחום הסלולרי".

העסקה האחרונה ביותר שחשפנו, בה היו מעורבים בודנר/הברפלד, קשורה בווסטרן פאואר אנד אקוויפמנט, מפיצת הציוד הכבד הנאבקת על קיומה. הדו"ח לרבעון שהסתיים ב-30 באפריל מציין הכנסות של 35.5 מיליון דולר, ירידה של 13% מהרבעון המקביל, והפסד של 947,000 דולר או 29 סנט למניה מול הפסד של 2 סנט בלבד למניה ברבעון המקביל. באסיפה השנתית הכללית שהיתה בפברואר, התפטרו שני דירקטורים של ווסטרן, ונבחרו שני דירקטורים חדשים. כעבור חודשיים, ב-18 באפריל, ווסטרן הכריזה על כוונתה להתמזג עם e-Mobile, סטארט-אפ שמפתח מחשב כף יד סלולרי יקר, הדומה לפאלם אורגנייזר – כזה המאפשר למשתמשים למשוך ולהציג קול ונתונים. ביום ההוא, 3 מיליון מניות ווסטרן נסחרו בסגירת המסחר ב-4.5 דולר.

מנכ"ל ווסטרן, דיוויד מקליין, מסביר שלחברתו לא היה את ההון הנחוץ להרחבת עסקיה הנוכחיים, ולכן היא החלה לתור אחרי מיזוג או רכישת המניות מהציבור – או מכירתה כחברת קש. הוא ורוברט מ. רובין, דירקטור ובעל העניין העיקרי בחברה, הכירו את האנשים באקווילינק, שניסו להנפיק את e-Mobile. ברואוד קפיטל של בודנר והברפלד, אומר מקליין, מעורבת בגיוס פרטי של 8-7 מיליון דולר לווסטרן, מה שהוא חלק מעסקת המיזוג עם e-Mobile.

מקליין אומר שהוא מעולם לא נפגש עם מישהו מהחברה הזו. רובין נפגש רק עם נחמיה דיווידסון. "אנחנו סומכים על מועצת המנהלים שלנו ועל אקווילינק שיעדכנו אותנו", אומר מקליין. בארונ'ס לא הצליח להשיג את תגובת הדירקטור רובין לדברים. דיווידסון עצמו הגיב כך: "אני לא מעורב בפרטים (של e-mobile). אני עסוק כעת מאד עם נט2וויירלס".

הוא הציע שנשוחח עם איתן רמון, לדבריו עובד של e-Mobile. רמון אמר לבארונ'ס שהוא עדיין עובד של מוטורולה, בה הוא מועסק זה 17 שנים. הוא הבטיח לנו, עם זאת, ששני עובדים מועסקים כיום במשרות מלאות ב-e-Mobile, הן בזיהוי צרכי השוק והן בפיתוח הטכנולוגיה. "אנחנו מעריכים שיש לנו משהו גדול בידיים", אמר רמון. ביום חמישי באה ההכרזה שרמון התמנה למנכ"ל e-Mobile.

על השלד הזה מונח כיום שווי שוק של 380 מיליון דולר, על בסיס המחיר הנוכחי ו-52 מיליון המניות החדשות שווסטרן תנפיק כדי לרכוש את e-Mobile, בתוספת 3 מיליון המניות שבשוק כיום (הנהלת ווסטרן והדירקטורים שלה יקנו את חטיבת הציוד הכבד של ווסטרן ב-4.7 מיליון דולר). עד כה, ווסטרן לא פרסמה שום מידע פיננסי על e-Mobile בהודעותיה לעיתונות או בהודעות הרשמיות ל-SEC. היא גם לא שיגרה ל-SEC את מכתב הכוונות בדבר הרכישה ההפוכה של חברה זו. לכן גם שמות בעלי העניין ב-e-Mobile טרם נחשפו. אבל הרב קאטסוף כבר מבטיח שקרן אש התורה בעסקה הזו, כלומר היא בעלת עניין ב-e-Mobile. גם דיוויד רובנר גילה לבארונ'ס שהוא, אשתו או ילדיו מושקעים בכל שלוש העסקאות שמנינו.

ללא ספק עבודה יפה, אם אתם יכולים לקבל אותה.